A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Tarakçı, Z., Anıl, M., Koca, I., İslam, A., 2014. Effects of adding cherry laurel (Laurocerasus officinalis) on some physicochemical and functional properties and sensorial quality of tarhana. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. Wageningen Academic Publishers DOI: 10.3920/QAS2012.0155, 5(4):347-355 (SCI)
 2. Kuvancı, A., İslam, A., Güler, A., Duman, M., 2013. Kivide bal arısının tozlanma, meyve tutumu ve tohum sayısı üzerine etkileri. Akademik Ziraat Dergisi 2(2):83-90
 3. İslam, A., Altuntas, E., Cangi, R., Kaya, C., Yildiz, A. 2012. Physicochemical and colour properties of organic and conventional kiwifruits as affected by storage periods. International Journal of Food Engineering, Volume 8, Issue 4, Pages –, ISSN (Online) 1556-3758, DOI:10.1515/1556-3758.2770 (SCI)
 4. İslam, A., Deligöz, H., 2012. Ordu İlinde Karayemiş (Prunus laurocerasus L.) Seleksiyonu. Akademik Ziraat Dergisi 1(1):37-44
 5. Odabaş, M.S., Çelik, H., İslam, A., 2009. Non-destructive leaf area prediction model for “Kiraz” cherry laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) The European Journal of Plant Science and Biotechnology. 3:97-99 (SCI)
 6. Cangi, R., Çelik, H., Odabaş, F., İslam, A., 2006. Determination of Ampelografic Characteristics of Some Naturel Foxy Grape Types Grown in Northern Turkey (in Trabzon province). Asian Journal of Plant Sciences 5(2):373-377 (SCI)
 7. Koyuncu, M.A., Islam, A., Küçük, M. 2005. Fat and fatty Acid Composition of Hazelnut Kernels in Vacuum Packages during Storage. Grasas y aceites, 56(4): 263-266 (SCI)
 8. İslam, A., Özgüven, A.I., Bostan, S.Z., Karadeniz, T., 2005. Relationships among Nut Characteristics in the Important Hazelnut Cultivars. Pakistan Journal of Biological Science 8(6):914-917
 9. İslam, A., 2003. Clonal Selection in Uzunmusa Hazelnut. Plant Breeding. 122:368-371 (SCI)
 10. İslam, A., 2002. ‘Kiraz’ Cherry Laurel. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 30(4):301-302 (SCI)
 11. İslam, A., 2002. Correlation between Phenolic Compounds and Shoot Growing in Apricot Cultivars. Poljoprivreda, 8(2):37-39
 12. Bostan, S.Z., İslam, A. 1999. Some Nut Characteristics and Variation of These Characteristics within Hazelnut Cultivar Palaz. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23(4):367-370
 13. Bostan, S.Z., İslam, A.1999. Determination of Interrelationships Among Important Nut Quality Characteristics on Palaz and Sivri Hazelnut Cultivars by Path Analysis. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23(4):371-375

