Öğrenim Durumu:

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Başlangıç Yılı

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

ZOOTEKNİ

Lisans

2002

2006

Türkiye 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

BİYOMETRİ VE GENETİK    

Yüksek Lisans 

2006

2009

Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

YEMLER VE HAYVAN BESLEME

Doktora

2010

 

-

 

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

AKYOL, I., SERDAROGLU, K., GEZGİNÇ, Y., DAYISOYLU, K.S., EKİNCİ, M.S. VE OZKOSE, E. (2009) REDİRECTİON OF PYRUVATE PATHWAY OF LACTİC ACİD BACTERİA TO İMPROVE CHEESE QUALİTY. FOOD BİOTECHNOLOGY. 23:1&#821114.

AKYOL, I., COMLEKCİOGLU, U., KARAKAS, A., SERDAROGLU, K., EKİNCİ, M.S. VE OZKOSE, E. (2008) REGULATİON OF THE ACİD İNDUCİBLE RCFB PROMOTER İN LACTOCOCCUS LACTİS SUBSP. LACTİS. ANNALS OF MİCROBİOLOGY. 58:269&#8211273.

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Aslan, F. A., Konanç, K. ve Güney, Ş., 2010. Organik Tarımda Organik Arıcılığın Yeri. Arıcılık Araştırma Dergisi. 4:13-15.

 


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Does Increase Immunoglobulins in Broiler Breeding when added Propolis to the Diet? , 7th Balkan Conference on Animal Science Balnimalcon, 2015

Beslemede Biyoteknolojik Bir Uygulama In-Ovo Besleme, VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 2013

Yumurta İçi (in ovo) Propolis Enjeksiyonunun ve Enjeksiyon Yerinin Kuluçka Randımanı, Yumurtadan Yeni Çıkmış Civcivlerin Ağırlığı ve Yaşama Gücü Üzerine Etkileri, VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 2013

Herbal Extracts? Effects on the Intestinal Microflora of Poultry, 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 2013

Medicinal and Aromatic Plants in Animal Nutrition, 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 2013

KONANÇ, K. VE ÖZTÜRK, E., 2011. GDO TEKNOLOJİSİ, HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN GDO’LU YEMLER VE BU YEMLERİN GÜVENİLİRLİĞİ. VI. ULUSAL HAYVAN BESLEME KONGRESİ, TAM METİNLER KİTABI. S: 499-503, SAMSUN.

Akyol, İ., Serdaroğlu, K., Akyurt, G., Çömlekçioğlu, U., 2008. Laktik Asit Bakterilerinde Thierodoksin Geninin Regülasyonu. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s: 267, Trabzon.

SERDAROĞLU, K., AKYOL, İ., GEZGİNÇ, Y., ÖZKÖSE, E., 2008. LACTOCOCCUS LACTİS SUBSP. CREMORİS (MG1363)’E AİT DİASETİL REDÜKTAZ (DAR) GENİNİN FERMENTE GIDALARA UYGUN MUTASYONU. 19. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, S: 267, TRABZON.

 


Diğer yayınlar

 
 

 

                                                                AKADEMİK DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ordu Üniversitesi 

Türkiye 

Ordu 

Veterinerlik 

Bölüm Başkanlığı

2009-

Ordu Üniversitesi 

Türkiye 

Ordu 

Veterinerlik önlisans 

Öğretim Görevlisi 

2009-

Ordu Üniversitesi 

Türkiye 

Ordu 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim önlisans 

Bölüm Başkanlığı 

2009-2013

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Türkiye 

Kahramanmaraş 

ZOOTEKNİ  

Araştırma Görevlisi 

2007-2009

 

 

                                                                PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Propolis Ekstraktının Kuluçkalık Yumurtalara In-ovo Enjeksiyonu ve Kuluçka Sonrası Etlik Piliç Karmalarına İlavesinin İmmun Sistem, Bağırsak Mikroflorası ve Besi Performansı Üzerine Etkilerinin Araştırılması  

TÜBİTAK Başkanlık 

172500.25 

01.04.2014-01.02.2016

Bursiyer 

Ulusal 

Silaj Bakterilerine Anaerobik Fungus Kaynaklı Polisakkaridaz Enzimlerinin Aktarılmasıyla Lignoselülolitik Özellik Kazandırılması 

 

118000 

01.06.2005-01.06.2008

Bursiyer 

Ulusal