Akademik Görevler
 • Prof.: 2009- Devam ediyor, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
 • Doç. Dr.: 2007-2009, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri
İdari Görevler
 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanlığı: 9 Mayıs 2016-
 • Dekanlık: 2011-18 Nisan 2016
 • Dekan Yardımcılığı: 2008-2011
 • BTM Bölüm Başkanlığı: 2008-2012
 • Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği:2011-Devam ediyor
 • Üniversite Senatosu Üyeliği: 2008-18 Nisan 2016
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği:2008-Devam ediyor
 • Fakülte Kurulu Üyeliği: 2008-Devam ediyor
A. SCI-EXPANDED KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKSLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
B. SCI-EXPANDED KAPSAMI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKSLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
B18. Fışkın, R., Kaya, A.Y., Balık, İ., 2015. 1940-1980 Dönemi Karadeniz Bölgesi deniz yolu taşımacılığına genel bir bakış. Ordu Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12: 337-350
B17. Akbayırlı, K., Balık, İ., Çolak Fışkın, C., 2015. Cumhuriyet sonrası dönemde Karadeniz'de armatörlük faaliyetleri: armatörlük mesleğini gelenek haline getirmiş Karadenizli ailelere yönelik bir çalışma. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 12: 213-230.
B16. Çınar, Ş., Küçükkkara, R., Balık, İ., Ceylan, M., Erol, K.G., Yeğen, V., Bulut, C., 2013. Uluabat (Apolyont) Gölü'ndeki balık faunasının tespiti, tür kompozisyonu ve ticari avcılığın türlere göre dağılımı. Journal of FisheriesSciences.com 7(4): 309-316.
B15. Öztaş, M., Balık, İ., 2012. Güneydoğu Karadeniz'in Üç Farklı Kıyısal Bölgesinde (Ordu- Giresun) Yapılan Galsama Ağları İle Mezgit Balığı (Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)) Avcılığında Elde Edilen Cpue Değerlerinin Karşılaştırılması. Journal of FisheriesSciences.com, 6(4): 287-296.
B14. Balık, İ., Çubuk, H., Özök, R., 2007. Eğirdir Gölü’nde ekonomik balık populasyonlarının göl sahasındaki dağılımları, Journal of FisheriesSciences.com, 1 (2): 88-96.
B13. Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., Uysal, R., 2006. Some Characteristics and Size of Carp (Cyprinus carpioL., 1758) Population in the Lake Karamık (Afyonkarahisar/Turkey), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,6: 117-122.
B12. Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., Uysal, R., 2006., Reproduction properties of pike (Esox luciusL., 1758) population in Lake Karamık (Afyon/TURKEY), Turk J Zool, 30: 27-34.
B10. Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., Uysal, R., 2005. Some Biological Characteristics of Crayfish (Astacus leptodactylusEschscholtz, 1823) in Lake Eğirdir, Turk J Zool, 29: 295-300.
B9. Balık, İ., Çubuk, H., 2004. Effect of net twine on efficiency of trammel nets for catching carp in Lake Beyşehir and silver crucian carp in Lake Eğirdir, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,4: 39-44.
B8. Balık, İ., Özkök, R., Çubuk, H. Uysal, R., 2004. Investigation of some biologic characteristics of silver crucian carp, Carassius gibelio(Bloch 1782) population in Lake Eğirdir, Turk J Zool 28: 19-28.
B7. Balık, İ., Karaşahin, B. Özkök, R. Çubuk, H., Uysal, R., 2003. Diet of silver crucian carp Carasssius gibelioin Lake Eğirdir, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 3: 1-4.
B6. Balık, İ., Çubuk, H. Uysal, R., 2003. Effect of bait efficiency of fyke-nets for catching crayfish Astacus leptodactylusEsch. 1823, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 3: 1-4.
B5. Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Comparison of seasonal catch per unit efforts for mono- and multi-filament trammel nets in Lake Beyşehir, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 1: 17-21
B4. Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Effect of net colours on efficiency of monofilament gillnets for catching some fish species in Lake Beyşehir, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 1: 29-32.
B3. Balık, İ., 1999. Investigation of the selectivity of multifilament and monofilament gill nets on pike perch (Stizostedion lucioperca(L., 1758)) fishing in Lake Beyşehir, Tr. J. of Zoology 23: 179-183.
2. Balık, İ., 1999. Investigation of the selectivity of monofilament gill nets used in carp fishing (Cyprinus carpioL., 1758) in Lake Beyşehir, Tr. J. of Zoology 23: 185-187.
B1. Balık, İ., 1999. The feeding features of the pike-perch (Stizostedion lucioperca) population in Lake Beyşehir, Tr. J. of Zoology 23: 189-194.
 
C- ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
C22. Balık, İ., Aksay, K., Şenbursa, N., 2015. Marine transportation in Turkey and a future perspective. Journal of Maritime and Marine Sciences, 1: 43-55.
C21. Balık, İ., Tunca, E., 2015. A review of sediment contamination assessment methods. Journal of Maritime and Marine Sciences, 1: 32-42.
C20. Balık, İ, Yardımcı, C., Turhan, O., 2013. Ordu İli Fatsa ve Aybastı ilçelerinde balık tüketimi alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., 3(2): 18-28.
C19. Erdoğan, N., Düzgüneş, E., Balık, İ., 2008: Küresel ısınma ve iklim değişikliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, 25(1): 89-94.16.
C18. Sümer, Ç., Balık, İ., 2007. Türkiye’nin Doğu ve batı Akdeniz kıyılarında bulunan iki lagünün av verimi ve tür kompozisyonu yönünden karşılaştırılması. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5-8: 87-92.
C17. Çubuk, H., Balık, İ., Çınar, Ş., Öztürk, R., Tümgelir, L., 2007. Eğirdir gölü balıkçılığında son durum. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5-8: 182-188.
C16. Balık, İ., Çubuk, H., 2005. Eğirdir Gölü’nde galsama ağları ile sudak (Sander lucioperca (L., 1758)) ve gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio(Boch, 1782)) avcılığında mevsimsel değişimlerin ve ağ renginin av verimi üzerine etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3): 27-31.
C15. Balık, İ., Çubuk, H., 2002. Uluabat (Apolyont) Gölü’ndeki kızılgöz (Rutilus rutilus L., 1758) ve ringa (Alosa maeoticaGrimm, 1901)’nın avcılığında galsama ağlarının seçiciliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5: 21-32.
C14. Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Uluabat Gölü ndeki bazı balık türlerinin avcılığında galsama ağlarının av verimleri, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi 18 (3-4): 399-405.
C13. Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Sudak (Stizostedion lucioperca (L.)) ve kadife (Tinca tinca L.) balığı avcılığında galsama ağlarının av verimleri ve seçicilikleri üzerine donam faktörünün etkisi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi 18 (1-2): 149-154.
C12. Çubuk, H., Balık, İ., Akyürek, M., Özkök, E., 2000-2001. Uluabat Gölü’ndeki turna (Esox lucius L., 1758) populasyonununun bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 7: 108-118.
C11. Balık, İ., 2000. Işıklı Gölü’ndeki balık populasyonlarının kompozisyonu ve boy dağılımları, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi 17: 7-16.
C10. Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Karacaören I Baraj Gölü ndeki sudak (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) ve sazan (Cyprinus carpio L., 1758) populasyonlarının bazı üreme özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2: 15-24.
C9. Balık, İ., Çubuk, H., Küçük, F., 2000. Karacaören-I Baraj Gölündeki Carassius carassius L. 1758 ve Vimba vimba tenellaNordmann 1840 populasyonlarının yaş, ağırlık ve boy kompozisyonları ile kondisyon faktörleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4: 17-25.
C8. Kuşat, M., Balık, İ., Bolat, Y., 2000. Beyşehir ve Eğirdir Gölü sudak (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) balıklarının kondüsyon faktörlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4: 130-134.
C7. Balık, İ., Çubuk, H., 1999. Sudak balığı (Stizostedion lucioperca L.) avcılığında farklı yüksekliklerdeki galsama ağlarının av verimlerinin karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi 16: 85-97.
C6. Balık, İ., Çubuk, H., 1998-1999. Eğirdir Gölündeki Carassius auratus(L., 1758)'un avcılığında fanyalı ağların seçiciliği ve ağ ipi materyalinin fanyalı ağların seçiciliği üzerine etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 6: 116-127.
C5. Balık, İ., 1998. Işıklı Baraj Gölündeki Chondrostoma nasus L. 1758 ve Leuciscus cephalus L. 1758’un avcılığında kullanılan multifilament galsama ağlarının seçicilik özellikleri, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi 15: 232-239.
C4. Çubuk, H., Balık, İ., 1997. Karacaören-I Baraj Gölü balık türlerinin tespiti ve populasyon yoğunluklarının belirlenmesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi 14: 307-312.
C3. Balık, İ., 1997. Beyşehir Gölü balık avcılığı üzerine bir araştırma, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi 14: 145-151.
C2. Kuşat, M., Balık, İ., 1996-1997. Galsama ağlarının seçicilik yöntemleri ve indirekt seçicilik tahmin yönteminin açıklanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5: 199-208.
C1. Balık, İ., 1996-1997. Beyşehir Gölü sudak (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) populasyonunun bazı üreme özellikleri üzerine bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5: 44-51.
 
D - ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
D4. Balık, İ., 2016. History and current situation of the sprat (Sprattus sprattus L.) fisheries in the Turkish Black Sea Coast. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences Abstract Book 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY, pp. 391. 
D3. Balık, İ., Emre, Y., 2013. Population structure, length-weight relationship and growth of white seabream, Diplodus sargus (L., 1758), in Beymelek Lagoon, Turkey. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March 2013, Girne, Cyprus.
D2. Balık, İ., 2008. Gillnet selectivity for pike, Esox LuciusL. In Lake Karamik, Turkey, Eifac Symposium On Interactions Between Social, Economic And Ecological Objectives Of Inland Commercial And Recreational Fisheries And Aquaculture, EIFAC Occasional Paper No: 44, pp. 93-99, Antalya, Turkey, 21-24 May 2008.
D1. Çubuk, H., Balık, İ., (Apaydın) Yağcı, M., Çınar, Ş., 2006. Beyşehir Gölü’ne sonradan aşılanan yeni balık türlerinin göl ekosistemi üzerine etkileri, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksek Okulu, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, pp. 285-289, Beyşehir/Konya/Türkiye.
 
E - ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
E15. Karaalioğlu, M.S., Aksay, K., Balık, İ., 2013. Karadeniz Bölgesi'nde Gemi İnşaa Sektörü: Sorunlar ve çözüm önerileri bağlamında bir analiz. V. Ulusal Denizcilik Kongresi, 11 Kasım 2013, İstanbul.
E14. Yardımcı, C., Turhan, O., Balık, İ., 2012. Ordu İli Fatsa ve Aybastı İlçelerinde balık tüketim alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. FABA 2012 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir.
E13. Öztaş, M., Balık, İ., 2011.Güneydoğu Karadeniz’in üç farklı kıyısal bölgesinde (Ordu-Giresun) yapılan galsama ağları ile mezgit (Merlangius merlangus (Linnaeus,1758)) avcılığında elde edilen birim çabaya düşen av miktarlarının karşılaştırılması. XVI. Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya (Bildiri özeti).
E9. Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Uluabat (Apolyont) Gölü ndeki kızılgöz (Rutilus rutilus L. 1758)) ve tahta balığı (Blicca björknaL., 1758) populasyonlarının büyüklük dağılımları ve kondisyon faktörleri, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt I, 384-392, Hatay.
E8. Balık, İ., Çubuk, H., 2001. Uluabat (Apolyont) Gölü ndeki kızılkanat (Scardinius erythrophtalmus (L., 1758)) ve tahta balığı (Blicca björknaL., 1758) nın avcılığında galsama ağlarının seçiciliği, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt I, 1-10, Hatay.
E7. Çubuk, H., Balık, İ., 1999. Karacaören-I Baraj Gölü Carassius carassius L. 1758 ve Vimba vimba tenellaNordmann 1840 populasyonlarının bazı üreme özellikleri, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt II, 746-757, Adana.
E6. Balık, İ., Çubuk, H., 1999. Karacaören-I Baraj Gölü’nde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve sudak (Stizostedion lucioperca(L.), 1758) populasyonlarının büyüklük dağılımları ve kondisyon faktörleri, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt II, 440-451, Adana.
E5. Balık, İ., 1998. Sudak balığı (Stizostedion lucioperca(L. 1758)) avcılığında multifilament fanyalı ve galsama ağlari ile monofilament galsama ağlarının av verimlerinin karşılaştırılması, III. Su Ürünleri Sempozyumu, 645-649, Erzurum.
E4. Balık, İ., Çubuk, H., 1998. Farklı donam faktörleri ile donatılmış galsama ağlarının sudak balığı (Stizostedion lucioperca) avcılığında av verimlerinin karşılaştırılması, III. Su Ürünleri Sempozyumu, 145-150, Erzurum.
E3. Balık, İ., 1998. Beyşehir Gölü balık populasyonlarının kompozisyonu, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt II, 431-440, Samsun.
E2. Balık, İ., Kuşat, M., Bolat, Y., 1997. Kadife balığının (Tinca tincaL., 1758) Beyşehir ve Eğirdir göllerine aşılanmasının etkileri, IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt II, 771-777, Eğirdir/Isparta.
E1. Balık, İ., 1997. Beyşehir Gölü’nde avlanan sudak Stizostedion lucioperca ve sazan Cyprinus carpiobalığı miktarları üzerine bir araştırma, IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt I, 25-34, Eğirdir/Isparta.
 
