Makale

Taşkın, N , Kılıç Çakmak, E . (2017). Öğrenci Merkezli Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırmanın Alternatif Değerlendirme Amaçlı Kullanımı. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (3), 1227-1248. DOI: 10.14686/buefad.333286

Çakıroğlu, Ü., & Taşkın, N. (2016). Okul Öncesi Öğrencilere Etkileşimli Çoklu Ortamlar ile Sayıların Öğretimi: Deneysel Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(1), 01-22. doi: 10.14812/cufej.v45i1.5000164348

Kılıç Çakmak, E , Kukul, V , Çetin, E , Berikan, B , Kandemir, B , Pamukçu, B , Taşkın, N , &  Marangoz, M . (2015). 2013 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD, ETS ve L&I Dergileri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5 (1), 126-160. DOI: 10.17943/etku.17190

Taşkın, N., & Kandemir, B. (2010). The affect of computer supported simulation applications on the academic achievements and attainments of the seventh grade students on teaching of science. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, 1379-1384. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.12.338

Kitap Bölümü

Kılıç Çakmak, E., Taşkın, N. ve Kokoç, M. (2017). Öğrenme Yaklaşımlarının Öğretim Teknolojileri Alanındaki Yeri ve Önemi. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017 (1. baskı, s. 451-465). Ankara: TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology.

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Sözlü Bildiri (özet)

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Sözlü Bildiri (tam metin)

Lisans

2012-2016 / Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yüksek Lisans

2008-2012 / Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doktora

2013-Devam Ediyor / Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi