AKADEMİK GÖREVLERİ
Prof. : 2009 | Devam ediyor - | Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. : 2007-2009 | Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
İDARİ GÖREVLERİ
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanlığı : 9 Mayıs 2016 - | Devam ediyor
Dekanlık : 2011-18 Nisan 2016
Dekan Yardımcılığı : 2008-2011
BTM Bölüm Başkanlığı:  2008-2012
Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği : 2011 - 18 Nisan 2016
​Üniversite Senatosu Üyeliği : 2008 - 18 Nisan 2016
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği : 2008 - | Devam ediyor
Fakülte Kurulu Üyeliği : 2008 - | Devam ediyor
A. SCI-EXPANDED KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKSLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

B. SCI-EXPANDED KAPSAMI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKSLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

24. Balık, İ., 2018. Karadeniz'in güney-doğu kıyılarında keserbaş barbunlarda Mullus barbatus boy frekans dağılımı üzerine derinliğin etkisi. Ecological Life Sciences, 13(1): 32-42.
 
C- ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
C15. Balık, İ., Çubuk, H., 2002. Uluabat (Apolyont) Gölü’ndeki kızılgöz (Rutilus rutilus L., 1758) ve ringa (Alosa maeoticaGrimm, 1901)’nın avcılığında galsama ağlarının seçiciliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5: 21-32.
C12. Çubuk, H., Balık, İ., Akyürek, M., Özkök, E., 2000-2001. Uluabat Gölü’ndeki turna (Esox lucius L., 1758) populasyonununun bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 7: 108-118.
C10. Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Karacaören I Baraj Gölü ndeki sudak (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) ve sazan (Cyprinus carpio L., 1758) populasyonlarının bazı üreme özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2: 15-24.
C9. Balık, İ., Çubuk, H., Küçük, F., 2000. Karacaören-I Baraj Gölündeki Carassius carassius L. 1758 ve Vimba vimba tenellaNordmann 1840 populasyonlarının yaş, ağırlık ve boy kompozisyonları ile kondisyon faktörleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4: 17-25.
C8. Kuşat, M., Balık, İ., Bolat, Y., 2000. Beyşehir ve Eğirdir Gölü sudak (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) balıklarının kondüsyon faktörlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4: 130-134.
C6. Balık, İ., Çubuk, H., 1998-1999. Eğirdir Gölündeki Carassius auratus(L., 1758)'un avcılığında fanyalı ağların seçiciliği ve ağ ipi materyalinin fanyalı ağların seçiciliği üzerine etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 6: 116-127.
C2. Kuşat, M., Balık, İ., 1996-1997. Galsama ağlarının seçicilik yöntemleri ve indirekt seçicilik tahmin yönteminin açıklanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5: 199-208.
C1. Balık, İ., 1996-1997. Beyşehir Gölü sudak (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) populasyonunun bazı üreme özellikleri üzerine bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5: 44-51.
 
D - ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
D14. Balık, İ., Erat, S., 2018. Growth, mortality and exploitation of annular sea bream (Diplodus annularis) from the south-eastern coast of the Black Sea, Turkey: SEAB2018, 3-6 July 2018, Kiev, Ukraine.
D13. Balık, İ., 2018. Comparison of length-weight relationships for whiting, Merlangius merlangus caught from three different areas of the south-eastern Black Sea. SEAB2018, 3-6 July 2018, Kiev, Ukraine.
D12. Balık, İ., Namlıtürk, E., 2018. A survey on the interaction frequency of dolphins with gillnets in the Unye coast of the south-eastern Black Sea. SEAB2018, 3-6 July 2018, Kiev, Ukraine.
D11. Balık, İ., 2018. The Role of Riparian Countries in the Black Sea Fisheries. Ecology 2018 International Symposium, 19-23 June 2018, Kastamonu, Turkey.
D10. Balık, İ., 2018. Growth and mortality parameters of the pontic shad, Alosa immaculata in the Fatsa coast of the south-eastern Black Sea. Ecology 2018 International Symposium, 19-23 June 2018, Kastamonu, Turkey.
D9. Balık, İ., 2017. Karadeniz’in güney-doğu kıyılarında barbunya, Mullus barbatus, balıklarının büyüklük dağılımı üzerine derinliğin etkisi. ISS2017-2nd International Science Symposium "Science Festival", 5-8 September 2017, Tbilisi/Georgia. 
D8. Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C., Balık, İ., 2017. Ordu Kıyı Sularında Kullanılan Uzatma Ağlarının Tür Kompozisyonu. ISS2017-2nd International Science Symposium "Science Festival", 5-8 September 2017, Tbilisi/Georgia. 
D7. Aydın, M., Karapıçak, M., Balık, İ., 2017. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki amatör balıkçılığın Sosyo ekonomik analizi. ISS2017-2nd International Science Symposium "Science Festival", 5-8 September 2017, Tbilisi/Georgia. 
D6. Balık, İ., 2017. Effect of depth on body size distribution of whiting, Merlangius merlangus, in the south-eastern coast of Black Sea. SEAB 2017-The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, 5-8 Temmuz 2017, Minsk, Belarus.
D5. Balık, İ., 2017. Body size distribution of pontic shad, Alosa fallax, in different depth layers of the south-eastern coast of Black Sea. ECOLOGY 2017 11-13 May, Kayseri/TURKEY. 
D4. Balık, İ., 2016. History and current situation of the sprat (Sprattus sprattus L.) fisheries in the Turkish Black Sea Coast. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences Abstract Book 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY, pp. 391. 
D3. Balık, İ., Emre, Y., 2013. Population structure, length-weight relationship and growth of white seabream, Diplodus sargus (L., 1758), in Beymelek Lagoon, Turkey. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March 2013, Girne, Cyprus.
D2. Balık, İ., 2008. Gillnet selectivity for pike, Esox LuciusL. In Lake Karamik, Turkey, Eifac Symposium On Interactions Between Social, Economic And Ecological Objectives Of Inland Commercial And Recreational Fisheries And Aquaculture, EIFAC Occasional Paper No: 44, pp. 93-99, Antalya, Turkey, 21-24 May 2008.
D1. Çubuk, H., Balık, İ., (Apaydın) Yağcı, M., Çınar, Ş., 2006. Beyşehir Gölü’ne sonradan aşılanan yeni balık türlerinin göl ekosistemi üzerine etkileri, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksek Okulu, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, pp. 285-289, Beyşehir/Konya/Türkiye.
 
E - ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
E15. Balık, İ., 2017. Ordu ili denizcilik faaliyetleri üzerine bir değerlendirme. III. Ulusal Liman Kongresi-Uluslararası Katılımlı, "Sanayi 4.0 ve Limanlar", 2-3 Kasım 2017, İzmir.
E14. Karaalioğlu, M.S., Aksay, K., Balık, İ., 2013. Karadeniz Bölgesi'nde Gemi İnşaa Sektörü: Sorunlar ve çözüm önerileri bağlamında bir analiz. V. Ulusal Denizcilik Kongresi, 11 Kasım 2013, İstanbul.
E13. Yardımcı, C., Turhan, O., Balık, İ., 2012. Ordu İli Fatsa ve Aybastı İlçelerinde balık tüketim alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. FABA 2012 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir.
E12. Öztaş, M., Balık, İ., 2011.Güneydoğu Karadeniz’in üç farklı kıyısal bölgesinde (Ordu-Giresun) yapılan galsama ağları ile mezgit (Merlangius merlangus (Linnaeus,1758)) avcılığında elde edilen birim çabaya düşen av miktarlarının karşılaştırılması. XVI. Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya (Bildiri özeti).
E9. Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Uluabat (Apolyont) Gölü ndeki kızılgöz (Rutilus rutilus L. 1758)) ve tahta balığı (Blicca björknaL., 1758) populasyonlarının büyüklük dağılımları ve kondisyon faktörleri, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt I, 384-392, Hatay.
E8. Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Uluabat (Apolyont) Gölü ndeki kızılkanat (Scardinius erythrophtalmus (L., 1758)) ve tahta balığı (Blicca björknaL., 1758) nın avcılığında galsama ağlarının seçiciliği, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt I, 1-10, Hatay.
E7. Çubuk, H., Balık, İ., 1999. Karacaören-I Baraj Gölü Carassius carassius L. 1758 ve Vimba vimba tenellaNordmann 1840 populasyonlarının bazı üreme özellikleri, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt II, 746-757, Adana.
E6. Balık, İ., Çubuk, H., 1999. Karacaören-I Baraj Gölü’nde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve sudak (Stizostedion lucioperca(L.), 1758) populasyonlarının büyüklük dağılımları ve kondisyon faktörleri, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt II, 440-451, Adana.
E5. Balık, İ., 1998. Sudak balığı (Stizostedion lucioperca(L. 1758)) avcılığında multifilament fanyalı ve galsama ağlari ile monofilament galsama ağlarının av verimlerinin karşılaştırılması, III. Su Ürünleri Sempozyumu, 645-649, Erzurum.
E4. Balık, İ., Çubuk, H., 1998. Farklı donam faktörleri ile donatılmış galsama ağlarının sudak balığı (Stizostedion lucioperca) avcılığında av verimlerinin karşılaştırılması, III. Su Ürünleri Sempozyumu, 145-150, Erzurum.
E3. Balık, İ., 1998. Beyşehir Gölü balık populasyonlarının kompozisyonu, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt II, 431-440, Samsun.
E2. Balık, İ., Kuşat, M., Bolat, Y., 1997. Kadife balığının (Tinca tincaL., 1758) Beyşehir ve Eğirdir göllerine aşılanmasının etkileri, IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt II, 771-777, Eğirdir/Isparta.
E1. Balık, İ., 1997. Beyşehir Gölü’nde avlanan sudak Stizostedion lucioperca ve sazan Cyprinus carpiobalığı miktarları üzerine bir araştırma, IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt I, 25-34, Eğirdir/Isparta.
 
