A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 SABAHAT NİHAT SEZER (2014). Evaluation of sculpture education programs in the light of tecnological developments. Global Journal of Arts Education, 4(2), 61-66

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)

basılan bildiriler :

B.1. SABAHAT NIHAT SEZER (2013). TÜRKIYE DE IDEOLOJIK BIR ARAÇ OLARAK HEYKEL VE OSMANGAZI BÜSTÜ. Sakarya üniversitesi Uluslararası Sanat-tasarım ve Manipülasyon sempozyumu

B.2. SABAHAT NİHAT SEZER (2015). Teknolojik Gelişmelerin Tasarım ve Üretim  ve

Sanat Eserine Etkileri. Uluslararası sanat, gerçeklik ve paradoks sempozyumu, 485-493.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1.Antik Çağdan Günümüze Yontu ve Kopya Teknikleri (2014)., BULAT MUSTAFA,BULAT

SERAP, SABAHAT NIHAT SEZER, AYDIN BARIŞ, Zafer Ofset, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 152, ISBN:978-975-442-561-1

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 TÜRKER iBRAHiM HALiL, SABAHAT NİHAT SEZER (2011). İmgeden Sayısala Sayısaldan Gerçeğe Heykel. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım dergisi, 2011(7), 141-157

D.2 SABAHAT NiHAT SEZER (2017). TÜRKİYE’DE ANIT HEYKELİN TEMSİL VE KİMLİK SORUNU. Idil Journal of Art and Language, 6(31), 953-966., Doi: 10.7816/idil,

I.Ödüller:

I.I.2013 Tarihten Günümüze Ordulu Şehitler Anıt Yarışması İkincilik ödülü

I.2.1994 Kar Heykel Yarışması 1 mansiyon, ATATÜRK ÜNIVERSITESI,

 

M. Anıt Heykel Çalışmaları ve Tasarım

M.1.2013 Çankırı Şehitleri Anıtı/ ÇANKIRI

M.2.2012 Van Deprem Anıtı/ VAN

M.3.2011 Aslanlı çeşme Anıtı MALATYA

M.4.2010 Altınyayla Belediyesi Sarissa Anıtı/ SİVAS

M.5.2009 Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk ve Bilim Anıtı, SİVAS

M.6.2008 İnci Kefali Anıtı/ VAN

M.7.2008 Divriği Atatürk Anıtı, SİVAS

M.8.2007 Hafik Osman Bey Anıtı/ SİVAS

M.9.2006 Hafik Kaymakamlığı Osmanlı Rölyefi/ Hafik SİVAS

M.10.2006 Emrah ile Selvi Anıtı/ ERCİŞ

M.11.2003 Çorum Jandarma Anıtı/ ÇORUM

 

ULUSLARARASI ve ULUSAL SEMPOZYUMLARI

 

2018, I.Uluslararası Biga Taş Heykel Sempozyumu Biga/ÇANAKKALE

2017, I. Uluslararası Knidos Taş Heykel Sempozyumu, Datça /MUĞLA

2015, I. Uluslararası Giresun Tas Heykel Sempozyumu, GİRESUN

2015, 5. Knidos'un sırrı sanat çalıştayı, Datça/MUĞLA

2014, 12. Uluslararası Aspat taş heykel sempozyumu,Bodrum/MUĞLA

2013, Beşiktaş Belediyesi 3.Tas Heykel Sempozyumu, Beşiktaş /ISTANBUL

2012, Kartal belediyesi II. uluslararası tas heykel Sempozyumu, Kartal/ İSTANBUL

2012,Ordu Belediyesi II. Uluslararası Tas Heykel Sempozyumu, ORDU

2011, Uluslararası Türkan Saylan Tas heykel sempozyumu, Gaziemir/İZMİR

2011, Ehden's Sculpture Sempozyum, Ehden, LÜBNAN

2011,III.Uluslararası tahran tas heykel Sempozyumu, Tahran, İRAN

2011, 5. Ulusal Ana Tanrıçalar Heykel Sempozyumu, Datça/MUĞLA

2010, 3.Uluslararası Erzurum Tas Heykel Sempozyumu, ERZURUM

2010,Malatya Belediyesi I. uluslararası Tas Heykel Sempozyumu, MALATYA

2008, II. Uluslararası Dokimeon Tas heykel Sempozyumu İscehisar/AFYON

2008, İnönü ünv. III. Ulusal Heykel Sempozyumu, İnönü üniversitesi MALATYA

2008, V. Uluslararası Alanya tas Heykel Sempozyumu, Alanya/ ANTALYA

2006, I. Uluslararası Ercişli Emrah Sanat Sempozyumu, Erciş/VAN

2006, II. Uluslararası Karya Taş heykel Sempozyumu, MUĞLA

2004, I. Uluslararası Tas heykel Sempozyumu, SİVAS

 

 

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

F.1.Ulusal, SERGİLER/Karma sergiler /, 08.03.2017-18.03.2017, 1. Ulusal Kadın Sempozyumu KarmaSergisi, Giresun,

F.2.

