Lisans: İstanbul Üniversitesi-1998

Yüksek Lisans:İstanbul Üniversitesi-2001

Doktora: Ege Üniversitesi-2006

Yrd.Doç.:Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi-2007/Devam ediyor

A1.Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C., Sağlam D., Y., 2015. Determination of some population parameters of the veined rapa whelk (Rapana venosa) in the Central Black Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. Volume 95, Issue 1, pp 123-129.

A2. Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C., Sağlam D., Y., 2014. The relationship between fish size and otolith dimensions of stargazer (Uranoscopus scaber) in the south-eastern Black Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. Volume 94, Issue 5, pp 1041-1045.

A3. Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C., 2013. Age, growth and mortality of anchovy Engraulis encrasicolus in the south-eastern region of the Black Sea during the 2010–2011 fishing season. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 93(8), pp 2247-2255.

A4. Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C., 2013. Population Parameters of Stargazer (Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758) in the Southeastern Black Sea Region during the 2011-2012 Fishing Season. Journal of Applied Ichthyology, Volume 29, Issue 6, pp 1313-1317.

A5. Saglam, E., N., Saglam, C., 2012. Population Parameters of Whiting (Merlangius merlangus euxinus L., 1758) in the South-Eastern Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Volume 12, Issue 4, pp 831-839.

A6. Saglam, N., E., Duzgunes, E. 2010. Comparative approach to analyze fishing fleet profile of Turkey and European Union as an indicator of fishing effort. Scientific Research and Essays 5:3572-3584

A7. Duzgunes, E., Erdogan, N. 2008. Fisheries Management in the Black Sea Countries. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 181-192.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Kasapoglu, N., Duzgunes, E., Erdogan Saglam, N., Saglam, H. Alien Species and Their Impacts in the Black Sea. V. International Conference “Aquaculture & Fishery”. 256-260 p. June, 1-3 2011. Serbia.

B2. Erdogan, N., Duzgunes, E., Ogut, H., Kasapoglu, N. 2010. Introduced Specişes and Their Impacts in the Black Sea. CIESM 39th Congress.10-14 May. Venice. Abstract Book. 111. p

B3. Erdogan, N., Duzgunes, E., Ogut, H. Climate Change and Its Impacts on the Black Sea Fisheries. 2 nd Biannual & Black Sea Scene. EC Project Joint Conference on Climate Change in the Black Sea. Hypothesis, Observations, Trends, Scenarios and Mitigation Strategy for the Ecosystem.06-09 October 2008. Sofia. p.103

B4. Erdogan, N., Duzgunes, E. Bluefin Tuna Ranching and Related Environmental and Social Conflicts In Turkey. Int. Conf. on Rapid Urbanization and Land Use Conflicts in Coastal Cities. 30 October- 01 November 2007, Aqaba- Jordan p:81

B5. Erdoğan N., Oray, K., I. Investigations On The Mussel Mytilus galloprovincialis, Lamarck, 1819; in The Bosphorus in 2000-2001. Enviromental Problems Of The Mediterranean Region EMPR-2002 International Conferance. 12-15 April 2002. Near East University, Nicosia, TRNC p:99

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Erdogan, N., Duzgunes, E., Ogut, H. Black Sea Fisheries and Climate Change. Climate forcing and its impacts on the Black Sea Marine Biota. No:39.CIESM Workshop Monographs.(Ed:F. Briand).113-120 p. 3-6 June 2009. Trabzon

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Çalık, S., Erdoğan Sağlam, N., 2015. Ordu İlinde Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Yapısının Belirlenmesi. Journal of Maritime and Marine Sciences. 1(2):46-52

D2. Sağlam, E., N., Sağlam, C., 2012. Samsun Balık Halinde 2007-2010 Yılları Arasında İşlem Gören Türlerin İncelenmesi ve Hal İçerisindeki İşletmelere Genel Bir Bakış. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. 27(4):161-164.

D3. Erdoğan Sağlam, N., Kesici, U Y., Akdoğan, P. 2011. Karadeniz’deki bazı istilacı türler ve Karadeniz Ekosistemi Üzerine Olan Etkileri. SDÜ Eğridir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 7(1):25-38.

D4. Sağlam, E., N., Akyol, O., Ceyhan, T. 2009. İstanbul Balık Halinde 1998-2007 Yılları Arasında İşlem Gören Türler Üzerine Bir Değerlendirme. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 25 (2):169-172.

D5. Sağlam, N., E., Düzgüneş, E., Balık, İ.,2008. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. 25(1): 89-94

D6. Düzgüneş, E., Erdoğan, N. 2008. Karadeniz Balıkçılığı ve Kota Uygulamaları. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 32: 27-29.

D7.  Erdoğan, N., Düzgüneş, E. 2005. Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası ve Balıkçılık Hakları. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 4(24): 7-11.

D8. Erdoğan, N., Bök, T., 2004. İstanbul Boğazı’nda Kara Midye Avcılığı Üzerine Bir Araştırma. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 342: 4-9.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Erdoğan Sağlam, N., Çalık, S., Sağlam, C. Trabzon Gırgır Teknelerinde Kullanılan Ağ Takımlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Bildiri Özet Kitabı. 1-4 Eylül 2015. İzmir. 277 s.

