Derece Üniversite Yıl
Lisans Anadolu Üniversitesi 2005
Yüksek Lisans Sakarya Üniversitesi 2007
Doktora  Hitit Üniversitesi Devam Ediyor

 

A- ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

A1.  AKDOĞAN,  H., PARLAK N., (2017),  Toplumda Muhasebe Mesleğine Yönelik Algı Analizi: Ordu İli Alan Araştırması , Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, ISSN:2148-9963, www.asead.com   

 

B- ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

B1. KENDİRLİ, S., ERDOĞAN,E. ve PARLAK, N. (2014).  “Insurance Sector in Emerging Markets and Effects of Insurance Sectors to Turkey's Growth” 13th EBES Conference, İstanbul, 5-7 June 2014.

B2. AKDOĞAN, H., PARLAK, N. (2016). "The Perceptıon Of Technology Use In Accountıng Educatıon Of Vocatıonal School Students On Accountıng Educatıon Fıeld: Example Of Ordu Unıversıty", 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research November 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY

B3. PARLAK, N. ÖZTÜRK ÇİFTCİ, D. (2016). "Crisis Management In SMES : A Field Study In Ordu", 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research November 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY

B4.  PARLAK , N.  AKDOĞAN, H.(2017). "Toplumda Muhasebe Mesleğine Yönelik Algı Analizi: Ordu İli Alan Araştırması", (ASEAD) 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bosna-Hersek, Saraybosna, 20-21 Mayıs 2017 

B5.   PARLAK , N., AKDOĞAN, H.(2017). "İç Kontrol Sisteminde Coso Modeli", (ASEAD) 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bosna-Hersek, Saraybosna, 20-21 Mayıs 2017

B6. AKDOĞAN, H., PARLAK, N., ÖZDEMİR, M. (2017). "İşletmelerin Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemi ve MOORA Yöntemi ile Analizi: BİST Perakendecilik Sektörü Üzerine Bir Uygulama" I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, 17-18 Mayıs 2017

C- ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

 

D- ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

D1. KENDİRLİ, S. ve PARLAK, N. (2014), “Bireysel Yatırımcıların Risk Alma Eğilimi Üzerine Bir Alan Araştırması (Ordu İli Örneği)”, 18. Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014, Denizli