A. SCI & SCI-EX Publications

 

B. National and International Publications

 

C. International Symposiums

C1. Açıkgöz, M A. and Özenç, D. B, 2012. Effects Of Hazelnut Husk Compost and Bacteria İnoculatıon on Soybean Growth and Nodule Formation. The 8th International Soil Science Congress on “Land Degradation and Challenges in Soil Management, 15-17 May, İzmir, Turkey (Oral Presentation).

C2. Açıkgöz, M A; Karnak E E, 2013. Micro Nutrient Composition of Some Medicinal and Aromatic Plants Commonly Used ın Turkey, The international Conference of The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Agriculture For Life, Life For Agriculture, June 5-8, Bucharest, Romania (Poster Presentation).

C3. Kara, Ş M; Özkutlu, F; Açıkgöz, M A; Batı, E, 2014. Essential Macro Nutrient Profiles of Selected Medicinal and Aromatic Plants From The Family of Lamiaceae. 8 Th. Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, May 19-23, Durnes, Albania (Poster Presentation).

C4. Açıkgöz, M A; Kara, Ş M; Kırlı, A; Aruç, C; Ay, E, 2017. Morphogenetic, Ontogenetic and Diurnal Variability in in Antimicrobial Activity of Bitter Fennel (Foeniculum vulgare Miller var. vulgare) Essential Oil, “The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants”, 13-16 April, Kyrenia, Cyprus (Oral Presentation).

C5. Açıkgöz, M A; Kara, Ş M; Kırlı, A; Kayacı, M, 2017. Morphogenetic, Ontogenetic and Diurnal Variability in Content and Constituents of Purple Coneflower Essential Oil, International Conference On Advances in Natural And Applied Sciences, 18-21 April, Antalya, Turkey (Oral Presentation).

C6. Açıkgöz, M A; Kara, Ş M; Kayacı, M, 2017. Determining the Effect of Various Pre-treatments on Germination of Achillea gypsicola Seeds under in Vivo and in Vitro Conditions, International Conference On Advances in Natural And Applied Sciences, 18-21 April, Antalya, Turkey (Oral Presentation).

C7. Açıkgöz, M A; Kara, Ş M; Ceylan, Ö; Kayacı, M, 2017. Morphogenetic, Ontogenetic and Diurnal Variability in in Antimicrobial Activity of Purple Coneflower Essential Oil, 1st International Congress on Medical and Aromatic Plants, 10-12 May, Konya, Turkey (Oral Presentation).

C8. Açıkgöz, M A; Kara, Ş M; Kırlı, A; Kayacı, M, 2017. Morphogenetic, Ontogenetic and Diurnal Variability in Content and Constituents of Bitter Fennel Essential Oil, International Conference on Agriculture Forest Food, 15-17 May, Cappadocia, Turkey (Oral Presentation).

C9. Açıkgöz, M A; Kara, Ş M, 2017. Enhancement of Phytochemical Compounds Using Biotic and Abiotic Elicitörs in Purple Coneflower (Echinacea purpurea L.), “The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences”, 11-12 September, Trabzon, Turkey (Oral Presentation).

C10. Ay, E; Açıkgöz, M A; Gül, M; Kara, Ş M, 2017. Assessment of Antioxidant of Giant Snowdrop (Galanthus elwesii Hook) Extracts with Their Total Phenol and Flavonoid Contents, “The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences”, 11-12 September, Trabzon, Turkey (Oral Presentation).

D. National Symposiums

 

Çalıştay, Kurs ve Eğitimler

Bölgesel Gençlik Çalıştayı, 28-29 Ocak 2012, Trabzon, TÜRKİYE.

TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 30 Ocak 2012, Ordu, TÜRKİYE.

Bitki Genetik Çeşitlilik ve Popülasyon Yapısının Moleküler İşaretler ile Analizi, 01-04 Ekim 2013, Erzurum, TÜRKİYE.

Training, Plant Tissue Culture, University of Technology and Life Sciences, June 16th -Semtember 16th , 2014,  Bromberg, POLAND.

TAEK-SANAEM,  Bitki Islahında Mutasyon ve İlgili Biyoteknolojik Teknikler Kursu, 16-20 Kasım 2015, Ankara, TÜRKİYE.

Biyoçeşitçilik ve Biyokaçakçılık Çalıştayı, 10 Aralık 2015, Ordu, TÜRKİYE.

Ordu Üniversitesi Proje Hazırlama Eğitimi Çalıştayı, 14-15 Ocak 2016, Ordu, TÜRKİYE.

TÜBİTAK-2237 Tarımsal Biyoteknoloji Alanında Proje Hazırlama Eğitimi, 20-22 Ekim 2016, Kayseri, TÜRKİYE.  

PROJE DENEYİMİ

1- Ferula lycia Boiss ve Achillea gypsicola Türlerinde Kallus Kültürü ile Sekonder Metabolit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, TÜBİTAK 1001, 2014-2017.

2- Ekinezya (Echinacea purpurea L.) bitkisi uçucu yağının morfogenetik, ontogenetik ve diurnal değişimler yönünden antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-2016.

3- Bazı Ekinezya (Echinacea purpurea, Echinacea pallida, Echinacea angustifolia) türlerinde hücre süspansiyon kültürleri ile sekonder metabolit üretimi, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2017.

4- Toprak Kökenli Fungusların Mücadelesinde Bazı Uçucu Yağların Etkisi Üzerine Araştırmalar, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-2016.

5- Bazı Yerel Nane (Mentha piperita) Genotiplerinde Hasat Zamanının Verim ve Uçucu Yağ İçeriğine Etkisi, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-2017.

6- Bazı Yem Bitkisi Tohumlarına Uygulanan Uçucu Yağların Çimlenme Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-2017.

7- Reyhan (Ocimum basilicum L.) bitki doku kültürüne Alüminyum oksit (Al2O3) (20 nm) nanopartikülünün etkisinin değerlendirilmesi, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-2017.

8- İn vivo ve in vitro koşullarda Achillea gypsicola tohumlarına uygulanan bazı ön işlemlerin çimlenmeye etkilerinin araştırılması, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-2017.

9- İn vitro koşullarında farklı GA3 ve KNO3 dozlarının Helleborus vesicarius türünün çimlenmesi üzerine etkilerinin araştırılması, Yardımcı Araştırmacı, TÜBİTAK 2209 A, 2016-2017.