ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI & SCI EXP, SSCI & Arts and Humanities)

           

1.Özbucak, T.,Polat,G., Akçin, Ö.A., Kutbay, G.The Effects of Elevation on the Morpho-Anatomical and Ecological Traits in Cyclamen coum subsp. coum Mill. Populations in the Central Black Sea Region of Turkey in Contrasting Habitats.Polish Journal of Ecology 65(2):211-226. (2017).

2.Akbulut, M.K., Akçin, Ö.E. & Şenel, G. Anatomical and Micromorphological Properties of Holoparasite Orobanche gracilis and Orobanche fuliginosa (Orobanchaceae) Species. Rend. Fis. Acc. Lincei  27: 565-571 (2016).

3.Akbulut, M.K., Süngü Şeker, Ş., Şenel, G., Akçin, Ö.E.  A comparative study based on labellum color analysis of certain Ophrys (Orchidaceae) species in Turkey. Rend. Fis. Acc. Lincei (2016) 27: 501-507 (2016).  

4. Özbucak, T.B., Akçin, Ö.E. and Ertürk, Ö.  The change in ecological, anatomical and antimicrobiological properties of the medicinal plant Tilia rubra DC.subsp. caucasica (Rupr.) V. Engler along an elevational gradient. Pakistan Journal of Botany,45(5): 1735-1742 (2013).

5.Akçin Ö.E., Şenel, G. ve Akçin, Y. Leaf epidermis morphology of some Onosma (Boraginaceae) species from Turkey. Turkish Journal of Botany 37: 55-64 (2013). 

6. Akçin Ö. E. Çoşkunçelebi, K. ve Şenel G. Foliar anatomy of Cynoglossum L. (Boraginaceae) from     North Anatolıa, Turkey. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy; 19,(2): 101-108 (2012).

7 Binzet, R. ve Ö.E. Akçin,The Anatomical properties of two Onosma L. (Boraginaceae)species from Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 6(17), 3288-3294 (2012).

8. Akçin,Ö.E.,Özyurt, M.S. ve Şenel, G."Petiole Anatomy of Some Lamiaceae Taxa", Pakistan Journal of Botany, 43(3): 1437-1443 (2011).

9. Akçin,Ö.E. ve Binzet, R."Micromorphological studies on Nutlets of Some Onosma L. (Boraginaceae) Species from Turkey. Pakistan Journal of Botany, 43: 743-752, (2011)

10. Akçin, Ö.E. Binzet, R. The Micromorphological and Anatomical Properties of Onosma angustissimum Hausskn. & Bornm. and O. cassium Boiss. (Boraginaceae). Bangladesh Journal of Plant Taxonomy;  17(1): 1-8 (2010).

11. Akçin,Ö.E. Micromorphological and anatomical studies on petals of 11 Turkish Onosma  L. (Boraginaceae) taxa. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 16(2): 157-164 (2009)

12. Akçin, Ö.E. Baki, H. Fruit coat patterns and morphological properties of seven species of Symphytum L. (Boraginaceae) from Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 38(2):185-188 (2009)

13. Binzet, R. ve Ö.E. Akçin, “Nutlet size, shape and surface ornamentation in 14 Onosma species (Boraginaceae)”, Acta Botanica Croatica, 68 (1), 117-126 (2009)

14. Akçin Ö.E. “Seed coat and fruit surface micromorphology of Some Cynoglossum L.   (Boraginaceae) species,” Bangladesh Journal of Botany, 37 (2), 115-119 (2008)

15. Akçin, Ö.E. “Nutlets Micromorphology of Some Onosma L. (Boraginaceae) Species from Turkey,” Biologia, Bratislava, 62(6), 684-689 (2007)

16. Akçin, Ö.E. ve H. Baki, “Micromorphology and Anatomy of Three Symphytum (Boraginaceae)  Taxa From Turkey,” Bangladesh Journal of Botany, 36 (2), 93-103 (2007)

      ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1.Akçin, Ö.E., Altıntaş, MY. Özbucak, T.,  Y. Akçin "Anatomical Properties of Medicinal Plant Hypericum orientale L." Journal of Applied Biological Sciences, 10 (2): 16-20, (2016)

2.Akçin, Ö.E., Y. Akçin, M.K. Akbulut “The Ethnobotanical and Anatomical Properties of Polygonum cognatum Meıssn. (Polygonaceae)”. Biological Diversity and Conservation,  117-121 (2014).

