Sarı M.,Çam A., "Konaklama işletmelerinde Yönetim Muhasebesi Uygulamaları Kullanımı", Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, s.9 / Ocak 2014, ss.247-266

Lise: 2002 - 2005 - Rize Lisesi

Lisans: 2006 - 2010 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksek Lisans: 2010 - 2012 - Gümüşhane Üniversitesi - İşletme ABD