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Çelik, H., İslam, A., 2014. Blueberry Species Introduction, Selection and Cultivation Practice in Northeastern Part of Anatolia. Proc. Tenth Int. Symp. on Vaccinium and Other Superfruits, Maastricht Acta Hort. 1017: 441-446
 2. İslam, A., Turan, A., 2013. The evaluation of good agricultural practices in hazelnut growing. 24. International Scientific Expert conference of Agriculture and Food Industry. Sarajevo, September 25-28, Proceedings 471-474
 3. Islam, A., Çelik, H., Aygün A., Kalkışım, Ö. 2010. Selection of native cherry laurels (Prunus laurocerasus L.) in the blacksea region International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Famagusta. Proceedings 15-17.
 4. Islam, A., Çelik, H., Aydın, E., Yıldız, A., 2010. Bazı bögürtlen çesitlerinin Hayrat (Trabzon) ekolojik kosullarina adaptasyonu. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Famagusta. Proceedings 322-326.
 5. Kuvancı, A., İslam, A., Günbey, B., Yılmaz, Ö., Güney, F., 2010. Bal arısı ile tozlaşmanın kivi meyvesinde C vitamini içeriğine etkisi. İkinci Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, Bildiriler Kitabı, 267-272.
 6. İslam, A., Vardal, E., 2009. Pomological characteristics of cherry laurel (Prunus laurocerasus L.) grown in Rize. First International Symposium on Pomegranate and Mediterranean Fruit, October 16-19, Adana Acta Hort. (ISHS) 818: 133-136
 7. İslam, A., Yarılgaç, T., Özgüven, A.I. 2006. Pomological and morphological characteristics of pomegranate grown in Black Sea Region. First International Symposium on Pomegranate and Mediterranean Fruit, October, 16-19, Adana Acta Hort. (ISHS) 818: 121-124
 8. İslam, A., Çelik, H., Serdar, Ü., 2008. Evaluation of Vaccinium arctostaphyllos selections from the Artvin and Trabzon Provinces of Turkey. 9. International Symposium on Vaccinium. OR. 810:129-132
 9. İslam, A., Kurt, H., Turan, A., 2004. Effect on Yield and Nut Quality of Ocak and Single Trunk Training Systems. Sixth Int. Congress on Hazelnut. Acta Horticulturae 686:259-262
 10. İslam, A., Özgüven, A.I. 2001. Clonal Selection in the Turkish Hazelnut Cultivars Grown in Ordu Province. Fifth Int. Congress on Hazelnut ISHS Pub. Acta Horticulturae, 556:203-208
 11. Bostan, S.Z., A. İslam, Yılmaz, M., 2001. Effect of potassıum humate on hazelnut seed germınatıon Fifth Int. Congress on Hazelnut ISHS Pub. Acta Horticulturae, 556:287-290
 12. Özgüven, A.I., L. Son, C. Yılmaz, İslam, A. 1997. The Effects of Hand and Chemical Thinning on Fruit Size and Quality of Septik Apricot. Fifth Int. Sym. on Temperate Zone Fruit. ISHS Pub. Acta Horticulturae 441:137-140
 13. Bostan, S.Z., A. İslam, Şen, S.M. 1997. Investigation on Nut Development in Hazelnuts and Determination of Nut Characteristics and Variation within Cultivars in Some Hazelnut Cultivars. Fourth Int. Congress on Hazelnut ISHS Pub. Acta Horticulturae 445:101-108
 14. Koyuncu, M.A., Koyuncu, F., Bostan, S.Z., İslam, A., 1997. Change of Fat Content and Fatty Acid Compositions During the Fruit Development Period in the Hazelnuts Tombul and Palaz Cultivars Grown in Ordu. Fourth Int. Congress on Hazelnut ISHS Pub. Acta Horticulturae 445:229-233
 15. Bostan, S.Z., İslam, A., Aygün, A. 1997. A Study on Pomological Characteristics of Local Fig Cultivars in Northern Turkey. First Int. Sym. on Fig ISHS Pub. Acta Horticulturae 480:71-73
 16. Koyuncu, M.A., Bostan, S.Z., İslam, A., Koyuncu, F. 1997. Investigations on Some Physical and Chemical Characteristics in Fig Cultivars Grown in Ordu. First Int. Sym. on Fig ISHS Pub. Acta Horticulturae 480:87-89

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 1. İslam, A., 2013. Üzümsü Meyveler (Bölüm 7 ve 14). Tomurcukbağ Ltd. Şti. Eğitim Yayınları No: 1, Ankara

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Öztürk, D., İslam, A., 2014. Türkiye’de Organik Ürünlerin Pazarlanması. GOP Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 9(1):75-94
 2. İslam, A., Bostan, S.Z., Yılmaz, E., 2009. Trabzon ili Yomra ilçesinde yetişen Yomra elmasının pomolojik özellikleri üzerine bir araştırma. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi. 2(2):107-110.
 3. Şen, F., İslam, A., Koç, S., Karaçalı, İ., 2009. Elmada Fizyolojik Bozukluklar. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi. 2(1):121-126.
 4. Şekeroğlu, N., İslam, A., Sıralı, R., Özkutlu, F., 2006. Doğu Karadeniz Bölgesi Tarımına Genel Bir Bakış. Hasad Dergisi, 255:80-95
 5. İslam, A., Özgüven, A.I., 2005. Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliği. Ziraat Mühendisliği Dergisi 345:34-37
 6. İslam, A., Özgüven, A.I., 2003. Clonal Selection in Tombul Hazelnut Cultivar. Journal of Agr. Fac. Ç.Ü., 18(2):111-116
 7. Bostan, S.Z., İslam, A., 2003. Effect of Potassium Humate on Walnut Seedling Growth. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 34(1): 29-33
 8. Bostan, S.Z., İslam, A., 2003. Trabzon’da Yetiştirilen Mahalli Karayemiş (Prunus Laurocerasus L.) Tiplerinin Pomolojik ve Fenolojik Özellikleri. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 18(1): 27-31
 9. Özgüven, A.I., Çelik, K., İslam, A., 1998. Fındıklarda Aflatoksin Gelişimi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 13(2):177-184
 10. Bostan, S.Z., İslam, A., 1998. Kaysıda Bir ve İki Yaşlı Çöğür Anaçlarının Fidan Gelişimine Olan Etkileri. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 22(3):291-293
 11. Bostan, S.Z., İslam, A., 1997. Ümitvar Zerdali Tiplerinde Fidan Gelişimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12(1): 81-91
 12. Bostan, S.Z., İslam, A., Özgüven, A.I., 1997. Ordu İli Meyveciliği. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12(4):175-182
 13. Bostan, S.Z., Aygün, A., İslam, A., Özgüven, A.I., 1997. Şebinkarahisar kızılcıklarında seleksiyon çalışması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12(2):137-144
 14. İslam, A., Odabaş, F., 1996. Vakfıkebir ve Çevresinde Yetiştirilen Karayemişlerin Seleksiyon Yoluyla Islahı-1. YYÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6(4):147-158
 15. Karadeniz, T., İslam, A., Kalkışım, Ö., 1996. Van ili meyveciliğinin genel durumu. YYÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6(4):1-8
 16. Karadeniz, T., Balta, F., İslam, A., Kurt, H., 1996. Ankara Armudunda Derime Kadar Bazı Olgunluk Parametrelerindeki Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler. YYÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6(3):49-57
 17. Balta, F., Karadeniz, T., İslam, A., Kurt, H., 1996. Van Yöresinde Yetiştirilen Starking ve Golden Delicious Elma Çeşitlerinde Derimle İlgili Bazı Fizyolojik Değişimler. YYÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6(2): 89-98
 18. Karadeniz, T., İslam, A., 1995. Van Merkez İlçede Yetiştirilen Zerdalilerin (Prunus armeniaca L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5(2): 163-174

