ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. N.Bölükbaş, N.Erbil, A.N. Kahraman. Determination of the Anxiety Level of  Women Who Present for Mammography.  See comment in PubMed Commons belowAsian Pac J Cancer Prev. 2010;11(2):495-498.

 

A2. N.Erbil, N. Bölükbaş. Health Beliefs and Breast Self-Examination among Female University Nursing Students in Turkey. Asian Pac J Cancer Prev,2014:15(16), 6525-6529.

A3.  N.Erbil, N.Bölükbaş. Beliefs, Attitudes, and Behavior of Turkish Women about Breast Self-Examination According to a Turkish Version of the Champion Health Belief Model Scale. Asian Pac J Cancer Prev, 2012;13(11),5823-5828

A4. F.Güdücü Tüfekçi, S. Küçükoğlu, N.Bölükbaş, A.Tezel. Critical Thinking Dispositions of Nursing Students and Influencing Factors in Turkey. HealthMED, 2011;5(4): 831-836

A5. N. Bölükbaş. Ordu Women and  Children’s Hospital Emergency Clinic to Applicant Evaluation of Children’s Patients. HealthMED, 2011;5(3):621-626

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. N.Bölükbaş, N.Erbil, A.N.Kahraman. Determining the anxiety level and the affecting factors of the anxiety level of the women who have a mammography. The 9th ESC Congress Improving life quality through contraception and reproductive health care, Abstract of Poster-217, İstanbul, Türkiye, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 11(Supplement 1):173, 3-6 Mayıs 2006, p.173

B2. N.Bölükbaş, N.Erbil, B.Irmak. Nursing Students’ Self-Efficacy-Sufficiency Levels and Health Belief About Breast Self-Examination. The 9th Athens Congress on Women’s Health and Disease,Oral Communication. August 28-30, 2014, Athens/Greeece.pp.76-77

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :  ……………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Bölükbaş N.”Cerrahi Hastalarında Beslenme Desteği ve Enteral Beslenme”, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 6:1, 1994, ss.49-52

                           

D2. Bölükbaş N, Pasinlioğlu T. “Mekanik Ventilasyon ve Hasta Bakımı”, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 7:8, 1995, ss.60-62

 

D3. Bölükbaş N. “Cerrahi Hastalarının Korku ve Endişelerini Paylaşabildikleri Sağlık

Personeli”, Sendrom, Aylık Aktüel Tıp Dergisi 8:11, 1996, ss.79-81

                           

D4. Bölükbaş N, Karabulut N. “Yabancı Cisim Aspirasyonları”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1:2, 1998, ss.71-78

 

D5. Bölükbaş N, Polat Y, Demirtaş T, Akdemir D. “Relations Among Copper, Zinc and Thyroid Hormones in Preoperative and Postoperative Period in Goiter Diseases”, Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, 11:22, 2000 (Doktora Tezi), ss.53-62

 

D6. Kaya N, Bölükbaş N. “Genetik Bozukluk ve Genetik Danışmanlıkta Hemşirenin Rolü”, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 13:10, 2001, ss.117-120

                           

D7. Bölükbaş N. “Trakeostomi Tüpü Olan Hastanın Bakımı”, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 13:2, 2001, ss.108-110

 

D8. Özer N, Bölükbaş N. “Postoperatif Dönemdeki Hastaların Ağrıyı Tanımlamaları ve     Hemşirelerin Ağrılı Hastalara Yönelik Girişimlerinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4:1, 2001, (yüksek lisans tezi) ss.7-17

                           

D9. Bölükbaş N, Türköz Z.”Hastanede Yatan Hastaların Hemşirelerden Beklentileri”, Atatürk Ünv.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,4:1,2002, ss.18-28

 

D10. Kaya N, Atıcı İ, Bölükbaş N, Demetgül M. “Kadınların Yaşam Tarzı Değişkenleri İle Osteoporoz Arasındaki İlişki”, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 2:6, 2003, ss.15-21

                           

D11. Bölükbaş N, Arslan H.”Huzurevinde Kalan Yaşlıların Psikososyal Yönlerinin İncelenmesi”, Düşünen Adam,16:4, 2003, ss.235-239

                           

D12. Arslan S, Bölükbaş N.”Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”.

Atatürk Ünv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,6:3, 2003,(yüksek lisans tezi), ss. 38-47

        

D13. Bölükbaş N. “Tanı Çalışmaları ve Yorumlanması”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik

Yüksekokulu Dergisi, 7:2, 2004, ss.118-124

        

D14. Bölükbaş N, Eyüpoğlu A, Kurt P “Organ Bağışı Hakkında Üniversite Öğrencilerinin

Düşünceleri”. Ondokuz Mayıs Ünv.Tıp Dergisi, 21:2, 2004, ss.73-77

 

D15. Bölükbaş N, Abdioğlu H. “Üniversite Öğrencilerinin AIDS Hastalığı Hakkındaki Bilgileri, Hemşirelik Forumu, Kasım-Aralık 2004, ss.31-35

 

D16. Kaya N, Bölükbaş N. “İstatistiksel Yönüyle Kanser”, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 17:4, 2005, ss.108-111

 

D17. Bölükbaş N.”Ordu Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve

Eğitimleri İle İlgili Görüşleri”. Atatürk Ünv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9:1, 2006,

ss.50-57

                           

D18. Bölükbaş N, Paydaş M, Bostan Ö. “Diyabetli Hastaların Ayak Bakımına İle İlgili

Davranışlarının ve Mevcut Ayak Durumlarının Saptanması. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,

1:2, Ağustos 2006, ss.82-91

 

D19. Bölükbaş N.  “Ordu İli Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Son Sınıf

