.

         A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

        A1. SCI, SSCI, SCI-Expanded, AHCI kapsamındaki uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler (10 Adet)

A1.1.N.Erbil, A.Karaca, T.Kırış. Investigation of premenstrual syndrome and contributing factors among university students. Turkish Journal of Medical Sciences 2010;40 (4):565-573. (SCI-E)

A1.2. N.Erbil, Y.Tezcan, E.N.Gür, M.Yıldırım, N.Alış. Factors affecting cervical screening among Turkish women. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention 2010;11(5):1641-1644.(SCI-E)

A.1.3.N.Erbil. Prevalence and risk factors for female sexual dysfunction among Turkish women attending a maternity and gynecology outpatient clinic. Sexuality and Disability. 2011;29(4):377-386. DOI: 10.1007/s11195-011-9202-z. (SSCI)

A1.4.N.Erbil, N. Tas, M. Uysal, A.Kesgin, N.Kilicarslan, U.Gokkaya. Urinary incontinence among  pregnant Turkish women. Pakistan Journal of Medical Sciences, 2011; 27(3): 586-590. (SCI-E)

A1.5. N.Erbil, A.Şenkul, G.F.Başara, Y.Sağlam, M.Gezer. Body image among Turkish  women during the first year postpartum. Health Care for Women International,  2012; 33(2):125-137, DOI: 10.1080/07399332.2011.603977. (SSCI)

A1.6. N.Erbil, A. Alişarli, H.Ç.Terzi, K.Özdemir, Y.Kuş.  Vaginal douching practices among Turkish Married Women. Gynecologic and Obstetric Investigation, 2012; 73(2):152-157. DOI:10.1159/000332372. (SCI)

A1.7. N.Erbil, S.Boyacı, İ.Kurt, Y.Akdoğan, İ.Kaya. A Turkish study on menarche and menstrual experiences and their effects on attitudes towards menopause. International Journal of Nursing Practice, 2012;18(2):107-116. DOI:10.1111/j.1440-172X.2012.02009.x (SSCI)

A1.8. N.Erbil, N.Bölükbaş. Beliefs, attitudes, and behavior of Turkish women about breast cancer and breast self-examination according to a Turkish version of the Champion Health Belief Model Scale, Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 2012 13(11):5823-5828.(SCI-E)

A1.9.N.Erbil. The relationship between sexual function, body image and body mass index among women. Sexuality and Disability, 2013;31(1):63-70.(SSCI)

A1.10. N.Erbil, N.Bölükbaş. Health Beliefs and Breast Self-Examination among Nursing Students in Turkey. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention,    2014;15(6):6525-6529 (SCI-E)

 

       A2. SCI, SSCI, SCI-Expanded, AHCI kapsamı dışındaki diğer uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler  (12 adet)

       A2.1.N.Erbil, A.Şenkul, Y.Sağlam, N.Ergül. Jinekolojik muayene öncesinde Türk kadınların anksiyete seviyeleri ve muayeneye ilişkin tutumlarının belirlenmesi .Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, 2008;5:1-13. (DOAJ, ICAAP, Ulrich’s Periodicals Directory)

A2.2. N.Bölükbaş, N.Erbil, H.Altunbaş, Z.Arslan. 0-12 aylık bebeği olan annelerin çocuk bakımında başvurdukları geleneksel uygulamalar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2009;6(1): 164-176. (DOAJ, ICAAP,  Ulrich’s Periodicals Directory)

A2.3.N.Erbil, A.Bakır. Meslekte profesyonel tutum envanterinin geliştirilmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 2009;6(1):290-302. (DOAJ, ICAAP, Ulrich’s Periodicals  Directory)

A2.4.N.Erbil. Hasta haklarını kullanma tutumu ölçeğinin geliştirilmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2009;6(1):824-837. (DOAJ, ICAAP, Ulrich’s Periodicals Directory)

A2.5. N.Erbil, G.Sağlam. Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin, geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi. Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, 2010;7(1):347-359. (DOAJ, ICAAP, Ulrich’s  Periodicals Directory)

A2.6.N.Erbil, E.Orak, AE.Bektaş. Anneler cinsel eğitim konusunda ne biliyor, kızlarına ne kadar cinsel eğitim veriyor?. Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, 2010;7(1):366-383. (DOAJ, ICAAP, Ulrich’s Periodicals Directory)

A2.7.N.Erbil, Ö.Bostan. Knowledge, behaviors of nurses and midwives with emergency. Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, 2010;7(2):873-884. (DOAJ, ICAAP, Ulrich’s  Periodicals Directory)

A2.8. N.Erbil, N.Bölükbaş, S.Tolan, F.Uysal. Evli kadınlarda premenstrual sendrom görülme durumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, 2011;8(1):427-438. (DOAJ, ICAAP, Ulrich’s Periodicals Directory)

A2.9. N.Erbil, N.Dündar,C.İnan, N.Bölükbaş. Breast cancer risk assesment usig the Gail Model:a Turkish study.Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 2015;16(1):303-306  (PUB MED)

A2.10. N. Erbil, N.Felek, E.Karakaşlı. The relationship between attitudes towards menarche and current attitudes  towards  menstruation of women: A comparative study. International Journal of Human Sciences, 2015; 12(2), 1120-1130. DOI:10.14687/ijhs.v12i2.3239

  A2.11. N.Erbil. Sexual function of pregnant women in the third trimester. Alexandria Journal of Medicine, Available online, 2 April  2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.ajme.2017.03.004. (ESCI)

  A2.12.N.Erbil. Attitudes towards menopause and depression, body image of women during menopause. Alexandria Journal of Medicine, Available online, 13 June 2017, https://doi.org/10.1016/j.ajme.2017.05.012 (ESCI)

 

      B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler (65 adet)

B1. N.Erbil, C.Türkcan. What do high school students know about menstruation? How do they behave?, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Sözel Bildiri-9,  s. 171-172, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Hemşirelik Forumu 2008;11(1): 46-51)

B2. N.Erbil. Sexuality during pregnancy and after childbirth: Knowledge, attitude and  behaviours, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-4 , s. 214-215, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B3. N.Erbil, F.Top. Knowledge, attitude and behaviours of voluntary women for curetting about family planning and voluntary curetting, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-6, s. 216, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B4. N.Erbil, F.Top. Women’s level of anxiety applying for voluntary curretage before and after curettage, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-7, s. 216-217, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B5.N.Erbil. Pregnant women’s level of using antenatal care services and their expectations, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-8 , s. 217,  Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B6. N.Erbil, A.N.Kahraman, H.Çelik, G.Deniz. The effect of planned education onto menstruation knowledge level, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-12, s. 219, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B7. N.Erbil, A.N.Kahraman, F.Top. Women’s knowledge and behaviours about the methods of contraseptive and determination of effecting factors to the usage, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-14, s. 220, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B8. N.Erbil, F.Top. University student’s knowledge, attitude and behaviours about sexuality, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-15, s. 220-221, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B9. N.Erbil, F.Top. University student’s knowledge, attitude and behaviours about family planning, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-21, s. 224-225, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B10. N.Erbil, Ö.Bostan. The emergency contraception knowledge, conduct and behaviours of midwives and nurses, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-36, s.232-233, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, 2010;7(2):873-884).

