PROF. DR. NİYAZİ TAŞCI

2. EĞİTİM

Öğrenim Dönemi

Derece (*)

Üniversite

Öğrenim Alanı

2003

Prof.Dr.

Ondokuzmayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD

1997 – 2003

Doç.Dr.

Ondokuzmayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD

1982 – 1997

Yrd.Doç.Dr.

Ondokuzmayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD

1980 – 1986

Doktora

Ondokuzmayıs Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ABD

1976 – 1980

Tıpta Uzmanlık

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD

1972 – 1976

Lisans

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

 

 

 

 

 

 

3. AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

Görev Dönemi

Ünvan

Üniversite

Bölüm

1977 – 2012

Tüm Ünvanlar

Atatürk Üniversitesi – Ondokuzmayıs Üniversitesi

Fizyoloji Derslerinin verilmesi

1982 – 1986

Yrd.Doç.Dr.

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Temel Tıp Fizyoloji (Fizyoloji ABD Başkanlığı - Fizyoloji Laboratuvarlarının Kurulması)

1982 – 1989

Yrd.Doç.Dr.

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatörlüğü ve Merkez Laboratuvarlarının kurulması

1987 – 2004

Tüm Ünvanlar

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyofizik ABD Başkanlığı

 

2008 – 2016

Müdürlük

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

2014 – 2016

Bölüm Başkanlığı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı

  2016-.................   Anabilim Dalı         Ordu Üniversitesi                               Fizyoloji ABD  Başkanlığı

                                Başkanlığı             Tıp Fakültesi

4. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

4.1 Yüksek Lisans Tezleri

 

1. Boşnak. M..  ‘‘Purinerjik Agonist ve Antagonistlerin Omurilik Reflekslerine Olan Etkisi’’ 1993

2. Keloğlan. S.. ‘‘Audiogenik Epilepsiye Yatkın Wistar Sıçanlarda Süperior Colliculusun Stereoljik Metotla Değerlendirilmesi’’ 2006

 

4.2 Yönetilen Doktora ve Tıpta Uzmanlık Tezleri

 

1. Genç. O.. ‘‘Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Omurilik Reflekslerine Olan Etkisi’’ Doktora Tezi 1995

2. Ankaralı. S..  ‘‘Nitrik Oksitin Omurilik Reflekslerine Etkisi’’ Tıpta Uzmanlık Tezi 2003

G- İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER

a) Kurul Üyelikleri

b) Bölüm Başkanlığı

c) Anabilim Dalı Başkanlıkları

d) Dönem Koordinatörlüğü

e) Senato Üyeliği

f) Vakıf Üyeliği

g)  Müdürlük

 

 1. Kurul Üyelikleri

1-Fakülte Kurulu Üyelikleri 1,2,3

2-Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri 4,5,6

3-Enstitü Kurul Üyeliği

4-Yüksekokul Kurul Üyeliği

 1. Bölüm Başkanlığı

1-Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı

2-Ağız ve Diş Sağlığı Bölüm Başkanlığı

 1. Anabilim Dalı Başkanlıkları

1-Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

2-Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı

 

H- VERDİĞİ KONFERANSLAR

 • Ordu Üniversitesinin Niteliği ve Gelişme Koşulları Hakkında Görüşlerim (Ordu Üniversitesi Danışma Toplantısı. 24-25/02/2006)
 • Spinal Refleksler

 

 

      

 

 

 

   İ- PROJELER

 

‘‘Purinerjik Agonist ve Antagonistlerin Omurilik Reflekslerine Olan     Etkisi’’ 1993.

T-127 ‘‘Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Omurilik Reflekslerine Olan Etkisi’’ 1995.

T-237 ‘‘Nitrik Oksitin Omurilik Reflekslerine Etkisi’’ 2003.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.B.D. laboratuvarları ve multidisiplin laboratuvarlarının kuruluşu 1982-1987.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvarı, Odyometri, İlk ve Acil Yardım Laboratuvarlarının Kurulması 2014-2015.

