Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

2012-

Yrd. Doç Dr.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

2012-2012

Mühendis

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2000-2012

Arş. Gör.

19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

1996-2000

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1Durmuş, İ., Ataşoğlu, C., Mızrak, C., Ertaş, S., Kaya, M. Effect Increasing Zinc Concentration in the Diets of Brown Parent Stock Layers on Various Production and Hatchability Traits. Archives of Animal Breeding (Archiv für Tierzucht), Volume; 47, Number; 5, 483-489 (2004)

A2. Durmuş, İ., Kalebaşı, S. Effect of fluctuate ligting on performance of laying hens. Archiv Tierzucht (Archives Animal Brdeeding),  Volume; 52, Number; 2,  200-204 (2009)

A3. Durmuş, İ., Göger, H., Demirtaş, Ş.E., Yurtoğulları, Ş. Comparison of Rapit and Slow Feathering Egg Layers with Respect to Egg Production and Hatchability Parameters. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume; 5, Issue; 1, 66-71 (2010)

A4. Kamanlı, S., Durmuş, İ., Demir, S. Hatching Characteristics of Abnormal Eggs. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume; 5(3), 1-4 (2010)

A5. Mizrak, C., Durmuş, İ., Kamanli, S., Demirtaş, Ş.E., Kalebaşı, S., Karademir, E., Doğu, M. Determination egg consumption and consumer habits in Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. ) 36(6),592-601 (2012)

A6. Durmuş, İ. Determınıng Effects of Use of Varıous Dısınfectıng Materıals on Hatchıng Results and Total Bacterıal Count. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(8),739-744 (2012)

A7. Durmuş, İ., Göger, H., Demirtaş, Ş.E., Yurtoğulları, Ş. Production traits and hatching of a Barred Rock 1 pure line, its feather sexable strains and their crosses. Animal Production Science, 52 (10 ), 945-948 (2012) 

A8. . Durmuş, İ., Mizrak, C., Kamanli, S., Demirtaş, Ş.E., Kalebaşı, S., Karademir, E., Doğu, M. Poultry meat consumption and consumer trends in turkey. Bitlis Eren UniversityJournal of Science and Technology, 1(2), 10-14 (2012).

A9. Durmuş, İ., Kamanlı, S., Arıcı, Y.K., Özcan, M.A.Effect of Different Fertility Rates on Chick Quality and Hatching Parameters in Hatching Eggs. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 3(2):71-75, (2015).

A10. Durmuş, İ., Kamanlı, S. Effects of Cold and Heat Stress on Egg Quality Traits of a Newly Developed Native Hybrid Layer. Agriculture-Food Science and Technology, 3(6):444-447, (2015).

A11. Kamanli, S., Durmus, I., Yalcin, S., Yıldırım, U., Meral, O. Effect of prenatal temperature conditioning of laying hen embryos: Hatching, live performance and response to heat and cold stress during laying period. Journal of Thermal Biology, 51:96–104, (2015).

A12. Ascı, E., Durmus, İ.. Effect of Egg Shape Index on Hatching Characteristics. Agriculture-Food Science and Technology, 3(7):583-587, (2015).

A13. Kamanlı, S., Durmuş, İ., Demir, S., Tarım, B. Effect of different light source on performance and egg quality traits in laying hens. European Poultry Science, 79:DOI: 10.1399/eps.2015.109, (2015).

A14. Alkan, S., Durmuş, İ.  Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği: Beç Tavuğu Yetiştiriciliği, Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 3(10): 806-810, 2015

A15. Durmuş, İ., Kamanlı, S., Alkan, S.  2016. Kahverengi Yumurtacı Saf Hatlarda Bazı Yumurta Kalite Özelliklerinin Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkisi. Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 4(9): 743-747.

A16. Alkan, S., Karslı, T., Durmus, İ., Karabağ, K. 2016. Beç Tavuklarında (Numida meleagris) Yumurta Şekil İndeksinin Yumurta Kalitesine Etkileri. Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 4(9): 758-762.

A17. Durmus, İ., Alkan, S., Narinç, D.  Karslı, T., Karabağ, K. 2017. Effects of mass selection for different purposes on egg production traits in Japanese quail. European Poultry Science, 81, DOI: 10.1399/eps.2017.168

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Okumuş, A., Durmuş, İ. Egg Color Genes And Quantative Utilisation in Japanese Quail. 10th European Poultry Conference, June 21-26, Jerusalem, Israel (1998). 