B11. N.Erbil, T.Karaboğaz. Determination of factor affecting women’s use of coitus interraptus method, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-45, s. 236, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B12. N.Erbil, S.Asan, R.Keskin. Women’s wiev about menopause, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-46, s. 236-237, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B13. N.Erbil, S.Yanmış, R.Akar. Is there any regret among women being protected with female sterilization method? What do they think about the method?, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-48, s. 237-238,  Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B14. N.Erbil, Y.Temiz Marangoz, A.Şen, H.Kılıç. Defining women’s level of satisfaction in terms of nursing care, 3.Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Sözel Bildiri-12, s.28,  Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, Türkiye, 7-10 Eylül 2005. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19(3):122-30).                                                                                                      

B15. N.Erbil, T.Pasinlioğlu. The effective of planned education and counselling on the level of women’s satisfaction with family planning services, The 9th ESC Congress Improving life quality through contraception and reproductive health care, Abstract of Poster-70, İstanbul, Türkiye, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 11 (Supplement 1):91, 3-6 Mayıs 2006. (Doktora tezi, makale olarak yayınlandı, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;11(2):38-46).

B16. N.Erbil, K.Tiryaki, H.Kılıç. Socio-demographic characteristics and elected birth control methods after counselling of women applying for legal abortion to Family Planning Clinic, Ordu, Turkey, 2005.  The 9th ESC Congress Improving life quality through contraception and reproductive health care, Abstract of Poster-104, İstanbul, Türkiye, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care,11(Supplement 1):109, 3-6 Mayıs 2006.

B17.N.Erbil, Ç.P.Kaplan. The determination of women’s satisfaction about contraceptive methods and family planning services, The 9th ESC Congress Improving life quality through contraception and reproductive health care, Abstract of Poster-176, İstanbul, Türkiye, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 11(Supplement 1):149, 3-6 Mayıs 2006.        

B18. N.Erbil, N.Taş, M.Uysal, A.Kesgin, N.Kılıçarslan, Ü.Gökkaya. Urinary incontinence during pregnancy, The 9th ESC Congress Improving life quality through contraception and reproductive health care, Abstract of Poster-177, Istanbul, Türkiye, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 11(Supplement 1):150, 3-6 Mayıs 2006. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Pakistan Journal of Medical Sciences, 2011; 27(3): 586-590).

B19. N.Erbil, B.İçten, E.Erdur. The satisfaction of Turkish males about family planning services and determination of factors effecting the satisfaction, The 9th ESC Congress Improving life quality through contraception and reproductive health care, Abstract of Poster-206, İstanbul, Türkiye, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 11(Supplement 1):166, 3-6 Mayıs 2006.

B20. N.Erbil, A.N.Kahraman, E.Uygun, G.Göç, E.Abdik, Z.Öztürk, B.Özdemir. Male health personnel’s view on female sterilization and male sterilization, The 9th ESC Congress Improving life quality through contraception and reproductive health care,  Abstract of Poster-224, İstanbul, Türkiye, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 11(Supplement 1):177, 3-6 Mayıs 2006.

B21. N.Erbil, A.N.Kahraman, E.Uygun, G.Göç, E.Abdik, Z.Öztürk, B.Özdemir. What to female health personel think about female sterilization and male sterilization?  The 9th ESC Congress Improving life quality through contraception and reproductive health care, Abstract of Poster-225, İstanbul, Türkiye, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 11(Supplement 1):177, 3-6 Mayıs 2006.

B22. N.Erbil, A.Şenkul, G.F.Başara, Y.Sağlam, M.GezerHow is the body image of women in postpartum first year? What are the factors affecting the body image?, The 9th ESC Congress Improving life quality through contraception and reproductive health care, Abstract of Poster-226, İstanbul, Türkiye, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 11(Supplement 1):178, 3-6 Mayıs 2006. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Health Care for Women International,2012; 33(2):125-137, DOI: 10.1080/07399332.2011.603977).

B23. N.Erbil, Z.Göktaşlar. Evli kadınların üreme sağlığını koruyucu tutumlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Sözel Bildiri-71, s.273, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010; 20(5):295-303).

B24. N.Erbil, A.Karaca, T.Kırış. Yükseköğrenim kız yurdunda kalan öğrencilerde premenstruel sendrom ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Sözel Bildiri-72, s.273-274, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Turkish Journal of Medical Sciences 2010;40 (4):565-573).

B25. N.Erbil, A.N.Kahraman, E.Özdere, L.Toroslu, Ş.Çelikkol, D.Sünger. Gebelikte ağız hijyeni bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-15, s.300-301, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007.

B26. N.Erbil, E.Orak, A.E.Bektaş. Annelerin aldığı cinsel eğitim ile kızlarına verdiği cinsel eğitimin belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-16, s.301, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007.(Bu çalışma, kongrede Bayer Shering Pharma ödülüne layık bulundu ve çalışma makale olarak yayınlandı, Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, 2010;7 (1): 366-383).

B27. N.Erbil, A.N.Kahraman, B.Aydın, A.Aynacı, N.Domaç, F.Karahan. Riskli Gebelerde Anksiyete Düzeyinin Belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-29, s.308-309, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007.

B28. N.Erbil, S.Aydın, E.Kılıç, F.Sarı. Evli kadınların cinsel sorunlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-56, s.323-324, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007.

B29.N.Erbil, V.Arslan. Lise öğrencilerinin cinsel sağlık bilgilerinin belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-57, s.324, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007.

B30.N.Erbil, A.Şenkul, Y.Sağlam, N.Ergül. Jinekoloji polikliniği hastalarında muayene öncesi anksiyete düzeyinin belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-69, s.330, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, 2008;5:1-13).

B31. N.Erbil, T.Altınsoy, B.Sayan, M.Akçay. Üniversite gençliğinde üreme sağlığı sorunlarının belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-75, s.333-334, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007.

B32. N.Erbil, D.Karadoğan, Z.Zaman, G.Ekmekçi, N.Divrik. Postpartum dönemde doğum şekline göre annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-76, s.334-335, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007.

