AKADEMİK ÜNVANLAR

Derece

Üniversite

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi

1980-1984

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1985-1986

Doktora

Ege Üniversitesi

1986-1989

Yrd. Doç. Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1989-1995

Yrd. Doç. Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1995-1997

Doçentlik

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1997-2004

Profesörlük

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2004-2006

Profesörlük

Ordu Üniversitesi

2006-Halen

 

 AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ- TARİHLERİ 

1989 - 1990

YYÜ Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

1990 - 1993

YYÜ Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı

1991 - 1992

YYÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı                            

1992 - 1994

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı      

1994 - 1995

YYÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı                            

1995 - 1997

KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı                            

1995 - 1997

ÖSYM ve AÖF Ordu İl Sınav Sor. Yard.

1998 - 2001

KTÜ Ordu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

 2006 - 2009

Ordu Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı

2008 - 2012

ÖSYM Ünye İlçe Sınav Sorumlusu

2008 - 2012

Ordu Ün. Ünye iktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği

2011 - 2015

Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı

2016 - 2017

Ordu Ün. Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekilliği

2015 - 2018

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı

 

GÖREV ALDIĞI KURULLAR

Satınalma Komisyonu Üyeliği    

YYÜ Araştırma Fonu,  1992-1995

Fakülte Kurulu Üyeliği              

YYÜ Ziraat Fakültesi, 1990 -1994

KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi,  2004 - 2006

ODÜ Ünye İkt. ve İd. Bil. Fak.  2007 - 2012

ODÜ Fen Edebiyat Fak, 2006-2013

ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fak., 2011-2013

ODÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 2012-2013

ODÜ Ziraat Fakültesi,  2006-2014

ODÜ Eğitim Fakültesi, 2012-2015

ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2016-2017

ODÜ Ziraat Fakültesi, 2015-2018

Enstitüsü Kurulu Üyeliği           

YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990 - 1994

ODÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 - 2009

ODÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-2018

Yüksek Okul Kurulu Üyeliği          

KTÜ Ordu Meslek Yüksek Okulu, 1998 - 2001  

Yüksek Okul Yön. Kurulu Üyeliği

YYÜ Hakkari Meslek Yüksek Ok. 1991-1994

YYÜ Erciş Meslek Yüksek Okulu, 1993 -1995

KTÜ Ordu Meslek Yüksek Okulu, 1998-2001

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

YYÜ Ziraat Fakültesi, 1991-1994

KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi,  2004 – 2006

ODÜ Ünye İkt. ve İd. Bil. Fak.,  2007-2012

ODÜ Fen Edebiyat Fak,  2006-2013

ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fak., 2011-2013

ODÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 2012-2013

ODÜ Eğitim Fakültesi, 2012-2015

ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2016-2017

ODÜ Ziraat Fakültesi, 2006-2014, 2018- 2018

Üniversite Senatosu Üyeliği                              

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1998 -2001

Ordu Üniversitesi, 2006 - 2015, 2016-2017

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği

Ordu Üniversitesi, 2007 - 2015, 2016-2017

 

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1. Yayınlar

1. 1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  

1. Yılmaz, M., Yılmaz, N., 1988. The Tir Seeding Method and Tir Daills:A Literature Review. Agricultural Mechanization In Asia, Africa and Latin America. Vol: l9, No: 4 Autumun, Tokyo (31 – 33)

2. Yılmaz, N., Sepetoğlu, H., 1996. Van Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum Spp.) Çeşitleri İçin Uygun Ekim Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Vol: 20 (6), (489-494).

3. Sönmez, F.,  Ülker,  M., Yılmaz, N.,  Ege,  H.,  Bürün, B., Apak, R.,  1999. Tir  Buğdayında  Tane Verimi İle Bazı Verim Öğeleri Arasındaki İlişkiler. Turish Journal of Agricultural and Forestry. Puplished By The Scientific and Technical Research Council of Turkey. 23, (45-52). 

4. Şekeroğlu, N., Yılmaz, N., 2001. Effects of Increasing Nitrogen Doses on Yield Components in Some Triticale Lines Under Dry Conditions in Eastern Anatolia. Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol: 4, No: 6, June  (672-673) Pakistan.

5. Yılmaz, N., 2003. A Research on Determining The Form and The Amounts of The Second Part Nitregeneous Fertilizer To Be Applied on Wheat In Spring. Pakistan Journal of Botany. Vol: 35 (4), (625-636).

6. Yılmaz, N., 2003. The Effect of Differernt Seed Rates on Yield and Yield Components of Soybean (Glycine max L. Merill). Pakistan Journal of Biological Sciences Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol: 6, No: 4, (373-376) Pakistan.

7. Yılmaz, N., Sönmez, F., Ülker, M., Ege, H., Bürün, B., 2003. Morphological Classification of Some Tir Wheat (Triticum aestivum var. aestivum L. ssp. leucospermum Körn.) Accessions from the Lake Van Basin, Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol: 6, No: 20, (1758-1762).

8.  Bildirici, N., Yılmaz, N., 2005 The Effects  Of Dıfferent Nıtrogen And Phosphorus Doses And Bacteria Inoculation (Rhizobium phaseoli) On The Yıeld And Yıeld Components Of  Field Bean (Phaseolus vulgaris L.). Asian Journal of Agronomy. Vol: 4(3);  (207-215).