3. Binzet, R. ve Ö.E. Akçin, “The Morphological And Anatomical Properties Of Two Endemic Onosma Species (O.intertextum Hub.-Mor. and O. sieheanum Hayek),” Acta Botanica Hungarica, 51 (1-2), 1-9 (2009).

4. Özbucak, T.B. ve Ö.E. Akçin, “A study on the ecological, morphological and anatomical properties of Heracleum platytaenium (Apiaceae),” Botanica Lithuanica.14(1), 3-9 (2008).

5. Akçin, Ö.E., G. Şenel, ve H. Baki, “Micromorphological and anatomical comparison of two Heliotropium species, Heliotropium hirsutissimum Grauer and Heliotropium europaeum L. (Boraginaceae),” Acta Botanica Hungarica, 49 (1-2), 1-11 (2007).

6. Cansaran, A., Ö.E. Akçin ve N. Kandemir, “A study on the Morphology, Anatomy and Autecology of Erysimum amasianum Hausskn. & Bornm. (Brassicaceae) Distributed in Central Black Sea Region (Amasya- Turkey),” International Journal of Science & Technology, 2(1), 13-24 (2007).

7. Akçin, Ö.E. “The Morphological and Anatomical Properties of Endemic Onosma armenum DC. (Boraginaceae) Species,” International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1(2), 37-43 (2007).

8. Akçin, Ö.E. “Morphological and Anatomical Characters of Cichorium intybus L., Tragopogon latifolius Boiss. and Tussilago farfara L. (Asteraceae),” International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1(3), 81-85 (2007).

9. Özbucak, T.B., Ö.E. Akçin ve S. Yalçın, “Nutrition contents of the some wild edible plants in Central Black Sea region of Turkey,” International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1(1), 11-13 (2007).

10. Akçin, Ö.E. ve T.B. Özbucak, “Morphological, Anatomical and Ecological studies on medicinal and edible plant Malva neglecta,” Pakistan Journal of Biological Sciences. 9 (14), 2716-2719 (2006).

11. Özbucak, T.B., H.G. Kutbay, Ö.E. Akçin, “The contribution of wild edible plants to human nutrition in the Black Sea region of Turkey,” Ethnobotanical Leaflets. Edition 2006 (2006).

12. Akçin Ö.E., G. Şenel ve Y. Akcin, “The morphological and Anatomical properties of Ajuga reptans L. and A. chamaepitys (L) Screber subsp. chia (Screber) Arcangeli var. chia(Lamiaceae) taxa,” Pakistan Journal of Biological Sciences, 9 (2), 289-293 (2006).

13. Kandemir, N. Ö.E. Akçin, “A Comparative Study On The Morphological and Anatomical Properties of Galanthus fosteri ( Amaryllidaceae) Baker Varieties in Turkey,” Botanica Lithuanica, 12(3), 157-167 (2006).

14. Özbucak, T.B., Ö. Ertürk ve Ö.E. Akçin,An Ecological, Anatomical and Microbiological Investigation on The Species Galega officinalis L. in Some Localities of Turkey,” Pakistan Journal of Biological Sciences 8 (9), 1215-1220 (2005).

15. Akçin, Ö.E., A. Engın, “Morphologıcal, Anatomıcal And Ecologıcal Propertıes Of Endemıc Onosma bracteosum Specıes,” Turkısh Journal Of Botany, 29, 317-325 (2005).

16. Akçin, Ö.E., N. Kandemir, Y. Akçin, “A Morphological and Anatomical Study on Medicinal and Edible plant Trachystemon orientalis (L) G. Don (Boraginaceae) in Black Sea Region”  Turkish Journal of  Botany, 28, 435-442 (2004).

17. Akçın, Ö.E., N. Kandemır, A. Cansaran, “Morphologıcal And Anatomıcal Studıes On Endemıc Alkanna haussknechtıı Bornm. (Boragınaceae) Crıtıcally Endangered In Turkey,”  Turkısh Journal Of Botany, 28,591-598 (2004).

