Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

52300 Ünye/ ORDU

e-posta: neryigit@odu.edu.tr

Tel.:  +90 452 3238255

Faks: +90 452 3238256

ULUSLARARASI MAKALELER:

Eryiğit, N. ve Özcüre, G. (2015), Eco-Innovation as modern era strategy of companies in developing countries: comparison between Turkey and European Union, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1216 – 1225.

Özcüre, G., Demirkaya, H. ve Eryiğit, N. (2015), Is It Possible To Be A Sustainable Energy Company In Turkey? A Case Study of OMV’s Thermal Electric Power Plant In Samsun, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 97-106.

Uslu, T. ve Eryiğit, N. (2015), Individual And Organizational Effects Of The Corporate Practices With The Mediating Role Of Lean Intrapreneurship: Differences Between Public And Private Sector In Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210, 301-309.

Özcüre, G., Demirkaya, H. ve Eryiğit, N. (2014), Avrupa Birliği’ne Uyum Çerçevesinde Türkiye’de Çalışma Hayatında Kurullar Aracılığıyla Yönetime Katılma: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Kocaeli Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4 (1), 58-69.

Özcüre, G., Demirkaya, H. ve Eryiğit, N. (2013), Flexicurity And Employee Participation In Workplaces During The Crisis: Turkey Compared To The European Union, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75, pp. 508-517.

Eryiğit, N., Demirkaya, H. ve Özcüre, G. (2012), Multinational Firms As Technology Determinants In The New Era Developing Countries: Survey In Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, pp. 1239-1246.

Demirkaya, H., Özcüre, G. ve Eryiğit, N. (2011), An Application On The Impacts Of Human Resource Management In Technology Management Of The Companies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 24, pp. 474-486.

Özcüre, G., Demirkaya, H. ve Eryiğit, N. (2011), The Sustainable Company And Employee Participation As A Part Of The Solution To Triple Crisis In The European Union And Turkey: Example Of OMV Samsun Elektrik, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 24, pp. 1274-1287.

Özcüre, G., Demirkaya, H., Eryiğit, N., Yüce, G. (2009), The Influence Of The European Union Employee Participation System And Related Acquis On The Companies Operating In Turkey, South East Europe Review for Labour and Social Affairs – SEER, Volume 12, Number 1, Quarterly of the Hans-Böckler- Stiftung, Dusseldorf and The European Trade Union Institute, Brussels, Production: Nomos Verlag, Baden-Baden, Germany, ISSN 1435-2869, pp. 95-114.

Özcüre, G., Eryiğit, N. (2006), Free Movement Of Workers Regime And Immigration Scenarios For Turkey And The EU, South East European Journal of Economics and Business, School of Economics and Business, Sarajevo, Premier Issue, February, pp. 53-63.

 

ULUSLARARASI BİLDİRİLER:

Özcüre, G., Demirkaya, H., Eryiğit, N., Yüce, G. (2008), The European Union Employee Participation System In Management Decision Making Process: A Survey About The Effects Of The System On Turkish Employees In The Multinational Companies Operating In Turkey, IV.International Strategic Management Conference, June 19-21, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, pp. 1017-1028.

Özcüre, G., Eryiğit, N.,Özdemir, P. (2007), Türkiye’ de Yoksulluğa Bağlı Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesine Yönelik ILO-IPEC Projesi: ORDU İli Örneği, IV.Uluslararası STK’ lar Kongresi, October 19-21, Canakkale, Turkey, pp. 399-412.

Özcüre, G., Eryiğit, N. (2006), Türkiye’ de STK’ lar Ve Kent Konseyleri Deneyimleri Perspektifinde Mesudiye Kurultayları Ve Köykent Projesi’ nin Değerlendirilmesi, III.Uluslararası STK’ lar Kongresi, December 9-10, Troia Kültür Merkezi, Canakkale, Turkey, pp. 171-177.

Öğüt, A., Aygen, S., Eryiğit, N. (2006), Eco-Innovation As A Sustainable Corporate Strategy For New Product/Process Development, II.International Strategic Management Conference, June 8-10, Dedeman Hotel, Istanbul, Turkey, pp. 393-400.

Özcüre, G., Eryiğit, N. (2006), Corporate Social Responsibility (CSR) Policy And Practices Involving Employees In The European Union, II.International Strategic Management Conference, June 8-10, Dedeman Hotel, Istanbul, Turkey, pp. 209-218.