9. Ülker, M., Sönmez, F., Çiftci, V., Yılmaz, N. Apak, R., 2006. Adaptation and Stability Analysis In  The Selected Lines of Tir Wheat. Pakistan Journal of Botany. Vol: 38 (4), (1177-1183)

10. Şekeroğlu, N., Özkutlu, F., Deveci, M., Dede, Ö., Yılmaz, N., 2006. Evaluation of Some Wild Plants Aspect of Their Nutritional Values Used as Vegetable in Eastern Black Sea Region of Turkey. Asian Journal of Plant Science. Vol: 5 (2); (185-189).

11. Yılmaz, N., Atıcı, F.Ö., Öner, F., 2014. Determination Of Yield And Yield Components In Some Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Cultivars Under Giresun Conditions. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. Special Issue: 2. (s:1093-1096).

12. Atıcı, F.Ö., Yılmaz, N., Öner, F., 2014. Determination Of Some Morphological And Phenological Characteristics Of Local Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. Special Issue: 2. (s:1676-1682).

 

     1. 2. Uluslararası  Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Akyürek , A., Yılmaz, N., 1988. The  Tir  Seeding Method and Its Aplication In The Van Region. International Saminar on Farming System Research. 31 Oct. – 2 Nov.  Faculty of Agriculture- Icarda, Adana/Türkiye. (Bildiri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fak. dergisinde yayınlanmıştır).

2. Ülker, M., Sönmez, F., Yılmaz, N.,  Ege, H.,  Bürün, B., 2000. The Elevation of Some Traits on Tir  Wheat. 6th International  Wheat  Conference. 4-9 June,  Budapest ,  Hungary. (Pakistan Journal of Biological Sciences dergisinde yayınlanmıştır).

3. Yılmaz, N., Akkurt, M., 2013. The Effect Of Bacterıa Inoculatıon To Nıtrogen Fıxatıon In     Bean (Phaseolus vulgaris L.). 48th Croation & 8th International Symposium on Agriculture. 17-22 February, Dubrovnik  Croatia.

4. Atıcı, F.Ö., Yılmaz, N., Öner, F., 2014. Determination Of Some Morphological And Phenological Characteristics Of Local Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes. Balkan Agriculture Congress. 8-10 September 2014, Edirne Turkey.

5. Yılmaz, N., Atıcı, F.Ö., Öner, F., 2014. Determination Of Yield And Yield Components In Some Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Cultivars Under Giresun Conditions. Balkan Agriculture Congress. 8-10 September 2014, Edirne Turkey.

6. Yılmaz, N., Öner, F., Özbekmez, Y., 2016. Determination Seed and Technological Characteristics of Some Dry Beans (Phaseolus vulgaris L.) Varieties and Genotypes in Ecological Conditions of Ordu. II. International Agriculture Congress 14-18 November 2016, Belgrade.

7. Yılmaz, N., Demirkol, G., 2017.  NaCl Stresinin Avena sativa L. Çeşitlerindeki Klorofil İçeriğine Etkisinin Belirlenmesi. International advanced Researches & Engineering Congres. 16-18 November, Osmaniye/Turkey.

8. Yılmaz, N., Sonkaya, M. C., 2017. Bazı Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşitlerinde Çinkonun Agronomik ve Morfolojik Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi. International advanced Researches & Engineering Congres. 16-18 November, Osmaniye/Turkey.

9. Demirkol, G., Yılmaz, N., 2017. Doğu Karadeniz Bölgesinden toplanan yonca (Medicago sativa L.) populasyonlarında ham protein ve bazı mineral içeriklerinin belirlenmesi. II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi. 13-15 December, Antalya/Turkey.

10. Demirkol, G., Yılmaz, N., 2017. Doğu Karadeniz Bölgesinden toplanan yonca (Medicago sativa L.) populasyonlarında genetik çeşitliliğin belirlenmesi. II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi. 13-15 December, Antalya/Turkey.

11. Demirkol, G., Yılmaz, N., Öner, F., Aşcı, Ö.Ö., 2018.  Effect of Salt Stress on Germination and Growth Parameters of Pisum arvense L. Population and Cultivar. International Congress on Engineering and Life Science (CELIS). 26-29 April, Kastamonu/Turkey.

 12. Demirkol, G., Yılmaz, N., Aşcı, Ö.Ö., Öner, F., 2018. Variability, Heritability and Association of Some MorphoAgronomic Traits in Pisum arvense L. Populations. International Congress on Engineering and Life Science (CELIS). 26-29 April, Kastamonu/Turkey.        

13. Öner, F., Yılmaz, N., Özkorkmaz, F., 2018. Assessment of Technological Properties of Variability, hertability and Genetic Advance in Common Bean  Genotypes. International Agricultural Science. 6-12 May, Van/Turkey.

 14. Soysal, A.Ö.Ş., Demirkol, G.,Aşçı, Ö.Ö., Arıcı, Y. K., Acar, Z., Yılmaz, N., 2018. Effect of Salt Stress to Germinationand seedling Growthin SorghumxSudangrass. International Symposium Ecology 2018. 19-23 June . Kastamonu/Turkey.

 15. Aşçı, Ö.Ö. Demirkol, G., Arıcı, Y.K., Yılmaz, N., Acar, Z., 2018. Determination of Hay Yield of CommonVetch + Cereal Mixtures Grown Under Hazelnut Orchards. International Symposium Ecology 2018. 19-23 June . Kastamonu/Turkey.

 16. Öner, F.,  Özkorkmaz, F., Yılmaz, N., 2018. The Effect of Gibberellic Acid Applications on Some Germination Parameters in Oats Under Salt Stress. IV. Internatıonal Agrıculture Congress. July 05-08. Nevşehir, Turkey.

 

1. 3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

1.a) Yılmaz, N., Güncan , A., 1988. The Effect of Seeding Time , Tir (Deep Furrow) Seeding, Method,  Type of Wheat Varieties and Plant  Population on Weed Density on Van  Area    The Journal  of Turkish Phythopatology. Vol: 17, Num: 3 , Semptember,

b )  Yılmaz, N.,  Güncan,  A., 1991. Van yöresinde  Farklı Ekim Zamanlarında, Tir Ekim Yönteminin, Değişik Buğday Çeşitlerinin ve  Farklı Bitki Sıklığının  Yabancı  Ot yoğunluğu  üzerine  Etkisi. Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 1:1, (5- 13).

2. Okut, H., Yılmaz, N., 1990. Van Koşullarında 136 Değişik Arpa Hattı Üzerinde Adaptasyon ve Ön Verim  Araştırmaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 1:1, (17-35).  

3. Yılmaz, N., Akyürek A., 1991. The Tir  Seeding Method and its Aplication in The Van  Region. Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Ziraat Fakültesi  Dergisi  1:3, (170- 181).

4. Yıldırım, İ., Yılmaz, N., 1991. 1986- 87 / 1988-89  Öğretim  Yılı  Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Ziraat Fakültesi  Mezunlarının İstihdam Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri Üzerine Bir  Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 1: 3, (55-66).

5. Yılmaz, N.,  Yıldırım, İ., 1993. Van İlinde  Ulaşım  ve Haberleşme. Van Kütüğü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayın No: 8,  Araştırma Fonu Yayın No: 3, (667-676).

6. Albayrak, A., Yılmaz, N., 1993. Van Yöresinde Çiftçi Şartlarında Tir Mibzer ve Serpme Ekim Yöntemleri  ile Ekilmiş  Tir Buğdayının  Tane  Verimi ile  Bazı Teknolojik  Değerleri  Üzerine Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,    Cilt: 2, Sayı: 1, (157-172).

7. Günel, E., Yılmaz, N.,  Erman, M., Kulaz, 1993. H., Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin (Lens culinaris Medic.) Fenolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1-2,  (315-323).

8. Sönmez, F., Ülker, M., Yılmaz, N., Ege, H.,  1993. Bazı  Yazlık  Arpa  Hatlarının  Van    Yöresine Adaptasyonu  Üzerine  Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1-2, (325- 337).   

9. Arslan,  B., Günel, E., Yıldırım, B., İlbaş,  A.İ., Yılmaz, N., Dede,  Ö., 1994. Soya Fasulyesinde ( Glycine max. L.)  Bazı Verim Ve Kalite  Özelliklerinin  Korelasyon Ve Path Analizi Üzerinde Bir   Araştırma.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 4, (129-137).   

10. Yılmaz, N., Sepetoğlu ,  H ., 1995. Van Koşullarında  Farklı  Ekim  Sıklıklarının  Üç  Buğday  Çeşidinde  Verim Ve Bazı  Verim Unsurlarına  Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 5, No: 2, (1- 12).

11. Apak, R., Sönmez, F., Ülker, M.,  Yılmaz, N., Yıldırım, B., 1995. Van Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinde En  Uygun Ekim Zamanı Ve Azot Dozunun  Saptanması  Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 5, No: 2, (13-27).

12. Yılmaz, N., Sepetoğlu, H., 1996. Van Ekolojik Koşullarında Tir Ekim Yönetiminde Ekim Sıklıklarının Üç Buğday Çeşidinde Verim Ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, No: 1, (69-80).

13. Sönmez, F., Ülker, M., Yılmaz, N., Ege, H., Apak,   R., 1996. Farklı Ekim  Sıklıklarının Bazı  Kışlık  Arpa Çeşitlerinde Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, No: 1, (133- 146).

14. Yılmaz, N., Ege, H., Sönmez, F., Ülker, M., Bostan, S., 1996. Van Ve Yöresi İçin Adapte  Olabilecek  Bazı Kışlık Çavdar Çeşit Ve Hatlarının Tespiti İle Uygun Ekim Zamanının  Saptanması Üzerine Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, No:1, (1- 13).

15. Yılmaz,  N. Sepetoğlu, H., 1996. Van Ekolojik Koşullarında Buğdayda Uygun Ekim Zamanı Ve Ekim  Yönteminin  Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, No: 2, (153- 163).

16. Yılmaz, N., Kulaz, H., Erman, M., 1996. Siirt Ekolojik Koşullarına Adapte Olabilecek  Mercimek ( Lens culinaris  Medic.) Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, No: 2, (1- 9).

17. Yılmaz, N., 1996. Van Gölü  Havzasında Değişik  Lokasyonlar da  Tir Buğdayının  Tane  Verimi İle Teknik Değerlerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, No: 3, (91- 102).

18. Yılmaz, N., Bostan, S., 1996. Van Ekolojik  Koşullarında  Bazı Yazlık Triticale Hatlarının Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 11, No: 3, (31-44).

19. Yılmaz, N., Erman, M.,  Kulaz, H., 1996. Van Ekolojik   Koşullarında  Mercimekte   Uygun  Ekim Zamanının Belirlenmesi. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 11, No: 3, (45-54).

20. Yıldırım, B., Dede, Ö., İlbaş, A.İ., Okut, N., Arslan, B., Yılmaz, N., 1997. CCC  (Chlorcholinchlorid) Uygulamasının Soya ( Glycine max L. Merril)’da Verim Ve Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,  (7),  (41 –48).

21. Sönmez, F., Yılmaz, N.,  2000. Azot ve Fosforun Arpa Tanesinin  Bazı Makro ve Mikro Besin Maddesi İçerikleri Üzerine  Etkisi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı:2, (65-75).

