Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KABACIK MEHMET (2013). Dört ve Bes Yıldızlı Otel Mutfaklarında Çalısan Mutfak Personelinin Gıda Güvenligi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 4(7), 112-120. (Yayın No: 109084)

2. KABACIK MEHMET (2015). Orta Karadeniz’de Sakin Sehir(Citta Slow) Persembe: Sakin Sehir Olma Sürecinde Karsılastıgı Sorunlar ve Yöreye Katkıları. Gaziosmanpasa Üniversitesi Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 10(2), 26-37., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.28 (Kontrol No: 2397207)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. KABACIK MEHMET,YAMAN MELEK (2017). Rönesanstan Günümüze Gastronomide Sanat. Dünya GIıda, 23(1), 71-75. (Kontrol No: 3427185)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
1.KABACIK MEHMET (2016). Turizm Sektöründe Nis Pazar Uygulamaları. I. Uluslararası Karadeniz Isletmecilik Sempozyumu, 237-245. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2837511)
2.KABACIK MEHMET,ÖZKAYA FÜGEN (2017). Asçılık Programı Ögrencilerinin Hijyen ve Sanitasyon Dersi Içerigi Hakkındaki Görüsleri. VI.Ulusal II.Uluslararası Dogu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 121-131. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3477174)


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Yöresel Mutfaklar, Bölüm adı:(Karadeniz Bölgesi Mutfagı) (2016)., KABACIK MEHMET, Anadolu Üniversitesi Yayınları No 3375, Editör:Ebru ZENCIR, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2970884)
 

Projeler

Proje Adı: Big Picture Learning(Amsterdam Hollanda)

Proje Destek Saylayıcı: AB Eğitim ve Kültürel Projeleri, Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi, Hollanda Ulusal Ajansı.

Proje Süresi: 2012-2015 3 yıl

Görev: Koordinatör, Araştırmacı

Proje Adı: Erasmus Ders Verme Hareketliliği(Celje Slovenya)

Proje Destek Saylayıcı: AB Eğitim ve Kültürel Projeleri, Erasmus Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı.

Proje Süresi: Mayıs 2013 2 hafta

Görev: Öğretim Görevlisi

Proje Adı: Turizmden Üniversiteye(Trabzon)

Proje Destek Saylayıcı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Hibe  Projeleri,

Proje Süresi: 2011 1 yıl

Görev: Proje Sekreteri

Proje Adı: Öğreniyorum Kazanıyorum(Ordu)

Proje Destek Saylayıcı: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı,

Proje Süresi: 2012 1 yıl

Görev: Eğitmen

Proje Adı: Boztepe’ye Çıkmalı Şu Ordu’ ya Bakmalı(Ordu)

Proje Destek Saylayıcı: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı,

Proje Süresi: 2012 1 yıl

Görev: Eğitmen

Arastırma
1.Ulusal Asçılık Kampı, Asçılık ve Gastronomi Yüksekögretim kurumlarında görev yapan akademisyenlere yönelik mesleki kurs, Bolu Mengen, Arastırma, 25.04.2015 -02.05.2015 (Ulusal)