Ulusal, SERGILER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 24.12.2016-31.12.2016, Aralıklar Kişisel Heykel Sergisi, OFSAD Umut verdi sergi Salonu

F.3.

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 26.09.2016-28.09.2016, UGS 2016 sanat sempozyumu sergisi, Hitit Üniversitesi

F.4

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 22.03.2016-08.04.2016, 1. Karadeniz GSF/STE Fakülteleri ve GSE Bölümleri Karma Sergisi, Ordu

F.5

Ulusal, SERGILER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, 30.06.2016-20.07.2016, knidos Güzeli, DATÇA,

F.8

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 16.11.2015-06.12.2015, I.Uluslararası Giresun Tas Heykel Sempozyumu, Giresun,

 

F.9

Ulusal, SERGILER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 01.08.2015-30.09.2015, UKKSA Kişisel Sergi, DATÇA,

F.11

Ulusal, WORKSHOP /Workshop /, 01.07.2015-15.07.2015, 5. Knidos'un sırrı sanat çalıştayı /Derviş/Workshop, Datça/Muğla,

F.12

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 07.11.2015-21.12.2015, Ofsad Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Ordu Ofsad Sergi Salonu

F.13

Ulusal, SANATSAL YARISMALARDA JÜRI ÜYELIGI /Ulusal yarışmalarda /, 01.03.2015-07.03.2015, Yeşilay haftası resim yarışması, yeşilay derneği /ordu

F.14

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 01.03.2015-07.03.2015, İnsan ve Yasam Karma Sergisi, Ordu Atatürk kültür merkezi, (Kontrol No: 39970)

F.15

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 28.04.2014-12.05.2014, Birlikte ve Farklı karma Sergi, SAKARYA

F.16

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 07.03.2014-23.03.2014, Kadın Gözüyle Erkek-Erkek Gözüyle Kadın, Antalya

F.17

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 21.09.2014-30.09.2014, 12. Uluslararası aspat tas heykel sempozyumu, Aspat

F.18

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 24.10.2014-07.11.2014, ÜAK "Büyük Bulusma Karma Sergisi", Isık Üniversitesi,

F.19

Uluslararası, SERGILER/Uluslararası Sergiler /, 02.05.2014-03.05.2014, Seder Uluslararası Karma Sergisi, Dubrovnik

F.20

Ulusal, SERGILER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, 08.05.2013-29.10.2013, Çankırı Şehitleri Anıtı, Çankırı,

F.21

Ulusal, SANATSAL ÖDÜLLER /Ulusal resmi ödüller /, 15.09.2013-16.09.2013, Tarihten Günümüze Ordulu şehitler Anıt Yarışması, Ordu,

F.22

Ulusal, SERGILER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 03.08.2013-30.09.2013, Başkalaşımlar Kişisel Heykel sergisi, UKKSA /DATÇA

F.23

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 05.01.2013-12.01.2013, Yalnızca Barışa Tarafız Karma sergisi, ordu,

F.24

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 25.06.2013-25.07.2013, Beşiktas Belediyesi 3.Tas Heykel Sempozyumu, /ISTANBUL

F.25

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 03.05.2012-18.05.2012, ODÜ GSF Ögretim elemanları sergisi, Taşbaşı Kilisesi ORDU

F.26

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 06.07.2012-28.07.2012, Kartal belediyesi II. uluslararası tas heykel Sempozyumu, Kartal İSTANBUL

F.27

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 24.11.2012-30.11.2012, Akar isler Sergisi, Nehir sanat evi İstanbul,

F.28

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 27.08.2012-17.09.2012,Ordu Belediyesi II. Uluslararası Tas Heykel Sempozyumu, ORDU

F.29

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 29.10.2011-05.11.2011, Ekim Geçidi Karma sergisi, ordu,

F.30

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 26.04.2011-26.05.2011, Uluslararası Türkan Saylan Tas heykel sempozyumu, Gaziemir

F.31Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 15.04.2011-22.04.2011, 52 Renk Ordu Sergisi, ordu,

F.32

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 11.08.2011-22.08.2011, Ehden's Sculpture Sempozyum, Ehden, LÜBNAN