B2. Durmuş, İ., Kamanlı, S., Aygören, H. Effect of Coating Eggs with Different Materials on Hatching Results. International Egg Symposium, The Return of The Good Egg, November 26-28, İstanbul/Turkey ,s;171-175 (2008). 

B3. Mızrak, C., Boğa, A.G., Yenice, E., Durmuş, İ., Koçanaoğulları, S., Karademir, E., Kahraman, Z.Some Performancae Characteristics of Brown Layer Parents Devehoped at Poultry Research Institute in Turkey.  2 nd Mediterraean Summit of WPSA, October 4-7, Antalya, Turkey (2009). 

B4. Durmuş, İ., Mızrak, C., Kamanlı, S., Demirtaş, Ş., Kalebaşı, S., Karademir, E., Doğu, M. Türkiye’de Tavuk Eti Tüketimi ve Tüketici Eğilimleri. 1. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 11-15 Mayıs, Antalya, Türkiye (2011). 

B5. Mızrak, C., Durmuş, İ. Structure of Poultry Farming and Selection Works in Turkey. The International Exhibition and Scientific Conference, Science, Technology and Innovation at the Epoch of Happiness of the Powerful State, June 12-14, Ashgabat, Turkmenistan (2012)

B6. Durmuş, İ., Göger, H., Demirtaş, Ş.E., Yurtoğulları, Ş. Production traits and hatching of a Barred Rock 1 pure line, its feather sexable strains and their crosses.24th International Scientific- Expert Conference of Agriculture and  Food Industry, September 24-28, Sarajevo, (2013).

B7. Kamanlı, S., Durmuş, İ., Yalçın, S., Yıldırım, U., Babacanoğlu, E., Meral, Ö. Effect of cyclic incubation temparature on hatching performance of laying chicks.The International Congress on Advancements in Poultry Production in The Middle East and African States, October 21-25, Belek-Antalya/Turkey, (2013).

B8. Durmuş, İ., Kamanlı, S. Effects of Cold and Heat Stress on Egg Quality Traits of a Newly Improved Hybrid Layer. 6. International Agricultural Symposium, October 15-18, Johorina-Bosnia and Herzegovina, (2015).

B9. Alkan, S., Karslı, T., Galiç, A., Karabağ, K.,  Durmuş, İ. Prediction of Post–broken traits using pre-broken traits as regressors in Guinea fowl eggs, 6. International Agricultural Symposium, October 15-18, Johorina-Bosnia and Herzegovina, (2015).

B10. Alkan, S., Karabag, K., Karsli, T., Durmus, I. 2016. Determination Of Effective Temperatures In Hen Houses. 27th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2016, Bursa-Turkey.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1Durmuş, İ., Alkan, S. Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu El Kitabı. Olay Ofset, 48 s, (2015).

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1Durmuş., İ., Güler, A. Bal Arısı (Apis mellifera L.)’da Değişik  Koloni Populasyonu Gücü, Yüksük Tipi ve Hasat Zamanlarının Arı Sütü Verimine Etkisi. OMÜ. Ziraat Fak. Dergisi, 14,(1):107-115 (1999). 

D2. Okumuş, A., Durmuş, İ. Bıldırcınlarda Yumurta Kabuğu-Renk Polimorfizmini Kontrol Eden Genler ve Kantitatif Değerlendirilmesi. OMÜ. Ziraat Fak. Dergisi, 14,(2):1-10 (1999).

D3. Durmuş, İ., Güler, A. Kafkas Arısının (Apis mellifera caucasica) Bazı Biyolojik ve Davranış Özellikleri. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,15(3):105-111 (2000). 

D4. Durmuş, İ. Arı Sütü. Ziraat Mühendisliği Dergisi, S; 328, s;42-46 (2000).

D5. Öztürk, F., Durmuş, İ. Türkiye’deki Tavukçuluk İşletmelerinin Genel Durumu. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;3, Sayı;2, s;7-16 (2001).

D6. Öztürk, F., Durmuş, İ. Türkiye’de Tavukçuluk Sektöründe Girdi-Ürün Fiyat Pariteleri ve Dünyadaki Durum. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı,336; s;26-31 (2002).