Öğrencilerinin Çocuklara Yönelik İlk Yardım Uygulamaları İle İlgili Bilgi Düzeyleri”,                 

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10:3, 2007, ss.52-59

                           

D20. Bölükbaş N, Göktaşlar Z, Başar B. “Sağlık Ekibi Üyelerinden Hekim ve Hemşirelerin  Birbirlerine Bakışı”, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 20:5-6, 2008, ss.85-88

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında tam/özet metin basılan bildiriler:

E.1. Uzun Ö, Bölükbaş N. “Cerrahi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Uyguladıkları Hasta Bakımının Değerlendirilmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı (tam metin)ı. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Sivas, 24-26 Haziran 1992, ss:184-190

 

E.2. Bölükbaş N, Yaman S.”Farklı Düzeyde Yetişen Hemşire Öğrencilerin Kendilerini Yeterli Bulma Durumlarının Değerlendirilmesi”, Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40.Yılı Sempozyum Kitabı (tam metin), İzmir, 23 Haziran 1995, ss.87-94

 

E.3. Bölükbaş N. “Öğrenci Hemşirelerin Ameliyathane Uygulaması Öncesi Beklentileri ve Ameliyat Sonrası Beklentilerine Ulaşıp-Ulaşamama Durumlarının Değerlendirilmesi”. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyum Kitabı(tam metin), İzmir, 26-27 Eylül 1996, ss.281-288

 

E.4. Bölükbaş N. “Sağlık Personelinin Ötenaziye Bakışı, VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası katılımlı) Kongre Kitabı (tam metin), Ankara, 14-16 Mayıs 1998, ss.291297

 

E.5. Bölükbaş N, Çevik R. “Mastektomili Hastalarda Depresyon ve Umutsuzluk Düzeyinin İncelenmesi”. IV. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı (tam metin), 23-25 Haziran 1999,ss.116-121

 

E.6. Bölükbaş N. Ameliyat Öncesi Hasta Eğitiminin Anksiyete Üzerine Etkisi. 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kongre Kitabı (tam metin), İzmir, 2011, ss. 279-282,

E.7. Bölükbaş N. Cengiz D. “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşadıkları Etik Sorunlar Hakkındaki Değerlendirmeleri”. 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kitabı(tam metin), 21-24 Kasım 2013, Kuşadası/Aydın, ss.228-235.

E.8. Kaya N, Bölükbaş N. “İstatistiksel Yönüyle Kanser”. XV. Ulusal Kanser Kongresi Özet Kitabı. Kemer/Antalya, 23-27 Nisan 2003, s.23

 

E.9. Bölükbaş N. “Kanser Hastası İçin Evde Bakımın Önemi”. XV. Ulusal Kanser Kongresi Özet Kitabı. Kemer/Antalya, 23-27 Nisan 2003, s.147

 

E.10. Bölükbaş N, Kahraman A.N, Bayındır F, Turan D.”Lise Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı ve Etkileyen Faktörler”.  IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı. Ordu, 5-6 Mayıs 2005, ss.298

 

E.11. Bölükbaş N, Kahraman A.N, Sabah E, Keskin T. “Ameliyat Öncesi Yapılan Hasta Eğitiminin Hastaların Anksiyete Düzeyine Etkisi”. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı. Ordu, 5-6 Mayıs 2005, ss.229

 

E.12. Bölükbaş N, Kahraman A.N, Karaman Y, Kalaycı G. “Ordu Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Çocuklara Yönelik İlk Yardım Müdahaleleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri”. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı. Ordu, 5-6 Mayıs 2005, ss.273

 

E.13.  Bölükbaş N. “Yoğun Bakım Enfeksiyonları”, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 19, Ek sayı (5. Nöroşirürji Hemşireliği Kongre Bildiri Özetleri), 2009, s.213.

E.14. Bölükbaş N. “Okul  Sağlığı Hemşiresi Neden Gerekli?”,  1.Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Mersin, 21-22 Mayıs 2010, s.208,

E.15. Bölükbaş N. “Felçli Hasta Bakımı”, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, Ek sayı (7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongre Bildiri Özetleri), 2011, ss.298-299

E.16. Erbil N, Bölükbaş N. “Kadınların Meme Kanseri Ve Kendi Kendine Meme Muayenesine Ilişkin Tutum Ve Davranışlarının Belirlenlenmesinde Sağlık Inanç Modeli”. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı) Özet Kitabı, Şanlıurfa, 19-21 Ekim 2011, s.171

      E.17. Bölükbaş N, İnan Ç. “Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde Tedavi Alan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarını Kullanım Durumu”. 1. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi  (Uluslararası katılımlı) Özet Kitabı, 11-13 Ekim 2012, Ankara, ss.38-39

E.18. İnan Ç, Bölükbaş N. “Hemşirelik Mesleğinde Erkek Hemşire Algısı”. 1. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi (Uluslararası katılımlı) Özet Kitabı, 11-13 Ekim 2012, Ankara, ss.41-42

E.19. Bölükbaş N, İnan Ç, Kılıçaslan B, Şılbır M.F. Hemşirelerde Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 25-27 Ekim 2013, Bodrum/Muğla, s.156.

E.20. Bölükbaş N, Cengiz, D. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşadıkları Etik Sorunlar Hakkındaki Değerlendirmeleri. 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, 21-24 Ekim 2013, Kuşadası/Aydın, s.228-235.

 

Ar.Gör. Hemşirelik Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi 1988-1994

Dr.Ar.Gör. Hemşirelik Yüksekokulu, Atatürk UÜniversitesi 1994-1994

Yard.Doç.Hemşirelik Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi, 1994-----

Sağlık Yüksekokulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1990-2006

Sağlık Yüksekokulu, Ordu Üniversitesi 2006-----