22. Yılmaz, N., Bostan, S.Z., 2002. Trabzon İlinin Tarımsal Yapısı  Sorunları ve Çözüm Önerileri.   Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 336,  (18-21).

23. Yılmaz, N., 2003. An Effcient Technique of Utilizing Dry Areas The Tir Sowing Method. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Sayı: 8/12,  (81-85).

24. Yılmaz, N., Kaya, A.N., 2003.  Ekim Sıklıklarının Bazı  Yazlık  Triticale (Triticosecale wittmack) Hatlarının Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı: 34/3, (197-204).

25. Yılmaz, N., Şimşek, S., 2012. Sivas Ekolojik Koşullarında Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Üst Gübrelemede Kullanılacak Azotlu Gübre Form Ve Miktarının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akademik Ziraat Dergisi, Cilt:1 Sayı: 2, (91-98).

26. A.İmamoğlu, Yılmaz, N., 2012. Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare) Genotiplerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Anadolu. Journal Of Aegean Agricultural Research Institute Vol: 22, Number 2. (13-36) İZMİR.

27. Öner, F., Yılmaz, N., Sezer, İ., Atıcı, F.Ö., 2015. Bazı Atdişi Mısır (Zea mays indendata L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi. Harman Time Dergisi. Ekim 2015 Yıl: 3, Sayı:32. ISSN: 2147-6004.

28. Öner, F., Atıcı, F.Ö., Yılmaz, N., 2016. Yerel Fasulye (Phaselous vulgaris L.) Genotiplerinde Bazı Morfolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler ve Path Analizi". Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 5(1) (s:15-18).

29. Yılmaz, N., Han, E., 2016. Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:3, (s:171-176).

30. Yılmaz, N., Kılınç, H. V., 2017. Giresun İlinde Yetişen Yerel Bezelye (Pisum sativum L.) Populasyonlarının Verim Ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akademik Ziraat Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, (139-150).

31. Atıcı, F., Yılmaz, N., 2017. Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) ve Börülcede (Vigna unguicolata L.) çimlenme üzerine etkilerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, (197-200 ).

     32. Demirkol, G., Yılmaz, N., 2018. Ak Üçgül (Trifolium repens L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi. Siirt Üniversitesi Ziraat               Fakültesi Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 5  Sayı:1, (40-44).

33. Yılmaz, N., Sonkaya, M.C., 2018. Çinko Uygulamasının Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşitlerinde Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akademik Ziraat     Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, (35-40).

34. Yılmaz, N., Kılınç, H. V., 2018. Giresun İlinde Yetişen Yerel Bezelye (Pisum sativum L.) Populasyonlarının Verim Ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akademik Ziraat Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, (163-172).

35. Öner, F.,  Özkorkmaz, F., Yılmaz, N., 2018. Tuz Stresi Altında Gibberellik Asit Uygulamalarının Yulafta Bazı Çimlenme Parametreleri Üzerine Etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences. Uluslararası Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 1(1): (33-35).

 

     1. 4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Yılmaz, N., Güncan, A., 1988. Van Yöresinde Farklı Ekim Zamanlarında, Tir Ekim Yönteminin, Değişik  Buğday Çeşitlerinin Ve Farklı Bitki Sıklığının  Yabancı Ot Yoğunluğu Üzerine Etkisi. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 18-21 Ekim, Türkiye Fitopatoloji Derneği ve E.Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü, Antalya. (Bildirinin Özeti  “The Journal Turkish Phytopatology” Dergisinde, asıl metni ise S.Ü. Ziraat Fak. Dergisinde yayınlanmıştır).

2. Yılmaz, N., 1989. Tir  Ekim  Makinesinin  Tarihi  Gelişmesi  ve  Doğu  Anadolu’da Uygulanması. Tarımsal Mekanizasyon 12.  Ulusal Kongresi, 1 – 2 Haziran,  Tekirdağ.  Bildiri Özetleri, S: 55.

3. Yıldırım, İ., Yılmaz, N., Kelen, M., 1990. Doğu  Anadolu da  Bitkisel  Üretimin  Genel  Görünümü  Ve  Geliştirilmesi  Olanakları.  Doğu Anadolu da Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu. 9- 10 Ekim, Van. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 431, S: 60 – 69, Ankara.    

4.  Andiç,  C.,  Yılmaz, N.,   1990. Doğu   Anadolu  Bölgesi  Tarla  Tarımının  Genel  Sorunları.  Doğu Anadolu da Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu. 9 –10 Ekim, Van. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 431, S: 70 – 79,  Ankara.

5. Günel ,  E.,  Yılmaz, N.,  Arslan,  B.,  1994. Van   Ekolojik   Şartlarında   Yetiştirilebilecek   Aspir  ( Carthamus tinctorius L.) Çeşitleri İçin Uygun Sıra Aralığının Saptanması Üzerine Bir Araştıma. I.  Tarla Bitkileri  Kongresi, 25 – 29  Nisan  1994.  Ege Üniv.  Ziraat  Fakültesi, Bornova – İzmir. Bildiriler Kitabı Cilt: I, (286 – 288).

6. Ege, H., Yılmaz, N., Sönmez, F., Ülker, M., 1994. Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin (CCC, RSW, Terpal) Ve Farklı Oranlardaki  Azotun Van Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Tir Buğdayının  Morfolojik Ve Anatomik Karakterlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma, I. Morfolojik Ve Agronomik Karakterler. I. Tarla Bitkileri Kongresi,  25-29 Nisan, Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi, Bornova – İzmir . Bildiriler Kitabı Cilt: I, (52 – 56).