D7. Durmuş, İ., Öztürk, F. Avrupa Birliği Ülkelerinde Kanatlı Hayvan Sektörü. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı,337; s;4-9 (2002).

D8. Durmuş, İ., Karaçay, N., Kamanlı, S. Yumurta Tavuklarında Işığın Fizyolojik Etkisi ve Aydınlatma Programları. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Sayı, 342, s;28-31 (2004).

D9. Mızrak, C., Durmuş, İ., Ertaş, S., Kaya, M. Yumurtacı Ebeveynlerin Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Çinko İlavesinin Yumurtanın İç Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;5, Sayı;1, s; 16-19 (2004). 

D10. Durmuş, İ., Mızrak, C., Ertaş, S., Kaya, M. Rasyon ÇinkoSeviyesinin  Damızlık Horozların Testis Ağırlığı ve Spermatozoa Yoğunluğu Üzerine Etkisi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;5, Sayı;1, s;20-24 (2004).

D11. Durmuş, İ., Longa, R., Öztürk, F., Atik, Z.  Türkiye’de Devekuşu Yetiştiriciliği. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Sayı; 344, s.,36-39 (2005).

D12. Durmuş , İ., Öztürk, F., Kalebaşı, S. Türk Cumhuriyetlerinde Tavukçuluk Sektörü. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;6, Sayı;1, s., 69-71 (2005). 

D13. Durmuş, İ., Öztürk, F. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kuluçkahane, Kesimhane ve Tavukçuluk İşletmelerinin Genel Durumu. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;6, Sayı;1, s.,32-35, (2005).

D14. Göğer, H., Durmuş, İ. Östrojen Seviyesinden Yararlanarak Yumurtadan Çıkmadan Önce Civcivlerde Cinsiyetin Belirlenmesi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;6, Sayı;1, s.,61-63 (2005). 

D15. Durmuş, İ., Yenice, E., Demirtaş, Ş.E. Yumurta Anormallikleri. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;7, Sayı;1, s.,66-71 (2007). 

D16. Durmuş, İ., Demirtaş, Ş.E. Can, M., Kalebaşı, S. Ankara İlinde Yumurta Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;7, Sayı;1, s.,42-45 (2007). 

D17. Durmuş, İ., Türkoğlu, M. Geliştirilmekte Olan Yerli Beyaz Yumurtacı Saf Hatlar ve Melezlerinde Bazı Verim ve Yumurta Kalitesi Özellikleri. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;7, Sayı;1, s.,23-30 (2007) 

D18. Durmuş, İ., Sarıca, M., Aktan, S., Yıldız, T., Kahraman, Ertaş, S.Geliştirilmekte Olan Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;8 , Sayı;1, s.,5-9 (2009). 

D19. Durmuş, İ., Kamanlı, S., Aygören, H. Damızlık Yumurtaları Değişik Maddelerle Kaplayarak Depolamanın Kuluçka Sonuçlarına Etkisi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt; 8, Sayı;1, s.,23-25 (2009). 

D20.  Kamanlı, S., Durmuş, İ., Aygören, H. Farklı Sıcaklık ve Sürelerde Uygulanan Ön Isıtmanın Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;8 , Sayı;1, s.,20-22 (2009).

D21.  Durmuş, İ., Kamanlı, S., Demirtaş, Ş.E., Demir, S.Barred Rock-1, Rhode Island Red-2 ve Colombiyan Yumurtacı Saf Hatlarında Yumurta Kalite Özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 50 (1) 33-39 ( 2010).

D22. Mırzak, C., Boğa, A.G., Durmuş, İ., Demirtaş, Ş., Demir, S., Yıldırım, U., Yıldız, T., Atik, Z., Tunca, M. Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt;9, Sayı;1, s.,5-10 (2010).

D23.Durmuş, İ., Kamanlı, S., Yumurtacı Tavuklarda Kafes Katlarının Bazı Verim Özelliklerine Etkisi İle Bu Verimler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi. 1(2), s.,77-82 ( 2012). 

D24.  Durmuş, İ., Üçkardeş, F., Demirtaş Ş.E., Gültekin, M., Demir, S. Verilerin Grup veya Bireysel Olarak Alınmasının Araştırma Sonuçlarına Etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 2 (1), 13-16 ( 2013).