B33. N.Erbil, Ö.Bostan, A.N.Kahraman. İnfertil çiftlerin tıbbi ve geleneksel çözüm arayışları ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-85, s.339,19-22 Nisan 2007, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010; 20(4):228-35).

B34. N.Erbil, Z.Öztürk, E.Abdik, G.Göç, B.Özdemir, E.Uygun. Evli kadınların küretaja bakışının incelenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-97, s.345-346, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007.

B35. N.Erbil, D.Ok, H.Boztaş, S.Ocaklı, Y.Çiçek. Hiperemezis gravidarumlu gebelerin anksiyete düzeyi ve sosyal destek düzeyi ile etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-125, s.361, Swissotel, Ankara, 19-22 Nisan 2007.

B36. S.Merttürk, N.Erbil, F.Top. Çocuk hastalarda aksiller ve timpanik vücut ısısı değerlerinin karşılaştırılması, 4.Uluslararası, 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, Sözel Bildiri-020, s.62, Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu,  Ankara, 5-8 Eylül 2007.  

B37. N.Erbil, N.Felek, E.Karakaşlı. Investigation of relation between attitudes towards current menstruation with attitudes towards menarche of Turkish women: Study with two centers, The 10th ESC Congress, Non-contraceptive impact of contraception and family planning, Abstract of Poster-198, Prague, Czech Republic, 30th April-3rd May, 2008, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 13 (Supplement 2):157-158.

B38.N.Erbil, A.Alişarlı, K.Özdemir, HÇ Terzi, Y.KuşEvaluation of affects on woman health, affected factors and prevalence of the vaginal douching among Turkish married women, The 10th ESC Congress, Non-contraceptive impact of contraception and family planning, Abstract of Poster-201, Prague, Czech Republic, 30th April-3rd May, 2008, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 13 (Supplement 2):159-160. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Gynecologic and Obstetric Investigation, 2012; 73(2):152-157. DOI:10.1159/000332372).

B39. Y.Temiz Marangoz, N.Erbil, Şen A.  Job Satisfaction and Professional Attitude of Midwives and Nurses, 4th International Nursing Management Conference, “Toward a new World: Challenges for Nursing Leadership” Abstract Book, Abstract of poster-22, 95, Hacettepe University, Faculty of Health Science Nursing Department, October 13-15 2008,  Antalya, Turkey.

B40. N.Erbil, Y.Tezcan, E.Gür, M.Yıldırım, N.Alış. Investigation of the pap smear test rate and Affecting factors among women. The 5th APOCP Conference, April 3-7, 2010, İstanbul,Turkey. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Asian Pasific Journal of Cancer Prevention 2010;11(5):1641-1644).

B41. N.Erbil. The occupational professional attitude and burnout among midwives (Ebelerde mesleki profesyonel tutum ve tükenmişlik), 1.Uluslararası, 2. Ulusal Ebelik Kongresi, oral presentation- 25,s.130-131, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu, Karabük, Turkey.

B42. N.Erbil, A.N.Kahraman, F.Top. Normal birth or caeserean section: Is birth typeeffect on anxiety level of pregnant women before birth?  (Normal doğum eylemi ya da sezaryen: Doğum öncesinde  gebelerin kaygı düzeyine doğum şeklinin etkisi var  mı?),  1.Uluslararası, 2. Ulusal Ebelik Kongresi, oral presentation- 34,s.139-140, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu, Karabük, Turkey.

B43. N.Erbil. Sexual function among pregnant women in the third trimester, Oral   presentation-72, p.73, 9th Athens Congress on women’s Health and Disease, Athens Hilton, August 28-30, 2014, Athens, Greece.

B44. N.Bölükbaş, N. Erbil, B. Irmak. Nursing students’ self-efficacy-sufficiency levels and health belief about breast self-examination, Oral presentation-80, p.76,  9th Athens Congress on women’s Health and Disease, Athens Hilton, August 28-30, 2014, Athens, Greece.

B45. N.Erbil. Menopause attitude, body image and depression of women in menopause, 10th European Congress on Menopause and Andropause, Poster presentation-198, 20-22 May 2015, Madrid, Spain, Maturitas 2015;81(1):217.

B.46.N.Erbil, AN Kahraman. Healthy life-style behaviors among Turkish women applying for measurement of bone density, Oral presentation-38, p.92,  Congress Program Book, The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility(COGI), Budapest, Hungary, September 17-19, 2015.                                                              

B47.N.Erbil. Investigation of relationship between depression and premenstruel syndrome among Turkish women, Oral presentation-87, p. 110, Congress Program Book, The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility(COGI), Budapest, Hungary, September 17-19, 2015.

B48. N.Erbil, F.Baykal Top, AN Kahraman. Perspectives to pelvic examination of Turkish university students, poster presentation-13, p. 120, Congress Program Book, The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility(COGI), Budapest, Hungary, September 17-19, 2015. 

B49. N.Erbil, AN Kahraman, F.Baykal Top. Knowledge and attitudes about HIV/AIDS of Turkish university students, poster presentation-37, p.128, Congress Program Book, The 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility(COGI), Budapest, Hungary, September 17-19,2015.

B50. N. Erbil. The relationship between exposured domestic violence, depressive symptoms and submissive behaviors of women, Oral presentation, p.107, 3rd World Conference on Health Sciences, 28-30 April 2016, Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası-Turkey. 

B51.N.Erbil. Health beliefs and self-efficacy regarding osteoporosis of women in Turkey,  Oral presentation, p.29, 3rd World Conference on Health Sciences, 28-30 April 2016, Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası-Turkey. 

B52. N.Erbil. Health-promoting lifestyle and premenstrual syndrome in nursing students. Poster presentation, Abstract-48, The 14th Congress-2nd Global Conference of the European Society of Contraception and Reproductive Health, Basel, Switzerland, 4-7 May, 2016, The European of Contraception & Reproductive Health Care. 2016; 21(Supp 1):69-70.

B53. N.Erbil. Relationship between sexual dsyfunction and sexual myths of women. Poster presentation, Abstract-197, The 14th Congress-2nd Global Conference of the European Society of Contraception and Reproductive Health, Basel, Switzerland, 4-7 May, 2016,  The European of Contraception & Reproductive Health Care. 2016; 21(Supp 1):129. 

B54. N.Erbil, M.Gümüşay. The relationship between perceived social support and attitudes towards menopause of women. Poster presentation, Abstract-114, The 14th Congress-2nd Global Conference of the European Society of Contraception and Reproductive Health, Basel, Switzerland, 4-7 May, 2016,The European of Contraception & Reproductive Health Care. 2016; 21(Supp 1):95-96.