7. Yılmaz, N., Çiftçi, V., 1994. Van Ekolojik Koşullarında Verimli Kuru Fasulye  (Phaseolus Vulgaris L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi Ve Verim Komponentlerinin Tane Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. I. Tarla Bitkileri  Kongresi, 25 – 29 Nisan,  Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi, Bornova – İzmir . Bildiriler Kitabı  Cilt: I, 91- 95.

8. Günel, E., Yılmaz, N., Erman, M., Kulaz, H., 1994. Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin  Çeşit ve Adaptasyonu  Üzerine  Araştırmalar. I.  Tarla  Bitkileri  Kongresi,  25-29 Nisan. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bornova-İzmir. Bildiriler Kitabı Cilt: I, (286-288).

9. Yılmaz, N., Ege , H., Sönmez , F., Ülker, M., 1994. Van Yöresine Adapte  Olabilecek  Kışlık  Arpa Çeşit Ve Hatlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. III. Ulusal Nükleer Tarım Ve Hayvancılık Kongresi. 19 – 21 Ekim, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Üniversitesi, Ankara. Tebliği Özetleri, 53.

10. Yılmaz,  N.,  Ege,  H.,  Ülker,  M.,  Sönmez,  F., 1994. Bazı  Kışlık  Buğday  Çeşitlerinin  Van Koşullarına Adaptasyonu  Üzerine Bir Araştırma. III. Ulusal Nükleer Tarım Ve Hayvancılık Kongresi. 19-21 Ekim, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Üniversitesi, Ankara  Üniversitesi, Ankara. Tebliğ Özetleri, 55.    

11. Günel , E., Yılmaz, N., Kulaz, H., Erman, M., 1994. Van Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut ( Cicer arietinum  L.) Çeşitlerinin Verim Ve Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. III. Ulusal Nükleer Tarım Ve Hayvancılık Kongresi. 19 – 21 Ekim,  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Üniversitesi, Ankara. Tebliğ Özetleri, 57.

12. Ülker, M., Sönmez, F., Yılmaz, N., Ege, H., 1994. Bazı Buğday Çeşit ve   Hatlarının  Van  Şartlarına Adaptasyonu. II. Verimlilik  Kongresi. 19-21  Ekim. Milli   Prodüktivite    Merkezi yayınları: 540, s: 560-568, Ankara.

13. Ege, H., Sönmez, F., Ülker, M., Yılmaz, N., 1996. Bitki Büyüme Düzenleyicileri Ve Farklı Oranlardaki Azotun Tir Buğdayının Morfolojik Ve Anatomik Karakterlerine Etkileri II. Morfolojik Ve Anatomik Karakterler.  XIII. Ulusal Biyolojik Kongresi. 17 – 20 Eylül,  İstanbul. Cilt: 1, S. 204-213.

14. Yılmaz, N.,  1996. Van  Ekolojik  Koşullarına  Adapte  Olabilecek  Bazı  Yulaf  Çeşit  ve Hatlarının Belirlenmesi. Türkiye 3. Çayır Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi. 17-19 Haziran. Erzurum. Bildiriler Kitabı. 746-752.

15. Şekeroğlu, N., Yılmaz, N., 1997. Azotlu Gübre Uygulanan Bazı Yazlık Triticale (X Triticosecale witchmak)  Hatlarında  Tane  Verimi  İle Verim Öğeleri Arasındaki İlişkiler  Üzerine Bir Araştırma. Türkiye  II.  Tarla  Bitkileri  Kongresi 22 – 25 Eylül,  Samsun. Bildiriler Kitabı: 118 – 122.

16. Kulaz, H., Erman, M., Çiftçi, V., Yılmaz, N., 1997. Van Ekolojik Koşullarında Mercimekte Gübre-Bakteri Aşılamasının Verim ve Verim Öğeleri üzerine Etkisi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22-25 Eylül, Samsun. Bildiriler Kitabı: 601-605.

17. Bürün,  B.,  Yılmaz,  N.,   Ege,  H., Sönmez,  F.,  Ülker,  M., 1997.  Tir   Buğdayı   Populasyonunda Seleksiyon-I. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22-25 Eylül, Samsun. Bildiriler Kitabı: 540-542.

18. Dede, Ö., Yılmaz, N., Deveci, M., 1999. Doğu Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Yapı, Sorunları Ve Çözüm   Önerileri.  Karadeniz  Bölgesi  Tarım  Sempozyumu.  4 – 5  Ocak. Samsun. Bildiriler Kitabı Cilt: 1, S: 15-24.

19. Sönmez, F., Yılmaz, N.,  1999. Azot  Ve  Fosforun   Kışlık  Anadolu – 86 Arpa  Çeşidinin  Verim Ve  Verim  Öğelerine  Etkisi.  Türkiye  3.  Tarla  Bitkileri  Kongresi. 15 – 20 Kasım. Çukurova Ünv. Ziraat Fakültesi  ADANA. Bildiriler Kitabı Cilt: 1 Sayfa 240-245.

20. Yılmaz, N., Dede, Ö., Keskin, E. E., 1999. Ordu  İli  Topraklarının  verimlilik  Sorunları  ve Çözüm Önerileri. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu. 4-5 Ocak, Samsun. Bildiriler Kitabı Cilt: 2 Sayfa 547-556.

21. Ülker, M., Sönmez, F., Yılmaz,  N.,  Ege,  H.,1999. Icarda  Kökenli  Bazı Kışlık  Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşit ve Hatlarının Van Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. 15-20 Kasım. Çukurova Üni. Ziraat Fakültesi Adana. Bildiriler Kitabı, Cilt: 1   Sayfa: 384-389.