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. İslam, A., 2010. Dünya’da ve Türkiye’de Organik Tarım. 11. Aybastı-Kabataş Kurultayı (Yörenin Organik Tarım Potansiyeli) Aybastı-Kabataş Kurultayı Yayın No: 12, 61-74
 2. İslam, A., Akçin, Ö., Yavuz, C., Belit, B., 2010. Doğu Karadeniz Bölgesinin Agroekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. Birinci Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 27-30 Mayıs, Bildiriler kitabı, 23-44.
 3. Turan, A., Ruşen, M., İslam, A., Kurt, H., Ak, K., Sezer, A., Sarıoğlu, M., Kalyoncu, İ.H., Kalkışım, Ö., 2010. Giresun Koşullarında Organik Fındık Üretim İmkânlarının Araştırılması. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum, Bildiriler Kitabı, 123-129
 4. Çelik, H., İslam, A., Nuhoğlu, F., 2010. Karadeniz Bölgesi Tarımına Destek Yeni ve Organik Ürünler “Nuhoğlu Vakfı Hayrat Örnek Meyve Bahçesi” Bölge İçin Önemi ve Elde Edilen Bazı Sonuçlar. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum, Bildiriler Kitabı,139-143
 5. Çelik, H., İslam, A., 201 0. Bazı Maviyemiş Çeşitlerinin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Olarak Yetiştirilmesi-1. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum, Bildiriler Kitabı, 363-367
 6. Kuru, S., İslam, A., 2010. Organik Çilek Yetiştiriciliğinde Farklı Malçların Verim ve Kalite Üzerine Etkisi Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum, Bildiriler Kitabı,565-569
 7. Çekiç, Ç., Özgen, M., Çalış, Ö., Yıldız, K., İslam, A., Kalkışım, Ö., Macit, İ., 2009. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinden Toplanan Yabani Böğürtlen Genotiplerinin Bazı Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, 10-12 Haziran,. Bildiriler kitabı 358-364
 8. Tarakçı, Z., İslam, A., 2009. Üzümsü meyvelerin meyveli yoğurt üretiminde kullanımı. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, 10-12 Haziran,. Bildiriler kitabı 358-364
 9. İslam, A., Cangi, R., Çelik, H., Aydın, E., 2007. Bazı Ahududu ve Böğürtlen çeşitlerinin Hayrat (Trabzon) ekolojisinde gelişme performanslarının araştırılması (2007-1. verim dönemi) V. Bahçe Bitkileri Kongresi Erzurum, Bildiriler Kitabı, Cilt 1:712-717
 10. Bostan, S.Z., İslam, A., 2007. Doğu Karadeniz Bölgesi Muşmulalarının (Mespilus germanica L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma V. Bahçe Bitkileri Kongresi Erzurum, Bildiriler Kitabı, Cilt 1:494-501
 11. Yarılgaç, T., İslam, A., 2007. Ünye Yöresi Kocayemişlerinin (Arbutus unedo L.) Bazı Pomolojik Özellikleri V. Bahçe Bitkileri Kongresi Erzurum, Bildiriler Kitabı, Cilt 1:556-560
 12. İslam, A., Turan, A., Şişman, T., Kurt, H., Aygün, A. 2007. Giresun Şebinkarahisar’da dut seleksiyonu. İkinci ulusal üzümsü meyveler sempozyumu Bildiriler kitabı 185-188
 13. İslam, A., Çelik, H., 2007. Trabzon ili Of ilçesi ve çevresinde yetişen yabanmersinlerinin morfolojik ve pomolojik özellikleri. İkinci ulusal üzümsü meyveler sempozyumu Bildiriler kitabı 141-144
 14. İslam, A., Turan, A., Beyhan, N., 2006. Türkiye’de ekolojik fındık yetiştiriciliğinin genel durumu. Türkiye üçüncü organik tarım sempozyumu Yalova Bildiriler kitabı, 482-488
 15. İslam, A., Özgüven, A.I., Eti, S., 2006. Fındığın Döllenme Biyolojisi ve Meyve Özellikleri. Üçüncü Milli Fındık Şurası Bildiriler Kitabı 495-498
 16. Karadeniz, T., Cangi, R., İslam, A., 2004. Kivi Üretim Projeksiyonları Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 14-22
 17. Cangi, R., İslam, A., 2004. Kivi Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 73-79
 18. İslam, A., Cangi, R., Yılmaz, C., Özgüven, A.I., 2004.  Bazı Çilek Çeşitlerinin Ordu Ekolojisine Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 217-220
 19. Cangi, A., İslam, A., Türkay, T. 2004. Türkay kırmızısı ve Türkay pembesi ahududu tiplerinin morfolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi, Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 372-374
 20. Cangi, R., İslam, A., 2004. Bazı Ahududu Çeşitlerinin Ordu Yöresine Adaptasyonu (2000-2001 Gözlem Sonuçları) Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 344-347
 21. Cangi, R., İslam, A., 2004. Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Ordu Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar  (2000-2002 Gözlem Sonuçları) Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 348-352
 22. İslam, A., Karadeniz, T., 2001. Bazı Kayısı Çeşitleri ve Zerdali Tiplerinde Toplam Fenolik Bileşiklerin Yıl Boyunca Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. II. Ulusal Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu Bildiriler kitabı, 603-610
 23. İslam, A., Bostan, S.Z., 1999. Ordu’da Yetiştirilen Fındık Tiplerinin Pomolojik ve Teknolojik Özellikleri. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1:63-73
 24. Bostan, S.Z., İslam, A., 1999. Ordu’da Yetiştirilen Tombul ve Palaz Fındık Çeşitlerinde Beyazlama Oranı Üzerine Farklı Sıcaklık ve Sürelerin Etkileri. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu Bildiriler Kitabı 2:537-546
 25. Bostan, S.Z., İslam, A., 1999. Vakfıkebir'de Yetiştirilen Önemli Mahalli İncir Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri. III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı 751-755
 26. Tekintaş, F.E., Yarılgaç T., İslam, A., 1999. Van’da Yetiştirilen Önemli Mahalli Elma Çeşitlerinin Çöğür Anaçlar Üzerindeki Gelişme Durumlarının İncelenmesi. III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı 634-637
 27. Bostan, S.Z., İslam, A., 1999. Fındıkta Beyazlama Oranı ile Diğer Önemli Meyve Kalite Özellikleri Arasında Karşılıklı İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı 238-242
 28. Karadeniz, T., İslam, A., 1999. Tombul Fındık Çeşidinde Önemli Meyve Özellikleri Bakımından Varyasyonların Belirlenmesi. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 340-345
 29. İslam, A., 1998. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Fındık Tarımı. Doğu Karadeniz Bölgesi Tarımsal Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Çözüm Yolları Sem. TZYMB ve Vakfı Yay. Bildiriler Kitabı 82-92
 30. Bostan, S.Z., İslam A., Kurt, H. 1997. Mahalli Elma Çeşitlerinde Bazı Meyve Özelliklerinin Hasada Kadar Olan Değişimi ve Uygun Hasat Zamanının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu Bildiriler kitabı 259-266