 

 

J- BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 

 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
 • Kök Hücre Derneği

 

B- ARAŞTIRMA MAKALELERİ

 

a) Yurtdışı Orijinal Araştırma Makaleleri

 

 1. GENÇ O., DEMİR Ş.,  TAŞÇİ N.,  KAPTANOĞLU B., AND MARANGOZ C. : Effects of the calcium channel blocker flunarizine on spinal reflexes in cats. C  Medical     Science  Research, Vol 27, pp 247-250, 1999.
 2. KARAİSMAİLOGLU T. N., TASCİ N., BARİS S., TOMAK Y., PİSKİN A. “Histological and electrophysiological assesment of results of primary and secondary neurorrhaphy in a rabbit model”, Journal Of Orthopaedic Science, Vol: 8, pp 88-91, 2003.
 3. TASCİ N., ANKARALİ S., DEMİR S. “Further evidence for enhancing effects of NO on monosynaptic spinal reflexes in cats” Brain Research” 980, 109-116,  2003.
 4. TAŞCI N., ANKARALI S.,  DEMİR Ş., CANAN S., MARANGOZ C. “L- Arginine Potantiates Monosynaptic And Polisynaptic Spinal Reflexes” Neuroscience Research Communications, Vol 32- 3, 161-173, 2003.
 5. TAŞCI N., GENÇ O., BAĞIRICI F. “ The Role Of L- Type Calcium Channels In Spinal Reflex Responses In Cats” Neuroscience Research Communications, Vol 33,2 124-131, 2003.
 6. KESİM Y., MARANGOZ C., AYYILDIZ M., TAŞÇI N., AĞAR E., ŞAHİNOĞLU H. “The Effects of the Purinergic System on Digitalis Induced Epileptiform Activity” Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, vol 5-2, pp 167-178, 1994

b) Yurtiçi Orijinal Araştırma Makaleleri

 