E2. Çalık, S., Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C. Ordu-Giresun İlleri Su Ürünleri İşleme ve Satış Yerlerinde Çalışan Personelin Hijyen ve Sanitasyon Bilgisi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Bildiri Özet Kitabı. 1-4 Eylül 2015. İzmir. 299 s.

E3. Düzgüneş, E., Emiral, H., Şahin, A., Kasapoğlu, N., Zengin, M., Arpa, H., Sağlam, N. E., Balıkçılık Sektöründe Türkiye - AB İlişkileri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı 2. 943-957p. 12-18 Ocak 2015. Ankara

E4. Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C., Özbek, G., Demir Sağlam, Y. Ordu İli (Karadeniz) Balıkçılığının Yapısı. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 3-6 Eylül 2013. İstanbul. 279-280 s.

E5. Erdoğan Sağlam, N., Demir Sağlam, Y., Sağlam, C. Geçmişten Günümüze Karadeniz’deki Balık Türlerine Genel Bir Bakış. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 3-6 Eylül 2013. İstanbul. 279 s.

E6. Demir Sağlam, Y., Özbek, G., Erdoğan Sağlam, N., Ceyhan, T. Ordu İli (Karadeniz) Kıyı Balıkçılığı Av Araçlarının Teknik Özellikleri. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 3-6 Eylül 2013. İstanbul. 280 s.

E7. Kesici, U Y.,  Erdoğan Sağlam, N., Korkmaz K., Durmuş M. Karadeniz’de Avcılığı Yapılan Bazı Ekonomik Balık Türlerinin Besin Kompozisyonunun Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 25-27 Ekim 2011. Antalya. 270 s.

E8. Kesici, U Y.,  Erdoğan Sağlam, N. Türkiye’deki Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanları ve Zararlı Algleri İzleme Programına Genel Bir Bakış. EKO 2010 Ekoloji Kongresi. 5-8 Mayıs 2010, Aksaray. 219 s.

E9. Saglam, E., N., Düzgüneş, E., Sağlam, C. Direçle Avcılık ve Kıyı Ekosistemine Etkisi. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi. 27 Nisan-1 Mayıs 2010. Trabzon. Bildiriler kitabı. 557-561 s.

E10. Sağlam, E.,N., Düzgüneş, E., Kasapoğlu, N. Balıkçılık ve Çevresel Etkileri. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi. 27 Nisan/1 Mayıs 2010. Trabzon. Bildiriler kitabı. 489/497 s.

E11. Sağlam, E., N., Kesici, Y., U., Sağlam, C. Ordu İli Kıyı Balıkçılığı ve Sorunları. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi. 27 Nisan/1 Mayıs 2010. Trabzon. Bildiriler kitabı. 507-516 s.

E12. Düzgüneş, E., Seçer, S., Kasapoğlu, N, Atar, H. H., Arpa, H., Korkmaz, Ş., Sağlam, N. E., Şahin, A. Balıkçılık Sektöründe Türkiye - AB İlişkileri. TMMOB. Ziraat Mühendisleri Odası. Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi. 11-15 Ocak 2010. Ankara

E13. Erdoğan S. N., Düzgüneş, E. Ordu İli Balıkçı Filosu Profili. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 01-04 Temmuz 2009. Rize. Proc. s. 458

E14. Erdoğan. N., Düzgüneş, E., Kasapoğlu, N. Balıkçılık ve Kıyı Ekosistemine Etkileri 10. Ekoloji ve Çevre Kongresi. 20-23 Ekim 2008. Girne.

E15. Erdoğan. N., Düzgüneş, E. AB Ortak Balıkçılık Politikası ve Çevre. 10. Ekoloji ve Çevre Kongresi. 20-23 Ekim 2008. Girne.

E16. Erdoğan, N., Düzgüneş, E., Hoşsucu H. AB Balıkçılık İstatistikleri ve Türkiye. Ulusal Su Günleri 2005, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 4: 180-185.

E17. Erdoğan, N., Düzgüneş, E. Türkiye ve AB'nde Balıkçılık Hakları. Ulusal Su Günleri 2004. (Ed: Cihangir, B., Demirkurt, E., Tıraşın, E.M.) Türk Deniz Araştırmaları Vakfı.(2)3:121-128

E18. Erdoğan, N., Düzgüneş, E. Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla İstanbul Balık Hali. Ulusal Su Günleri 2004. (Ed: Cihangir, B., Demirkurt, E., Tıraşın, E.M.) Türk Deniz Araştırmaları Vakfı. 2(3):129-136.

E19. Erdoğan N. Ülkemizde Su ürünlerinin Durumu ve İstanbul Balık Hali. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Deniz ve Kafes Balıkçılığı Semineri. 22-23 Haziran 2000. Sayfa 80-84. 2001-İSTANBUL

F. Diğer yayınlar :

F1. Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C., Demir, Y., 2012. Dünden Bugüne Karadeniz’deki Balık Türlerine Genel Bir Bakış. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dergisi 3/2:7-10

F2. Erdoğan Sağlam, N., 2012. Balıkçılık…Denizden Tabağa Balık. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dergisi 3/1:1-3

F3. Düzgüneş, E., Erdoğan, N., 2008. Balıkçılıkta Yeni Bir Yönetim Anlayışına Doğru. Tarım Türk Dergisi 11: 121-125.

F4. Düzgüneş, E., Erdoğan, N., 2008. Balıkçılık Yönetimi Açısından Türkiye. Tarım Türk Dergisi 10: 114-116.