F. Diğer yayınlar :

 1. İslam, A., 2014. Kiwifruit culture in Turkey. The 8. international symposium on kiwifruit. Chengdu, Chine.  Abstract book, 114.
 2. İslam, A., Çelik, E., Çelik, H., Özgen, M. 2012.  Investigations on Berry Properties and Antioxidant Capacity of Some Currant Species Grown in Organic condition.  X. International Symposium on Vaccinium and Other Superfruits. Maastricht, June 17-22. Abstract book 75
 3. Tarakçı, Z., Anıl, M., Koca, İ., İslam, A., 2011. Effect of adding cherry laurel on physicochemical and functional properties of tarhana. International food congress Novel approaches in food industry. İzmir, May 26-29, Abstract book 501.
 4. Tarakçı, Z., Temiz, H., İslam, A., 2009. Karayemiş (Laurocerasus officinalis) marmeladı katkılı yoğurtlarda depolanma süresince meydana gelen fiziko-kimyasal ve duyusal değişiklilikler. Poster bildiri, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli 21-23 Mayıs, bildiri özetleri, s. 122-123
 5. İslam, A., 2008. Modern tarım eğitimi ve danışmanlık merkezi projesi, Çiftçi eğitimi ders notları (Ed. A.İslam) Emek ofset matbaacılık, Ordu. 139s
 6. Beldüz, A.O., Beriş, F.Ş., İslam, A., 2003. Seçilmiş Fındık Klonlarının RAPD tekniği ile tanımı ve çeşit ayrımı üzerine araştırmalar İkinci Biyoteknoloji kongresi Çanakkale. Bildiri özetleri
 7. Aksoyak, Ş., İslam, A., Dede, Ö., Gökçe, M., 2001. Ordu İlinin Tarımsal Yapısı ve Fındığın Ekonomisi. Dünden Bugüne Ordu İli  (Ed. Ö.S. Yıldırım) Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı Yayınları Konya
 8. İslam, A., 2000. Türkiye Fındık Yetiştiriciliğinde Fidan Kullanımı. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu http://www.agr.ege.edu.tr/~fitekno
 9. İslam, A., 2000. Fındığın alternatifi? Türk Ziraat Haber 4-5:28

 

YÖK Formatı Dışındaki Diğer Hakemsiz Makaleler

 1. İslam, A., 2013. Kivi Yetiştiriciliği ve Ekonomisi. Tarım Gündem Dergisi, Sayı:17, sayfa: 66-69
 2. İslam, A., 2011. Fidan Üretim Teknikleri. TarımTürk Dergisi, sayı:30, sayfa: 32-36
 3. Çelik, H., İslam, A., 2010. Nuhoğlu Vakfı örnek meyve bahçesi projesi. Nuhoğlu Vakfı Dergisi, 64-72
 4. İslam, A., 2010. Böğürtlen yetiştiriciliği ve pazarlanması. TarımTürk Dergisi, sayı:26, sayfa:66-71
 5. İslam, 2010. Tanrı sofrasından Karadenize, Trabzonhurması. Doğa Karadeniz Dergisi. Sayı: 14, s: 28-31
 6. Çelik, H., İslam, A., Özgen, M., 2008. Asitli Topraklarda Yetişebilen Yeni Bir Üzümsü Meyve Turnayemişi (Vaccinium macrocarpon Ait.) Ekoloji magazine Sayı : 17. (Ocak - Mart 2008)
 7. İslam, A., 2008. Doğu Karadeniz’e Özgü Bir Meyve: Karayemiş. Doğu Karadeniz Tanıtım, Kültür ve Aktüalite Dergisi, 63-68
 8. İslam, A., 2008. Karayemiş. Trabzon kültür sanat yaşam dergisi. Sayı:8, s:38-41
 9. İslam, A., 2005. Karayemiş yetiştiriciliği ve önemi. Ege Karadeniz Dergisi, 4:53-57
 10. İslam, A., 2004. Karayemiş. Nuhoğlu Vakfı Dergisi s:78
 11. İslam, A., Bostan, S.Z., 1996. Ümitvar bir meyve: Karayemiş. TZYMB Yayınları 291:21

 

Yayınlanmamış Raporlar:

 1. Karadeniz Bölgesinde Karayemiş seleksiyonu ve çoğaltılması üzerine araştırmalar. TÜBİTAK Projesi Proje No: 107O252
 2. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Florasındaki Ahududu ve Böğürtlen genotipleri arasındaki biyoçeşitliliğin morfolojik, biyokimyasal ve moleküler belirteçlerle saptanması. TÜBİTAK Projesi Proje no: 107O209
 3. Seçilmiş Fındık Klonlarının RAPD tekniği ile tanımı ve çeşit ayrımı üzerine araştırmalar. TÜBİTAK Projesi Proje No: TBAG-AY/332 (103T110)
 4. Ordu İli Merkez İlçede Yetiştirilmekte Olan Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu. ÇÜ Araştırma Fonu Projesi Proje No: FBE.D.21 (Doktora tez projesi)
 5. Türkiye Frenk Üzümü, Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi Proje No: TAGEM 97/06/06/001

Seminerler / Konferanslar:

 1. Fındık Çalıştayı, Trabzon, 18-19 Aralık 2013.
 2. Dünyada ve Türkiye’de Organik tarım faaliyetleri, 11. Aybastı-Kabataş Kurultayı, 2010.
 3. Fındıkta Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler. Fındık Yetiştiriciliği Paneli, Arsin-Trabzon, 1 Temmuz 2004.
 4. Modern fındık yetiştirime tekniği Ordu ili ve ilçeleri 2007-2008.
 5. Fındık, bodur elma ve üzümsü meyveler tarımı. Beşikdüzü-Trabzon, 2008.
 6. Modern Çilek Yetiştirme Teknikleri Paneli, Perşembe, Ordu. 15 Haziran 2004
 7. Karayemiş, Çilek, Trabzonhurması, Kivi, Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği. Trabzon ve Çevresindeki Ürün Deseninde Yer Alabilecek Meyve Türleri ve Organik Tarım Paneli. Nuhoğlu Vakfı, İstanbul, 12-14 Nisan 2004.
 8. Kivide hasat ve hasat sonrası. Kivi Üretimi ve Sorunları Paneli, Arhavi-Artvin. 20-21 Aralık 2003
 9. Fındık yetiştiriciliği ve dikim sistemleri projesi AB Mesleki Eğitim Programı Leonardo Da Vinci Projesi LLP-LDV-VETPRO-07-TR-0451 04-18 İspanya-Fransa, Şubat 2008
 10. Fındık yetiştiriciliği panel programları, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu 1999-2014
 11. Kivide yetiştiricilik sorunları ve öneriler, Kivi’de hasat şenliği, Ordu, 2007

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Bitirme Yılı

Doktora,

PhD (Dr.)