18. Akçın, Ö.E. “Endemık Onosma bornmuellerı Hausskn. Türünün Morfolojisi, Anatomisi Ve Ekolojisi Üzerine Bir Araştırma,” Ekoloji Çevre Dergisi, 13, 51, 13-19 (2004).

 

  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Ergen Akçin, Ö., Öztürk, Ş., Özbucak, TOrdu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri. Akademik Ziraat Dergisi 6(1):81-88 (2017).

2.Bayrak Özbucak, T , Ergen Akçin, Ö , Polat, G . "Aynı Ortamda Yayılış Gösteren Bazı Geofit Bitkiler Üzerine Ekolojik Bir Çalışma". Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 : 111-123 (2107).

3.Akçin, Ö.E., Aktaş, T., ve Altıntaş, Myosotis propinqua (Fisch. Et Mey. Ex Dc.) (Boraginaceae) Türünün Anatomik Özellikleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 6(13): 44-52 (2016)

4.Özbucak T.B., Taş B., Ergen Akçin Ö.  Akçaova Deresi (Ordu) Riparian Zonunun Makrofit Florası. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.Cilt:6, Sayı:2: 1-13 (2016)

5. Özbucak T.B., Ergen Akçin Ö., Polat G. Helleborus orientalis Lam.(Ranunculaceae) Türünün Farklı Yükseltilerdeki Bazı Ekolojik ve Anatomik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg. Cilt:6, Sayı:2: 14-27 (2016) 

6.Akbulut, M.K., Süngü Şeker, Ş., Şenel, G., Akçin, Ö.E. Farklı Büyüme Dönemlerinde Tradescantia pallida Türünün  Yapraklarında Bulunan Kalsiyum Okzalat (CaOx)  Kristalleri Üzerine Bir  Araştırma. AKU J. Sci.Eng. 16, 011001(1‐5) (2016).

7.Akçin, Ö.E., Aktaş, T., ve Altıntaş, M.Y. Myosotis alpestris F.W.Schmidt (Boraginaceae) Türünün  Anatomik Özellikleri, Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3(1), 62-69 (2013).

8. Akçin, Ö.E. ve A. Engin, “Onosma isauricum ve O. stenolobum Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi,” Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8(2), 75-95 (2001).                     

9. Kandemir, N., Ö.E. Akçin, A. Cansaran, “Amasya Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Geofitler Üzerinde Morfolojik Ve Anatomik Bir Araştırma,” Ot Sistematik Dergisi, 7(2), 127-147 (2000).

10. Engin, A. ve Ö.E. Akçın, “Onosma stenolobum Hausskn. Ex. H. Riedl (Boraginaceae) Üzerinde Otekolojik Bir Çalışma,” OMÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 11(1), 108-116 (2000).

11. Akçin, Ö.E. ve M. Bilgener, “Chemotaxonomıcal Study On The Some Cynoglossum L. (Boragınaceae) Specıes,” OMÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 11(1),76-84 (2000).

     

  DİĞER YAYINLAR

1-Akçin Ö. E.,  H. Baki.”Bitkiler Akraba Evliliğini Nasıl Engelliyor? Avtogami,” Popüler Bilim, 13(144), 24-26 (2006).

2-Akçin Ö. E., Y. Akçin. “ Yaşamın Anahtarı: Bitki Dostlarımız,” Popüler Bilim, 13 (144), 28-30  (2006).

3-Akçin Ö.E. “Ordu İlindeki Nadide Endemik Bitkilerimiz,” Kuzey Noktası, 1(3), 60-61 (2006).

4-Akçin Ö. E. “Gıda Boyaları,” Kuzey Noktası, 1 (4), 29 (2006).

5-Akçin Ö. E. “Yöremiz ve Bitkilerimiz, Ornithogalum L.,” Kuzey Noktası, 1(2), 20 (2006).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler (Özet)

1.Akçin Ö.E., T.B.  Özbucak, G. Şenel, “Karadeniz Bölgesinde Tüketilen Polygonum cognatum Meissn. ve Plantago media L. türlerinin etnobotanik özellikleri ve anatomik yapıları,“ Blacksea International Environmental Symposium, Giresun, 2008.

