A. TEZLER

A.1. Korkmaz, K., 2007. Selenometiyonin katkılı yem ile beslenen gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) buzda depolanması esnasında protein kalitesi ve lipit oksidasyonunda meydana gelen değişimler Y.L Tezi,  Ç.Ü. Fen Bil. Ens., Adana, 37 sf. (Danışman: Prof. Dr. Bahar TOKUR) 

A.2. Korkmaz, K., 2018. Ticari enzimler kullanılarak farklı balık türü atıklarından hidrolizat üretimi ve kalitesinin belirlenmesi  , Doktora Tezi, Ordu Ü. Fen Bil. Ens., Ordu, 127 sf. (Danışman: Prof. Dr. Bahar TOKUR)

B. SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

B.1. KARAKAYA BAHAR,KORKMAZ KORAY (2007).  The effects of Fenton type  Fe 2 H2O2  oxidation system on lipid and protein oxidation of grey mullet  Mugil cephalus.  FISHERIES SCIENCE(1), 41 (Yayın No: 537531)

B.2. ÖZYURT GÜLSÜN,KARAKAYA BAHAR,ÖZOĞUL YEŞİM,KORKMAZ KORAY,POLAT ABDURRAHMAN (2007).  İNCEDUDAKLI KEFAL  Liza ramada  in YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU VE BUZDOLABINDA MUHAFAZASI  4 C  SIRASINDA LİPİT OKSİDASYONU.  FISHERIES SCIENCE(4), 160 (Yayın No: 537503)

B.3. KARAKAYA BAHAR,KORKMAZ KORAY (2007).  The effects of an iron catalyzed oxidation system on lipids and proteins of dark muscle fish.  FOOD CHEMISTRY(104), 754 (Yayın No: 537764)

B.4. KARAKAYA BAHAR,KORKMAZ KORAY,AYAS DENİZ (2006).  Comparison of Two Thiobarbituric Acid  TBA  Method for Monitoring Lipid Oxidation in Fish.  JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION(23), 331 (Yayın No: 537693)

 

C. Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

C.1. 

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Oral Presentations

D.1.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında  basılan bildiriler

Sözlü Sunumlar

E.1. 

Poster Sunumlar

E.1. KORKMAZ KORAY,TOKUR BAHAR (2018).  Optimized Fish Protein Hydrolyzates Using Commercial Enzymes Trace Element Contents.  International Symposium Ecology 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4312084)

E.2. KORKMAZ KORAY,TOKUR BAHAR (2017).  Proxımate Composıtıon Of Three Dıffernt Fısh (Trout, Anchovy And Whıtıng) Waste In Dıfferent Month.  Internatıonal Congress of Agrıculture and Envıronment (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4087216)

E.3. TOKUR BAHAR,KORKMAZ KORAY (2017).  Bıoactıve Fısh Peptıds Derıved From Fıshery By Products.  Internatıonal Congress of Agrıculture and Envıronment (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4087248)

E.4.TOKUR BAHAR,KORKMAZ KORAY (2017).  ELECTROPHORETIC PATTERNS OF LIVER AND MUSCLE PROTEINS OF PUFFERFISH, Torquigener flavimaculosus (Hardy  Randall, 1983).  International Symposium on Pufferfish (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4060415)

E.5. TOKUR BAHAR,KORKMAZ KORAY (2017).  TETRODOTOXIN BINDING PROTEIN IN THE MARINE PUFFER FISH.  International Symposium on Pufferfish (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4060383)

E.6. KARAKAYA BAHAR,POLAT ABDURRAHMAN,KORKMAZ KORAY (2008).  The changes of protein quality and lipid oxidation during frozen storage  18C  of rainbow trout onchrynchus mykiss  fed with suplemantation of selenomethionine.  ICST (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2440856)

E.7ÖZYURT GÜLSÜN,KARAKAYA BAHAR,ÖZKÜTÜK ALİ SERHAT,KORKMAZ KORAY (2009).  Kekik İlavesinin Sardalyanın  Sardina pilchardus  Buzda Depolanma Süresi Üzerine Etkilerinin Duyusal ve Kimyasal Yönden Değerlendirilmesi.  15. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2441332)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Ordu Üniversitesi  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

