Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. GÜRSU HÜRMÜS, GENÇTEN METİN, ŞAHİN YÜCEL (2017). One-step electrochemical preparation of graphene-coated pencil graphite electrodes by cyclic voltammetry and their application in vanadium redox batteries. Electrochimica Acta, 243 (2017) 239-249 Doi: 10.1016/j.electacta.2017.05.065
 2. GENÇTEN METİN, GÜRSU HÜRMÜS, ŞAHİN YÜCEL (2017).  Anti-precipitation effects of TiO2 and TiOSO4 on positive electrolyte of vanadium redox battery. International Journal of Hydrogen Energy. Doi:10.1016/j.ijhydene.2017.05.111
 3. GENÇTEN METİN, GÜRSU HÜRMÜS, ŞAHİN YÜCEL (2017).  Effect of α- and γ-alumina on the precipitation of positive electrolyte in vanadium redox battery.  International Journal of Hydrogen Energy Doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.05.049
 4. DÖNMEZ Koray Bahadır,GENÇTEN METİN,ŞAHİN YÜCEL (2017).  A novel polysiloxane-based polymer as a gel agent for gel–VRLA batteries.  Ionics, Doi: 10.1007/s11581-017-2040-y
 5. GENÇTEN METİN,Dönmez Koray Bahadır,ŞAHİN YÜCEL (2017).  A NOVEL GEL ELECTROLYTE FOR VALVE-REGULATED LEAD ACID BATTERY.  ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A - Applied Sciences and Engineering, 18(1), 146-160., Doi: 10.18038/aubtda.300420
 6. GENÇTEN METİN ,DÖNMEZ Koray Bahadır,ŞAHİN YÜCEL (2016).  Investigation of the temperature effect on electrochemical behaviors of TiO2 for gel type valve regulated lead-acid batteries.  ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A - Applied Sciences and Engineering, 17(5), 882-894., Doi: 10.18038/aubtda.279856
 7. GENÇTEN METİN, HÜRMÜS GÜRSU, ŞAHİN YÜCEL (2016).  Electrochemical investigation of the effects of V V  and sulfuric acid concentrations on positive electrolyte for vanadium redox flow battery.  International Journal of Hydrogen Energy, 41(23), 9868-9875., Doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.03.200
 8. GENÇTEN METİN, BAHADIR DÖNMEZ KORAY, ŞAHİN YÜCEL, PEKMEZ KADİR,SUVACI ENDER (2014).  Voltammetric and electrochemical impedimetric behavior of silica based gel electrolyte for valve regulated lead acid battery.  Journal of Solid State Electrochemistry, 18(9), 2469-2479., Doi: 10.1007/s10008-014-2507-y
 9. Ali ÖZCAN, Metin GENÇTEN, Investigation of acid red 88 oxidation in water by means of electro-Fenton method for water purification. Chemosphere.  146, 245-252. DOI:10.1016/j.chemosphere.2015.12.013 (2016)
 10. Metin GENÇTEN, Ali ÖZCAN, A detailed investigation on electro-Fenton treatment of propachlor: Mineralization kinetic and degradation intermediates. Chemosphere 136,167–173. doi:10.1016/j.chemosphere.2015.04.101 (2015)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI 'THE EFFECT OF ALUMINA ON THE ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF THE GEL ELECTROLYTE SYSTEM ' 24-28 Haziran 2013 - NANOTR-9, Erzurum/TURKEY,, 24/06/2013
 2. Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI 'THE TEMPERATURE EFFECT ON THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF THE LEAD ELECTRODE IN GEL ELECTROLYTE' 24-28 Haziran 2013 - NANOTR-9, Erzurum/TURKEY,, 24/06/2013
 3. Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI, 'ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF LEAD ELECTRODE IN GEL ELECTROLYTE', 17-19 Eylül 2012 - ELECTROCHEMISTRY 2012, Münih/ALMANYA, 17/09/2012
 4. Metin GENÇTEN, Hürmüs GÜRSU,Yücel ŞAHİN 'A NOVEL ORGANİC ADDİTİVE: THREONİNE, FOR POSİTİVE ELECTROLYTE OF VANADİUM REDOX FLOW BATTERY' 12th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-12), Düzce/TURKEY, 03-05 Haziran 2016
 5. Hürmüs GÜRSU, Metin GENÇTEN, Yücel ŞAHİN. 'ELECTROCHEMİCAL INVESTİGATİON THE EFFECT OF L-LYSİNE FOR POSİTİVE ELECTROLYTES OF VANADİUM REDOX FLOW BATTERİES' 12th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-12), Düzce/TURKEY, 03-05 Haziran 2016
 6. Metin GENÇTEN, Hürmüs GÜRSU, Yücel ŞAHİN 'INVESTİGATİON OF THE CONCENTRATİON EFFECT OF V(V) İON ON VANADİUM REDOX BATTERY SYSTEM BY CYCLİC VOLTAMMETRİC AND ELECTROCHEMİCAL İMPEDİMETRİC METHODS' mESC-IS 2015, Int. Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, METU-ANKARA 07-09 Eylül 2015
 7. Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI 'THE ELECTROCHEMICAL EFFECTS OF TiO2 AS ADDITIVE FOR FUMED SILICA BASED GEL ELECTROLYTE' Electrochemistry 2014 in Mainz, ALMANYA, 22-24 Eylül 2014
 8. Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI 'THE EFFECT OF BOROXİDE ON THE ELECTROCHEMİCAL PROPERTİES OF FUMED SİLİCA BASED GEL ELECTROLYTE' 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, in Lausanne, Switzerland, 31 Ağustos-5 Eylül 2014
 9. Hakan GÖRÇAY, İlhami ÇELİK, Fatoş YILDIZ, Metin GENÇTEN, Yücel ŞAHİN, "ELECTROCHEMICAL DETERMINATION OF DOPAMİNE BASED ON POLY(1-CHRYSEN-6-YL-1H-PYRROLE) MODIFIED PENCIL GRAPHITE ELECTRODE", 6. Karadeniz Çanağı Analitik Kimya Kongresi (6BBCAC)-Tranzon/TURKEY, 10-14 Eylül 2013
 10. Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI, "THE EFFECTS OF SOME IMPURITIES ON THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIORS OF LEAD ELECTRODE IN GEL ELECTROLYTE", 10. Uluslararası Elektrokimya Kongresi (ECM1)-Konya/TURKEY, 4-8 Eylül 2013
 11. Metin GENÇTEN, Koray B. DÖNMEZ, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI 'ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF LEAD ELECTRODE IN POLY-SILOXANA BASED GEL ELECTROLYTE', 10. Uluslararası Elektrokimya Kongresi (ECM1)- Konya/TURKEY, 4-8 Eylül 2013
 12. Burcu ÇELİK, Hacer DOLAŞ, İlhami ÇELİK, Metin GENÇTEN, Yücel ŞAHİN, Sezai SARAÇ 'Electrochemical Impadence Spectroscopy And Morphological Analyses Of Novel Thiophene Based Co-Polymers On Graphite Electrode' 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey, İZMİR 25-29 Eylül 2011
 13. Koray Bahadır DÖNMEZ, Metin GENÇTEN, Yücel ŞAHİN (2016). A Novel Poly-Siloxane Based Polymer as Gel Agent for VRLA Batteries.  10th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2016), 29 Eylül-2 Ekim 2016, Çanakkale/TURKEY
 14. Koray Bahadır DÖNMEZ, Metin GENÇTEN, Yücel ŞAHİN (2016). A Novel Poly-Siloxane Based Polymer as Gel Agent for VRLA Batteries.  10th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2016), 29 Eylül-2 Ekim 2016, Çanakkale/TURKEY
 15. Metin GENÇTEN, Hürmüs GÜRSU, Yücel ŞAHİN (2016) THE EFFECT OF ALUMINA ON THE POSITIVE ELECTROLYTE FOR VANADIUM REDOX FLOW BATTERY (Sözlü Sunum). 9th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection (SEEP-2016). 22-25 Eylül 2016, Kayseri/TURKEY
 16. Metin GENÇTEN, Hürmüs GÜRSU, Yücel ŞAHİN (2016) THE EFFECTS OF TITANIUM  IV  OXIDE ON THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIORS OF POSITIVE ELECTROLYTE FOR VANADIUM REDOX FLOW BATTERY (Sözlü sunum). 9th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection (SEEP-2016). 22-25 Eylül 2016, Kayseri/TURKEY
 17. Metin GENÇTEN, Hürmüs GÜRSU, Yücel ŞAHİN (2017) Electrochemical investigation the effects of an organic solvent on a VRB. mESC-IS 2017, 2nd Int. Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion. 26-28 Eylül 2017, Ortahisar, Cappadocia/TURKEY
 18. Metin GENÇTEN, Hürmüs GÜRSU, Yücel ŞAHİN (2017) A novel inorganic additive for vanadium redox flow battery (Sözlü Sunum). mESC-IS 2017, 2nd Int. Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion. 26-28 Eylül 2017, Ortahisar, Cappadocia/TURKEY
 19. Metin GENÇTEN, Hürmüs GÜRSU, Yücel ŞAHİN (2017) The effects of boroxide on the electrochemical behaviors of a VRB. mESC-IS 2017, 2nd Int. Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion. 26-28 Eylül 2017, Ortahisar, Cappadocia/TURKEY

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. Hürmüs GÜRSU, Metin GENÇTEN, Yücel ŞAHİN, "VANADYUM REDOKS BATARYA SİSTEMLERİ İÇİN YENİ POZİTİF ELEKTROLİT ÇÖZELTİ FORMÜLASYONLARININ ARAŞTIRILMASI" 5. Fiziksel Kimya Kongresi-Konya/Türkiye. 16-19 Mayıs 2015
 2. Koray B. DÖNMEZ, Metin GENÇTEN, Yücel ŞAHİN, Kadir PEKMEZ, Ender SUVACI 'KURŞUN ELEKTROTUN SÜLFÜRİK ASİT ÇÖZELTİSİNDE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ' XXVI. Ulusal Kimya Kongresi 01-06 Ekim 2012 Muğla

 

Ulusal kuruluşlarca (TÜBİTAK, DPT, vb.) desteklenen araştırma projesinde görev alma

 1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçin Vanadyum Redoks Batarya Sistemleri - 0303.TGSD-2015 – Araştırmacı - 01/06/2015-07/06/2016-T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Bütçe: 100.000,00 TL - Tamamlandı
 2. BİYOLOJİK ÖNEME SAHİP BAZI MADDELERİN MODİFİYE EDİLMİŞ GRAFİT ESASLI ELEKTROT İLE ELEKTROKİMYASAL TAYİNİ- Araştırmacı – 133832- Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Projesi-, 01/06/2016- – Bütçe: 5.000,00 TL - Devam Ediyor
 3. SAN-TEZ PROJESİ-ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ- ''BAZ İSTASYONLARINDA KULLANILAN KURŞUN ASİT AKÜLERİN PERFORMANSLARININ ARTIRILMASI'' (ANDOLU ÜNİV.-ERICSSON-BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI) – Bursiyer - 00897.STZ.2011-1 01/09/2011 -, 28/02/2013  – Bütçe: 200.000,00 TL -  Tamamlandı
 4. VANADYUM REDOKS BATARYALARIN PERFORMANSLARININ ARTIRILMASI – Bursiyer - 114Z774 - TUBİTAK– 1001 – 01/05/2015– Bütçe: 150.000,00 TL - Devam Ediyor

 

Üniversite BAP projesinde görev alma

 1. BAZI KATKI MADDELERİNİN VANADYUM REDOKS BATARYALARDAKİ POZİTİF ELEKTROLİTİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ -Araştırmacı -AU-BAP-1410F416, 01/01/2015– Bütçe: 40.000,00 TL - Devam Ediyor
 2. TİYOFEN VE PİROL ESASLI POLİMERLERİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEM İLE SENTEZLENMESİ VE SÜPERKAPASİTİF ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ – Araştırmacı- AÜ-BAP-1401F016, 01.02.2014-23.12.2016 – Bütçe: 200.000,00 TL - Tamamlandı
 3. BİSFENOL A TAYİNİ İÇİN MODİFİYE ELEKTROTLARA DAYALI ELEKTROKİMYASAL SENSÖR GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMALAR - AÜ-BAP- 1306F114- Araştırmacı, 29.07.2013, 29/07/2014 – Bütçe: 29.902,00 TL - Tamamlandı

 

Ulusal patentler

 1. Ender Suvacı, Oktay Uysal, Koray Bahadır Dönmez, Metin Gençten, Yücel Şahin, Kadir Pekmez 'Polisiloksan temelli bir jel elektrolit ve üretim yöntemi' TPE - Application No: 2014/05641 Publication Date: 2015/12/21
 2. Yücel Şahin, Metin Gençten, Koray Dönmez, Kadir Pekmez, Ender Suvacı 'Sodyum silikat temelli membran ile kaplı bir elektrot ve üretim yöntemi' TPE - Application No: 2014/02946 Publication Date: 2015/09/21
 3. Yücel Şahin, Metin Gençten, Koray Dönmez, Kadir Pekmez, Ender Suvacı, Oktay Uysal 'Kurşun asit akülerde kullanılan bir jel elektrolit ve üretim yöntemi' - TPE - Application No: 2013/12862 Publication Date: 2015/05/21

 

Uluslararası patentler

 1. Yücel ŞAHİN, Hürmüs GÜRSU, Metin GENÇTEN. ‘A METHOD IN ORDER TO GENERATE GRAPHENE BASED ELECTRODE’ (In progress) PCT

 

Ödüller

 1. 10th AEGEAN ANALYTICAL CHEMISTRY DAYS (AACD2016) International Conference'da elektrokimya alanında en iyi poster, 10th AEGEAN ANALYTICAL CHEMISTRY DAYS (AACD2016) International Conference, 2016
 2. Nanokompozitler Proje Pazarında Hakem Kurulu Tarafından Seçilen Proje Birincilik Ödülü,2016
 3. TÜBİTAK 2211 Yurt İçi Doğrudan Doktora Bursiyerliği, TÜBİTAK, 2013
 4. TÜBİTAK 2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Bursiyerliği, TÜBİTAK, 2011
 5. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Birinciliği, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2010
 6. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Birinciliği, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2010

Eğitim-Öğretim

İlk Okul: Özdemir Bey İlköğretim Okulu, 2001, Gaziantep

Lise: Mimar Sinan Lisesi, 2004, Gaziantep

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2010, Eskişehir

Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilimdalı, Analitik Kimya Bilim Dalı, 2013, Eskişehir

Doktora: Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilimdalı, Analitik Kimya Bilim Dalı, 2013 - Devam Ediyor, Eskişehir

 

Mesleki

2010-2011 Ordu Üniversistesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

2011-2017 Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

2017-Günümüz- Ordu Üniversistesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi