Lisans: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnglizce İşletme Bölümü / (2006-2011)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / (2012-2015)

Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü / (2015- Devam Ediyor)