Derece                                   Üniversite               Yıl
Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD         2016-
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi ABD         2004-2007
Lisans Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi        1999-2003

 

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

*  
*  

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 
* İşyarlar BKırbaş İ., “Doğal Gaz Yakıtlı Bir Yanma Odasında Hava ve Yakıt Hızlarının Sıcaklık, Entalpi ve Entropi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”,  Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (2): 60-66 (2015)
* İşyarlar BKırbaş İ., “Doğal Gaz Yakıtlı Bir Yanma Odasında Hava ve Yakıt Sıcaklıklarının Sıcaklık, Entalpi ve Entropi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”,  Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2): 24-31 (2014)
* Çifci A., Kırbaş İ., İşyarlar B., “Güneş Pili Kullanılarak Burdur’da Bir Evin Ortalama Elektrik İhtiyacının Karşılanması”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1): 14-17 (2014)
* Kırbaş İ., Çifci A., İşyarlar B., “Burdur İli Güneşlenme Oranı ve Güneş Enerjisi Potansiyeli”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 20-23 (2013)

 

TEZ ADI ÜNİVERSİTE DANIŞMAN ADI YIL

Termofotovoltaik Uygulamasının Kombi Isıtıcıda CFD İle Modellenmesi

Gazi Üniversitesi Prof.Dr. Tayfun MENLİK      -  Doktora
Doğal Gaz Yakıtlı Bir Yanma Odasında Termodinamik Hal Büyüklüklerin İncelenmesi Gazi Üniversitesi Prof.Dr. Sümer ŞAHİN 2007 Yüksek Lisans