Doktora 

2018

Türkiye 

Çukurova Üniversitesi  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 

Yüksek Lisans 

2007 

Türkiye 

Çukurova Üniversitesi   

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Su Ürünleri

Lisans 

2003

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ordu Üniversitesi 

Türkiye 

Ordu 

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi 

2018-Devam Ediyor

Ordu Üniversitesi 

Türkiye 

Ordu 

Su Ürünleri Bölümü 

Öğretim Görevlisi 

2008-2018

ÖDÜLLER

TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 2008

 

İDARİ GÖREVLER

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi: Dekan Yardımcılığı - 2018-Devam Ediyor

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu: Müdür Yardımcılığı - 2009-2018

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri : Bölüm Başkanlığı - 2011-2018

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu: Yönetim Kurulu Üyeliği - 2010-2018

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu: Engelli Birim Sorumlusu - 2009-2018

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu: Bologna Koordinatörü - 2011-2018

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu: Erasmus Koordinatörü - 2011-2018

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu: Farabi Koordinatörü - 2011-2018

Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu: Mevlana Koordinatörü - 2013-2018

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ AKADEMİK DANIŞMANLIKLARI

Ordu Üniversitesi Fotoğraf Kulübü: 2010-2015

Ordu Üniversitesi Su Altı Dalış ve Arama Kurtarma Kulübü- 2017-Devam Ediyor

PROJELER:

1.Kızartma yağına eklenen antioksidanların balıkların et kalitesine etkisinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:KORKMAZ KORAY,Yürütücü:TOKUR BAHAR, , 16/06/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

2.Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Protein Hidrolizatı ve Yan Ürünlerinin Kalitelerinin Kimyasal ve Fiziksel Olarak Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:KORKMAZ KORAY,Yürütücü:TOKUR BAHAR, , 24/03/2017 - 24/03/2018 (ULUSAL)
3.Hasat Sonrası Sodyum Bikarbonat Enjeksiyonun Alabalıkların Rigor Mortis Sürecine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:KORKMAZ KORAY,Danışman:TOKUR BAHAR, , 26/04/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL) 

4.Buzda Depolanan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ nda Lipit ve Protein Oksidasyonunun Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:TOKUR BAHAR,Araştırmacı:KORKMAZ KORAY, , 25/03/2004 - 25/03/2005 (ULUSAL)

5.İki Boyutlu Jel Elektroforezi (2D-PAGE) ile Alabalıktaki (Onchorhynchus mykiss) Kas Proteinlerinin Protein Oksidasyonuna Olan Etkisinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:TOKUR BAHAR,Araştırmacı:KORKMAZ KORAY, , 12/07/2005 - 07/03/2006 (ULUSAL) 

6.Ticari Enzimler Kullanılarak Farklı Balık Türü Atıklarından Hidrolizat Üretimi Ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:KORKMAZ KORAY,Proje Koordinatörü:TOKUR BAHAR, , 22/04/2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL) 

7.Kekik ilavesinin sardalyanın buzda depolanması süresi üzerine etkilerinin duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi,, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:TOKUR BAHAR,Araştırmacı:KORKMAZ KORAY, , 01/02/2005 - 10/05/2006 (ULUSAL) 

8.Su Ürünleri Protein Araştırma (Proteomik) Laboratuarı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:TOKUR BAHAR,Araştırmacı:KORKMAZ KORAY, , 12/07/2004 - 12/07/2005 (ULUSAL)
9.Selenomethionin ile Beslemenin Dondurarak Depolamada (-18 °C) Gökkuşağı Alabalık (Onchorhynchus mykiss)’ larının Protein ve Lipit Oksidasyonuna Etkisi,, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:TOKUR BAHAR,Araştırmacı:KORKMAZ KORAY, , 06/10/2005 - 08/10/2007 (ULUSAL) 

10.Tüketimlik Orta Karadeniz Dip Balıklarından Pisi (Platichthys flesus luscus), Dil (Solea nasuta), Mezgit (Merlangius merlangus) ve Barbun (Mullus barbatus) BalıklarınınAğır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:TOKUR BAHAR,Araştırmacı:KORKMAZ KORAY, 22/04/2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL) 

11.Balık atıklarından elde edilen balık protein hidrolizatı yan ürünü balık yağının yem sektörü açısından değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:TOKUR BAHAR,Araştırmacı:KORKMAZ KORAY, 30/09/2016 - 30/03/2018 (ULUSAL)