22. Ülker, M., Sönmez, F., Ege, H., Yılmaz, N., 1999. Icarda Kökenli Bazı Kışlık Arpa Çeşit ve Hatlarının Van Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. 15-20 Kasım. Çukurova Üni. Ziraat Fakültesi Adana.  Bildiriler Kitabı Cilt: 1, Sayfa: 401-404.

23. Yılmaz, N., 2000. Aybastı ve Kabataş ilçelerinin Tarımsal Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Aybastı-Kabataş Kurultayı, 19 Temmuz. (s: 63-70) Ordu.

24. Yılmaz, N., Deveci, M., Dede, O., 2002. Gümüşhane İli Tarla Bitkileri Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu. 22-23 Ekim. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane. Cilt: 2 (s: 696-710).

25. Yılmaz, N., 2003. Mesudiye Yöresinin Kültür Bitkileri. Biyolojik Çeşitlilik Açısından Melet Havzası ve Mesudiye Yöresi Çalıştayı ve Paneli. 30 Haziran-02 Temmuz Mesudiye. Birleşmiş Milletler Kalkınma Proğramı ve Küresel Çevre Fonu. Mesudiye’de Biyolojik Çeşitlilik ve Organik Tarım Alternatifi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları (s: 44-51).

26. Kün, E., Çiftçi, Y., Birsin, M., Ülger, A.C., Karahan, S., Zencirci, N., Öktem, A., Güler, M., Yılmaz, N., Atak, M., 2005. Tahıl ve Yemeklik Tane Baklagiller Üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI.Teknik Kongresi. 3-7 Ocak. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası.  Cilt:1 (s: 367-407).

27. Yılmaz, N., Deveci, M., Dede, Ö., Şekeroğlu, N., 2005. Ordu İlinde Doğal Olarak Yetişen Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tespiti, Kullanılma Alanları ve Yetişme Koşullarının Belirlenmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Cilt: 1 (s: 517-522).

28. Şekeroğlu, N., Özkutlu, F., Deveci, M., Dede, Ö., Yılmaz, N., 2005. Ordu ve yöresinde Sebze olarak Tüketilen Bazı Yabani Bitkilerin Besin Değeri Yönünden İncelenmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Cilt: 1 (s: 523-528).

29. Yılmaz, N., Şılbır Y., Dede, Ö., Deveci, M., 2007. Mısır/Soya Birlikte Ekim (Intercroppıng) Sisteminde Agronomik Verim Ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

30. Dede, Ö., Şılbır, Y., Yılmaz, N., Deveci, M., 2009. Patates/Fasulye Karışık Ekim   Sistemlerinin Patatesin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

31. Deveci, M., Şılbır, Y., Yılmaz, N., Dede, Ö., 2009.  Ordu Ekolojik Koşullarında Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Çeşitlerinin Ot ve Tohum Verimlerinin Belirlenmesi. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

32. Özata, E., Yılmaz, N., 2009.Ordu İli Ekolojik Koşullarında Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinin Önemli Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

33. Yılmaz, N., Açıkgöz, M.A., Özkorkmaz, F., Kuzu, G., 2011. Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit Ve Ekotip Tohumlarının Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.  Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Bildiriler Kitabı: 2(s: 78-83).

34. Yılmaz, N., Özkorkmaz, F., Açıkgöz, M.A., Uyanık, M., 2011. Ordu İli Akkuş İçesi Ekolojik Koşullarında Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit Ve Ekotiplerinin  Tohum ve  Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Bildiriler Kitabı: 2(s: 168-174).

35. Öztürk, D., Yılmaz, N., 2011. Ordu Ekolojik Koşullarında Bazı Börülce (Vigna sinensis L.) Çeşit Ve Ekotiplerinin Verim Ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran. 19 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Bildiriler Kitabı: 2(s: 359-364).

36. Yılmaz, N., Öztürk, D., 2011. Ordu Ekolojik Koşullarında Bazı Börülce (Vigna sinensis l.)  Çeşit ve Ekotiplerinin Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa.

37. Korkmaz, F., Yılmaz, N., 2011. Orta ve Doğu Karadeniz Sahil Kesiminin İklim ve Toprak Özelliklerinin Tarla Tarımı Yönünden İncelenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa.

38. Yılmaz, N., Özkorkmaz, F., Açıkgöz, M. A., Uyanık, M., 2011. Ordu Akkuş Ekolojik Koşullarında Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit ve Ekotiplerinin Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa.

39. Yılmaz, N., Açıkgöz, M. A., Özkorkmaz, F., Şeker, H., 2011. Ordu Gürgentepe Ekolojik Koşullarında Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit ve Ekotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa.

40. Yılmaz, N., Ertürk, E., 2013. Mısır (Zea mays L.)/ Baklagil Birlikte Ekim Sisteminde  Baklagilerin Mısır Bitkisinin Verim Ve  Verim Öğelerine Etkisi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya.

41. Atıcı, F.Ö., Yılmaz, N., Öner, F., 2013. Giresun Yerel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Ekotiplerinin Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya.

42. Yılmaz, N., Demirkol, G., 2013. Buğday (Triticum aestivum L.) Çiminin Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması.  Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya.

43. Öner, F., Yılmaz, N., Gülümser, A., Sezer, İ., Atıcı, F.Ö., 2013. Ordu İlinden Toplanan Bazı Yerel Mısır (Zea mays L.) Genotiplerinin Tohum ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya.

44. Öner, F., Sonkaya, M.C., Yılmaz, N., Kara, Ş.M., 2014. Buğdayın (Triticum aestivum L.) Çimlenmesi Üzerine Tuz Konsantrasyonlarının Etkisi. Türkiye 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi, 19-23 Ekim. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Diyarbakır.