D25. Kamanlı, S., Durmuş, İ. Civciv Kalitesi Değerlendirme Yöntemleri ve Civciv Kalitesinin İyileştirilmesi Konusundaki Son Yaklaşımlar. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 11 (1): 40-44 (2014).

D26.  Köse, B., Durmuş, İ. Ordu İlindeki Tavukçuluk İşletmelerinin Genel Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Akademik Ziraat Dergisi, 3(2):89-94, (2014).

D27. Durmuş, İ. Yumurta Kalite Özelliklerinin Kuluçka Sonuçlarına Etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 3(2):95-99, (2014).

D28. Durmuş, İ., Kamanlı, S., Akçay, S., Alkan, S. Kuluçkalık Yumurtalarda Diziliş Şeklinin Pozisyon Bozuklukları Üzerine Etkisi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 12(1):5-8, (2015).

D29. Benli, N., Durmuş, İ. Değişik Markalarda Ordu İlinde Satışa Sunulan Yumurtaların Kalite Özeliklerinin Belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 4(1):27-36, (2015).

D30. Artan, S., Durmuş, İ. Köy, Serbest ve Kafes Sistemlerinde Üretilen Yumurtaların Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması. Akademik Ziraat Dergisi, 4(2):89-97, (2015).

D31. Kamanlı, S., Boğa, A.G., Durmuş, İ.  Beyaz Yumurtacı Ebeveyn Hatlarında İkili Melez Kombinasyonların Bazı Verim ve Yumurta Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 13 (1): 1 - 4, 2016.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Güler, A., Durmuş, İ. Önemli Bal Arısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Kanat Damar Açıları. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Samsun (1998). 

E2. Güler, A., Durmuş, İ. Bal Arısı (Apis mellifera L.)’nda Şekerin Beslemedeki Yeri ve Önemi. Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, 28-30 Eylül, 162-170, Kemaliye/Erzincan (1999). 

E3. Güler, A., Gürel, A,C., Durmuş, İ. Bal Arısı (Apis mellifera L.)’nda Fizyolojik ve Davranış Karakterlerini Belirleme Yöntemleri. Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, 28-30 Eylül, 180-188, Kemaliye/Erzincan (1999).

E4Durmuş, İ. Güler., A. Bal Arısı (Apis mellifera L.)’da Değişik  Koloni Populasyonu Gücü, Yüksük Tipi ve Hasat Zamanlarının Arı Sütü Verimine Etkisi. Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1.Ulusal Arıcılık Sempozyumu, 28-30 Eylül, 171-179, Kemaliye/Erzincan (1999).

E5. Akman, N., Kumlu, S., Özkütük, K., Elibol, O., Aksoy, F., Durmuş, İ., Erdoğan ,G. Türkiye’de Damızlık Üretimi ve Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, Ankara, 2. Cilt, S;825-847 (2005).

E6Durmuş, İ., Demirtaş, Ş.E. Can, M., Kalebaşı, S. Ankara İlinde Yumurta Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. 5. Ulusal Zootekni Kongresi. 5-8 Eylül 2007, s, 59, VAN (2007).

E7. Mızrak, C., Göger, H., Boğa, A.G., Durmuş, İ. Türkiye’de Yumurtacı Damızlık ve Hibrit Üretim Çalışmaları. Avrupa Birliği Kriterlerine Uyum Sürecinde Türkiye Tavukçuluğu Sempozyumu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 15-17 Kasım, S; 143-152, İzmir (2007).

E8. Kamanlı, S., Durmuş, İ., Aygören, H. Farklı Sıcaklık ve Sürelerde Uygulanan Ön Isıtmanın Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 24-26 Haziran, S;151, Erzurum (2009).

E9. Durmuş, İ., Yenice, E., Demirtaş, Ş.E.Yumurta Anormallikleri. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 24-26 Haziran, S;141, Erzurum (2009).

E10. Kamanlı, S.. Durmuş, İ., Demir, S. Anormal Yapılı Yumurtaların Kuluçka Özellikleri. Kümes Hayvanları Kongresi, 07-09 Ekim 2010., S;84, Kayseri (2010).

E11. Durmuş, İ., Kalebaşı, S. Dalgalı Aydınlatma Programının Yumurtacı Tavukların Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi. Kümes Hayvanları Kongresi, 07-09 Ekim2010. S;85, Kayseri (2010).