Bahçe Bitkileri

Çukurova Üniversitesi

2000

Yüksek Lisans,

Ziraat Yüksek Müh.

Bahçe Bitkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1995

Lisans,

Ziraat Müh.

Bahçe Bitkileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1990

 

Akademik deneyim

Görev/Unvan

Akademik Görev Yeri

Yıl

Prof. Dr.

Ordu Üniversitesi

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2012-…

Prof. Dr.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Ziraat Fakültesi, Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü

2011-2012

Prof. Dr.

Ordu Üniversitesi

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2011

Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2006-2011

Yrd. Doç. Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ordu Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2003-2006

Araştırma Görevlisi (Dr.)

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ordu Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2000-2003

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

1999-2000

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ordu Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

1995-1999

Araştırma Görevlisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

1993-1995

 

İdari Görevler

Görev/Unvan

İdari Görev Yeri

Yıl

Bölüm Başkanı

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Ziraat Fakültesi, Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü

2011-2012

Dekan Yardımcısı

Ordu Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

2009-2011

Bölüm Başkanı

Ordu Üniversitesi

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2007-2010

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ordu Üniversitesi

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2005-2007

Başkan

Ordu Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Birimi

2008-2011

Kurum Koordinatörü

Ordu Üniversitesi

Farabi Kurum Koordinatörü

2009-2011

Kurum Koordinatörü

Ordu Üniversitesi

Erasmus Kurum Koordinatörü

2008-2011

 

 

Kurullar

Görev/Unvan

İdari Görev Yeri

Yıl

Üye

Ordu Üniversitesi Senatosu,

Ziraat Fakültesi Seçilmiş üye

2012- …

Üye

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Fakülte Kurulu Üyesi

2014-…

Üye

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyesi

2012- …

2007-2011

Üye

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyesi

2012- …

Üye

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyesi

2012- …

Başkan

KTMU ADEK Çekirdek Grubu

2011-2012

Üye

KTMU ADEK

2011-2012

Üye

KTMU BEK

2011-2012

Üye

KTMU İç Değerlendirme ve Gözetim Komisyonu

2011-2012

Üye

KTMU Donanım Geliştirme Komisyonu

2011-2012

Üye

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyesi

2007-2011

Üye

Ordu Üniversitesi

Öğrenci kulüpleri üst kurul üyesi

2011

Danışman

Ordu Üniversitesi Erasmus-Farabi Kulübü Akademik danışmanı

2010-2011

Danışman

Ordu Üniversitesi Dağcılık kulübü Akademik danışmanı

2008-2010

 

Diğer görevler

Görev/Unvan

Görev Yeri

Yıl

Editör

Akademik Ziraat Dergisi

2011-…

Başkan

Ulusal Fındık Konseyi

Araştırma ve Danışma Kurulu

2010-2014

Üye

Ulusal 5. Organik Tarım Kongresi, Samsun

Bilim Kurulu

2013

Koordinatör

Kırgızistan’da Zirai Eğitim ve Bologna Süreci Çalıştayı

2012

Üye

Uluslararası Birinci Biyoloji Kongresi, Bişkek

Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu üyesi

2012

Sempozyum Sekreteri

Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ordu

2003

Üye

Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ordu

Düzenleme Kurulu

2003

 

 

Devam eden ve tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezleri

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Öğrencinin adı

Tezin adı

Yıl

Salih ÇOLAK

Trabzon İli Şalpazarı İlçesinde Yetiştirilen Vaccinium tiplerinin pomolojik ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi

2013

Elif ÇELİK

Organik olarak yetiştirilen frenküzümü ve bektaşiüzümü çeşitlerinin bazı özelliklerinin araştırılması

2012

Aylin YILDIZ

Hayrat koşullarında yetiştirilen bazı ahududu ve böğürtlen çeşitlerinin adaptasyonu

2011

Hüseyin DELİGÖZ

Ordu ilinde karayemiş seleksiyonu

2010

Lokman ÇALIŞ

Ordunun Perşembe ilçesinde yetiştirilen Tombul fındık çeşidinde farklı rakım ve yöneylerin verim ve kalite üzerine etkisi

2010

Cengiz ÖZKAPLAN

Perşembe’de yetiştirilen bazı çilek çeşitlerinin pomolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar

2010

Sevda DURSUN

Karayemişin farklı organlarında siyanoglikozit içerikli bileşiklerin belirlenmesi

2009

Selma KURU

Hayrat koşullarında farklı organik malçların çilekte verim ve kalite üzerine etkisi