  F - DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
F9. Balık, İ. 2015. Trend: Manavgat'ta Eko-Butik Turizm ve Kruvaziyer Hinterland. MATSO (Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi, Temmuz, 52-53.
F8. Karaalioğlu, M.S., Aksay, K., Balık, İ, 2013. Karadeniz Bölgesi'nde Gemi İnşa sektörü: Sorunlar ve çözüm önerileri bağlamında bir analiz. Tersane, Aralık sayısı, 18-25.
F7. Balık, İ., 2014. Limanlar ve liman yeri seçimi. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Dergisi, Yıl 5, Sayı 9, 3-7.
F6. Balık, İ., Topçu, T., 2013. Ordu İli balıkçı barınakları ve sorunları. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni, Yıl 4, Sayı 2, 8-14.
F5. Balık, İ., 2013. Piri Reis'in Dünya Haritası ve Pusula. Çepe Çevre, Çevre Aktualite, Yıl: 1, Sayı: 1, Uluslararası Gençlik Festivali Özel Sayısı, Fatsa, Ordu. 
F4. Balık, İ., Karaalioğlu, M.S., 2013. 2013 Yılında Büyük Türk Denizcisi Piri Reis. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni, Yıl 4, Sayı: 1, 4-9.
F3. Balık, İ., 2011.Denizlerimiz: Karadeniz'de kirlenme sorunu. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni, Yıl 2, Sayı 3, 3-6.
F2. Balık, İ., 2010.Denizlerimiz: Karadeniz. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni, Yıl 1, Sayı 1-2, 9-10.
F1. Balık, İ., 1998. Beyşehir Gölü ndeki sudak balığının zararları, göldeki su seviyesi problemleri, Tarım ve Köy Dergisi, 46-48.
 
G- KİTAPLAR, DERS NOTLARI VE TEKNİK RAPORLAR
G1. Merit, İ., Bayrak, M., Yahşi, R., Akyürek, H., Balık, İ., Filis, N., Vatansever, H., Yılmaz, M. 1993. Balık Yetiştiriciliği ve İçsu Av Araçları, (Editör İ. Mert). Tarım ve Köyişleri Baklanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Çiftçi Eğitimi ve Yayım Serisi, Yayın No: 11, Ankara.
 
 

Öğrenim Durumu

 • Profesörlük - Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
 • Doçentlik - Üniversitelerarası Kurul Su Ürünleri Avlama Teknolojisi
 • Doktora - Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Yüksek Lisans - Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Lisans - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Akademik Görevler

 • Prof. Dr. - Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, 2009
 • Doç. Dr. - Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, 2007-2009
 Bilimsel Dergilerdeki Görevleri
Journal of Maritime and Marine Sciences
Journal of ETA Maritime Sciences (Danışma Kurulu Üyesi)
Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research (Danışma Kurulu Üyesi)
Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Degisi (Yayın Kurulu Üyesi)

Düzenlenmesinde görev aldığı sempozyum, kongre, çalıştay, panel vb. bilimsel toplantılar

II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu (Sempozyum Komitesi ve Bilim Kurulu Üyeliği), 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir, Isparta
​II. Ulusal Liman Kongresi (Bilim Kurulu Üyeliği), 5-6 Kasım 2015, İzmir
I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu (Bilim Kurulu Üyeliği), 7-9 Şubat 2006
Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Antalya,  16-18 Mayıs 2007
Doğu Karadeniz Balıkçılık Paneli, Ordu,  9 Mayıs 2012
Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği ve Çevresel Etkileşim Paneli, Fatsa, Ordu, 8 Ocak 2013
Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı (Bilim Kurulu Üyeliği), 29 Nisan 2014
Türk Deniz Ticareti Sempozyumu (Düzenleme Kurulu Başkanlığı), 29 Nisan-1Mayıs 2015
Ekoloji Kongresi (Bilim Kurulu Üyeliği), 6-9 Mayıs 2015
II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu (Sempozyum Komitesi ve Bilim Kurulu Üyeliği), 20-22 Mayıs 201

