Kitap ve Kitap Bölümü

Yüksel, M. (2018). Türkiye'de Tabakalaşma ve Spor. Lütfi Sunar (Ed.), Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik içinde (ss.123-153). İstanbul:Nobel Akademik Yayıncılık.

Yüksel, M., Yeşil, M. (2018). Kent-Üniversite İlişkisi ve Algısı: Ordu Üniversitesi Örneği. Kerem Özbey (Ed.), Doğu Karadeniz'de Toplumsal Araştırmalar içinde. Ankara: Siyasal Kitapevi.

Makaleler

Yüksel, M. (2018). Sporda Sınıf İlişkileri. Journal of History School, Sayı XXXV, ss.344-365

Yüksel, M. Yeşil, M. (2017). Kent ve Rekreasyon (Ordu Kenti Örneği). Mavi Atlas, 5(2), ss. 355-382.

Yüksel, M. Yeşil, M. (2017). Kent ve Yaşam (Ordu Kenti Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), ss. 679-693.

Yeşil, M. Yüksel, M. (2016). Ordu Kenti Örneğinde Kentlilik Bilinci. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 12, Özel Sayı, ss. 41-65.

Yüksel, M. (2015). Eğitim Düzeyi Farklılıklarının Spora Yansıması. Journal of Academic Social Science Studies, 31, ss.149-165.

Yüksel, M. (2014). Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Ekseninde Popüler Spor Branşlarındaki Farklılıklar. Turkish Studies, 9/5, ss.2201-2213.

Yüksel, M. (2014). Cinsiyet ve Spor. Journal of History School, 7/19, ss.663-684.

Uluslararası Bilimsel Etkinlikte Sunulan Bildiriler

Sözlü Bildiriler

Yüksel, M. "Ailenin Spora Katılımı İle Çocuklarının Elit Spora Yönelmesi Arasındaki İlişki". 10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi. 23-25 Kasım 2018, Hatay.

Yüksel, M. "Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Sporun Yeri". 10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi. 23-25 Kasım 2018, Hatay.

Yüksel, M. "Kamusal Alanın Cinsiyetsizleşmesi ve Spor". 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi. 21-23 Mayıs 2017, Bursa.

Yüksel, M. "Gençlik Ahlak ve Spor". Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu. 6-8 Ekim 2016, Sinop.

Ulusal Bilimsel Etkinlikte Sunulan Birdiriler

Sözlü Bildiriler

Yüksel, M. "Pierre Bourdieu'de Sınıf ve Spor". VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi. 1-3 Aralık 2016, Ankara.

 

 

Araştırma Alanları

Spor Sosyolojisi (Sosyal Tabakalaşma ve Spor, Toplumsal Cinsiyet ve Spor, Eğitim ve Spor)

Kent Sosyolojisi (Kentlilik Bilinci, Kentsel Yaşam Kalitesi, Kent ve Rekreasyon, Kent ve Üniversite)