Kitap ve Kitap Bölümü

Yüksel, M. (2016). Türkiye'de Tabakalaşma ve Spor. Lütfi Sunar (Ed.), Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik içinde (ss.417-442). İstanbul:Matbu.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeşil, M. Yüksel, M. (2016). Ordu Kenti Örneğinde Kentlilik Bilinci. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 12, Özel Sayı, s. 41-65.

Yüksel, M. (2015). Eğitim Düzeyi Farklılıklarının Spora Yansıması. Journal of Academic Social Science Studies, 31, s.149-165.

Yüksel, M. (2014). Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Ekseninde Popüler Spor Branşlarındaki Farklılıklar. Turkish Studies, 9/5, s.2201-2213.

Yüksel, M. (2014). Cinsiyet ve Spor. Journal of History School, 7/19, s.663-684.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yüksel, M. Yeşil, M. (2017). Kent ve Rekreasyon (Ordu Kenti Örneği). Mavi Atlas, 5(2), s. 355-382.

Yüksel, M. Yeşil, M. (2017). Kent ve Yaşam (Ordu Kenti Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), s. 679-693.

Uluslararası Bilimsel Etkinlikte Sunulan Bildiriler

Sözlü Bildiriler

Yüksel, M. "Kamusal Alanın Cinsiyetsizleşmesi ve Spor". 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi. 21-23 Mayıs 2017, Bursa.

Yüksel, M. "Gençlik Ahlak ve Spor". Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu. 6-8 Ekim 2016, Sinop.

Ulusal Bilimsel Etkinlikte Sunulan Birdiriler

Sözlü Bildiriler

Yüksel, M. "Pierre Bourdieu'de Sınıf ve Spor". VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi. 1-3 Aralık 2016, Ankara.

 

 

Araştırma Alanları

Spor Sosyolojisi (Sosyal Tabakalaşma ve Spor, Toplumsal Cinsiyet ve Spor, Eğitim ve Spor)

Kent Sosyolojisi (Kentlilik Bilinci, Kentsel Yaşam Kalitesi, Kent ve Rekreasyon)

Hakemlikler

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013/2

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Degisi, 2014, 7/32

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015/1