  F - DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
F9. Balık, İ. 2015. Trend: Manavgat'ta Eko-Butik Turizm ve Kruvaziyer Hinterland. MATSO (Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi, Temmuz, 52-53.
F8. Karaalioğlu, M.S., Aksay, K., Balık, İ, 2013. Karadeniz Bölgesi'nde Gemi İnşa sektörü: Sorunlar ve çözüm önerileri bağlamında bir analiz. Tersane, Aralık sayısı, 18-25.
F7. Balık, İ., 2014. Limanlar ve liman yeri seçimi. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Dergisi, Yıl 5, Sayı 9, 3-7.
F6. Balık, İ., Topçu, T., 2013. Ordu İli balıkçı barınakları ve sorunları. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni, Yıl 4, Sayı 2, 8-14.
F5. Balık, İ., 2013. Piri Reis'in Dünya Haritası ve Pusula. Çepe Çevre, Çevre Aktualite, Yıl: 1, Sayı: 1, Uluslararası Gençlik Festivali Özel Sayısı, Fatsa, Ordu. 
F4. Balık, İ., Karaalioğlu, M.S., 2013. 2013 Yılında Büyük Türk Denizcisi Piri Reis. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni, Yıl 4, Sayı: 1, 4-9.
F3. Balık, İ., 2011.Denizlerimiz: Karadeniz'de kirlenme sorunu. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni, Yıl 2, Sayı 3, 3-6.
F2. Balık, İ., 2010.Denizlerimiz: Karadeniz. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni, Yıl 1, Sayı 1-2, 9-10.
F1. Balık, İ., 1998. Beyşehir Gölü ndeki sudak balığının zararları, göldeki su seviyesi problemleri, Tarım ve Köy Dergisi, 46-48.
 
G- KİTAPLAR, DERS NOTLARI VE TEKNİK RAPORLAR
G1. Merit, İ., Bayrak, M., Yahşi, R., Akyürek, H., Balık, İ., Filis, N., Vatansever, H., Yılmaz, M. 1993. Balık Yetiştiriciliği ve İçsu Av Araçları, (Editör İ. Mert). Tarım ve Köyişleri Baklanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Çiftçi Eğitimi ve Yayım Serisi, Yayın No: 11, Ankara.
 
 
Öğrenim Durumu
Profesörlük | Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Doçentlik | Üniversitelerarası Kurul Su Ürünleri Avlama Teknolojisi
Doktora | Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans | Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisans | Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Akademik Görevler
Prof. Dr. | Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, 2009
Doç. Dr. | Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, 2007-2009
 Bilimsel Dergilerdeki Görevleri

Düzenlenmesinde görev aldığı sempozyum, kongre, çalıştay, panel vb. bilimsel toplantılar

II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu |Sempozyum Komitesi ve Bilim Kurulu Üyeliği) | 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir, Isparta
​II. Ulusal Liman Kongresi | Bilim Kurulu Üyeliği | 5-6 Kasım 2015, İzmir
I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu | Bilim Kurulu Üyeliği | 7-9 Şubat 2006
Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Antalya,  16-18 Mayıs 2007
Doğu Karadeniz Balıkçılık Paneli, Ordu,  9 Mayıs 2012
Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği ve Çevresel Etkileşim Paneli, Fatsa, Ordu, 8 Ocak 2013
Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı | Bilim Kurulu Üyeliği| 29 Nisan 2014
Türk Deniz Ticareti Sempozyumu | Düzenleme Kurulu Başkanlığı| 29 Nisan-1Mayıs 2015
Ekoloji Kongresi | Bilim Kurulu Üyeliği | 6-9 Mayıs 2015
II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu | Sempozyum Komitesi ve Bilim Kurulu Üyeliği| 20-22 Mayıs 201

