Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Yrd. Doç. Dr. Ordu  Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2018-..

Araştırma Görevlisi

Ordu  Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2017-2018

Araştırma Görevlisi

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi(35. Madde görevlendirmesi)

2012-2017

Araştırma Görevlisi

Ordu  Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2012

Ücretli Öğretmen

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü

2009-2010

Mühendis/Şef

Özel Sektör(Seramik Sağlık Gereçleri Üretimi)

2006-2009

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1.         Effects of cooling interval and MnO2, TiO2, CdO, NiO additions on spheluritic willemite crystals, DERİN COŞKUN Nihal, UZ Veli, İSSİ Ali, GENÇ Soner, ÇAKI Münevver, 10.1016/j.jcrysgro.2016.10.079, Cilt: 458, Sayfa 115-119,  Ocak 2017.

 

A2.         Casting and sintering of sanitaryware body containing fine fire clay (FFC), Ali İssi, Nihal Derin Coşkun, Volkan Tiryaki and Veli Uz, doi:10.1007/s41779-016-0020-8, www.austceram.com/ACS-Journal, Nisan 2017.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

 

B1.         Uz Bektaş, UZ Veli, IŞIK İskender, İSSİ Ali, DERİN COŞKUN Nihal, TOKAT BİRGİN Pelin Çağım, ÇELİK Fuat, ŞAHİN Ayşe Selcen (2017).  Malatya Yöresi Bakır Silikat Mineralinin Çini ve Seramik Pigment Olarak Kullanım Potansiyelinin Ön Araştırılması. ULUSLARARASI HOCA AHMET YESEVİ ÇİNİ VE SERAMİK SEMPOZYUMU, 6-6. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3666238)

 

B2.         DERİN COŞKUN Nihal, UZ Veli, İSSİ Ali, YEŞİLAY Selvin, KUŞÇU Nermin, KAYA Güray, ŞAHİN Ayşe Selcen (2017).  EFFECTS OF DIOPSIDE PHASE APPLICATION ON THE PORCELAIN TILE SURFACE.  11. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3746106

 

B3.         İSSİ Ali, UZ Veli, DERİN COŞKUN Nihal, IŞIK İskender, IŞIK Cumhur Eren, ŞAHİN Ayşe Selcen (2017).  CHARACTERIZATION OF BILECIK/OSMANELI REGION’S CLAY.  11. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, 321-336. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3746014)

 

B4.         BAYAZİT Murat, IŞIK İskender, UZ Veli, DERİN COŞKUN Nihal, İSSİ Ali (2017).  AN INTERDISCIPLINARY APPROACH IN SCIENCE: ARCHAEOMETRICAL APPLICATIONS FOR CERAMICS.  11. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, 443-448. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3735901)

 

B5.         UZ Veli, DERİN COŞKUN Nihal, İSSİ Ali, ŞAHİN Ayşe Selcen, UZ Bektaş, YANIK Gürsel (2017).  USING OF SIMAV PEGMATITES IN CERAMIC.  11. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, 571-594. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3745931)

 

B6.         A. UÇAR, S. KARACA, N. DERİN COŞKUN, Y. KİBİCİ, V. UZ,  Lösit Mineralinin Manyetik Ayırıcı ile Zenginleştirilebilirliğine Tane Boyutunun Etkisi.  IMCET 2017, (Tam metin bildiri) Madencilikte yeni eğilimler, Türkiye 25. Uluslar arası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı (ISBN: 978­605­01­1008­1), Sayfa (634­641).

B7.         TOPRAK MEHMET UGUR, KIBICI YASAR, UZ VELI, DERIN COSKUN NIHAL,Ersoy Sefa (2016). The effect of aggregate particle size to structural and thermal properties of concrete. 8. Uluslararası Kırmatas Sempozyumu (Tam metin bildiri)(Yayın No:2879183),Sayfa (330-341).     

 

B8.         DERIN COSKUN NIHAL, ISIK ISKENDER, UZ VELI, ÇELIK FUAT, ISIK CUMHUR EREN, Sintering behavior of Osmaneli clays with respect to time, 5th Mediterranean Clay Meeting, Özet bildiri, Sayfa 25, Eylül 2016, İzmir.

 

B9.         UZ VELİ, TOPRAK MEHMET UĞUR, DERİN COŞKUN NİHAL, DEMİR ABDULLAH, Ersoy Sefa (2016).  Effect of aggregate grain size on microstructure and strength of concrete. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (İMCOFE'2016) (Tam metin bildiri)(Yayın No:2854830)Sayfa (513-520).

 

B10.       DERİN COŞKUN NİHAL, UZ VELİ, IŞIK İSKENDER, İSSİ ALİ, ŞAHİN AYŞE SELCEN (2016).  Crystallization of apatite.  International conference on engineering and natural science (Tam metin bildiri)(Yayın No:2854826), Sayfa (2010-2015).

 

B11.       KARACA SEVGİ, UÇAR ALİ, UZ VELİ, DERİN COŞKUN NİHAL, İSSİ ALİ, KİBİCİ YAŞAR (2016).  Characterization of enriched leucite from Afyon region/Turkey.  International conference on engineering and natural science (Tam metin bildiri) (Tam metin bildiri)(Yayın No:2854892), Sayfa (2395-2400).

