Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir

Doktora : Marmara Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD Tefsir