B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

B1. Günaydin N. ve Kasko Arici Y., 2017. Ergenlerin Bilgisayar Bağımlılığı Eğilimine Çözüm Odaklı Yaklaşımın Etkisi. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30(1):42-43.  (ESCI)

B2. Günaydin N. and Kasko Arici Y., 2016. Relationship between the Family Burden and the Acceptance/Rejection Levels of the Parents of Children with Mental Disability. 6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, 7-10 June, Madrid, Spain. (Oral presentation)

B3. Günaydin N. and Kasko Arici Y., 2016. Correlation between Dimensions of Interpersonal Relationships and Perceived Parental Acceptance-Rejection in University Students. 6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, 7-10 June, Madrid, Spain. (Oral presentation)

Projeler

1. Hemşirelerde İletişim Becerilerinin Yordayıcıları Arasındaki İlişki ve Hemşirelere Verilen Çözüm Odaklı İletişim Yaklaşımının Etkisi, ODU BAP (Proje No:AP-1728), Yürütücü (2017-Devam Ediyor).

2. Problemli Internet Kullanımıyla Başa Çıkmada Ergenlere ve Ebeveynlere Verilen Psikoeğitim Programının Etkinliği, TUBİTAK (Proje No:215S132), Yürütücü (2016-Devam Ediyor).

3. Ergenlerin Bilgisayar/Oyun/İnternet Bağımlılığı, Ruhsal Durumları ve Aile İşlevselliği İlişkisine Çözüm Odaklı Yaklaşımın Etkisi: Ordu ili Merkezi (Altınordu) Örneği,ODU BAP (Proje No:AR-1406), Yürütücü (2014-2016).