F.33

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 12.11.2011-01.12.2011,III.Uluslararası tahran tas heykel Sempozyumu, Tahran, İRAN

F.34

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 27.01.2011-06.02.2011, Erzurumu Yasayan Sanatçılar Karma Sergisi, Erzurum

F.35

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 29.10.2010-10.11.2010, Ekim Geçidi Karma Sergisi, SIVAS,

F.36

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 17.05.2010-22.05.2010, Sanatın Anadolu Aydınlanması sergisi, Beşiktas,

F.37

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 15.06.2010-15.07.2010,Malatya Belediyesi I. uluslararası Tas Heykel Sempozyumu, Malatya

F.38

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 08.03.2010-19.03.2010, 8 Mart Dünya Kadınlar günü sergisi, URFA

F.39

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 17.09.2010-27.09.2010, III. Uluslararası Kervansaray Buluşması Sergisi, Malatya

F.40

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 31.07.2010-07.08.2010, Ahtamara heykel sergisi, Akdamar Kilisesi VAN

F.41

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 28.10.2009-06.11.2009, Ekim geçidi, Cumhuriyet Ünv. Sanat Galerisi

F.42

Ulusal, SERGILER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, 25.06.2009-30.06.2009, Kültürlerin mecrası Karma sergisi, Akdamar Adası VAN

F.43

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /, 16.06.2008-18.07.2008, II. Uluslararası

Dokimeon Tas heykel Sempozyumu, AFYON/Iscehisar

F.44

Ulusal, SERGILER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, 10.09.2008-17.09.2008, 69. Devlet resim heykel sergisi, Ankara

F.45

Ulusal, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 01.05.2008-30.05.2008, İnönü ünv. III. Ulusal Heykel Sempozyumu, İnönü üniversitesi

F.46

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 03.11.2008-03.12.2008, V. Uluslararası Alanya tas Heykel Sempozyumu, Alanya

F.47

Ulusal, SERGILER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, 16.09.2006-25.09.2006, II. Kervansaray Buluşması, Battalgazi,

F.48

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 18.12.2007-30.12.2007, yol 3 Karma sergisi, çağdaş sanatlar Galerisi

F.49

Ulusal, SERGILER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, 09.10.2007-24.10.2007, Bölge Üniversiteleri karma Sergisi, Atatürk ünv. sanat Galerisi

F.50

Ulusal, SERGILER/Bireysel (kisisel) sergiler/, 16.04.2007-21.04.2007, heykel Sergisi, Devlet tiyatroları sergi salonu

F.51

Ulusal, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /, 15.06.2006-30.06.2006, I. Uluslararası Ercisli Emrah Sanat Sempozyumu, Ercişli

F.52

I. Ulusal, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 15.06.2006-30.06.2006, I. Uluslararası Ercişli Emrah Sanat Sempozyumu, Erciş

F.53

Ulusal, SERGILER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, 07.03.2006-21.03.2006, ODTÜ 50. Yıl Heykel Yarışması Sergisi, Ankara

F.54Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 18.09.2006-20.10.2006, II. Uluslararası Karya Taş heykel Sempozyumu, MUGLA

F.55

Ulusal, SANATSAL YARISMALARDA JÜRI ÜYELIGI /Ulusal yarışmalarda /, 20.01.2005-22.01.2002, V. Palandöken Festivali Heykel Yarışması, ERZURUM

F.56

WORKSHOP 2005, Sanata Saygı Derneği 6.Sanat Bayramı, Hasanoğlan ANKARA

F.57

Ulusal, SERGILER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, 16.09.2005-26.09.2005, I.

Uluslararası kervansaray Buluşması Sergisi, MALATYA

F.58

Ulusal, SANATSAL YARISMALARDA JÜRI ÜYELIGI /Ulusal yarışmalarda /, 28.01.2005-02.02.2005, I. Ulusal Kar Heykel Yarışması, Sivas

F.59

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 01.05.2004-30.05.2004, I. Uluslararası Tas heykel Sempozyumu, Sivas

F.60

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /, 01.05.2004-30.05.2004, Cumhuriyet Üniversitesi I. Uluslararası Sivas Tas heykel Sempozyumu, Sivas

F.61Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 13.08.2003-20.08.2003, Öğretim Elemanları Karma sergisi, Atatürk üniversitesi sanat galerisi

F.62

Ulusal, SERGILER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 17.03.2002-22.03.2002, Alienation II, Devlet resim heykel Galerisi

F.63

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 24.11.2002-06.12.2002, 24 Kasım öğretmenler günü sergisi, Atatürk üniversitesi sanat galerisi