Katıldığı bazı sempozyum, konferans, kongre ve toplantılar

İngilizce Dil Kursu | Türk-İngiliz Kültür Derneği, Kasım 1993-Haziran 1994, ANTALYA
IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu | 17-19 Eylül 1997, Eğirdir/ISPARTA
XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi | 7-10 Eylül 1998, SAMSUN
III. Su Ürünleri Sempozyumu | 1998, ERZURUM
X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu | 22-24 Eylül 1999, ADANA
"Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Su Ürünlerinin Bugünkü Durumu ve Gelişme İmkanları" Çalışma Toplantısı | GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 15-17 Mayıs 2000, ŞANLIURFA
XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu | 4-6 Eylül 2001, HATAY
Ulusal Su Günleri Sempozyumu | 1-3 Ekim 2003, ANKARA
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları | ANKARA
I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu | 2005, Beyşehir, KONYA
International Council for the Exploring Seas (ICES) Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour (WGFTFB) Meeting | 03-07 April 2006, İZMİR, TURKEY
EIFAC Symposium On Interactions Between Social, Economic And Ecological Objectives Of Inland Commercial And Recreational Fisheries And Aquaculture | 2008, ANTALYA, TURKEY
XV. Su Ürünleri Sempozyumu | 1-4 Temmuz 2009, Rize
AdriaMed training course on Virtual Population Analysis (VPA) methods in fish stock assessment | 22-26 Kasım 2010, Roma, İtalya.
FABA 2012 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu | 21-24 Kasım 2012, Eskişehir
The first International Fisheries Symposium in Northern Cyprus | 24th-27th March 2013, Cyprus
V. Ulusal Denizcilik Kongresi | 11 Kasım 2012, İstanbul
Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği ve Çevresel Etkileşim Paneli | Fatsa, Ordu, 8 Ocak 2013, Fatsa, Ordu
Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı | Bilim Kurulu Üyeliği| 29 Nisan 2014; Eğirdir, Isparta
Türk Deniz Ticareti Sempozyumu | Düzenleme Kurulu Başkanlığı| 29 Nisan-1Mayıs 2015, Fatsa, Ordu
Ekoloji Kongresi | Bilim Kurulu Üyeliği| 6-9 Mayıs 2015, Sinop
FABA 2016-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu | 3-5 Kasım 2016, Antalya.
ECOLOGY2017-Uluslararası Ekoloji Sempozyumu | 11-13 Mayıs 2017, Kayseri.

Yürütücülüğünü yaptığı projeler

Beyşehir Gölü Balık Populasyonlarının Araştırılması ve Sudak Populasyonunun Göl Balıkçılığı Üzerine Etkileri | TAP (Tarımsal Araştırma Projesi), 1994-1997.
Farklı Özelliklerdeki Uzatma Ağlarının Sudak (Stizostedion lucioperca (L.)) ve Sazan (Cyprinus carpio L.) Avcılığında Av Verimlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi | Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi, 1998-2000.
Carassius auratus gibelio (L., 1782) nun Aşılanmasından Sonra Eğirdir Gölü Balıkçılığında Gözlenen Değişikliklerin ve Bu Balık Türünün Göl Balıkçılığı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması | Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi,  2000-2002.

Araştırmacı olarak görev aldığı projeler

Çivril (Işıklı) Gölü Limnolojik Araştırma Projesi | Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi, 1989-1992.
Eğirdir Gölü Stok Tespiti | TÜBİTAK Projesi, DEBAG, 15/G, 1989-1992. 
Karacaören-I Baraj Gölü nde Balık Avcılığına Esas Olabilecek Kriterlerin Tespiti | TAP, 1996-1998. 
Karamık Gölü Balıkçılığı ve Ekonomik Balık Türlerinin Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi | 2002-2004.
Beymelek Lagün İşletmeciliğinde Sürdürülebilir Üretim Modellemesi | 2006-2007. 
Ulusal bilimsel kuruluşlarca verilen teşvik ödülleri
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü | Sayı: B.02.1.BAK.0.65.02.00.BYTP.526, Tarih: 21/10/2002.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü | Sayı: B.02.1.TBT.0.06.02.00.BYTP.530, Tarih: 21/09/2004.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü | Sayı: B.02.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/2008-991.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü | Sayı: B.02.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/2009-221.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü | Sayı: B.02.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/2009-1562.