2.Öztürk, Ş., Akçin, Ö.E. ve Akçin, Y. “The Morphological and Anatomical Properties of Phytoestrogen plant Trifolium pratense L. (Fabaceae)”. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Gazimagosa, 2013.

3.Öztürk, Ş., Akçin, Ö.E. ve Akçin, Y. “The Micromorphological Properties of Phytoestrogen plant Trifolium pratense L. (Fabaceae)”. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Gazimagosa, 2013.

4.Kolcu, S.S., Akçin, Ö.E., Altıntaş, M.Y. The Morphological and Anatomical Properties of Endemic Cephalantera kotschyana Renz et Taub. Species. The International Conference on Environmental Science and Technology. Cappadocia. 2013.

5.Akbulut, M.K., Süngü Şeker, Ş., Şenel, G., Akçin, Ö.E. A comperative study based on labellum color analysis of certain Ophrys (Orchidaceae) species. International Conference on Temperate Orchids Research & Conservation Samos Island, Greece. 2015.

6.Akçin, Ö.E., Özbucak, T., Şenel, G. Some Wild Edible Plants from Ordu.Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB),Antalya, TURKIYE, 23-27 Mayıs 2016

7.Akçin, Ö.E., Özbucak, T. Some Geophyte Plants from Ordu”Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB),Antalya, TURKIYE, 23-27 Mayıs 2016

8.Akçin, Ö.E., Özbucak, T., Süngü, Ş.Monumental Trees in Ordu Vicinity”Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB),Antalya, TURKIYE, 23-27 Mayıs 2016

      9-Şenel,G., Akbulut,M.K., Süngü Şeker,Ş., Ergen Akçin,Ö.,  A study of Orchid Species (Orchidaceae) Distributed in the Black Sea Region Symposium on EuroAsian Biodiversity 23- 27 May 2016                Antalya Turkey, 5 / 2016 

 10. Özbucak T. B., Ergen Akçin Ö. (2016). The Importance of Plant Diversity in Turkey.  SEAB  2016, S: 224, 23-27 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye.

 11. Özbucak T. B., Ergen Akçin Ö., Polat G., Deveci M. Özbucak S. (2016). The Determination of Life Forms of Common Plants in Melet River (Ordu/Turkey).  SEAB 2016, S: 625, 23-27 Mayıs Antalya, Türkiye.

 12.Özbucak T.B.*, Polat G., Ergen Akçin Ö., Karataş T., Özbucak S. (2016). The Comparison of Some Physical And Chemical Properties In Forest And Agricultural Soils. 1st International Black    Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS ) Giresun, Turkey.

      13. Özbucak T.B.*, Ellibeş B., Ergen Akçin Ö., Kabul D.,Yılmaz D. (2016). The Evaluation of Fish Waste as Biological Fertilizer.  1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences               (1st IBCESS ) Giresun, Turkey.

     14. Özbucak T.B.*, Kabul D., Polat G., Ergen Akçin Ö.,Türkiş S. (2016). The Some Botanical  Characters of Cyclamen (Cyclamen coum subsp. coum Mill.) 1st International Black Sea Congress on                 Environmental Sciences (1st IBCESS ) Giresun, Turkey.

     15. Akçin, Ö.E., Özbucak, TEndemic Plants of Ordu, 1 st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS) Giresun, Turkey, 2016

     16.Akçin, Ö.E., Yıldız, U., Şenel, G., Özbucak T. The Morphological, Anatomical and Micromorphological Changes of Leaf of Alnus glutinosa Subsp. barbata along an Elevation Gradient, 1 st                       International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS) Giresun, Turkey, 2016

17. Akçin, Ö.E. Altıntaş, M.Y., Özbucak, T., Akçin, Y.  Anatomical Properties of Medicinal Plant Hypericum orientale 2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2016 

18. Akçin, Ö.E., Şenel, G., Akbulut, M.K. Micromorphological Properties of Medicinal Plant Hypericum orientale, 2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2016 

19. Şenel, G., Akbulut, M.K., Süngü, Ş. Akçin, Ö.E. Comparative Anatomy, Micromorphology and Morphometry of Some Rhizomatous Orchid Species (Orchidaceae) from Turkey, 2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2016