 1. TAŞÇI N. “Kas iğciği Aferentlerinin Sinerjist Motonöron Aktivitesine Etkileri.” Ondokuz Mayıs Tıp Dergisi, vol 2, pp 241-251, 1983.
 2. TAŞÇI N. “Motor Nöronların Aktivitesinin Renshaw Hücreleri tarafından Kontrolü. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi” vol 5, pp 242-252, 1987
 3. MARANGOZ  C., KAPLAN  S., AĞAR  E., AYYILDIZ  M., TAŞÇI N., ÇİFTÇİ N.  “Sıçan Serebellumunun Purkinje Hücreleri Tabakasında Asimetri.” İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 9. Kurultayı, Bildiriler, pp 97-101, 22-25 Eylül, İstanbul, 1987.
 4. ÇİFTÇİ N., TAŞÇI N., AĞAR E., KAPLAN S., AYYILDIZ M., MARANGOZ C. “Erkek ve Dişi Sıçanlarda Dorsal Hipokampusun Piramidal Hücre Tabakasında Nöronal Asimetri” İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 9. Kurultayı, Bildiriler, 32-37, 22-25 Eylül, İstanbul, 1987.
 5. MARANGOZ C., AĞAR E., AYYILDIZ M., TAŞÇI N. “Levels Of Zinc In The Cerebral Hemispheres Following Parenteral Penicillin In Rats.” J.I.A. Sci. Vol 2, pp 62-64, 1989.
 6. MARANGOZ C., AĞAR E., AYYILDIZ M., TAŞÇI N. “İntrakortikal Çinko Sülfattan Sonra Sıçan Hipokampusunda Piramidal Hücrelerin Azalması.” Doğa Tr. J. Of Medical Sciences, Vol 14, pp231-237, 1990.
 7. AĞAR  E., TAŞÇI N., MARANGOZ C. “Sıçanda Korteks İçine Verilen Çinko Sülfatın Purkinje Hücreleri Sayısına Etkisi.” Doğa Tr. J. Of Medical Sciences, Vol 14, pp 238-247, 1990.
 8. MARANGOZ C., AYYILDIZ M., TAŞÇI N. “Fenobarbital Nöronlar Intrakortikal Çinkonun Toksik Etkisinden Korumaktadır.” Doğa Tr. J. Of  Medical Sciences, Vol 15, pp 378-383, 1991.
 9. AYYILDIZ M., TAŞÇI N., MARANGOZ C. “Tavşan Piramidal Yolunda Bulunan Miyelinli Aksonlar: Işık Mikroskobu Sonuçları.” Doğa Tr. J. Of Medical Sciences, Vol 15, pp 384-393, 1991.
 10. TAŞÇI N., AĞAR E., MARANGOZ C. “Sıçan Beyin Hemisferlerinde Bakır ve Magnezyum Seviyeleri.” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Vol 8, pp 191-193, 1991.
 11. İYİGÜN Ö., ŞEKERCİ Z., TAŞÇI N., CANTÜRK F. “Siyatik Sinirin Doku Yapıştırıcısı ve Sütürle Epinöral Anastomozunun Elektrofizyolojik Olarak Karşılaştırılması.” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Vol 8, pp 339-342, 1991.
 12. KESİM Y., MARANGOZ C., AYYILDIZ M., TAŞÇI N. “Deneysel Digital Epilepside Purinerjik Sistemin Rolü.” İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı, Bildiri Kitabı, pp 128-133, 22-25 Eylül, 1992.
 13. MARANGOZ C., AYYILDIZ M., TAŞÇI N. “Erkek ve Dişi Sıçanlarda Hemisfer Ağırlıklarının Karşılaştırılması.” İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı, Bildiri Kitabı, pp 417-421, 22-25 Eylül, 1991.
 14. KÜÇÜK M., AYYILDIZ M., TAŞÇI N., TUNALI G., MARANGOZ C. “Deneysel Epilepsinin Penisilin Modelinde Nimodipinin Antiepileptik Etkileri.” X. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kongre Kitabı, pp 375-380, 11-14 Mart, 1992.
 15. ALTINBAŞ A., DİNÇÇAĞ G., GENÇ O., TAŞÇI N., AYYILDIZ M., MARANGOZ C. “Mayalarda Membran İletkenliğine Temperatür, Kalsiyum ve Magnezyumun Etkileri” X. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre Kitabı, pp 375-380, 11-14 Mart, 1992.
 16. GENÇ H., AYYILDIZ M., TAŞÇI N., MARANGOZ C. “İntrakortikal Çinko Sülfatın Tavşan Hipokampusunda Piramidal Hücre Yoğunluğuna olan Etkisi.” X. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre Kitabı, pp 321-324, 11-14 Mart, 1992.
 17. MARANGOZ C., AYYILDIZ M., TAŞÇI N., ŞAHİNOĞLU H. “Tavşanda Penisilinle Oluşturulan Epilepsiye Ketaminin Etkileri.” Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Vol 2–1, pp 101-106, 1993.
 18. KARAİSMAİLOĞLU T.N., TAŞÇI N., BARIŞ S., BOŞNAK M. “Primer ve Sekonder Sinir Tamir Sonuçlarının Elektrofizyolojik ve Histolojik Değerlendirilmesi.” Optimal Tıp Dergisi, Vol 6-2, pp 55-58, 1993.
 19. TAŞÇI N., AYYILDIZ M., DİNÇÇAĞ G., ALTINBAŞ A., GENÇ O., MARANGOZ C. “Membran Fonksiyonlarına Katyonların Etkisi.” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Vol 11-2, pp 91-95, 1994.
 20. BOŞNAK M., GENÇ O., TAŞÇI N. “Kedide Adenozin ve Kafeinin Spinal Reflekslere Etkileri.” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Vol 11-2, pp 109-114, 1994.
 21. GENÇ O., TAŞÇI N., DEMİR Ş., MARANGOZ C. “Kalsiyum Kanal Blokeri Nifedipinin Monosinaptik Reflekslere Etkisi.” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Vol 13-1, pp 27-33, 1996.
 22. TAŞÇI N., GENÇ O. “Kalsiyum Kanal Blokeri Verapamilin Spinal Reflekslere Etkisi.” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Vol 13-2, pp 77-83, 1996.
 23. DEMİR Ş., GENÇ O., BAĞIRICI F., AYYILDIZ M., KORKMAZ A., TAŞÇI N., MARANGOZ C. “Sıçan Hipokampusunda Çinkonun Sebep Olduğu Hücre Ölümüne Verapamilin Etkisi.” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Vol 13-1, pp 19-26, 1996.
 24. GENÇ O., TAŞÇI N., MARANGOZ C., DEMİR Ş., BAĞIRICI F. “Nikardipinin Omurilik Reflekslerine Etkisi.” Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Vol 2 (1-3), pp 33-37, 1996.
 25. ANKARALI. S., DEMİR. Ş., TAŞCI, N.: 7- Nitroindazolle, A NOS inhibitor, depresses monosynaptic spinal reflexes in cats Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 13-22,2004