B55. N.Erbil, Ö.Özdemir. Health beliefs and breast self-examination among nurses working in a university hospital. Poster presentation, Abstract-228, The 14th Congress-2nd Global Conference of the European Society of Contraception and Reproductive Health, Basel, Switzerland, 4-7 May, 2016,  The European of Contraception & Reproductive Health Care. 2016; 21(Supp 1):140-141.

B56.N. Erbil. The relationship between sexual function, body image and body mass index among pregnant women. Oral presentation, 17th World Congress of the Academy of Human Reproduction, 15-18 March 2017, Hotel Parco dei Principi, Rome, Italy.

B57.N. Erbil. Self-compassion and fear of childbirth among pregnant women. Oral presentation, 17th World Congress of the Academy of Human Reproduction, 15-18 March 2017, Hotel Parco dei Principi, Rome, Italy.

B58. N. Erbil, A.N. Kahraman. Mammography self-effıcacy and breast cancer fear of nurses. Poster presentation, 17th World Congress of the Academy of Human Reproduction, 15-18 March 2017, Hotel Parco dei Principi, Rome, Italy.

B.59. N.Erbil, F.Baykal Top. Breast cancer fear and mammography self-effıcacy of women. Poster presentation, 17th World Congress of the Academy of Human Reproduction, 15-18 March 2017, Hotel Parco dei Principi, Rome, Italy. 

B60. N.Erbil, Bostan Ö. Related factors and coping methods, dysmenorrhea among university students. Poster presentation, 17th World Congress of the Academy of Human Reproduction, 15-18 March 2017, Hotel Parco dei Principi, Rome, Italy.

        B61.N.Erbil, F.Yeşil, S.Ece. Investigation of Satisfaction from Education of Nursing and Midwifery Students, oral presentation, 2.                              Postgraduate Education Congress, 12-14 Mayıs 2017, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye.

B62. N. Erbil, S.Şahinöz, Z.Yurtseven, P. Alp. Practices and Knowledge about Emergency Contraception of University Students, oral presentation, 2. Postgraduate Education Congress, 12-14 Mayıs 2017, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye.

B63. N. Erbil, H.Osma, T.Eslen, N.Yılmaz. Determination of Professional Attitudes of Nursing Students, oral presentation, 2. Postgraduate Education Congress, 12-14 Mayıs 2017, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye.

B64. N. Erbil, H.Osma, T.Eslen, N.Yılmaz. Leadership Orientations of Nursing Students and Affecting Factors, oral presentation, 2. Postgraduate Education Congress, 12-14 Mayıs 2017, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye.

B65.N. Erbil, H.Osma, T.Eslen, N.Yılmaz. Attitudes of Nursing Students about Graduate Education and Affecting Factors, oral presentation, 2. Postgraduate Education Congress, 12-14 Mayıs 2017, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler  (1 Adet):

1.Erbil N. Diet and eating changes in premenstrual syndrome. Caroline J. Hollins-Martin, Olga B.A. van den Akker, Colin R. Martin and Victor R. Preedy (eds.) Handbook of diet and nutrition in the menstrual cycle, periconception and fertility. Human Health Handbooks no.7 - DOI 10.39920/978-90-8686-767_7, © Wageningen Academic Publishers 2014.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (13 adet)

D1. N.Erbil, T.Pasinlioğlu. Kadının ailede karar vermeye etkisi, Atatürk Üniversitesi   Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi  2004;7(2):1-11.

D2. N.Erbil, Ö.Bostan. Ebe ve hemşirelerde iş doyumu, benlik saygısı ve etkileyen faktörler, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004;7(3):56-66.

D3. N.Erbil, F.Aşık. Kız öğrencilerin hijyen ve vajinal akıntı hakkında bilgi, tutum ve davranışları, Sağlık ve Toplum Dergisi 2005;15(2):91-95.

D4. N.Erbil, A.N.Kahraman, Ö.Bostan. Hemşirelik öğrencilerinin ilk klinik deneyim öncesi anksiyete durumlarının belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;9(1):10-16.

D5. N.Erbil, Z.Divan, P.Önder. Ergenlerin benlik saygısına ailelerin tutum ve davranışlarının etkisi, Aile ve Toplum Dergisi 2006; 3(10):7-15.

D6. N.Erbil, T.Pasinlioğlu. Planlı eğitim ve danışmanlığın kadınların aile planlaması hizmetlerinden memnuniyet düzeyine etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;11(2):38-46. (Doktora Tezi).

D7. N.Erbil, H.Oruç, A.Karabulut A. Gebelikte depresyon ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;12(2):67-74.

D8. N.Erbil, Y.Temiz Marangoz, A.Şen, H.Kılıç. Measurement of patient satisfaction and experiences with nursing care in a Maternity Gynecology Hospital. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19(3):122-30.

D9. N.Erbil, Ö.Bostan, A.Z.Kahraman. İnfertil kadın ve erkeklerde umutsuzluk. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010; 20(4):228-35.

D10. N.Erbil, Z.Göktaşlar. Evli kadınların üreme sağlığını koruyucu tutumları ve etkileyen faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;

20(5):295-303.

D11. N.Erbil, N.Bölükbaş, E.Belkıran, A.Balcı. Factors affecting and genital hygiene behaviors of married women.Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2013;5(2):71-8.

D12. N.Erbil, N.Toprak, Ö.Açıkgöz,S.Gelen,N.Arık. The relationship between maternal, placental and newborn parameters. Middle Black Sea Journal of Health Science 2015;1(1):11-18.

      D.13.M.Gümüşay, N.Erbil. Alternative  methods in the management of menopausal symptoms. Middle Black Sea Journal of Health Science 2016;2(2):20-          25. DOI: http://dx.doi.org/10.19127/mbsjohs.20236

 

       E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: (85 Adet)

E1. A.Şenel, N.Erbil. Öğrenci hemşirelerin ötenaziye bakış açısı, III.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.185, Edirne,Türkiye, 29-30 Nisan 2004.

E2. N.Erbil, S.Çobanoğlu, D.Oral. Bronşit olan çocukların ailelerinin sigara ile ilgili  bilgi tutum ve davranışlarının incelenmesi, 48.Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 3. Pediatri Asistanları Kongresi Özet Kitabı, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Poster Bildirileri Bölümü, s.478, Samsun, Türkiye, 20-24 Eylül 2004.

E3. N.Erbil, N.Ekiz, S.Süer.   Annelerin 0-6 yaş sağlam çocuk izlemi ile ilgili bilgi tutum ve davranışlarının belirlenmesi, 48.Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 3. Pediatri Asistanları Kongresi Özet Kitabı, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Poster Bildirileri Bölümü, s.478-479, Samsun, Türkiye, 20-24 Eylül 2004.