45. Öner, F., Sezer, İ., Yılmaz, N., Atıcı, F.Ö., 2015. Bazı Atdişi Mısır (Zea Mays indendata L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi. Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Çanakkale. Tebliğin tam metni Harman Time Dergisi. Ekim 2015 Yıl: 3, Sayı:32. ISSN: 2147-6004. Dergisinde yayınlanmıştır.

46. Öner, F., Atıcı, F.Ö., Yılmaz, N., 2015. Yerel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinde  Bazı Morfolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler ve Path Analizi. Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Çanakkale.

47. Yılmaz, N., Deveci, M., Demirkol, G., 2015. Yulaf (Avena sativa L.) Bitkisinin Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi. Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Çanakkale.

1. 5. Tezler

1. Yılmaz, N., 1986. Tir Ekim Yönetiminin Tarihi Gelişimi ve Van Yöresinde Uygulanan Diğer Ekim Yöntemleriyle Çiftçi Şartlarında Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van (Yüksek Lisans Tezi).

2. Yılmaz, N., 1989. Van Yöresi İçin Uygun Buğday Çeşidi, Ekim Zamanı, Ekim Yöntemi ve Bitki Sıklığının Tespiti Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi. Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, İzmir (Doktora Tezi).

 

 

YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER

2. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

2.1 Yüksek Lisans Tezleri

2.1.1. Devam Eden Tezleri

1. Sonkaya, M., Farklı dozlarda, topraktan ve yapraktan uygulanan çinko gübresinin, yulafta  verim, verim öğeleri ve kalite unsurlarına etkisi.  Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

     2.  Uzun, T., Bazı fasulye çeşitlerinde kaolin uygulamalarının verim, verim ögeleri ve tane kalitesine etkisinin belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri                   Anabilim Dalı.

3.  Boz, F., Farklı kimyasal gübrelerin ve hümik asit dozlarının çeltikte verim ve verim ögeleri üzerine etkisi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

4. Akman, O. Bazı Slajlık mısır çeşitlerinde agronomik ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

5. Örün,  Ç. H., Farklı Hümik asit ve çinko uygulamalarının şeker mısırda bazı bitkisel özellikler ve kalite üzerine etkisi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

 

2.1.2. Tamamlanan Tezleri

1. Çiftçi, V., Van Ekolojik Koşullarında Verimli Fasulye Çeşitlerinin Belirlenmesi ve Verim Komponentlerinin Tane Verimine Etkisi Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD, Van, 1991.

2. Sönmez, F., Van Yöresine Adapte Olabilecek Yazlık Arpa Çeşit ve Hatlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Yüksek lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van, 1992.

3. Albayrak, A., Van Yöresinde Çiftçi Şartlarında Tir, Mibzer ve Serpme Ekim Yöntemleri ile Ekilmiş Tir Buğdayının Tane verimi ile Bazı Teknik Değerleri üzerine Araştırmalar. Yüksek lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van, 1992.

4. Vural, A., Kışlık “ Tetraploid” Çavdarın Van Ekolojik Koşullarında Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van, 1993.

5. Bostan, S., Van Ekolojik Koşularında Bazı Yazlık Triticale (X Triticosecale wittmack) Hatlarının Verim ve Verim Unsurları  Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD, Van, 1995.

6. Kaya, A.N., Van Ekolojik Şartlarında Bazı Yazlık Triticale (X Triticosecale wittmack) Hatlarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Farklı Ekim sıklıklarının Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van,1997.

7. Şekeroğlu, N., Van Ekolojik Koşularında Bazı Yazlık Triticale (X Triticosecale wittmack) Hatlarının Verim ve Verim Unsurları  Üzerine Farklı Dozlarda Azotlu Gübrelemenin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van, 1997.

8. Özata, E.,  Ordu  İli Ekolojik Koşullarında Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinin Önemli Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi.  Yüksek Lisans Tezi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ordu, 2007.

9. Akkurt, M., Fasulye  (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinde Bakteri Aşılamasının Azot Fiksasyonuna ve Bitkinin Kök ve Toprak Üstü Organlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Ordu, 2010.

10. Öztürk, D., Ordu  İli Ekolojik Koşullarında Yetiştirilebilecek Bazı Börülce (Vigna sinensis L.) Çeşitlerinin Önemli Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi.  Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Ordu, 2010.

11. Ertürk, E., Mısır/Baklagil (Fasulye, Bakla, Börülce, Soya) Birlikte Ekim (Intercroppıng) Sisteminde Agronomik Verim Ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Ordu, 2011.

12. İmamoğlu, A.,Bursa ekolojik koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşit ve Genotiplerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Ordu, 2011.

13. Şimşek, S., Sivas Ekolojik Koşullarında Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Üst Gübrelemede Kullanılacak Azotlu Gübre Form ve Miktarının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Ordu, 2012.

14. Özkorkmaz, F., Giresun İlinden Toplanan Yerel  Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Bazı Bitkisel Özellikleri ile Verim ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2013.

15. Özpekmez, Y., Ordu ekolojik koşullarında bazı kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.)  çeşit ve genotiplerinin verim, verim öğeleri ile tohum ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. 2015.

     16. Han, E., Bazı Mısır Çeşitlerinin Dane Verimleri ile Slaj ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. 2016.

      17. Aydın, H.V., Giresun ilinde yetişen yerel bezelye (Pisum sativum L.) tiplerinin morfolojik ve agronomik özelliklerinin belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla                Bitkileri Anabilim Dalı.2017.