 

C- KONGRE TEBLİĞLERİ

 

a)Yurtdışı Kongrelerinde Sunulan Bildiriler

 

 1. Genç O.,  Demir Ş.,   TAŞÇI N.,    Marangoz C. “The Effects of the Calcium Channel Blocker, Flunarizine on Spinal Reflexes in Cats.” Europen Journal of Neuroscience (Abstract Book ). Vol 10-10, p 415, 1998.
 2. KESİM Y., MARANGOZ C., AYYILDIZ M., TAŞÇI N., ŞAHİNOĞLU H. “Effects of Purinergic System on Digitalis - Induced Epileptiform Activit.” XXXII. Congress of the International Union of Physiological Sciences Abstracts (Tuesday), 1-6 th Aug. Glasgow, p, 101, 1993.
 3. GENÇ O., TAŞÇI N., MARANGOZ C. “The Effects of Calcium Blocker. Nifedipine on Spinal Reflexes in the Cats.” First European Congress of Pharmacology.Milan. Italy-June 16-19, p 226, 1996.
 4. KARAİSMAİLOĞLU N. T., TAŞÇI N., DABAK N., BARIŞ S. “Histolojik and Electrophysiologic Assesment of the Results of Prımary and Secondary Neurorrhapy in a Rabbit model.” 6 th Cogress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH). Abstract Book, Hehsinki, Finland July 3-7, p 0201, 1995.

 

 

 