E12. Durmuş, İ., Kamanlı,S., Demirtaş, Ş.E., Demir, S. Barred Rock 1, Rhode Island Red 1 ve Colombian Yumurtacı Saf Hatlarında Yumurta Kalite Özellikleri. Kümes Hayvanları Kongresi, 07-09 Ekim 2010, S;86, Kayseri (2010).

E13. Durmuş, İ., Göger, H., Demirtaş, Ş.E., Yurtoğulları, Ş. Hızlı ve Yavaş Tüylenen Yumurtacı Tavukların Yumurta Verimi ve Kuluçka Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması. Kümes Hayvanları Kongresi, 07-09 Ekim 2010, S;87, Kayseri (2010).

E14. Mızrak, C., Durmuş, İ. Türkiye’de Damızlık ve Ticari Yumurtacı Tavuk Islahı ile Bunların Tavukçuluk Sektörüne Entegrasyonu Çalışmaları. Kümes Hayvanları Kongresi, 07-09 Ekim 2010, S;32, Kayseri (2010).

E15. Kamanlı, S., Durmuş, İ. Civciv Kalitesi Değerlendirme Yöntemleri ve Civciv Kalitesinin İyileştirilmesi Konusundaki Son Yaklaşımlar. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan 2011, S;320; Eskişehir (2011).

E16.  Durmuş, İ., Sarıca, M., Aktan, S., Yıldız, T., Kahraman, Z., Ertaş, S. Geliştirilmekte Olan Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan 2011, S;318; Eskişehir(2011). 

E17. Sarıca, M., Mızrak, C., Durmuş, İ., Yamak, U.S. Kanatlı Yetiştiriciliğinde Damızlık Üretimi ve Ülkemizdeki Çalışmalar. 7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül 2011, S;40-62, Adana (2011).

E18. Mızrak,C., Durmuş, İ., Kamanlı, S., Demirtaş, Ş.E., Kalebaşı, S., Karademir, E., Doğu, M. Türkiye’de Yumurta Tüketimi ve Tüketici Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 3-5 Ekim 2012, S; 61-74, İzmir (2012).

E19. Durmuş, İ. Yumurta Kalite Özelliklerinin Kuluçka Sonuçlarına Etkisi. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 9-11 Ekim 2014, S; 37, Elazığ (2014).

E20. Durmuş, İ., Alkan, S., Akçay, S., Kamanlı, S. Tavuklarda Yumurta Kalitesinin Farklı Bir Yöntemle Değerlendirilmesi. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi  3-5 Eylül, S;750-755, Konya (2015).

E21. Köse, B., Durmuş, İ. Ordu İlindeki Tavukçuluk İşletmelerinin Genel Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi  3-5 Eylül, S;666-672, Konya (2015).

E22. Durmuş, İ., Alkan, S., Akçay, S. 2016. Serbest Sistemde Yetiştirilen Yerli ve Yabancı Ticari Yumurtacı Tavukların Yumurta Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016 Samsun, S;105-114.

F. Diğer yayınlar :

F1. Durmuş, İ., Mızrak, C. Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünce Geliştirilen Yumurtacı Hibrit ve Ebeveynlerinin Türkmenistan’da Üretilmesi. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje Sonuç Raporu. 31 s.,(2010).

F2. Durmuş, İ., Alkan, S. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje Sonuç Raporu. 75 s, (2015).

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Bal Arısı (Apis mellifera L.)’nda Değişik Koloni Populasyonu Gücü, Yüksük Tipi ve Hasat Zamanlarının Arı Sütü Verimine Etkisi. Yüksek Lisans Tez Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 1998.

 

2. Avrupa Birliği ile İlişkiler Çerçevesinde Tavukçuluk Alt Sektörleri Üzerine Bir Araştırma. TAGEM Projesi, Yardımcı Araştırmacı(2001).

 

3. Yumurtacı Ebeveynlerin Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Çinko İlavesinin Çeşitli Verim ve Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi, TAGEM Projesi, Proje Yürütücüsü (2003).

 

4. Tavukçuluk Alt Sektörleri Üzerine Türk Cumhuriyetlerinde Dış Pazar Araştırması. TAGEM Projesi, Proje Yürütücüsü (2005).