2009

Erol AYDIN

Bazı ahududu ve böğürtlen çeşitlerinin Hayrat (Trabzon) ekolojik koşullarına adaptasyonu-1

2008

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

Devam eden

Öğrencinin adı

Tezin adı

Yıl

Ali TURAN

Fındıkta Kurutma Yöntemlerinin Meyve Kalitesi ve Muhafazasına Etkileri

2011-…

Engin KONTAŞ

Ordu ekolojisinde yetişen kivide farklı rakım ve yükleme seviyelerinin verim, meyve kalitesi ve muhafaza süresi üzerine etkisinin araştırılması

2009-…

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

TÜBİTAK projeleri

 1. Karadeniz Bölgesinde Karayemiş seleksiyonu ve çoğaltılması üzerine araştırmalar. Proje No: 107O252, Proje Yürütücüsü, (2007-2010)
 2. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Florasındaki Ahududu ve Böğürtlen genotipleri arasındaki biyoçeşitliliğin morfolojik, biyokimyasal ve moleküler belirteçlerle saptanması. Proje no: 107O209, Araştırmacı, (2007-2010)
 3. Seçilmiş Fındık Klonlarının RAPD tekniği ile tanımı ve çeşit ayrımı üzerine araştırmalar. TÜBİTAK Projesi Proje No: TBAG-AY/332 (103T110) Araştırmacı, (2003-2005)

 

BAP Projeleri

 1. Fındıkta Kurutma Yöntemlerinin Meyve Kalitesi ve Muhafaza süresi üzerine etkileri. ODÜ BAP Proje No: TF-1332, Proje Yürütücüsü, (2014-…) (Devam ediyor)
 2. Seçilmiş Karayemiş Genotiplerinin Ordu Koşullarına Adaptasyonu. ODÜ BAP Proje No: AR-1310, Proje Yürütücüsü, (2013-…) (Devam ediyor)
 3. Farklı Su Stresi Uygulamalarının Karayemiş’in Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi ODÜ BAP Proje No: AR-1311, Araştırmacı, (2013-…) (Devam ediyor)
 4. Trabzon’da Yetişen İsabella (Vitis labrusca L.) Üzüm Tiplerinin Belirlenmesi, Seleksiyonu ve Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar KTÜ Araştırma Fonu Projesi Proje no: 2002.119.1.3 Proje Yürütücüsü, (2003-2006)
 5. Doğu Karadeniz Bölgesi Muşmulalarının (Mespilus germaniaca L.) Seleksiyon yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma. KTÜ Araştırma Fonu Projesi Proje No: 21.119.001.2 Araştırmacı, (2002-2005)
 6. Ordu İli Merkez İlçede Yetiştirilmekte Olan Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu. ÇÜ Araştırma Fonu Projesi Proje No: FBE.D.21 (Doktora tez projesi) Araştırmacı, (1998-2001)
 7. Trabzon İli Merkez İlçe Karayemişlerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar, KTÜ Araştırma Fonu Projesi Proje No: 98.119.001.4 Araştırmacı, (1995-1998)
 8. Bazı Kayısı Çeşitleri ve Zerdali Tiplerinde Fenolojik ve Pomolojik Özellikler ile Toplam Flavanlar Arasındaki İlişkiler Üzerine Araştırmalar. YYÜ Araştırma Fonu Projesi Proje no: FBE.YL.18 (Yüksek Lisans tez projesi) Araştırmacı, (1994-1995)

 

Diğer

 1. Bal arısının (Apis mellifera) kivi bitkisi üzerinde aktivitesi ve polinasyonuna olan etkilerinin araştırılması. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi Proje No: TAGEM 2009/06 Araştırmacı, 2009-2012
 2. Tombul fındık çeşidinde klon seleksiyonu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi Proje No: TAGEM 2003/06/06/001 Araştırmacı, 2005-2010
 3. Türkiye Frenk Üzümü, Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi Proje No: TAGEM 97/06/06/001 Araştırmacı, (1997-2002)
 4. Bazı meyve türlerinin (kivi, maviyemiş, böğürtlen, ahududu, çilek, frenküzümü, bektaşiüzümü, trabzonhurması, karayemiş, turnayemişi) Trabzon ili Hayrat ilçesinde organik olarak yetiştirilme olanaklarının araştırılması, Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfı, Proje Yürütücüsü, 2006- …. (Devam ediyor)
 5. Bazı Elma Çeşitlerinin Ordu Ekolojisine Adaptasyonu KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Proje Yürütücüsü, (2000-2010)
 6. Bazı Çilek Çeşitlerinin Ordu Ekolojisine adaptasyonu. KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Proje Yürütücüsü, (2000-2003)
 7. Training Project on Application of Modern Hazelnuts Growing Techniques. Koordinatör Yrd. ve Eğitmen TR 0502.02/LDI-161 DOKAP TR90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMI (2007-2008)
 8. Modern Tarım Eğitimi ve Danışmanlık Merkezi Projesi. Eğitmen TR0502.02/LDI-62 DOKAP TR90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMI (2007-2008)
 9. Organik Tarım Geliştirme Projesi, Eğitmen TR0502.02/LDI-388 DOKAP TR90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMI (2007-2008)
 10. Sürdürülebilir ve Karlı Fındık Yetiştiriciliği projesi, Eğitmen TR0502.02/LDI-210 DOKAP TR90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMI (2007-2008)
 11. Fatsa Fındık, Kivi ve Ceviz Üretimi Geliştirme Projesi Eğitmen TR0502.02/LDI-404 DOKAP TR90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMI (2007-2008)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

