KİTAP: 

EKER, K., EKER F., Tokat Müzesi'ndeki Cam Kaplar; Camın 3D Modelleme Uygulamaları, (Ali Yalçın Tavukçu Ed.), 2016, LAP LAMBERT Academic Publishing,  Saarbrücken, Germany.

EDİTÖRLÜK:

Eker, Fevziye (Ed: Kasım EKER), Kumdan Suzan Kültürler; Kahramanmaraş Müzesi Cam Kapları" Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2017.

 

MAKALE:

1. EKER, F., EKER, K., "ANTİK ÇAĞ CAM YAPIM TEKNİKLERİNİN 3D MODELLEME ÇALIŞMASI İLE YENİDEN ELE ALINMASI" ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ODÜSOBİAD) , C.1, S.15, Temmuz 2016,  198-214.

 2. EKER, F., EKER, K., "TOKAT MÜZESİNDE KORUNAN KÖŞELİ ŞİŞELER" Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (GOSOS).Tokat,2016 Sayı. 22 ss.91-109, 

 BİLDİRİ

EKER,K., EKER,F.,  "Giresun Müzesindeki iki Cam Amphoriskos Üzerine Gözlemler" IIIth International “The Black Sea in Antiquity and Tekkekoy: An Ancient Settlement on The Southern Black Sea Coast”, 27-29 Ekim 2017.

 

 

POTER BİLDİRİ

  1. Ayşe ERSOY, Kasım EKER, Fevziye EKER 2011, “Mosaic of Namik Kemal District and “Germanicia”: The Lost City Of Anatolia” 15th Symposıum of Medıterranean Archaelogy   Catania/Italy, 2011.
  2. Kasım EKER 2017, "Tokat Müzesinin Parlayan Yüzü; Cam kaplar" IIIth International “The Black Sea in Antiquity and Tekkekoy: An Ancient Settlement on The Southern Black Sea Coast” 27-29 Ekim 2017.

 

 

PROJELER:

 AKMED: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Proje Destekleme, Bursiyer.

2012/310 BAP: Kahramanmaraş-Çağlayancerit Mozaiği Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Proje Araştırmacısı

 

 

ARAŞTIRMA:

  1. AYDIN-ÇİNE İLÇESİ ALABANDA ANTİK KENTİ KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI, 10 TEMMUZ-18 AĞUSTOS 2017.
  2. AYDIN-ÇİNE İLÇESİ ALABANDA ANTİK KENTİ KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI, 1 TEMMUZ-4 AĞUSTOS 2016.
  3. ANTALYA GAZİPAŞA ANTİOCHEIA AD CRAGUM KAZISI (2011-2012)
  4. KAHRAMANMARAŞ GERMANİCİA ANTİK KENTİ YAMAÇ VİLLALARI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI (2010-2011)
  5. KAHRAMANMARAŞ GERMANİCİA ANTİK KENTİ YAMAÇ VİLLALARI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI  (2009-2010)
  6. BALIKESİR-ERDEK KYZİKOS ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI (2007-2008)
  7. BALIKESİR-ERDEK KYZİKOS ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI (2006-2007)

2016-: Ordu Üniversitesi Ünye MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon Pr. Öğretim Görevlisi