20. Şenel, G.    Süngü Şeker,Ş  Akbulut,M.K.,  Ergen Akçin,Ö.,The Anatomical Morphological and Micromorphological Properties of Monotypic species Steveniella satryoides distributed in Turkey     2nd International Conference On Science, Ecology And Technology  Barcelona -Spain October 14-16, 2016(Uluslararası)

21. Özbucak, T.B., Ergen Akçin, Ö., Polat, G., Özbucak, S. (2017). The Determination of Life Forms and Length of Common Plants in Boztepe (Ordu/Turkey). Ekoloji 2017 Uluslararası  Sempozyumu, S: 812, 11-13 Mayıs, Kayseri/Türkiye.

22.Ergen Akçin, Ö Özbucak, T.B., ., Polat, G., Güney, Ş. (2017). Anatomical Study on Cyclamen coum subsp.coum in Ordu Vicinity. Ekoloji 2017 Uluslararası Sempozyumu, S: 440, 11-13 Mayıs,  Kayseri/Türkiye.

23. Ergen Akçin, Ö., Özbucak, T.B., Şenel, G. (2017).  Investigation of Some Tourism Center Plateaus in Ordu Vicinity in Terms of Ecotourism. Ekoloji 2017 Uluslararası Sempozyumu, S: 648, 11- 13 Mayıs, Kayseri/Türkiye.

24. Ergen Akçin, Ö., Özbucak, T.B., Öztürk, Ş. (2017). Hidden Paradise: Ulugöl Nature Park. Ekoloji 2017 Uluslararası Sempozyumu, S: 620, 11- 13 Mayıs, Kayseri/Türkiye.

25. Ergen Akçin, Ö., Özbucak, T.B., Öztürk, Ş. (2017). Some Endemic Plants of Giresun Vicinity. Ekoloji 2017 Uluslararası Sempozyumu, S: 780, 11- 13 Mayıs, Kayseri/Türkiye.

26. Ergen Akçin, Ö., Aktaş Demirer T., Özbucak, T.B., Akçin Y. (2017). The Rhododendron Species of Ordu Vicinity, Ekoloji 2017 Uluslararası Sempozyumu, S: 836, 11- 13 Mayıs, Kayseri/Türkiye.

27. Özbucak, T.B ., Ergen Akçin, Ö. (2017). Some Medicinal Plant and Their Herbal Drugs Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, S: 1172, 10-12 Mayıs, 2017.

28. Özbucak, T.B., Ergen Akçin, Ö.(2017). Some Herbal Teas, Usage Areas and Properties  of Plants Used as Herbal Tea. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya,S: 1175, 10-12 Mayıs, 2017.

29.  Özbucak, T.B., Polat, G., Ergen Akçin, Ö., Sürmen, B. (2017). An Ecological Study On Medicinal Geophyte Cyclamen coum subsp. coum. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, S: 1181, 10-12 Mayıs, 2017.

30. Özbucak, T.B., Polat, G., Ergen Akçin, Ö., Kutbay, H.G. (2017). A Research on Medicinal Plant Cyclamen coum subsp. coum Taxa. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi,     Konya,S: 179, 10- 12 Mayıs, 2017.

31. Ergen Akçin, Ö., Özbucak, T.B., Şenel G. Some Medicinal and Aromatic Plants from Ordu Vicinity. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya,S: 1436, 10-12 Mayıs, 2017.

32. Ergen Akçin, Ö., Öztürk Ş., Özbucak, T.B., Medicinal Plant Mellilotus indicus (L.) All. (Fabaceae) and Their Micromorphological Properties. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya,S: 1444, 10-12 Mayıs, 2017.

33.  Özbucak, T.B. Ergen Akçin, Ö., Polat, G., Özbucak, S. An Ecological Study on Three   Different Geophytes Species. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi / XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, UKECEK-2017. S: 54. Edirne, Türkiye, 12-15 Eylül 2017.

34. Ergen Akçin, Ö., Yüksel, E., Özbucak, T.B., Akçin, Y. Anatomical and Morphological  Properties of Polygonum dumetorum L. in Trabzon Vicinity. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji  ve Çevre Kongresi / XIII. Congress of Ecology and Environment with International  Participation, UKECEK-2017.  S:56, Edirne, Türkiye, 12-15 Eylül 2017.

35. Ergen Akçin, Ö., Özbucak, T.B., Şenel, G., Akbulut, M.K. Sea and Forest Meeting:   Çınarsuyu Nature Park. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi / XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, UKECEK-2017. S:68, Edirne, Türkiye, 12-15 Eylül 2017.

36. Akçin, Ö.E., Altıntaş, M.Y., Özbucak, T., Şenel G. Micromorphological Properties of Leaf Fruit and Seed of Endemic Medicinal Plant Hypericum origanifolium var. depilatum. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, Italia, 23-25 August 2017.

37. Akçin, Ö.E., Altıntaş, M.Y., Akçin, Y., Özbucak, T. Anatomical Properties of Medicinal  Plant Hypericum origanifolium var. depilatum (Hypericaceae). IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, Italia, 23-25 August 2017.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler (Özet)

1.Bilgener, M. ve Ö. Ergen, “Bazı Cynoglossum L. Türlerinin Kağıt Kromatografisi ile Teşhisi, “  XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, 1996.

2. Akçin Ö.E., Baki, H. “Endemik Paracaryum racemosum (Schreber) Britten var. racemosum (Boraginaceae) türünün anatomik ve ekolojik özellikleri,” XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi,  Kuşadası, 2006. 

3. Akçin Ö.E. “Endemik Onosma armenum DC. (Boraginaceae) Türünün Morfolojik ve Anatomik Özellikleri,” XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi,  Kuşadası, 2006.

4. Akçin Ö.E., Özyurt M.S., Şenel G. “Lamiaceae Familyasına Ait Bazı Türlerin Petiyolleri Üzerinde Anatomik Bir Araştırma,” XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008.

5. Akçin Ö.E., Engin, A., Özbucak, T.B. “Endemik Onosma Intertextum Hub. -Mor.  (Boraginaceae) Türünün Morfolojik Ve Anatomik Özellikleri,“ XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi,  Trabzon, 2008.

6. Türkiş, S. Özbucak, T.B, Akçin, Ö.E. “Orta Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Cistus creticus L. (Cistaceae) Yapraklarında Bir Yükseklik Gradiyenti Boyunca Klorofil Miktarı Değişimi,” XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008.

7.Özbucak, T.B., Akçin, Ö.E. “Bir Yol Yapım Şantiyesi Etrafından Toplanan Bazı Bitki Örneklerinde Bazı Ağır Metal Konsantrasyonlarının Mevsimsel değişimi,” XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008.  

8- Akçin, Ö.E. Akdoğan, P., Kuş, S. “Bazı Onosma L. (Boraginaceae) Türlerinin Yaprak Epidermal Hücrelerinin Mikromorfolojileri” Uluslararası katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskopi kongresi, Trabzon, 2009.  

9- Akçin, Ö.E. Binzet, R., Pelit, B.” Onosma frutescens ve onosma inexspectata’ nin Morfolojik ve Anatomik özellikleri” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 2010.

10- Özyurt, M.S., Şenel, G., Akçin, Ö.E., Akbulut, M.K. “Boraginaceae Familyasina Ait Bazı Türlerin Petiyol Anatomileri”. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 2010.

11- Akçin, Ö.E., Binzet, R., Şenel, G. Kuş, S.” Onosma L. Cinsine ait Türlerin Yaprak Anatomileri” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 2010.

12- Akçin, Ö.E., Akdoğan, P., Engin, A., Özdemir, G. “Bazı Myosotis L. (Boraginaceae) Türlerinin Meyve Yüzeylerinin Mikromorfolojileri” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 2010.

13- İslam, A., Akçin, Ö.E., Yavuz, C., Pelit, B.”Doğu Karadeniz Bölgesinin Agroekoturizm Açısından Değerlendirilmesi”. I.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, 2010.

14-Akçin, Ö.E., Akdoğan, P.,Özdemir, G. Myosotis lithospermifolia (Willd) Hornem (Boraginaceae) Türünün Yaprak ve Meyve Yüzey Mikromorfolojisi. 20. Ulusal Elektron Mikroskopi kongresi, Kemer, 2011.