 

B12.       UÇAR ALİ, UZ VELİ, DERİN COŞKUN NİHAL, KARACA SEVGİ, Akar Mustafa, KİBİCİ YAŞAR (2016).  Effect of Magnetic Field Intensity on The Recovery of Leucite Minerals by Magnetic Seperation.  International conference on engineering and natural science (Tam metin bildiri) (Tam metin bildiri)(Yayın No:2854889),Sayfa (2401-2405).

 

B13.       Derin Coşkun Nihal, Kıraç Mertcan, Sahin Ayse Selcen, UZ VELI (2015). Farklı kalorilerde kömür katkısının tuğla bünyenin porozitesine etkisi. 9. Uluslararası Eskişehir pişmiş toprak sempozyumu, (Yayın No:2462311).

 

B14.       Derin Coşkun Nihal, Hacılar Muammer, Şahin Ayşe Selcen, Serkaya Cansu, UZ Veli  (2015). Asidik pomzanın tuğla bünyede etkileri. 9. Uluslararası Eskişehir pişmiş toprak sempozyumu, (Yayın No:2462462).

 

B15.       Derin Coşkun Nihal, Şahin Ayşe Selcen, Uz Bektaş, Yanık Gürsel, Serkaya Cansu, Uz Veli (2015). Simav/Kütahya Pegmatitlerinin Jeolojisi ve Seramikte Kullanım Potansiyeli. 9. Uluslararası Seramik Kongresi 2015, (Yayın No:2461247).

 

B16.       Derin Coşkun Nihal, Şahin Ayşe Selcen, Serkaya Cansu, İssi Ali, Uz Veli (2015). Osmaneli Kilinin Sinterleme Davranışları. 9. Uluslararası Seramik Kongresi 2015, (Yayın No:2461036)   .

 

B17.       Derin Coşkun Nihal, Yeşilay Selvin, Kuşçu Nermin, Kaya Güray, Şahin Ayşe Selcen, Serkaya Cansu, Uz Veli (2015). Porselen Karo Yüzeyinde Diopsit Fazı Uygulaması. 9. Uluslararası Seramik Kongresi 2015, (Yayın No:2460816).

 

B18.       İssi Ali, Derin Coşkun Nihal, Tiryaki Volkan, Uz Veli (2014). Casting and sintering behavior of sanitary ware containing fine fire clay. III. uluslararası seramik cam emaye sır ve boya kongresi.(Poster)

 

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

C1.         DERİN COŞKUN Nihal, UZ Veli, IŞIK İskender, ÇAKI Münevver, İSSİ Ali, IŞIK Cumhur Eren, Kütahya Çinisi ve Günümüz Kütahya Çini Çamurunun Karakterizasyonu, Seramik Türkiye, Sayı:50, (112-118), Eylül 2016.

C2.         N. D. Coşkun, C.E. Işık,  A. S. Şahin, Ç. Börekçioğlu, V. Uz, ‘Yüksek Poroziteli Beyaz Pisen Seramik Çamurunun Karakterizasyonu’, AKÜ FEMÜBİD, Vol:15 Sayı:3,(14-20), 2015.

C3.         V. Tiryaki, H. Çukurluoğlu, N. Derin Coşkun, V. Uz, “Dökümle şekillendirmede yoğunluk ve vizkozitenin etkileri”, AKÜ FEMÜBİD,Vol.14,(177-183),2014.

C4.         E. Taşcı, N. Derin Coşkun, K. Pekkan, Veli Uz, “Doğal Zeolitlerin seramik pigment olarak kullanılabilirliği”, AKÜ FEMÜBİD,Vol.14,(213-218), 2014.

 

 

 

 

D.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

D1.         IŞIK İskender, UZ Bektaş, UZ Veli, ARIYÜREK Merve, DERİN COŞKUN Nihal, IŞIK Cumhur Eren (2017). Malatya/Doğanşehir Yakutlarının Ön Araştırması. Geçmişten Günümüze Kuyumculuk (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3939893)

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı  :

 

Seramik Pigmentler, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya (2007)

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Veli UZ

 

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı :

Enerji çevriminde p-tipi Ca3CO4O9 yapısının sıcaklığa bağlı gelişimi ve termoelektrik verimliliği (2017)

Danışman: Doç.Dr. Veli UZ

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

       

  1. Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nano seramik Üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü: UZ Veli, Araştırmacı: GAŞAN Hakan, Araştırmacı: DERİN COŞKUN Nihal, Bursiyer: Şahin Ayşe Selcen, Bursiyer:TOKAT BİRGİN Pelin Çağım, Araştırmacı:İSSİ Ali, 15/04/2017 (Devam Ediyor).
  2. Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, D.P.Ü, Araştırmacı, 07/01/2016 (Devam Ediyor).
  3. Doğal Yakutun Lüminesans Özellikleri ve Cam Ürünlerde Davranışı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, D.P.Ü, Araştırmacı, (Proje No:2015­113).
  4. Alev pirolizle nano δ-Al2Oüretimi ve termoelektrik modül uygulaması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, D.P.Ü,  Araştırmacı, (Proje No:2015-82).
  5. Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin içyapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi, YükseköğretimKurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, D.P.Ü, Araştırmacı, (Proje No:2015­53).
  6. Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, D.P.Ü, Araştırmacı, (Proje No:2015-45).
  7. Asiküler Kristallerin Kristalizasyon Mekanizmalarının İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, D.P.Ü, Yrd. Araştırmacı,  (Proje No:2014-22).