      18. Sonkaya, M.C.,  Bazı Çeltik ( Oryza sativa L. ) Çeşitlerinde  Çinkonun Verim, Verim Öğeleri Ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi. Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri               Anabilim Dalı.2017.

     

       2.2  Doktora Tezleri

2.2.1. Devam Eden Tezler

1. Artık, C., Bazı Kuru Fasulye Çeşit ve Hatlarının Tuzluluğa Karşı Performanslarının Belirlenmesi Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.                             

2. Atıcı, F.Ö., Farklı Zamanlarda Ekilen Börülce’nin (Vigna ugniculata L.) Verim, Verim Unsurları ile Tane Kalitesine Bor ve Demir Uygulamalarının Etkisi

 

2.2.2. Tamamlanan Tezleri

1. Sönmez, F., Van Kıraç Koşullarında Kışlık Olarak Ekilen Anadolu –86 Arpa Çeşidinin (Hordeum vulgare L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Ekim Sıklığı İle Fosfor ve Azot Uygulamalarının Etkisi . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van, 1995.

2. Bildirici, N., Van ili Gevaş ilçesinde farklı azot ve fosforlu gübre dozları ile bakteri aşılamasının (Rhizobium phaseoli) şeker fasülyesi (Phaseolus vulgaris L.) çeşidinin verim ve verim öğeleri üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, 2003.

3. Demirkol, G.,  Yerel Bezelye Populasyonlarının Karekterizasyonu ve SSR Markörleri ile Genetik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi  Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ordu, 2017.

 

3. Projeler

3.1.  Sorumluluğumda Biten Projeler

 1. 1987, Van’da kuru ziraat koşullarında uygun buğday çeşidinin tespiti ve buğdayda en uygun ekim zamanı, ekim yöntemi, ve ekim normunun belirlenmesi (Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir).

  2. 1991, Van yöresine adapte olabilecek kışlık buğday çeşit/hatlarının belirlenmesi ve seçilecek hatların ekim sıklığı, ekim zamanı ve ekim yöntemi üzerine araştırmalar  (Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir)

  3.  1991, Van yöresine adapte olabilecek yazlık  arpa çeşit/hatlarının belirlenmesi ve daha önce belirlenmiş 4 kışlık hatta ekim sıklığı, ekim zamanı ve ekim yöntemi üzerine araştırmalar (Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir).

   4.  1991, Van ili ve Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Tatvan ilçelerinde, çiftçi şartlarında tir ekim mibzeri ve kombine ekim mibzeri ile ekilmiş tir buğdayının, tane verimim ile bazı fiziksel, kimyasal, Fizikoşimik ve teknik özellikleri üzerine araştırmalar (Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir).

   5.  1991, Van ekolojik şartlarında bazı kuru fasulye ve bakla çeşit ve hatlarının adaptasyonu (Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir).

   6.  1991, Van yöresine adapte olabilecek kışlık çavdar çeşit ve hatlarının belirlenmesi,  seçilecek çeşit ve hatların ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim yöntemi üzerine araştırmalar (Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir).

   7. 1993, Siirt ekolojik koşullarında mercimeğin çeşit ve adaptasyon özellikleri üzerine araştırmalar (Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir).

   8.  1993, Bitki büyüme düzenleyicilerinin ve farklı oranlardaki azotun Van ekolojik koşullarında yetiştirilen tir buğdayının morolojik ve anatomik karakterleri üzerine etkileri (Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir).

   9.  1994, Van ekolojik koşullarında Icarda kökenli bazı makarnalık ve ekmeklik buğday hatlarının verim ve başlıca verim ögeleri üzerine bir araştırma (Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir).

  10.  2001, Van ili Gevaş ilçesinde farklı azot ve fosforlu gübre dozları ile bakteri aşılamasının (Rhizobium phaseoli) şeker fasülyesi (Phaseolus vulgaris L.) çeşidinin verim ve verim ögeleri üzerine etkileri (Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir).

  11.  2002, Ordu ilinde doğal olarak yetişen faydalı bitkilerin tespiti, kullanım alanları ve yetişme koşullarının belirlenmesi. (Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir).

  13.  2004, Giresun ilinde doğal olarak yetişen faydalı bitkilerin tespiti, kullanım alanları ve yetişme koşullarının belirlenmesi. (Araştırma yerel imkanlarla yürütülmüştür).

  14.  2007, Mısır/Soya Birlikte Ekim (Intercropping) Sisteminde Agronomik Verim ve Verim Ögeleri  Arasındaki  İlişkilerin  Belirlenmesi. (Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir).

  15. 2015, Ordu Ekolojik Koşullarında Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit Ve Genotiplerinin Verim, Verim Öğeleri İle Tohum Ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.(Araştırma Ordu Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenmiştir).

     162016. Bazı Çeltik ( Oryza sativa L. ) Çeşitlerinde  Çinkonun Verim, Verim Öğeleri Ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi. (Araştırma Ordu Üniversitesi BAP birimi tarafından                  desteklenmiştir).

             172017. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yerel Bezelye Populasyonlarının Yemlik Kullanım Olanaklarının ve SSR Markörleri ile Genetik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi. (Araştırma Ordu             Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenmiştir).

 

3.2. Yardımcı Araştırmacı Olarak Görev Aldığım Projeler

 1.  2003, Ordu Ekolojik Koşullarında Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Çeşitlerinin Ot Ve Tohum Verimlerinin Belirlenmesi (Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir).

 2.  2003,  Patates (Solanum tuberosum L.)  Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Karışık Ekim Sistemlerinin (Intercropping) Patatesin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir).

 3. 2003, Mesudiye’de biyolojik çeşitlilik çalıştayı (Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu tarafından desteklenmiştir).