Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) / Publications

 

Ulusal ve Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler / Publications

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler / International Symposiums

Kara, Ş M; Özkutlu, F; Açıkgöz, M A; Batı, E, 2014. Essential Macro Nutrient Profiles of Selected Medicinal and Aromatic Plants From The Family of Lamiaceae. 8 Th. Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, May 19-23, Durnes, Albania.

Açıkgöz, M A; Karnak E E, 2013. Micro Nutrient Composition of Some Medicinal and Aromatic Plants Commonly Used ın Turkey, The international Conference of The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Agriculture For Life, Life For Agriculture, June 5-8, Bucharest, Romania.

Açıkgöz, M A. and Özenç, D. B, 2012. Effects Of Hazelnut Husk Compost and Bacteria İnoculatıon on Soybean Growth and Nodule Formation. The 8th International Soil Science Congress on “Land Degradation and Challenges in Soil Management, 15-17 May, İzmir, Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler / National Symposiums

Açıkgöz, M A; Kara, Ş M; Batı, E, 2015. Kişniş (Coriandrum sativum L.)’te Morfogenetik Varyabilitenin Belirlenmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül, Çanakkale, Türkiye.

Açıkgöz, M A; Kara, Ş M; Artuç, C, 2015. Boru Çiçeği (Datura stramonium L.)’nde Morfogenetik Varyabilitenin Belirlenmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül, Çanakkale, Türkiye.

Açıkgöz, M A; Batı, E;  Demirkol G, 2012. Bitkisel Tedavi, Halk Hekimliği ve Aktarlar. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 13-15 Eylül, Tokat, Türkiye.

Açıkgöz, M A; Sargın, O; Kara, Ş M, 2012. Karbondioksit Emisyonunun Azaltılmasında Yeni Yaklaşımlar. Ekoloji Kongresi, 3-5 Mayıs, Kilis, Türkiye.

Öner, F; Sezer, İ; Odabaş, M; S Akay; Açıkgöz, M A, 2012. Mısır (Zea mays L.) Yaprak Alanının Matematiksel Model ile Tahmin Edilmesi. Tarım Sempozyumu, 20-23 Nisan, Çankırı, Türkiye.

Yılmaz, N; Özkorkmaz, F; Açıkgöz, M A, 2011. Ordu ili Akkuş İlçesi Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit ve Ekotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi. 9. Tarla Bitlileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa, Türkiye.

Yılmaz, N; Özkorkmaz, F; Açıkgöz, M A; Uyanık, M, 2011. Ordu ili Akkuş İlçesi Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit ve Ekotiplerinin Tohum ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 4. Ulusal Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran, Samsun, Türkiye.

Yılmaz, N; Açıkgöz, M A; Özkorkmaz, F, 2011. Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit ve Ekotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi. 9. Tarla Bitlileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa, Türkiye.

Yılmaz, N; Açıkgöz, M A; Özkorkmaz, F; Kuzu, G, 2011. Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşit ve Ekotiplerinin Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 4. Ulusal Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran, Samsun, Türkiye. 

Akademik Meslekte Deneyim

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Araştırma Görevlisi, 2009-2010.

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Araştırma Görevlisi, 2012-Devam.

PROJE DENEYİMİ

1-Ferula lycia Boiss ve Achillea gypsicola Türlerinde Kallus Kültürü ile Sekonder Metabolit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, TÜBİTAK 1001, 2014-2017.

2-Ekinezya (Echinacea purpurea L.) bitkisi uçucu yağının morfogenetik, ontogenetik ve diurnal değişimler yönünden antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-2016.

3-Bazı Ekinezya (Echinacea purpurea, Echinacea pallida, Echinacea angustifolia) türlerinde hücre süspansiyon kültürleri ile sekonder metabolit üretimi, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2017.

4-Toprak Kökenli Fungusların Mücadelesinde Bazı Uçucu Yağların Etkisi Üzerine Araştırmalar, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-2016.

5-Bazı Yerel Nane (Mentha piperita) Genotiplerinde Hasat Zamanının Verim ve Uçucu Yağ İçeriğine Etkisi, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-2017.

6- Bazı Yem Bitkisi Tohumlarına Uygulanan Uçucu Yağların Çimlenme Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-2017.

7- Reyhan (Ocimum basilicum L.) bitki doku kültürüne Alüminyum oksit (Al2O3) (20 nm) nanopartikülünün etkisinin değerlendirilmesi, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-2017.

8- İn vivo ve in vitro koşullarda Achillea gypsicola tohumlarına uygulanan bazı ön işlemlerin çimlenmeye etkilerinin araştırılması, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-2017.

9- İn vitro koşullarında farklı GA3 ve KNO3 dozlarının Helleborus vesicarius türünün çimlenmesi üzerine etkilerinin araştırılması, Yardımcı Araştırmacı, TÜBİTAK 2209 A, 2016-2017.