 1. Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler
 1. MARANGOZ C., BAGİRİCİ F. AGAR E, AYYİLDİZ M, TASCİ N. “Anticonvulsant Effects Of NO In Experimental Epilepsy.”  Neuroanatomy. Vol 2 p 6, April 16-20, 2003.
 2. TASCİ N., ANKARALİ S, DEMİR S. “Further Evidence For Enhancing Effects Of NO On Monosynaptıc And Polysynaptic Spinal Reflexes In Cats. Neuroanatomy.” Vol 2, p 19, April 16-20, 2003.
 3. TASCİ N., GENC O.,, BAGİRİCİ F. “The Role Of L-Type Calcium Channels In Spinal Reflex Responses In Cats.” Neuroanatomy. Vol 2, p 22,  April 16-20, 2003
 4. ANKARALİ S, DEMİR S, TASCİ N, CANAN S, MARANGOZ C. “7-Nıtroındazole Depresses Polysynaptıc Spınal Reflexes In The Cat Spınal Cord”. Neuroanatomy. Vol 2 p28, April 16-20, 2003.
 5. DEMİR Ş., ANKARALI S., TAŞÇI N. “L-NAME'nin Omurilik Reflekslerine Olan Etkisi.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi İzmir. 24-27 Eylül, p 49, 2002.
 6. ANKARALI S., TAŞÇI N., DEMİR Ş., MARANGOZ C.. “Kedilerde Omurilik Refleksleri Üzerine Nitrik Oksitin Etkisi.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi İzmir. p 50, 24-27 Eylül 2002.
 7. TAŞÇI N., ANKARALI S., DEMİR Ş., MARANGOZ C.. “L-Arjinin'in Omurilik Reflekslerine Olan Etkisi.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi İzmir. p 51, 24-27 Eylül 2002..
 8. BAĞIRICI F., MARANGOZ A., TAŞÇI N., Marangoz C. “Nitrik Oksit Ön Maddesi L-Arjinin'in Penisilin Modeli Deneysel Epilepsiye Etkisi.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 24. Ulusal Fizyoloji Kongresi Samsun. p 184, 14-19 Eylül 1998. 
 9. TAŞÇI N., TAN Ü. “Ekstensör ve Fleksör Motor Nöronların Hücre Büyüklüğü ve Deşarj   Hızı Özellikleri.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği VII. Bilimsel Kongresi, Samsun, p 8, 26-28 Mayıs, 1978.
 10. TAŞÇI N., TAN Ü. “Ekstensör Grup I ve II Aferentlerinin Elektriksel Stimülasyonunun Sinerjist Motonöronlara Etkileri.” İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurultayı, 9. Ulusal Fizyolojik Bilimler Kongresi, İstanbul, p 20, 20-25 Eylül, 1981.
 11. TAŞÇI N., ÇALIŞKAN S. “Post-tetanik Depresyon. V. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi ve EEG-EMG Kursları.” Erzurum, p 1, 21-25 Haziran, 1982.
 12. KARATOY M., AKGÜN A., TAŞÇI N. “Deney Hayvanlarının Preparasyonu.” V. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi ve EEG-EMG Kursları, Erzurum, p 8, 21-25 Haziran, 1982.
 13. TAŞÇI N. “Spinal Motonöronlar Arası Modülasyon” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği X. Ulusal Kongresi, Antalya, 30 Ekim- 2 Kasım, 1984.
 14. TAŞÇI N. “Renshaw İnhibisyonu ve Tetanik Stimuluslara Motonöronların Verdiği Cevaplar.” VII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi, Antalya, 25-27 Ekim, 1984.
 15. GENÇ H., TAŞÇI N., MARANGOZ C. “Nöronal Hiperaktivitenin Nissl Granüllerenin Dağılımına Olan Etkileri.” A. Ü. Tıp Fakültesi XX. Kuruluş Yılı Genel Tıp Kongresi Bildiri Özetleri, Erzurum, p 69, 16-20 Haziran, 1986.
 16. MARANGOZ C., GENÇ H., TAŞÇI N. “Nöronal Hiperaktivitenin Serebelluma Olan Etkileri.” A. Ü. Tıp Fakültesi XX Kuruluş Yılı Genel Tıp Kongresi Bildiri Özetleri, Erzurum, p 64, 16-20 Haziran, 1986.
 17. MARANGOZ C., AĞAR E., AYYILDIZ M., TAŞÇI N. “Zinc Concentrations of Left and Right Hemispheres Following Systemic Penicillin in Rats.” 1. Marmara Medical Days. Marmara Medical Journal Abstraktlar, İstanbul, p 6, 26-30 Eylül, 1988.
 18. AĞAR E., TAŞÇI N., MARANGOZ C. “Nöronal Hiperaktivitenin Sıçan Serebellumunda   Hücre Sayısına Etkisi.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, Denizli, p 19, 11-12 Kasım, 1988.
 19. MARANGOZ C., AĞAR E., AYYILDIZ M., TAŞÇI N. “Çinkonun Sıçan Hipokampusunda Piramidal Hücre Sayısına Etkisi.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, Denizli, p 76, 11-12 Kasım, 1988.
 20. TAŞÇI N., AĞAR E., MARANGOZ C. “Sıçan Beyninde Bakır ve Magnezyum Dağılımı.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, Denizli, p 77, 11-12 Kasım, 1988.
 21. TAŞÇI N., AYYILDIZ M., MARANGOZ C. “Penisilin Modeli Deneysel Epilepside Ketaminin Elektrokortikograma Olan Etkileri.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal Kongresi,  Bursa, p 52, 10-12 Kasım, 1989.
 22. ŞAHİNOĞLU H., KESİM Y., TAŞÇI N., MARANGOZ C. “Tavşanda Beyin Korteksine Verilen Etomidatın Antiepileptik Etkileri.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal Kongresi,  Bursa , p 53, 10-12 Kasım,  1989.
 23. KESİM Y., MARANGOZ C., AYYILDIZ M., TAŞÇI N. “Deneysel Digital Epilepside Purinerjik Sistemin Rolü.” İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı, Bildiri Özetleri, İstanbul, p 54, 22-25 Eylül, 1991.
 24. MARANGOZ C., AYYILDIZ M., TAŞÇI N. “Erkek ve Dişi Sıçanlarda Hemisfer Ağırlıklarının Karşılaştırılması.” İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı, Bildiri Özetleri, İstanbul, p 74, 22-25 Eylül, 1991.
 25. TAŞÇI N., AYYILDIZ M., DİNÇÇAĞ G., ALTINBAŞ A., MARANGOZ C. “Maya Hücrelerinde Membran Fonksiyonlarına Çinkonun Etkisi.” İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı, Posterler, İstanbul, p 2, 22-25 Eylül, 1991.
 26. AYYILDIZ M., KESİM Y., MARANGOZ C., TAŞÇI N. “Deneysel Digital Epilepside Verapamil' in Etkileri.” İstanbul Tıp Fakültesi 11 Kurultayı, Posterler, p 2-3, 22-25 Eylül, İstanbul, 1991.
 27. İYİGÜN Ö., ŞEKERCİ Z., TAŞÇI N., CANTÜRK F., MARANGOZ C., ÇELİK F.: “Siyatik Sinirin Doku Yapıştırıcısı ve Sütürle Epinöral Anastomozunun Elektrofizyolojik Olarak Karşılaştırılması”. Türk Nöroşirurji Derneği Yayın Organı Nöroşirurji Kongresi Bildiri Özeti, Ürgüp, p 90, 22-27 Mayıs, 1992.
 28. KÜÇÜK M., TUNALI G., TAŞÇI N., MARANGOZ C.: ratlarda Periferik Sinir Zedelenmesinde Nifedipinin Etkisi. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri Bildiriler, Kayseri, p 9, 19-22 Nisan, Kongre Özetleri Kitabı, 1993.
 29. TAŞÇI N., BOŞNAK M., GENÇ O. “Effects of Methylxanthines and purinergic substances on Spinal Reflex in the Cat”. İstanbul Üniversitesi İstanbul tıp Fakültesi 12. Kurultayı, İstanbul, p 185, 12-16 Ekim, 1993.
 30. BOŞNAK M., GENÇ O., TAŞÇI N. “Adenozin ve Kafeinin Spinal Reflekslere Olan Etkileri.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 19. Ulusal Kongresi, Antalya, p 54, 9-13 Kasım, 1993.
 31. GENÇ O., TAŞÇI N., MARANGOZ C., DEMİR Ş. “Verapamilin Reflekslere Etkisiyle İlgili Bir Çalışma.” XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, p 31, 23-26 Mayıs, 1995.
 32. TAŞÇI N., GENÇ O., BOŞNAK M., BAĞIRICI F. “Nikardipinin Monosinaptik Reflekslere Etkisi.” XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, p 32, 23-26 Mayıs, 1995.
 33. GENÇ O., DEMİR Ş., TAŞÇI N., MARANGOZ C. “Kalsiyum Kanal Antagonisti Nifedipinin Spinal Reflekse Etkisi.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongresi, Ankara, p 73, 24-28 Eylül, 1995.
 34. GENÇ O., TAŞÇI N., DEMİR Ş., MARANGOZ C. “Verapamilin Reflekse Etkisi.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, Bursa, p 109 08-12 Eylül, 1996.
 35. TAŞÇI N., GENÇ O., BAĞIRICI F., DEMİR Ş., BOŞNAK M., MARANGOZ C. “Flunarizinin Monosnaptik Omurilik Reflekslerine Etkisi.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, Bursa, p 117, 08-12 Eylül, 1996.
 36. GENÇ O., TAŞÇI N., DEMİR Ş., MARANGOZ C. “Kalsiyum Antagonistlerinin Etkilerinin Karşılaştırılması.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, Adana, p 39, 29 Eylül - 4 Ekim, 1997.
 37. MARANGOZ C., İSMAİLOVA H., CANAN S., TAŞÇI N. VE MARANGOZ A.H. “Epilepsiye Yatkın Wistar Sıçanlarda L-Arjininin Antikonvulsan etkisi.” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 25. Ulusal Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Elazığ, p 56, 6-10 Eylül 1999.
 38. ANKARALI S., TAŞÇI N., DEMİR Ş. “Nitroindazol' ün Omurilik Reflekslerine Olan Etkisi” XIV. Ulusal Biyofizik Kongresi, Ankara, p 28, 4-6 Eylül 2002.
 39. DİKMETAŞ E., ULUS C., TAŞCI N. "Meslek Yüksek Okulu Öğrencileirinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama" 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Kuşadası, 25-27 Mayıs 2011.
 40. TAŞCI N., DİKMETAŞ E., GÜRSEL A., AŞIK H. Yönetici Gözüyle Meslek Yüksek Okullarına Eleştirel Bakış. 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Kuşadası, 25-27 Mayıs 2011.

 

 

 

 

D- DİĞER YAYIN FAALİYETLERİ

 

Kitap Bölümü Çevirmenliği

 

 1. TAŞÇI N., MARANGOZ C. Omuriliğin Motor Fonksiyonları ve Spinal Refleksler. Textbook of Medical Physiology, Guyton Arthur C. and Hall John E. Chapter 54, pp 685-697, IX. Edition, 1996.
 2. TAŞÇI N., MARANGOZ C.: Omuriliğin Motor Fonksiyonları ve Spinal Refleksler. Textbook of Medical Physiology, Guyton Arthur C. and Hall John E. 54, pp 622-633, X. Edition, 2001.

 

E- DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

a)Bilimsel Amaçlı Uluslararası Burslar

b)Belgelendirilen Meslek İçi eğitim Alma

c)Belgelendirilen Eğitim-Öğretimle İlgili Eğitim Alma

d)Hakemli Branş Dergilerde Yayın Kurulu Üyeliği

e)Ulusal Kongrelerde Kongre Düzenlemede Görev Alma

 

a) Bilimsel Amaçlı Uluslar Arası Burslar

İngilterenin Newcastle Upon Tyne Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü ile, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümünün ortaklaşa yürüttüğü elektrofizyoloji ve hücre içi kayıt yöntemleri ile ilgili proje, British Council tarafından desteklenmiştir. Bu proje kapsamında 5 ay süre ile Newcastle Upon Tyne Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümünde çalışılmıştır.

 

 

 

 

 1. Belgelendirilen Meslek içi Eğitim Alma

1-Biomedikal Sistem Analizi

2- Membran Transportu ve Bioenerjetik

3- Biomedikal Elektronik

4- Diş Hekimliğinde Ağrı

5- Tıp Eğitimi Değişirken

6- IX. Probleme Dayalı Öğrenim Kursu

7- Kamu İdaresinde Risk Yönetimi

8- Etik Mevzuatı ve Uygulamalar

9- 3. Hücresel Sinir Bilim Günleri

10- Soru Hazırlama Eğitimi

11- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

12-EGK Okuma ve Öğrenme

13-Entrepreneurial Leadership Panel

 

 

 

 1. Belgelendirilen Eğitim-Öğretim ile İlgili Eğitim Alma (Kongre Sertifikaları)

1-Ulusal Nörobilim Kongresi

2-Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 24. Ulusal Fizyoloji Kongresi

3-Kan Sempozyumu

4-Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Fizyoloji Kongresi

5-Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Fizyoloji Kongresi

6-XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri

7-Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 14. Ulusal Fizyoloji Kongresi

 

d) Hakemli Branş Dergilerinde Yayın Kurulu Üyeliği

 1. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research
 2. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Science
 3. Erciyes Tıp Dergisi

e) Ulusal Kongre Düzenlemede Görev Alma

        a- Kongre Kitapçığında Görevle İlgili Belge

    b- Kongre Düzenlemeye Katılmadan Dolayı Verilen Sertifika