Öğüt, A., Eryiğit, N. (2005), The Analysis Of E-Business Models As The Contemporary Business Strategy In The Internet Based New Economy, International Strategic Management Conference, June 23-25, Kolin Hotel, Canakkale, Turkey, pp. 355-364.

 

ULUSAL MAKALELER:

Kurtuldu, H. S., Özcüre, G., Eryiğit, N., Yüce, G. (2009), Finansal Piyasalarda Spin Satış Eğitim Ve Danışmanlık Yaklaşımı: Uluslararası Huthwaite Eğitim Ve Araştırma Şirketi’ nin Başarısı, İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, 57. Kitap, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4872, İstanbul, ss. 235-267.

Özcüre, G., Eryiğit, N. (2006), AB’ de Çalışanların Yönetime Katılma Yönergesinin KOBİ’ ler Düzeyinde Uygulanması Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, 51.Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4637, İstanbul, ss. 145-176.

 

ULUSAL BİLDİRİLER:

Eryiğit, N., Çubuk, D., İşbilen, E. ve Uslu, T. (2015), Bilgi Yönetimi ve Organizasyon Verimliliğinin Takım Performansı Aracılığıyla Bilgi İşçilerinin İş Doyumuna Etkisi: İstanbul’da Bir Uygulama, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Cilt 1, Bodrum, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 406-413.

Uslu, T., Çubuk, D. ve Eryiğit, N. (2015), Kamu ve Özel Sektör Ayrımına Göre Pozitif Psikolojinin Algılanan Performansa Etkisinde İş ve Örgüt Uyumunun Şartlı Değişken Rolü, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, Aksaray Üniversitesi, 382-389.

Çubuk, D., İşbilen, E. ve Eryiğit, N. (2014), Psikolojik Güçlenmenin Psikolojik Sermaye Aracılığıyla Çalışanların Rol ve Rol Ötesi Performansına Etkisinde Kişi-İş ve Kişi-Örgüt Uyumunun Şartlı Değişken Rolü, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, Melikşah Ün., 7-8 Kasım, 169–179.

Eryiğit, N. ve Uslu, T. (2014), Örgütsel Yaratıcılığın Takım Algısı Ve Öz Organizasyon Aracılığıyla Takım Performansına Etkisinin İncelenmesi, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, Melikşah Ün., 7-8 Kasım, 577–585.

Eryiğit, N. ve Uslu, T. (2014), Uluslararası Teknoloji Transferi ve Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Teknoloji ve Sanayi Kümelenmelerindeki İnsan Kaynağı ve Bilgi Yönetimi, 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bahçeşehir Üniversitesi, 3-5 Eylül, İstanbul, ss. 429-438.

Özcüre, G., Eryiğit, N. (2008), Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Temel Araştırma Raporu Işığında Önleyici Faaliyetler Ve Sendikal Katılım, I. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, 6-8 Kasım, Sakarya, ss. 706-731.

Öğüt, A., Eryiğit, N. (2006), Küresel Firmaların Yerel Ekonomilere Yönelik Sosyo-Ekonomik Etkileri, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Tokat, 15-17 Haziran, ss. 188-194.

Özcüre, G., Eryiğit, N. (2005), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinin STK’ lara Etkileri Ve Katkıları: Ünçev’ in Karadeniz’ de Alternatif Ürün Olarak Trabzon Hurması Yetiştiriciliği Ve Pazarlaması Eğitimi Projesi, II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Troia Kültür Merkezi, Çanakkale, 15-16 Ekim 2005, ss. 217-228.

 

KİTAP:

Eryiğit, N., İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yenilik, Beta Basım Yayın Dağıtım, 2014, İstanbul.

Eryiğit, N., İnsan Kaynakları Yönetimi, Derya Kitabevi, 2008, Trabzon.

 

DOKTORA:  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TRABZON (2013) Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Programı “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Yenilik Performansına Etkisi: İSO 1000 Uygulaması” Tezi

 

YÜKSEK LİSANS:  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, KONYA (2007) Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı “Örgütsel Kariyer Planlama Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinliği” Tezi

 

LİSANS:  İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, ANKARA (2002) İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü (Burslu)

Bilim Kurulu- The Journal of Systemics, Cybernetics, and Informatics (JSCI) http://www.iiisci.org/Journal/SCI/EditBoard.asp?var

Hakemlik (1): WMSCI (World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics) 2015, "Impact of Agriculture Imports, Exports and Economical Growth on GDP of North and Latin American Countries: Empirical Evidence Based on longitudinal Data".

Hakemlik (2): WMSCI 2018, The 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics.