Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. BAHTİYAR KARADENİZ CEMİLE,KABACIK MEHMET,SARI SAFFET (2018).  Ordu İlinde Ekoturizm Uygulamaları, Kabakdağı, Kayabaşı Örneği.  Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 323-337., Doi: 10.14230/joiss426 (Yayın No: 4358713) 

2.KARGİGLİOĞLU ŞABAN,KABACIK MEHMET (2017).  Gastronomi Turizmi Kapsamında Urla Enginar Festivaline Gelen Turistlerin Festival Hakkındaki Görüşleri (The Standpoints of Tourist Visiting Urla Artichoke Festival Within The Scope of Gastronomy Tourism).  Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(5), 409-421., Doi: 10.21325/jotags.2017.102 (Yayın No: 3595912) 

3. KABACIK MEHMET (2015). Orta Karadeniz’de Sakin Sehir(Citta Slow) Persembe: Sakin Sehir Olma Sürecinde Karsılastıgı Sorunlar ve Yöreye Katkıları. Gaziosmanpasa Üniversitesi Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 10(2), 26-37., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.28 (Kontrol No: 2397207)

4. KABACIK MEHMET (2013). Dört ve Bes Yıldızlı Otel Mutfaklarında Çalısan Mutfak Personelinin Gıda Güvenligi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 4(7), 112-120. (Yayın No: 109084)

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


1. KABACIK MEHMET,YAMAN MELEK (2017). Rönesanstan Günümüze Gastronomide Sanat. Dünya Gıda, 23(1), 71-75. (Kontrol No: 3427185)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1.KABACIK MEHMET,ÖZKAYA FÜGEN (2017). Asçılık Programı Ögrencilerinin Hijyen ve Sanitasyon Dersi Içerigi Hakkındaki Görüsleri. VI.Ulusal II.Uluslararası Dogu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 121-131. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3477174)

2.BAHTİYAR KARADENİZ CEMİLE,KABACIK MEHMET (2017).  Kabakdağı'nda (Fatsa/Ordu)Kültür Turizmi.  Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3561466)

3.KABACIK MEHMET (2016). Turizm Sektöründe Nis Pazar Uygulamaları. I. Uluslararası Karadeniz Isletmecilik Sempozyumu, 237-245. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2837511)


4.KABACIK MEHMET (2017).  Ordu İli Gastronomi Turizmi Potansiyeli.  DOKAP Üniversiteler Birliği Uluslararası Turizm Sempozyumu, 529-534. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3621696)

 


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:


Yöresel Mutfaklar, Bölüm adı:(Karadeniz Bölgesi Mutfagı) (2016)., KABACIK MEHMET, Anadolu Üniversitesi Yayınları No 3375, Editör:Ebru ZENCIR, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2970884)
 

Projeler

Proje Adı:Ordu Turizm Elçilerini Yetiştiriyor,

Proje Destek Sağlayıcı: Kalkınma Bakanlığı,

Proje Süresi: 02/07/2017 - 31/08/2017

 

Proje Adı: Big Picture Learning(Amsterdam Hollanda)

Proje Destek Saylayıcı: AB Eğitim ve Kültürel Projeleri, Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi, Hollanda Ulusal Ajansı.

Proje Süresi: 2012-2015 3 yıl

Görev: Koordinatör, Araştırmacı

 

Proje Adı: Erasmus Ders Verme Hareketliliği(Celje Slovenya)

Proje Destek Saylayıcı: AB Eğitim ve Kültürel Projeleri, Erasmus Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı.

Proje Süresi: Mayıs 2013 2 hafta

Görev: Öğretim Görevlisi

 

Proje Adı: Turizmden Üniversiteye(Trabzon)

Proje Destek Saylayıcı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Hibe  Projeleri,

Proje Süresi: 2011 1 yıl

Görev: Proje Sekreteri

 

Proje Adı: Öğreniyorum Kazanıyorum(Ordu)

Proje Destek Saylayıcı: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı,

Proje Süresi: 2012 1 yıl

Görev: Eğitmen

 

Proje Adı: Boztepe’ye Çıkmalı Şu Ordu’ ya Bakmalı(Ordu)

Proje Destek Saylayıcı: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı,

Proje Süresi: 2012 1 yıl

Görev: Eğitmen

 

Arastırma
1.Ulusal Asçılık Kampı, Asçılık ve Gastronomi Yüksekögretim kurumlarında görev yapan akademisyenlere yönelik mesleki kurs, Bolu Mengen, Arastırma, 25.04.2015 -02.05.2015 (Ulusal)