Eserler                                                               

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.

ÇETİNKAYA MURAT (2017).  Fen Eğitiminde Modelleme Temelinde Düzenlenen Kişiselleştirilmiş Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Başarıya Etkisi.  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(2), 269-278. (Yayın No: 3545837) (EBSCO)            

2.

ÇETİNKAYA MURAT (2017).  Designing And Applying Web Assisted Activities to be used in Flipped Classroom Model.  Yayın Yeri:International Journal of Evaluation and Research in Education, 6(2) (Yayın No: 3465818) (ERIC)                                        

3.

ÇETİNKAYA MURAT (2016).  Design of Personalized Blended Learning Environments Based On Web Assisted Modelling In Science Education.  International Journal of Evaluation and Research in Education, 5(4), 323-330. (Yayın No: 3007346) (ERIC)

4.

ÇETİNKAYA MURAT, TAŞ EROL (2016).  Vücudumuzda Sistemler Ünitesine Yönelik Üç Aşamalı Kavram Tanı Testi Geliştirilmesi.  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(15), 317-330. (Yayın No: 2868228) (EBSCO)                                                                                        

5.

ÇETİNKAYA MURAT, TAŞ EROL (2015).  Developing  Implementing  Evaluation of an Attitude Scale for Towards Science and Technology Education.  Journal of Education and Human Development, 4(2), 152-158., Doi: 10.15640/jehd.v4n2a18 (Yayın No: 1663975) (EBSCO) TAŞ                                                  

6.

EROL, ÇETİNKAYA  MURAT, KARAKAYA ÇİĞDEM, APAYDIN ZEKİ (2013).  An Investigation on Web Designed Alternative Measurement and Assessment Approach.  Education and Science, 38(167), 196-210. (Yayın No: 524525) (SSCI)         

7.

TAŞ EROL, APAYDIN ZEKİ, ÇETİNKAYA MURAT (2011).  Research of efficacy of web supported science and technology material developed with respect to constructivist approach.  Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(4), 455-468. (Yayın No: 524019) (SCI)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1.

ÇETİNKAYA MURAT (2017).  The Importance of Education Faculties in Community Services: A Case Study.  Multidisciplinary Academic Conference on Education (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3465813)

2.

ÇETİNKAYA MURAT (2017).  The effect of Inquiry-based Science Activities on Prospective Science Teachers’ Scientific Process Skills.  International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 103-103. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3449318)

3.

ÇETİNKAYA MURAT (2017).  The Effect of Prospective Teachers’ Attitudes towards Nature of Science on their Problem Solving and Critical Thinking Skills.  International Conference on Research in Education and Science, 117-117. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3449323)

4.

ÇETİNKAYA MURAT (2017).  Otantik Öğrenme Ortamları ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Uygulanması.  IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 161-162. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3448695)

5.

ÇETİNKAYA MURAT (2017).  Topluma Hizmet Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerileri ve Öz Yeterlik İnanç Düzeylerine Etkisi.  IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 285-285. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3448697)

6.

TAŞ EROL, ÇETİNKAYA MURAT (2016).  The Effect of Web Based Structured Grids And Concept Maps on The Concept Achievement And Misconceptions of Students About The Subject of Human And Environment.  Multidisciplinary Academic Conference on Education, 240-245. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3007719)

7.

ÇETİNKAYA MURAT, TAŞ EROL (2016).  The Effect of Web Based Conceptual Teaching on Environmental Awareness Of 7th Graders.  Multidisciplinary Academic Conference on Education, 246-250. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3007477)

8.

ÇETİNKAYA MURAT (2016).  Fen Öğretiminde Web Destekli Modelleme Temelinde Düzenlenmiş Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Öğrenme Düzeylerine Etkisi.  III. International Eurasian Educational Research Congress, 1013-1014. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2602819)

9.

ÇETİNKAYA MURAT (2016).  Fen Öğretiminde Kazanım Temelli Web Destekli Alternatif Ölçme Değerlendirme Etkinliklerinin Ters Yüz Sınıf Yönteminde Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi.  III. International Eurasian Educational Research Congress, 1023-1024. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2602815)

10.

ÇETİNKAYA MURAT (2016).  Designing Teaching Materials for the Use of Web Assisted Alternative Measurement and Assessment Activities in Flipped Classroom System in Science Teaching.  6th World Conference On Educatıonal Technology Researches (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2602805)

11.

ÇETİNKAYA MURAT (2016).  Designing Blended Learning Environments Organized Within the Basis of Web Assisted Modeling in Science Teaching.  6th World Conference On Educatıonal Technology Researches (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2602810)

12.

ÇETİNKAYA MURAT, TAŞ EROL (2015).  Web Destekli ve Etkinlik Temelli Ölçme Değerlendirme Materyali Geliştirilmesi.  3.  Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1664035)

13.

TAŞ EROL, PEKER AYMEN EVŞEN, ÇETİNKAYA MURAT (2014).  Determining of Misconceptions by Means of Tree Tire Test About  The Unit Human and Environment.  2nd International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS-2014) Bangkok, Thailand, 85-90. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:527443)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.

ÇETİNKAYA MURAT, TAŞ EROL (2016).  Web Destekli ve Etkinlik Temelli Ölçme Değerlendirme Materyali Geliştirilmesi.  Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 21-28. (Kontrol No: 2553728)

2.

ÇETİNKAYA MURAT, TAŞ EROL, ERGUN MUSTAFA (2013).  Türkiye ve Finlandiya daki Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması.  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(24), 113-130. (Kontrol No: 525497)

3.

ÇETİNKAYA MURAT, TAŞ EROL (2011).  Canlıların Sınıflandırılması Konusu İçin Web Destekli Kavram Haritaları ve Anlam Çözümleme Tablolarının Öğrenme Üzerindeki Etkisinin Araştırılması.  Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(16), 180-195., Atıf Sayısı: 5 (Kontrol No: 525118)