Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) / Publications

 

Ulusal ve Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler / Publications

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler / International Symposiums

Kara, Ş M; Özkutlu, F; Açıkgöz, M A; Batı, E, 2014. Essential Macro Nutrient Profiles of Selected Medicinal and Aromatic Plants From The Family of Lamiaceae. 8 Th. Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, May 19-23, Durnes, Albania (Poster Presentation).

Açıkgöz, M A; Karnak E E, 2013. Micro Nutrient Composition of Some Medicinal and Aromatic Plants Commonly Used ın Turkey, The international Conference of The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Agriculture For Life, Life For Agriculture, June 5-8, Bucharest, Romania (Poster Presentation).

Açıkgöz, M A. and Özenç, D. B, 2012. Effects Of Hazelnut Husk Compost and Bacteria İnoculatıon on Soybean Growth and Nodule Formation. The 8th International Soil Science Congress on “Land Degradation and Challenges in Soil Management, 15-17 May, İzmir, Turkey (Oral Presentation).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler / National Symposiums

 

Akademik Meslekte Deneyim

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Araştırma Görevlisi, 2009-2010.

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Araştırma Görevlisi, 2012-Devam.

PROJE DENEYİMİ

1-Ferula lycia Boiss ve Achillea gypsicola Türlerinde Kallus Kültürü ile Sekonder Metabolit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, TÜBİTAK 1001, 2014-2017.

2-Ekinezya (Echinacea purpurea L.) bitkisi uçucu yağının morfogenetik, ontogenetik ve diurnal değişimler yönünden antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-2016.

3-Bazı Ekinezya (Echinacea purpurea, Echinacea pallida, Echinacea angustifolia) türlerinde hücre süspansiyon kültürleri ile sekonder metabolit üretimi, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2017.

4-Toprak Kökenli Fungusların Mücadelesinde Bazı Uçucu Yağların Etkisi Üzerine Araştırmalar, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-2016.

5-Bazı Yerel Nane (Mentha piperita) Genotiplerinde Hasat Zamanının Verim ve Uçucu Yağ İçeriğine Etkisi, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-2017.

6- Bazı Yem Bitkisi Tohumlarına Uygulanan Uçucu Yağların Çimlenme Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-2017.

7- Reyhan (Ocimum basilicum L.) bitki doku kültürüne Alüminyum oksit (Al2O3) (20 nm) nanopartikülünün etkisinin değerlendirilmesi, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-2017.

8- İn vivo ve in vitro koşullarda Achillea gypsicola tohumlarına uygulanan bazı ön işlemlerin çimlenmeye etkilerinin araştırılması, Yardımcı Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-2017.

9- İn vitro koşullarında farklı GA3 ve KNO3 dozlarının Helleborus vesicarius türünün çimlenmesi üzerine etkilerinin araştırılması, Yardımcı Araştırmacı, TÜBİTAK 2209 A, 2016-2017.