E4. F.Top, N.Erbil, T.Keskin, A.Akın. Annelerin aşılar hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi, 48.Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 3. Pediatri Asistanları Kongresi  Özet Kitabı, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Poster Bildirileri Bölümü, s.472-473, Samsun, Türkiye,20-24 Eylül 2004.  

E5. F.Top, N.Erbil, E.Yılmaz, R.Karabulut R. 0-1 Yaş arası çocukların beslenmesinde annelerin bilgi, tutum ve davranışları, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.221, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E6. N.Erbil, S.Merttürk, Ş.Günaydın Ş. 0-6 Yaş çocuğu olan annelerin yüksek ateş ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.222, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E7. N.Erbil, P.Öksüz. Adölesan ve cinsellik, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.225, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu,Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E8. N.Erbil, A.N.Kahraman, F.Öztorun, Ş.Kaya.  Adölesanların benlik saygısı düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.227, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E9. N.Erbil, A.N.Kahraman, D.Özkan, E.Mıdık. Antenatal bakım ve hemşirenin rolü,  IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.231, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E10. N.Erbil, B.İçten, S.Yalama. Baba adaylarının gebeliğe bakışı ve kendilerinde gebelik sorunlarının görülme durumunun belirlenmesi,  IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.233, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye,5-6 Mayıs 2005.

 E11. N.Erbil, S.Güngör, M.Karpuz. Babalar doğumda bulunmak ister mi? IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.234, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E12. N.Erbil, Ş.Kaya. Profesyonel hemşire kimdir? IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.238, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E13. F.Top, N.Erbil, Anlayan E, Yaşa Y. Gebelerin fiziksel değişiklikleri ve bunları etkileyen etmenler, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.239, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E14. N.Erbil, A.N.Kahraman, E.Atalay, Ö.Kalyoncu. Lise öğrencilerinin atılganlık ve boyun eğici davranış düzeyinin belirlenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.241, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E15. N.Erbil, A.N.Kahraman, S.Bayandır, A.Baş. Çocukların aileleri ile birlikte ya da ayrı olması büyüme ve gelişmelerini etkiler mi?, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.248, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E16. N.Erbil, D.Oral. Doğum şeklinin emzirme tutumu üzerine etkisi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.255, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E17. F.Top, N.Erbil, S.Aydın. Hemşirelik bölümünde okuyan lise ve üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerinin saptanması ve karşılaştırılması, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.257, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E18. F.Top, N.Erbil, T.Dikbaş, N.Gülem. Gebe kadınların beslenme hakkındaki bilgi ve tutumları, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.258, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E19. F.Top, N.Erbil, A.Bağdatköse, E.Sabah. Annelerin çocuk eğitiminde ödül ve cezaya ilişkin tutumlarının incelenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.259, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E20. F.Top, N.Erbil, A.Yılmaz, Y.Hazır. Gebelerin değişen beden imajı ile ilgili tutumlarının incelenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.260, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E21. N.Erbil, G.Öztürk. Gebelerin Ramazan ayında beslenme hakkında bilgi, tutum ve davranışları, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.270, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E22. N.Erbil, A.Bakır. Fizyolojik sarılık ile doğum şekli ve doğum kilosu arasında ilişki var mı?, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.276, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E23. N.Erbil, Ç.P.Kaplan. Gebelikte varis görülmesi durumu ve alınan önlemlerin belirlenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.277, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E24.N.Erbil, F.Öztorun, G.Deniz. Hemşirelerin güç ve örgütlenme konusunda görüş, tutum ve davranışlarının belirlenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.282, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E25.N.Erbil, S.Durmuş, G.Sağlam. Hastalar haklarını kullanıyor mu?, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.286, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye,  5-6 Mayıs 2005.

E26.N.Erbil, A.N.Kahraman, Ç.Sayal, E.Kara.  Kadınların osteoporoz hakkında bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.293, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E27.F.Aşık, N.Erbil, G.Deniz. Koroner arter hastalığı ve korunma yöntemleri, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.297, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E28. N.Erbil, D.Demir. NLP ve hemşirelik, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.309, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E29. N.Erbil, G.Kalaycı. Otizm, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.313, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E30. N.Erbil, P.Önder, A.Yılmaz. Öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.319, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E31. N.Erbil, A.Akın. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri (PDR): Lise Öğrenci ne kadar yararlanıyor? Ne bekliyor?, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.333, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E32. N.Erbil, A.Şal. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde sosyotropik/otonomik kişilik özelliklerinin belirlenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.334, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E33. N.Erbil, E.Erdur. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde beden imajı ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.335, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E34. N.Erbil, A.Akın. Yüksekokul öğrencilerinde depresyon görülme sıklığı ve etkileyen faktörler, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.351, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E35.Erbil N, Kahraman A N, Oral D, Divan Z. Yüksekokulda öğrenim gören kız öğrencilerin aile içi şiddete bakışı, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.352, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E36. N.Erbil, A.Bakır. Meslekte profesyonel tutum envanterinin geliştirilmesi, 5.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, Sözel Bildiri, s.21, Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Şanlıurfa, Türkiye, 20-21 Nisan 2006. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2009;6(1):290-302).

E37.N.Erbil, G.Sağlam. Bebeğin cinsiyetini belirleme ile ilgili geleneksel inanç ve uygulamaların belirlenmesi, 5.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s.61, Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Şanlıurfa, Türkiye, 20-21 Nisan 2006. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2010;7(1):347-359).

E38. N.Erbil, B.İçten, Z.Divan, D.Oral. Yönetici hemşirelerin servis hemşirelerinden beklentileri, 5.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s.85, Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Şanlıurfa, Türkiye, 20-21 Nisan 2006.

E39. N.Erbil, E.Erdur, L.Bayramlı, Ş.Kaya.  Hemşireler uygulanan hizmet içi eğitim hakkında ne düşünüyor? 5.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s.127, Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Şanlıurfa, Türkiye, 20-21 Nisan 2006.

E40. N.Erbil, F.Top, B.Başar, Z.Göktaşlar, E.Mıdık. Hemşirelik öğrencilerinin klinik hemşirelerinden beklentileri, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı” Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-050, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, 26-29 Haziran 2007.

E41. N.Erbil, S.Benli.Yükseköğrenim kız yurdunda kalan öğrencilerin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) bilgisinin belirlenmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı” Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-075, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, 26-29 Haziran 2007.

E42. N.Erbil, B.Sayan, T.Altınsoy, S.Sağra. Kadınların kondom yöntemi ve aile planlaması hizmetlerinden memnuniyetlerinin belirlenmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı” Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-076, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, 26-29 Haziran 2007.

E43. N.Erbil, T.Kırış, A.Karaca. Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanma durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı” Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-077, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, 26-29 Haziran 2007.

