Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Eğitim Dönemi

Türkiye 

Ordu Üniversitesi  

Ziraat Fakültesi 

Toprak  Bilimi ve Bitki Besleme

Doktora 

2015-

Türkiye 

Ordu Üniversitesi  

Ziraat Fakültesi 

Toprak  Bilimi ve Bitki Besleme 

Yüksek Lisans 

2012-2015

Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ziraat Fakültesi 

Toprak  Bilimi ve Bitki Besleme 

Lisans

2007-2012

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Korkmaz, K., Özbay Dede, H. E., Çankaya, S., & Akgün, M. (2015). Relationships Between Chemical and Physical Properties of Soils and Nutrient Status of Plants on Yield of Potato. Fresenius Environmental Bulletin, 24(11 C), 4108-4113.

Korkmaz, K., Kara, Ş.M., Özkutlu, F., Akgün, M., Şenkal, B.C. (2017).  Profile of Heavy Metal and Nutrient Elements in Some Sideritis Species.   Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51(3):209-212.

Korkmaz, K., Kirli, A., Akgun, M., & Dede, O. (2018). Effects of different levels of foliar zinc and application time on total phenolic content and antioxidant activity of potato. Fresenius Environmental Bulletin, 27(6), 4192-4197.

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Özkutlu, F., Korkmaz, K,. Şahin, Ö., Akgün, M., Ete, Ö., Taşkın, B., Özcan, B., Aygün A. (2017).

Ordu ve Samsun Yörelerindeki Fındık Bahçelerinin Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi 6(1):53-62.

Özkutlu, F., Ete, Ö., Akgün, M., Akdin, F., Tutuş, Y., Özcan, B. (2017). Çilekte Bor Gübrelemesinin Bozuk Şekilli Meyve Oluşumunun Önlenmesi ve Yaprak Mineral İçerikleri Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi 6(2):153-160.

Özkutlu, F., Akkakaya, Ö. H., & Akgün, M. (2016). Bazı Çay Bahçelerinin B (Bor) Beslenmesi ve Toprak Özellikleriyle İlişkilerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi6(1).

Özkutlu, F., Korkmaz, K., Özenç, N., Aygün, A., Şahin, Ö., Kahraman, M., Akgün, M.. & Taşkın, B. (2016). Ordu-Merkez ilçedeki bazı fındık bahçelerinin mineral beslenme durumunun belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi 5(2):77-86

Özkutlu, F., Korkmaz, K., Akgün, M. & Ete, Ö. Magnezyum Gübrelemesinin Fındığın (Corylus Avellana L.) Verim ve Bitki Besin Elementi İçeriklerine Etkisi. (2016). Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.6(2):48-58.


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Korkmaz, K., Akgün, M., Özcan, M.M., Özkutlu, F., Kara, Ş.M. (2017). Interaction Effects of Phosphorus (P) and Zinc (Zn) on Dry Matter,  Concentration and Uptake of P and Zn in Chia. The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11-12 Eylül, Abstract Book, S:21, Türkiye.

Akgün, M., Kara, S.M., Özkutlu, F., Şenkal, B.C., Korkmaz, K. (2017). Profile of Heavy Metal and Nutrient Elements in Some Sideritis Species. The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 13-16 Nisan, Abstract Book, S:160, KKTC.

Korkmaz,K., Ergin,M.N., Akgün, M., Saltalı, K.(2017). Effects of Gyttja on Soil Properties, Leaf Nutrient Status and Yield of Hazelnut Grown in Acid Soil. Ix. International Congres On Hazelnut, 15-19 Ağustos, Abstract Book, S:131, Türkiye.

Korkmaz, K., Özkutlu, F.,Çeker, K., Akgün, M., Şahin, Ö.,Taşkın, M.B., Aygün, A.(2017). Nutritional Status of Hazelnut Orchards in The District of Çarşamba and Terme in Turkey. Ix. International Congres On Hazelnut, 15-19 Ağustos, Abstract Book, S:193, Türkiye.

Özkutlu, F., Korkmaz, K., Aygün, A., Şahin, Ö., Akgün, M., Ete, Ö., Taşkın, B. (2017). Effect of Colemanite Boron Fertilization on Hazelnut (Corylus avellana L.) Yield and Quality. Ix. International Congres On Hazelnut, 15-19 Ağustos, Abstract Book, S:194, Türkiye.

Korkmaz, K., Ertürk, Ö., Ayvaz, M.Ç., Özcan, M.M., Akgün, M., Kırlı, A., Alver, D.O. (2017). Effect of Cadmium Application on Antimicrobial, Antioxıdant and Total Phenolic Content of Basil Genotypes. The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11-12 Eylül, Abstract Book, S:44, Türkiye.

Dede, Ö., Kırlı, A., Akgün, M., Korkmaz, K., Kara, Ş.M., Özcan, M.M. (2017).  Effect of Soil and Foliar Application of Boron on Yield and Quality of Potato under Rainfed Conditions. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences , S:174, Türkiye.

Özkutlu, F., Akgün, M., Akdin Yeşil, F. (2017). Effect of Boron Fertilizer on Yield of Short-Day Strawberry Varieties. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, S: 419, Türkiye.

Akgün, M., Korkmaz, K., Özkutlu, F., Keskin, S., Kara, Ş.M. (2016). Effects of Silicon on Germination of Maize under Salt Stress, International Conference on Science, Ecology and Technology, 14-16 Ekim, Proceeding Book, S:905-910, İspanya.

Akgün, M., Korkmaz, K. (2016). Determination of Phosphorus Use Efficiency for Local Corn (Zea Mays L.) Genotypes, International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 31 Ağustos – 3 Eylül, Abstract Book, S:269, Türkiye.

Korkmaz, K., Kara, Ş.M., Özcan, M., Kırlı, A., Akgün, M. (2016). The Effects of Gibberellic Acid and Salicylic Acid on Germination and Some Early Growth Parameters of Salt-Stressed Sunflower, International Conference on Science, Ecology and Technology, 14-16 Ekim, Proceeding Book, S:897-904, İspanya.

Özkutlu, F., Erdem, H., Turan, M., Akgün, M. (2016). Different Salts (NaCl, Na2SO4 and CaCl2) Effects On Cd Intake at Durum Wheat, International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 31 Ağustos – 3 Eylül, Abstract Book, S:221, Türkiye.

Özkutlu, F., Turan, M., Burkan, O., Ete, Ö., Akgün, M., Kıtır, N. (2016). Determining the Tolerance Capacities of Cadmium (Cd) in Some Barley (Hordeum Vulgare L.) Species Grown Salty Soils, International Conference on Science, Ecology and Technology, 14-16 Ekim, Proceeding Book, S:338-351, İspanya.

Özcan, M.M., Korkmaz, K., Kara, Ş.M., Özkutlu, F., Dede, Ö., Kırlı, A., Akgün, M. (2016). The Responses of Some Basil Genotypes to Cadmium Toxicity, International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 31 Ağustos – 3 Eylül, Abstract Book, S:463, Türkiye.

Özkutlu, F., Korkmaz, K., Şahin, Ö., Özenç, N.,Taşkın, B., Akgün, M., Ete, Ö., Aygün, A. (2016). Ordu ve Samsun Yörelerinde Fındığın Bor Beslenme Durumunun İncelenmesi ve Toprak ve Yapraktan Yapılan Bor Gübrelemesinin Verime Etkisinin Belirlenmesi. Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Kasım, Türkiye.

Aygun, A., Korkmaz, K., Akgun, M. (2015). Mıneral Composıtıon In Fruıt Of Medlar (Mespilus Germanica L.) Genoptypes Grown in Ordu, Turkey. VI. International Scientific Agricultural Symposium, 15-18 Ekim, Bosna-Hersek.

Kutlu, E., Akgün, M., Aygün, S., Ete, Ö., Özenç, D.B. (2014). The effect of compost treatments on some nutrients element intake of corn plant (Zea Mays L.). 9.International Soil Sciences Congres, 14-16 Ekim, Türkiye.