F.64

Ulusal, SERGILER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 18.01.2002-21.01.2002, Alienation I, Devlet galerisi,

F.65

Ulusal, SERGILER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 24.04.2001-30.04.2001, Heykel sergisi "The ORDER",

Atatürk üniversitesi Sanat Galerisi

F.66

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 19.05.2001-25.05.2001, 19 Mayıs karma Sergisi, Devlet Resim heykel galerisi

F.67

Ulusal, SANATSAL YARISMALARDA JÜRi ÜYELiGi /Ulusal yarışmalarda /, 05.02.2000-06.02.2000, IV. Palandöken Festivali Kar heykel Yarışması, ERZURUM,

F.68

Ulusal, SERGILER/Bireysel (kisisel) sergiler/, 24.05.2000-30.05.2000, Forbidden Zone Heykel sergisi, Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi ERZURUM

F.69

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 29.10.2000-06.10.2000, 29 Ekim Öğretim elemanları karma sergisi, Atatürk üniversitesi Sanat Galerisi

F.70

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 29.10.1999-05.11.1999, 29 Ekim cumhuriyet bayramı karma sergisi, Atatürk üniversitesi sanat Galerisi

F.71

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 24.11.1999-30.11.1999, 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma sergisi, Atatürk üniversitesi sanat Galerisi

F.72

Ulusal, SANATSAL YARISMALARDA JÜRI ÜYELIGI /Ulusal yarışmalarda /, 12.02.1999-14.02.1999, III. Palandöken Kar Heykel Yarışması, ERZURUM

F.73

Ulusal, SERGILER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 01.12.1999-09.12.1999, çağrışımlar Heykel Sergisi, Devlet resim Heykel Galerisi

F.75

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 29.10.1998-06.11.1998, 75. yıl öğretim elemanları karma sergisi, Atatürk üniversitesi sanat galerisi

F.76Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 20.10.2010-08.11.2010, 3.Uluslararası Erzurum Tas Heykel Sempozyumu, Erzurum

F.77

Ulusal, WORKSHOP /Workshop /, 27.07.2006-05.08.2006, 1. Fabrikart Group Modern Sanat Festivali, Mustafa Paşa

F.78Ulusal, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 10.10.2011-30.10.2011, 5. Ulusal Ana Tanrıçalar Heykel Sempozyumu, Datça

F.79

Uluslararası, WORKSHOP /, 17.09.2010-27.09.2010, III. Uluslararası Kervansaray Bulusması, Malatya

F.80

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 01.06.2008-05.06.2008, Avukat ve Avukatlık Mesleği

Yarışması Sergisi, Ankara

 

GÖREVLER

2013-YARDIMCI DOÇENT ORDU ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/HEYKEL BÖLÜMÜ/HEYKEL PR.)

2011-2013.ÖĞRETIM GÖREVLİSİ ORDU ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ /HEYKEL BÖLÜMÜ/HEYKEL PR.)

2003-2011. ÖĞRETiM GÖREVLİSİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/HEYKELBÖLÜMÜ/HEYKEL ANASANAT DALI)

1998-2003. ARASTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR

EGİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)

İDARİ GÖREVLER

2018- Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı

2016.- Protokol, Basın, Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürü ORDUÜNİVERSİTESİ

2015- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ORDU ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2014- ORDU ÜNİVERSİTESİİLETİSİM UYGULAMA VE ARASTIRA MERKEZi MÜDÜRLÜĞÜ

2014- Bölüm Bşk. ORDU ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/HEYKEL BÖLÜMÜ

2008- 2010. Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ /HEYKEL BÖLÜMÜ

2004-2006. Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/

HEYKEL BÖLÜMÜ

 

 

 

Sempozyum ve Yarışma Projeleri:

2006 I. Uluslararası Sanat Sempozyumu / VAN

2004 I. Ulusal Kar Heykel Yarışması / SİVAS

2004 I. Uluslararası Taş heykel Sempozyumu / SİVAS 

Jüri Üyelikleri:

2013 Eğitim Bilim Toplum Dergisi Hakem Üyeliği

2009 Garanti Bilim sanat ödülleri Jüri Üyeliği/ SİVAS

2005 I. Kar Heykel Yarışması Organizasyon ve Jüri Üyeliği / SİVAS

2002 V. Palandöken Kar Festivali Organizasyon ve Jüri Üyeliği / ERZURUM

2000 IV. Palandöken Kar Festivali Organizasyon ve Jüri Üyeliği / ERZURUM

1999 III. Palandöken Kar Heykel Yarışması Organizasyon ve Jüri Üyeliği / ERZURUM