E44. N.Erbil, M.Ormancı, A.Yılmaz, M.Yetimoğlu. Annelerin emzirme tutumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı” Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-078, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, 26-29 Haziran 2007.

E45.N.Erbil, A.İncebay, S.Yıldız. Evli kadınların vajinal akıntı hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı” Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-079, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, 26-29 Haziran 2007.

E46.N.Erbil, H.Oruç, A.Karabulut. Gebelerde depresyon düzeyi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı” Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-268, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, 26-29 Haziran 2007. (Bu çalışma maakel olarak yayınlandı, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;12(2):67-74).

E47.N.Erbil, H.Kör, Z.Akçakaya. Bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan annelerin anksiyete düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı” Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-384, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, 26-29 Haziran 2007.

E48.N.Erbil, N.Demiral, F.Gırgıç, G.Kulak. Evli kadınlarda aile içi şiddet, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı” Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-405, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, 26-29 Haziran 2007.

E49.N.Bölükbaş, N.Erbil. 0-12 Aylık çocuğu olan  annelerin çocuk bakımında       başvurdukları geleneksel uygulamalar, XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı,       Poster Bildiri-4, s.248,  Denizli, Türkiye, 26-29 Haziran 2007. (Bu çalışma makale      olarak yayınlandı, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2009;6(1): 164-176).

E50.N.Erbil, Ö.Bostan, A.Taş, Ç.Kocabaş. Ebelerin çocuk ihmal ve istismarı konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi, XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-178, s.259-260, Denizli, Türkiye, 26-29 Haziran 2007.

E51.N.Erbil, H.Kılıç. Kan transfüzyonu yapılan hastaların ve hastane kan merkezinde bulunan kan kullanımının değerlendirilmesi; Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Örneği, XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-312, s.344, Denizli, Türkiye,  26-29 Haziran 2007.

E52.N.Erbil, M.Paydaş M, Kahraman S, Kala D. Organ bağışı ve nakli konusuna ilişkin bilgi, görüş ve tutumlar ile etkileyen faktörlerin belirlenmesi, XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-444, s.506, Denizli, Türkiye, 26-29 Haziran 2007.

E53. N.Kaya, N.Erbil. Kayıtlara yansıyan kadına yönelik şiddet olgularının belirlenmesi, 1. Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet” Kongre Kitabı, Sözel Bildiri-12, s.168, Ankara, Türkiye, 20-22 Mart 2008.

E54. N.Erbil, S.Boyacı, İ.Kurt, Y.Akdoğan, İ.Kaya İ. Kadınların adete ve menopoza karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özet Kitabı, Sözel Bildiri-018, s. 168-169, Sheraton Hotel, Ankara, Türkiye, 23-25 Nisan 2009. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı, International Journal of Nursing Practice, 2012;18(2):107-116. DOI:10.1111/j.1440-172X.2012.02009.x)

E55. N.Erbil, N.Biryan, Y.Şahin. Laborda kadınların deneyimleri ve ebelerden aldığı desteğin belirlenmesi. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özet Kitabı, Sözel Bildiri-030, s. 189-190, Sheraton Hotel, Ankara, Türkiye,  23-25 Nisan 2009.

E56. N.Erbil, N.Bölükbaş, E.Kocabaş, A.Balcı. Evli kadınların genital hijyen davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özet Kitabı, Sözel Bildiri-037, s. 199-200, Sheraton Hotel, Ankara, Türkiye, 23-25 Nisan 2009.

E57.N.Erbil, S.Duran, H.Koca, M.Şengün, S.Şenkal. Kadınlar jinekolojik muayenede yanında birini ister mi? Kimi ister? Niçin ister? 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özet Kitabı, Sözel Bildiri-038, s. 201-202, , Sheraton Hotel, Ankara, Türkiye, 23-25 Nisan 2009. (Bu çalışma bildiri dalında üçüncülüğe layık bulundu).

E58. N.Erbil, M.Kurt. Oral kontraseptif kullanan kadınların yöntem hakkındaki düşünceleri ve aile planlaması hizmetlerinden memnuniyetlerinin belirlenmesi 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri-022, s. 251, Sheraton Hotel, Ankara, Türkiye, 23-25 Nisan 2009.

E59. N.Erbil, E.Atlı. Kadın sterilizasyonunda sosyo-demografik özellikler ve etki eden faktörler, Ordu, Türkiye, 2006 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri-023, s. 252, Sheraton Hotel, Ankara, Türkiye, 23-25 Nisan 2009.

E60. N.Erbil, N.Toprak, Ö.Açıkgöz, S.Gelen, N.Arık. Annenin ile yenidoğanın özellikleri ve plasenta özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri-090, s.344, Sheraton Hotel, Ankara, Türkiye, 23-25 Nisan 2009.

E61. N.Erbil, N.Bölükbaş, S.Tolan, F.Uysal. Evli kadınlarda premenstrual sendrom ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Konuşma ve Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri-091, s. 345, Sheraton Hotel, Ankara, Türkiye, 23-25 Nisan 2009. (Bu çalışma makale olarak yayınlandı,Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, 2011;8(1):427-43).

E62. N.Erbil, C.Giden, C.Çetin. Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin boyun eğici davranış düzeyleri ile doyum düzeylerinin incelenmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi “Uluslararası katılımlı”, Kongre Kitabı, Poster Bildiri-45, s. 197, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas, Türkiye, 20-24 Ekim 2009.

E63. N.Erbil, H.Yılmaz, E.Başol, Ç.Saygılı, G.Paçal. Hastaların hasta haklarını kullanma tutumu ve ilişkili faktörler, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi “Uluslararası katılımlı”, Kongre Kitabı, Poster Bildiri-82, s. 235, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas, Türkiye, 20-24 Ekim 2009.

E64. N.Erbil, I.Eroğlu. Hemşirelik öğrencilerinin erkek hemşirelere bakışı, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi “Uluslararası katılımlı”, Kongre Kitabı, Poster Bildiri-220, s. 381, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas, Türkiye, 20-24 Ekim 2009.

E65. N.Erbil, Ö.Eker, B.Yılmaz, D.Köse. Annelerin emzirme sürecinde meme sorunu yaşama durumları ve ilişkili faktörler, 7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri CD, Poster Bildiri-14, s.14,Rixos Grand Hotel, Ankara, Türkiye, 22-25 Nisan 2011.

E66. N.Erbil, K.Akça, T.Sağsak, Y.Öztankal.  Kadınlarda cinsel mitler ve ilişkili faktörler, 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri CD, Sözel Bildiri-15, s.15, Rixos Grand Hotel, Ankara, Türkiye, 22-25 Nisan 2011.

E67. N.Erbil, Günal NT, Demirel S. Üniversite öğrencilerinde sağlığı algılama ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki, 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Bildiri Kitabı, Sözel Bildiri-554, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep, 28-30 Nisan 2011.

E68.N.Erbil, N.Bölükbaş. Kadınların meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesine ilişkin tutum ve davranışlarının belirlenmesinde Sağlık İnanç Modeli, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Poster Bildiri-83, s.171, Harran Üniversitesi Osman Bey Yerleşkesi,  Şanlıurfa, Türkiye, 19-21 Ekim 2011.

E69. N.Erbil. Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu, beden imajı ve beden kitle İndeksi arasındaki ilişki, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Poster Bildiri-91, s. 175-176, Harran Üniversitesi Osman Bey Yerleşkesi,  Şanlıurfa, Türkiye, 19-21 Ekim 2011.

E70. N.Erbil. Hemşirelerde tükenmişlik ve profesyonel tutum, 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Poster Bildiri-239, s. 259-260, Harran Üniversitesi Osman Bey Yerleşkesi,  Şanlıurfa, Türkiye, 19-21 Ekim 2011.

E71. N.Erbil, K.Can, T.Ersoy, B.Karadeniz. Üniversite Öğrencilerinin çiftler arası şiddeti kabul düzeyleri ve etkileyen faktörler, Poster Bildiri-185, s.207, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, 19-21 Nisan 2013.

E72. N.Erbil, E.Topal Gebelerin doğum beklentileri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, Poster Bildiri-034, s.67, İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul, 24-26 Nisan 2013. (Bu çalışma kongrede Prof.Dr.Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Teşvik Ödülü” Poster Bildiri ikincilik ödülüne layık bulundu).

E73.N.Erbil. Postpartum depresyon sıklığı ve ilişkili faktörler. Uluslararası Katılımlı  1.Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Poster Bildiri-119, Crowne Plaza, İzmir, 22-24 Haziran 2013.

E74. N.Erbil, E.Şen. Üniversite öğrencilerinin geleneksel ve sosyal cinsiyet rollerine bakışı. 13.Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri-143,s.202-203, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Trabzon, 1-3 Mayıs 2014.

E75.N.Erbil, S.Okay, F.Erarslan, D.Dana, A.Atalay. Riskli gebelerin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri ve ilişkili faktörler. 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri-104, 18-19 Aralık 2014, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi, İzmir.

E76. N.Erbil. Aile planlamasında yenilikler. Davetli Konuşmacı, 12.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 7 Mart 2015, Karinna Otel, Uludağ, Bursa.

E77.N.Erbil, A.Önder. Hemşirelik Öğrencilerinin sosyal benlikleri ve zaman yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Poster Bildiri-260, 14.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,  22-26 Nisan 2015, Melikşah Üniversitesi, Kayseri.

E78.N.Erbil, N.Aslan. Öğrenci hemşirelerin profesyonel değerleri ve etkileyen faktörler. Sözel Bildiri, 14.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,  22-26 Nisan 2015, Melikşah Üniversitesi, Kayseri.

E79. N.Erbil. Anne-bebek bağlanmasının aile sağlığına etkisi. Davetli Konuşmacı,  Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu, Prof.Dr.Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi,13-15 Mayıs 2015, Trabzon. (Sempozyum kitabında tam metin yayınlandı)

E80.M.Gümüşay, N.Erbil. Menopoz sorunlarının yönetiminde alternatif yöntemler. Poster Bildiri-161, 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015, Erzurum.

E81. M. Gümüşay, Ş.Tekçe,  Erbil N. Hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri, Sözlü Bildiri- 98, 15.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Sözlü Bildiri Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 28-29 Nisan 2016, Eskişehir.

      E82.M.Gümüşay, A.Ahçıoğlu,  Erbil N. Öğrenci hemşirelerin bilişim ürünlerinin hemşirelikte kullanımı hakkındaki görüşleri, Sözlü Bildiri- 119, 15.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Sözlü Bildiri Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 28-29       Nisan 2016, Eskişehir.

      E83.Erbil N, M. Gümüşay. Öğrenci hemşireler hemşirelik tanılarını kullanıyor mu? Poster Bildiri- 341, 15.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Poster Bildiri Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 28-29 Nisan 2016, Eskişehir.

      E84.M. Gümüşay, M.Alkan,  Erbil N. Öğrenci hemşireler hastane randevu sistemini biliyor mu? Kullanıyor mu? Poster Bildiri- 343, 15.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Poster Bildiri Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 28-29 Nisan             2016, Eskişehir.

      E85.M. Gümüşay, M.Alkan,  Erbil N. Öğrenci hemşirelerin internet bağımlılık düzeyleri ve ilişkili faktörler, Poster Bildiri- 347, 15.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Poster Bildiri Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 28-29 Nisan 2016, Eskişehir.

 

      F. Diğer yayınlar :

F1. Ulusal hakemsiz dergilerde yayımlanan makaleler (3 adet)

F1.1. Erbil N, Yılmaz A. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçme kararlarını ve bakış açılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Hemşirelik Forumu 2008;      11(1): 46-51.

F1.2. Erbil N, Türkcan C. Lise öğrencilerinin menstruasyon ile ilgili bilgi, tutum, davranış ve algılarının belirlenmesi, Hemşirelik Forumu 2008;11(1):74-78.

 

 

F3. Ulusal sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev alma ve/veya oturum başkanlığı yapma, alanı ile ilgili panel, konferans, seminer, açıkoturum söyleşi, çalıştay ya da yaz  okulu gibi etkinliklerde konuşmacı, olarak görev alma 

F3.1.N.Erbil.“Ekip Etkinlikleri”, Panelde Konuşmacı, 1.Mesleki Danışma Kurulu Toplantısı, Türk Hemşireler Derneği Ordu Şubesi, 27.02.1999, Ordu. 

F3.2.N.Erbil. Kadın ve Şiddet”, Panel Yöneticisi, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, 15 Mayıs 2001, TESK Oteli Toplantı Salonu, Ordu. 

F3.3.N.Erbil. Aile Planlaması Yöntemleri”, Konferansta Konuşmacı, Poyraz Karlıbel Entegre ve Kırma Fabrikası Toplantı Salonu, 11-12.08.2004, Ordu.

F3.4. N.Erbil. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Organizasyon Komitesi Üyeliği,   5-6 Mayıs 2005, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ordu.

F3.5. N.Erbil. “Aile Planlaması Yöntemleri”, Konferansta Konuşmacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesudiye Meslek Yüksekokulu,17-29 Mayıs 4. Geleneksel Gençlik Haftası Etkinlikleri, 26 Mayıs 2006, Mesudiye, Ordu.