 

5. Devekuşu Yetiştiren İşletmelerinin Genel Durumu. TAGEM Projesi, Proje Yürütücüsü (2005).

 

6. Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Yerli Ticari Yumurtacı Hibritlerin Performanslarının Kamu Koşullarında Test Edilmesi,  TAGEM Projesi, Proje Yürütücüsü (2009).

 

7. Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Yumurtacı Saf Hatların Islahı ile Bu Hatlardan Elde Edilen Hibrit ve Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özelliklerinin Tespiti TAGEM Projesi, Yardımcı Araştırmacı (2010).

 

8. Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Yumurtacı Hatların Islahı, Çeşitli Verim Özelliklerinin Tespiti ve Türkiye Tavukçuluğuna Entegrasyonu, TÜBİTAK Projesi, Yardımcı Araştırmacı (2006-2010).

 

9. Yem Endüstrisine Yönelik Endüstriyel Enzimlerin Üretimi (YEM-EN),TÜBİTAK Projesi, Yardımcı Araştırmacı (2009-).

 

10.Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Yumurtacı Hibrit ve Ebeveynlerinin Türkmenistan da Üretilmesi, TİKA Projesi, Proje Yürütücüsü (Koordinatörü) (2005-2010).

 

11.Yumurtacı Tavuklarda Thermoregülasyonun Epigenik Adaptasyon Yoluyla Geliştirilmesi, TAGEM Projesi, Proje Yürütücüsü(2010-).

 

12. Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Bulunan Saf Hatlardan Kanat Tüylenme Hızına Göre Cinsiyet Ayırımına İmkân Sağlayan Soyların Geliştirilmesi TAGEM Projesi, Yardımcı Araştırmacı (2010-).

 

13.Türkiye’de Yumurta ve Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Özel Sektör Projesi, Yardımcı Araştırmacı (2010)

 

14. Değişik Dezenfektan Maddeleri Kullanımının Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Özel Sektör Projesi, Proje Yürütücüsü (2010-2011)

 

15. Kuluçkalık Yumurtalarda Değişik Döllülük Oranlarının Kuluçka Özellikleri ve Civciv Kalitesi Üzerine Etkisi, BAP Projesi, Proje Yürütücüsü (2013).

 

16. Doğu Karadeniz Bölgesinde Serbest Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması. DOKAP Projesi, Proje Koordinatörü (2014-)

 

17. Doğu Karadeniz Bölgesi Hayvancılığını Geliştirmek Üzere Üniversite Eğitim, Araştırma, Uygulama Faaliyetleri ile Üreticilerin Eğitimine Yönelik Model Hayvancılık Tesisleri ve Eğitim Merkezi Kurulması. DOKAP Projesi, Proje Koordinatörü (2014-)

 

18. Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Ar-Ge Kümesi Şartlarında Karşılaştırılması, TAGEM Projesi, Yardımcı Araştırmacı (2014- )

 

19. Yumurta Şekil İndeksinin Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi. BAP Projesi, Proje Yürütücüsü (2014).

 

20. Değişik Markalar Adı Altında Ordu İlinde Satışa Sunulan Yumurtaların Kalite Özeliklerinin Belirlenmesi, BAP Projesi, Proje Yürütücüsü (2014).

 

21. Köy, Serbest sistem ve Geleneksel Kafes Koşullarından Elde Edilen Yumurtaların Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması, BAP Projesi, Proje Yürütücüsü (2014).

 

22. Ordu İlindeki Tavukçuluk İşletmelerinin Genel Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri, BAP Projesi, Proje Yürütücüsü (2014).

23. Yerli ve Yabancı Ticari Kahverengi Yumurtacı Tavukların Serbest (Free-Range) Yetiştirme Sisteminde ve Üretici Koşullarında Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması, TAGEM Projesi,  Proje Yürütücüsü (2015-).

24. Altlıklı Yer ve Serbest Sistemde (Free Range) Yetiştirilen Tavuklardan Elde Edilen Yumurtaların Fiziksel ve Kimyasal Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması, BAP Projesi, Proje Yürütücüsü (2015-)

25. Doğu Karadeniz Bölgesinde Organik Yumurta Tavukçuluğunun Tanıtılması. DOKAP Projesi. Proje Yürütücüsü (2016).

26. Varsayımları yerine gelmediğinde Varyans analizi ile alternatiflerinin karşılaştırılması. BAP Projesi. Yardımcı Araştırmacı (2014-2016).