15- Akçin, Ö.E., Akbulut, M.K., Şenel, G., Pelit, B., Holoparazit Orobanche minor (Orobanchaceae) Türü üzerinde Anatomik,Morfolojik ve Mikromorfolojik Bir Araştırna., 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 2012.

16- Akbulut, M.K., Süngü, Ş., Şenel, G., Akçin, Ö.E., Quercus petraea supsb.iberica ve Q. cerris var.(Fagaceae) Türlerinin Petiyollerinde Bulunan Kalsiyum Oksalat (CaCox) Kristallerinin Karşılaştırılması. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 2012

17-Kuş,S., Akçin, Ö.E.,Güney, Ş., Orta Karadeniz Bölgesi’nde  Yayılış Gösteren Lappula barbata (Boraginaceae) Türünün Anatomik ve Mikromorfolojik Özellikleri. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 2012

18-Özdemir,G., Akçin, Ö.E., Kolcu,S.S., Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Myosotis (Boraginaceae) Türleri Üzeine Morfolojik,Mikromorfolojik ve Anatomik Bir Araştırma. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 2012

19-Pelit,B., Akçin, Ö.E., Akbulut, M.K., Orobanche lavandulacea (Orobancheaceae) Türünün Morfoloji,Anatomi ve Mikromorfolojisi. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 2012.

20- Akçin, Ö.E., Öztürk, Ş., Altundaş, S.S., Aktaş, T.  Trifolium resupinatum var. resupinatum Türünün Anatomik ve Mikromorfolojik Yapısı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 2014.

21- Akçin, Ö.E.,  Altıntaş, M.Y.,  Pelit,B., Yıldız, U. Holoparazit Orobanche ramosa L. Türünün Trikom Morfolojisi ve Mikromorfolojisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 2014.

22- Akçin, Ö.E.,  Pelit,B., Akçin, Y., Yıldız, U., Altundaş, S.S. Orobanche ramosa (Orobancheaceae) Türünün Anatomisi ve Mikromorfolojisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 2014.

23-- Akbulut, M.K, Süngü, Ş., Şenel, G.,  Akçin, Ö.E. Farklı Büyüme Dönemlerinde Tradescantia pallida Türünün Yapraklarında Bulunan Kalsiyum Okzalat (CaOx) Kristalleri Üzerine Bir Araştırma. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 2014.

24- Şenel, G.,  Akçin, Ö.E.  Akbulut, M.K, Süngü, Ş., Bazı Orobanche (Orobanchaceae)Türlerinin Meyve Yüzey Mikromorfolojisi Üzerine Bir Araştırma. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 2014.

25 - Akçin, Ö.E., Özdemir,G., Altıntaş, M.Y., Yüksel, E. Myosotis arvensis (L.) Hill Türünün Mikromorfolojik ve Anatomik Özellikleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 2014.

26- Süngü, Ş., Şenel, G.,  Akçin, Ö.E., Akbulut, M.K., Aktaş, T. Rhododendron luteum ve Rhododendron ponticum Türlerinin Petiyol ve Yapraklarında Bulunan Kristaller Üzerine Bir Araştırma. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 2014.

27- Akçin, Ö.E., Öztürk, Ş., Altundaş, S. Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard (Orchıdaceae) Türünün anatomik Ve Mikromorfolojik Özellikleri, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, 2015

28- Akçin, Ö.E., Akbulut, M.K Tam Parazit Orobanche nana Noe Ex G. Beck Türünün Trikom Morfolojisi Ve Mikromorfolojisi, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, 2015

29- Akçin, Ö.E.,  Altıntaş, M.Y., Bazı Hyperıcum L. Türlerinin Salgı Yapıları Üzerine Anatomik İncelemeler, 1.Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, 2015

30- Akçin, Ö.E., Öztürk, Ş., Trıfolıum repens var. repens L. Türünün Anatomik Yapısı, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi kongresi, Bolu 2015

31- Akçin, Ö.E., Altundaş, S. Hyperıcum bithynicum Boiss. (Hyperıcaceae) Türünün Anatomik Özellikleri , 1.Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, 2015