International Society for Horticultural Science (ISHS) (2000-… )

The FAO-CHIEAM Inter-Regional Cooperative Research Network on Nuts (1998- …)

Bahçe Bitkileri Derneği (1996- …. )

 

Burslar ve Ödüller :

V. International Congress on Hazelnut. Oregon State University, Corvallis, OR-USA, August 26-31, 2000.

II. Intensive course on Conservation and Sustainable use of Plant Biodiversity. Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Greece, September 27-October 9, 1999.

3. Advanced course on Production and Economics of Nut Crops. Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (CIHEAM-IAMZ) Spain, May 18-29, 1998

4. TÜBİTAK Yayın teşvik ödüleri

 

Katıldığı sempozyumlar

a- Uluslararası Sempozyumlar

1.       II International Symposium on Wild Relatives of Subtropical and Temperate Fruit and Nut Crops, Baku, 2014

2.       24th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, Sarajevo, 2013

3.       Tenth International Symposium on Vaccinium and Other Superfruits, Wageningen, 2012

4.       Ninth International Symposium on Vaccinium spp. OR, 2008

5.       First International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruit, Adana, 2006

6.       Fifth International Congress on Hazelnut, Corvallis, OR. August 27-31, 2000

7.       First International Symposium on Fig, İzmir. June 24-28, 1997

8.       Fourth International Congress on Hazelnut, Ordu. July 30-August 2, 1996

9.       Fifth International Symposium on Temperature Zone Fruit in Tropic and Subtropics, Adana. May 29-June 01, 1996

b- Ulusal Sempozyum ve kongreler

1.       Türkiye V. Organik Tarım Kongresi, Samsun, 2013

2.       Türkiye IV Organik Tarım Kongresi, Erzurum, 2010

3.       Türkiye I. Elma Sempozyumu, Karaman, 2009

4.       Üçüncü Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, 2007

5.       Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, 2007

6.       Türkiye III Organik Tarım kongresi, Yalova, 2007

7.       İkinci Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, 14-16 Eylül 2006

8.       Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ordu, 23-25 Ekim 2003

9.       İkinci Ulusal Fidancılık Sempozyumu, İzmir, 25-29 Eylül 2000

10.    Karadeniz Bölgesi Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, Samsun. 15-16 Ekim 1999

11.    Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara. 14-17 Eylül 1999

12.    Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, Samsun. 04-05 Ocak 1999

13.    Doğu Karadeniz Bölgesi Tarımsal Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Trabzon. 12-14 Kasım 1997

14.    Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, Yalova. 02-05 Eylül 1997

15.    Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana. 3-6 Ekim 1995

 

Katıldığı kurslar

1.       Tarımda Biyoteknoloji, Ege Üniv. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi İzmir. 12-16, Nisan 1999

2.       "Conservation and Sustainable Use of Plant Biodiversity" Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir. September 27-October 9, 1999

3.       "Production and Economics of Nut Crops" Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana. May 18-29, 1998

 

Yurtdışı Deneyimleri

Ülke

Tarih

Açıklama

Kosova

24 Haziran-04 Temmuz 2014

Hasan Priştine Üniversitesi, Mevlana Exchange Programme

Azerbaycan

07-12 Nisan 2014

II International Symposium on Wild Relatives of Subtropical and Temperate Fruit and Nut Crops (bildirili)

Bosna

25-28 Eylül 2013

24th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry (bildirili)

Kırgızistan

22 Eylül 2011-01 Eylül 2014

KT Manas Üniversitesi, (YÖK, 39. Madde)

Hollanda

17-22 Haziran 2012

10.Vaccinium sempozyumu (bildirili)

ABD

03-17 Temmuz 2008

Oregon State Universitesi

IX. Int. Vaccinium Symposium (bildirili)

İspanya, Fransa

04-18 Şubat 2008

LLP-LDV-VETPRO-07-TR-0451 Fındık yetiştiriciliği ve dikim sistemleri projesi

İngiltere

4 Temmuz-27 Eylül 2004

Liverpool Hope Universitesi (Dil eğitimi ve mesleki gelişim)

ABD

12-19 Ağustos 2000

Oregon State Universitesi

IV. Int. Hazelnut Symposium (bildirili)