F3.6. N.Erbil. Sözel Bildiri Sunuları Oturum Başkanlığı, Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, 12-18 Mayıs 2007, Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ordu.

F3.7.N.Erbil. Aile Planlaması YöntemleriKonferans, Ordu Üniversitesi Kadın Çalışmaları  Kulübü Etkinlikleri, Ordu Üniversitesi  Ziraat Fakültesi, 28 Nisan 2010, Ordu.

F3.8. N.Erbil. "Dünyada ve Türkiye'de Kadın", Panel Yöneticisi, Ordu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kültür Salonu, 8 Mart 2011, Ordu.

F3.9.N.Erbil. "Hemşirelik Uygulamalarında Hasta ve Çalışan Güvenliği" Panelinde Konuşmacı, Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kültür Salonu, 22 Aralık 2011.

F3.10.N.Erbil. “1. Doğum-Kadın Sağlığı Hemşireliği Lisans Ders Programı Çalıştayı”  Katılımcı, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 26-27 Ocak 2012, Ankara.

F3.11.N.Erbil. “Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Hemşirelik” Konferansta Konuşmacı, Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Konferans Salonu, 15 Mayıs 2012, Ordu. 

F3.12.N.Erbil .“2. Kadın Sağlığı Hemşireliği Lisans Ders Programı Çalıştayı” Katılımcı, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 8-

       9 Haziran 2012, Konya.

F3.13.  Bilimsel Kurul Üyeliği, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, 19-21 Nisan 2013.

F3.14.N.Erbil. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi”nde Sözel Bildiri Oturum Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, 19-21 Nisan 2013.

F3.15. N.Erbil. “III. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Lisans Ders Programı Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanı”,  12-14 Haziran 2013, Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Cumhuriyet Yerleşkesi, Ordu.

F3.16. N.Erbil. Bilimsel Kurul Üyeliği, 1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul, 24-26 Nisan 2013.

 F3.17.N.Erbil. “13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, “Farklı Bilim Dalları ve Hemşirelik” İsimli Panelde Oturum Başkanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Atatürk Kültür Merkezi / Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon,1-3 Mayıs 2014.

F3.18.N.Erbil. “I. Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Lisansüstü Eğitimi Çalıştayı”, “Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Eğitimi Uygulama Yöntemleri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli oturumda moderatör, 17-19 Haziran 2014, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum.

F3.18. N.Erbil. Bilimsel Kurul Üyeliği, 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 18-19 Aralık 2014, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi, İzmir.

F3.19. N.Erbil. “İnfertilite” İsimli Panelde Oturum Başkanlığı, 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 18 Aralık 2014, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi, İzmir.

F3.20. N.Erbil. “Prekonsepsiyonel Bakım” isimli Panelde Panelist “ Genetik Danışmanlık ve Hemşirenin Rolü” isimli konuşmanın sunumu, 1.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19 Aralık 2014, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi, İzmir.

 

F4. Katıldığım Sempozyum, Kongre ve Toplantılar   

F4.1.    Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 6-11 Kasım 1994, Antalya.  

F4.2.    VI.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu, 14-16 Mayıs  1998, Ankara.  

F4.3.    VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, 22-24, Haziran 1999, Erzurum.  

F4.4.    48.Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 3. Pediatri  Asistanları Kongresi, 20-24 Eylül 2004, Samsun. Bildirili Katılım.  

F4.5.    4.Uluslararası  Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,  20-23 April 2005, Ankara. Bildirili Katılım. 

F4.6.   IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, 05-06 Mayıs 2005, Ordu. Bildirili Katılım. 

F4.7.   3.Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, 7-10 Eylül 2005, İzmir. Bildirili Katılım. 

F4.8.    5.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa. Bildirili Katılım.

F4.9.    The 9th ESC Congress "Improving life quality through contraception and reproductive health care", 3-6 Mayıs, 2006, İstanbul, Türkiye. Bildirili

            Katılım. 

F4.10.  5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Swissotel, Ankara. Bildirili Katılım. 

F4.11.   The 10th ESC Congress, "Non-contraceptive impact of contraception and family planning",  30th April-3rd May 2008, Prague, Czech Republic. Bildirili  Katılım. 

F4.12.  6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Sheraton Hotel, 23-25 Nisan 2009,Ankara, Türkiye. Bildirili Katılım.  

F4.13.  12. Ulusal Hemşirelik Kongresi “Uluslararası katılımlı”, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, 20-24 Ekim 2009, Sivas, Türkiye. Bildirili Katılım.

F4.14.  The 5th APOCP Conference, April 3-7, 2010, İstanbul,Türkiye. Bildirili  Katılım. 

F4.15.  7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011, Rixos Grand Hotel, Ankara, Türkiye. Bildirili Katılım.  

F4.16.  1.Uluslararası 2. Ulusal Ebelik Kongresi, Safranbolu, 13-16 Ekim 2011, Karabük, Türkiye. Bildirili Katılım. 

F4.17. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Harran Üniversitesi Osman Bey Yerleşkesi, 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa, Türkiye. Bildirili Katılım.

F4.18. Uluslararası Katılımlı Hemşirelikte Liderliği Güçlendirme Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, 18 Mayıs 2012, Trabzon, Türkiye.

F4.19.12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi”, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, 19-21 Nisan 2013. Bildirili Katılım.

F4.20.1. Doğal Doğum Kongresi”, İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul, 24-26 Nisan 2013. Bildirili Katılım.

F4.21. “Uluslar arası katılımlı 1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve TÜBİTAK destekli, Crown Plaza Otel, 20-22 Haziran 2013, İzmir. Bildirili Katılım.

F4.21. “15.Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) Toplantısı”, 17-18 Mayıs 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

F5.22.” Orta Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Platformu (OKÜP) Enstitü Müdürleri Toplantısı, 27.06.2013, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli, Sinop.

F5.23. “ÜNİP Bilimsel Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu Toplantısı”, 20-20.09.2013,  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı.

F5.24. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri XXV. Toplantısı, 24-26 Ekim 2013, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

F4.25.13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Atatürk Kültür Merkezi / Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon, 1-3 Mayıs 2014. Bildirili Katılım.

F5.24.” Orta Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Platformu (OKÜP) Enstitü Müdürleri Toplantısı, 14.02.2014,Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Rektörlük Senato Salonu, Samsun.

F5.25.” Orta Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Platformu (OKÜP) Enstitü Müdürleri Toplantısı, 03.06.2014, Hitit Üniversitesi, Rektörlük Senato Salonu, Çorum.

F5.26. XXVI.Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 25-27 Eylül 2014, İzmir.

F5.27. Orta Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Platformu  (OKÜP) Enstitü Müdürleri Toplantısı, Amasya Üniversitesi Seher TEKİN Toplantı Salonu,  06 Kasım 2014, Amasya.