Katıldığı bazı sempozyum, konferans, kongre ve toplantılar

İngilizce Dil Kursu, Türk-İngiliz Kültür Derneği, Kasım 1993-Haziran 1994, ANTALYA
IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, Eğirdir/ISPARTA
XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1998, SAMSUN
III. Su Ürünleri Sempozyumu, 1998, ERZURUM
X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Eylül 1999, ADANA
"Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Su Ürünlerinin Bugünkü Durumu ve Gelişme İmkanları" Çalışma Toplantısı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 15-17 Mayıs 2000, ŞANLIURFA
XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-6 Eylül 2001, HATAY
Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 1-3 Ekim 2003, ANKARA
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları, ANKARA
I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 2005, Beyşehir, KONYA
International Council for the Exploring Seas (ICES) Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour (WGFTFB) Meeting, 03-07 April 2006, İZMİR, TURKEY
EIFAC Symposium On Interactions Between Social, Economic And Ecological Objectives Of Inland Commercial And Recreational Fisheries And Aquaculture, 2008, ANTALYA, TURKEY
XV. Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize
AdriaMed training course on Virtual Population Analysis (VPA) methods in fish stock assessment, 22-26 Kasım 2010, Roma, İtalya.
FABA 2012 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir
The first International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March 2013, Cyprus
V. Ulusal Denizcilik Kongresi, 11 Kasım 2012, İstanbul
Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği ve Çevresel Etkileşim Paneli, Fatsa, Ordu, 8 Ocak 2013, Fatsa, Ordu
Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı (Bilim Kurulu Üyeliği), 29 Nisan 2014; Eğirdir, Isparta
Türk Deniz Ticareti Sempozyumu (Düzenleme Kurulu Başkanlığı), 29 Nisan-1Mayıs 2015, Fatsa, Ordu
Ekoloji Kongresi (Bilim Kurulu Üyeliği), 6-9 Mayıs 2015, Sinop
FABA 2016-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 3-5 Kasım 2016, Antalya.
ECOLOGY2017-Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2017, Kayseri.

Yürütücülüğünü yaptığı projeler

Beyşehir Gölü Balık Populasyonlarının Araştırılması ve Sudak Populasyonunun Göl Balıkçılığı Üzerine Etkileri, TAP (Tarımsal Araştırma Projesi), 1994-1997.
Farklı Özelliklerdeki Uzatma Ağlarının Sudak (Stizostedion lucioperca (L.)) ve Sazan (Cyprinus carpio L.) Avcılığında Av Verimlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi, 1998-2000.
Carassius auratus gibelio (L., 1782) nun Aşılanmasından Sonra Eğirdir Gölü Balıkçılığında Gözlenen Değişikliklerin ve Bu Balık Türünün Göl Balıkçılığı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi,  2000-2002.

Araştırmacı olarak görev aldığı projeler

Çivril (Işıklı) Gölü Limnolojik Araştırma Projesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi, 1989-1992.
Eğirdir Gölü Stok Tespiti, TÜBİTAK Projesi, DEBAG, 15/G, 1989-1992. 
Karacaören-I Baraj Gölü nde Balık Avcılığına Esas Olabilecek Kriterlerin Tespiti, TAP, 1996-1998. 
Karamık Gölü Balıkçılığı ve Ekonomik Balık Türlerinin Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, 2002-2004.
Beymelek Lagün İşletmeciliğinde Sürdürülebilir Üretim Modellemesi, 2006-2007. 
Ulusal bilimsel kuruluşlarca verilen teşvik ödülleri
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Sayı: B.02.1.BAK.0.65.02.00.BYTP.526, Tarih: 21/10/2002.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Sayı: B.02.1.TBT.0.06.02.00.BYTP.530, Tarih: 21/09/2004.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Sayı: B.02.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/2008-991.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Sayı: B.02.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/2009-221.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Sayı: B.02.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/2009-1562.