1997 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzikoloji Anasanat Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. Yüksek Lisans eğitimi sürecinde; Prof. Dr. Babek KURBANOV’dan Müzik Bilimi Temel İlkeleri ve Müzik Estetiği dersleri, Doç. Dr. Nesrin FEYZİOĞLU’ndan Osmanlıca, Müzik Paleografisi, Türk Müziği Form Bilgisi ve Nazariye ile Bilimsel Araştırma ve Metod dersleri aldı. 1999 yılında Doç. Dr. Nesrin FEYZİOĞLU danışmanlığında “Türk Kültüründe ve Türk Mûsıkîsinde Tuvıl Üzerine Bir İnceleme” adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarında başladığı doktora eğitimini sağlık sorunları sebebiyle tamamlayamadı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anasanat Dalında Doktora eğitimine başladı. Doktora eğitimi sürecinde Prof. Dr. M. Cihat CAN ile Türk Müzik Kuramı (Tarihi) ve Müzik Araştırmacılığında Bilgisayar Uygulamaları, Prof. Dr. Salih AKKAŞ ile Müzik Eğitiminde Kavram ve Kuramlar ve Türk Müzik Eğitiminin Sosyolojik Temelleri, Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR ile Seslendirme ve Yorumlama-I-II ve İcra Analizi, Prof. Dr. Tayyip DUMAN ile Eğitim Politikaları ve Uygulamaları, Doç Dr. Ferudun SEZGİN ile Araştırma Teknikleri, Yrd. Doç. Dr. Leyla ERCAN ile Gelişim ve Öğrenme, Yrd. Doç. Dr. Şaban ÇETİN ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Yrd. Doç. Dr. Vicdan ALTINOK ile İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında çalıştı. 2014 yılında “Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR danışmanlığında “Geleneksel Türk Müziği Çalgıları Eğitiminde Lüleburgaz Yöresi Kabazurna İcracılarının Çalgıya İlişkin Görüş ve Uygulamalarının İncelenmesi” adlı doktora tezi ile doktora eğitimini tamamladı.

1987 yılından itibaren; 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığı İstanbul, 48. P. Tugayı Bando Komutanlığı Trabzon, 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Erzurum ‘da başta Repertuar ve Arşiv Kısmı olmak üzere çeşitli idari görevlerde bulundu. Bando komutanlıklarında görev yaptığı yıllarda klarnet sanatçısı olarak birçok konser faaliyetine katılıp, sıralı amirlerinden çeşitli takdir ve ödüller aldı. Askeri Müzik faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli kamu kuruluşları ve yükseköğretim kurumları ile işbirliğinde birçok konser, dinleti, yarışma vb. faaliyetlere katıldı. 1997-1999 yıllarında, Erzurum Devlet Tiyatrosunca sahnelenen müzikal tiyatro oyunlarında müzik direktörü ve klarnet sanatçısı olarak görevlendirildi. 1998 yılında Genel Kurmay Başkanlığı bünyesinde düzenlenen “Atatürk ve Çağdaşlık” konulu makale yarışmasında Türkiye birincisi olarak dönemin Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin KIVRIKOĞLU tarafından şerit rozet ve para ödülüne layık görüldü. 2000-2008 yılları arasında Uzman Araştırmacı ve Kabazurna İcracısı olarak (Osmanlı Döneminin en önemli müzik eğitim kurumlarından biri olan) günümüzde Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı bünyesinde bulunan Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Mehteran Birliğinde görev yaptı. Bu süre zarfında; Mehter Araştırma Kurulu üyesi olarak Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Üyelerinden oluşturulan Mehter Danışma Kurulu ile çeşitli projelerde birlikte çalıştı. (Bu projeler kapsamında dört adet mehter CD albümü, mehter sinevizyon gösterisi, mehter VCD ve mehter DVD ile çeşitli tanıtım ve bilgi kitapçıkları vb gibi çalışmalar tamamlanmıştır). 2000-2006 yılları arasında yayınladığı “Mehternâme” adlı Mehteran Birliği Eğitim ve Kültür Bültenlerini kitaplaştırdı. Mehteran Birliğinde görev yaptığı yıllarda Türkiye’nin birçok ilinde kabazurna sanatçısı ve araştırmacı olarak görev yapan SAĞLAMBİLEN, İsveç, Kore (çeşitli tarihlerde Gyeongju ve Seoul), Belçika, Fransa, ABD (değişik tarihlerde New York, New Jersey, Virginia), Bosna-Hersek, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Cezayir gibi ülkelerde meslekî gelişim ve konser faaliyetlerine katılarak incelemelerde bulundu. 2008 yılında İstanbul Garnizonu görev süresini doldurarak ikinci kez 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığına (Erzurum) atandı. Aynı yıl ders ücretli olarak Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünde öğretim elemanı olarak görevlendirildi. Burada görev yaptığı 2008-2012 (Güz Dönemi) tarihleri arasında, Klarnet, Türk ve Dünya Müzik Tarihi, Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi, Müzik Analizi derslerini yürüttü. 2012 yılı Bahar Yarıyılında Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. Halen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor olarak görevini sürdüren SAĞLAMBİLEN evli ve üç çocuk babasıdır.