Tel: 0452 3238255

Faks: 0452 3238256

E-Mail: iocitir@odu.edu.tr / isilcitir@gmail.com

A. Kitapta Bölüm

A1. Çıtır,Işıl Özden;" Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama" , Pazarlama Yönetimi ,Editörler:Prof.Dr.İbrahim KIRCOVA ve Yrd.Doç.Dr.Tahir BENLİ, Lisans Yayıncılık,İstanbul,2013.S. 473-487.

A2. Çıtır,Işıl Özden; " Halkla İlişkiler", Modern İşletme , Editör: Doç.Dr. Yeter DEMİR USLU, Eğitim Yayınevi,Konya,2017. S.311-320.

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

B1.Çıtır, Işıl Özden ve E. Kavi; " Algılanan Örgütsel Güven ile İş Güvencesi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma" Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 8 Sayı : 2 2010 s: 228-243 ISSN: 1304-5318

B2. Hancıoğlu,Y. ve Çıtır,Işıl Özden; " Geleceğin Potansiyel Yönetici Adayları Olan İşletme Lisans Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Farkındalığı Üzerine Ampirik Bir Çalışma" Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:15 Temmuz 2018 s:363-388 ISSN:2147-5717

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

C1. Hancıoğlu,Y. ve Çıtır,Işıl Özden; " Geleceğin Potansiyel Yöneticilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Farkındalığı Üzerine Ampirik Bir Çalışma", Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu 3-5 Mayıs 2018 Bayburt, s.204 ( Özet Basım)

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

D1.Çıtır,Işıl Özden ve E. Kavi; “Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesinde Çalışan İş Görenlerin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Araştırılması” Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 08-09 Mart 2007 Adana, s.25-35

D2.Çıtır, Işıl Özden; “ Yenilik Politikalarında Ar-Ge’nin Yeri ve Türkiye’de Ar-Ge Politikaları” VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi 8-10 Mayıs 2008 Çorum, s.387-397.

D3.Demir Yeter, Işıl Özden Çıtır ve M. Fedai Çavuş; " Kriz Döneminin İKY Uygulamalarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma" 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi 7-9 Mayıs 2009 Manisa,s.76-79.

D4.Çıtır, Işıl Özden ve G. Yüce; " İşletmelerin Başarı Anahtarı İnovasyonun Finansal Planlamaya Etkileri:Ordu/Ünye'de Bir Uygulama" 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi 6-8 Mayıs 2010 Zonguldak, s. 231-233.

D5.Çıtır,Işıl Özden ve M. Akıncı; " 2008-2009 Ekonomik Krizi Çerçevesinde Ordu/Ünye'de Fındık Sektöründe Faaliyet Gösteren Kobi'lerin Kriz Stratejileri" 2. Yerel Ekonomiler Kongresi 17-19 Haziran 2010 Sivas , s. 345-362.

D6.Çıtır,Işıl Özden; " Mobbing:Yaşanmış Olaylar Üzerinden Bir Değerlendirme " 3. Ulusal Ereğli Kemal Akman MYO Tebliğ Günleri 28-29 Nisan 2011 Ereğli / Konya, s. 45 ( özet basımı)

D7.Çıtır, Işıl Özden; " E-Alışverişte Son Eğilim: Özel Alışveriş Kulüpleri" 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi 10-12 Mayıs 2012 Konya, s.93-100.

D8.Çıtır, Işıl Özden; " Çevrimiçi ( Online ) Ayakkabı Mağazalarının Betimsel Analiz Yöntemiyle İncelenmesi" 17. Ulusal Pazarlama Kongresi 18-21 Ekim 2012 Burhaniye / Balıkesir, s. 705-725.

D9. Hancıoğlu,Y. ve Çıtır, Işıl Özden ; Akademik Kariyer Yapan Kadınların Kariyer Yolundaki Kilit Noktalar: Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme" (Özet Basım) 2. Ulusal Kadın Sempozyumu 8-9 Mart 2018 Giresun , s.76 ISBN 978-975-2481-05-3

E. Poster Bildiriler

E1.Çıtır,Işıl Özden; “ Kobi’lerin E-Ticarette Karşılaştıkları Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri”3. Kobiler ve Verimlilik Kongresi 17-18 Kasım 2006 İstanbul

 F. Diğer Yayınlar

F1.Çıtır,Işıl Özden; “ Kobi’lerin E-Ticarette Karşılaşabilecekleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Kobi Gelişim Aralık 2006 Sayı 2 s.60-61

F2. Çıtır, Işıl Özden; “ Türkiye Gençler İçin Neler Yapmalı? Gençler Türkiye İçin Neler Yapmalı?” Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Değişim Dergisi Aralık 2006 Yıl:4 Sayı:14 s.11-12

F3. Çıtır, Işıl Özden; “ Girişimciye Açık Davet Amasya” Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Değişim DergisiHaziran 2007 Yıl: 4 Sayı: 15 s. 6-8

F4.Çıtır, Işıl Özden ; “ İnce Uzun Parmaklar” Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Değişim Dergisi Haziran 2007 Yıl: 4 Sayı:15 s.10

 G.Dinleyici Olarak Katıldığım Konferanslar

G1.9. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı KALDER 2 Kasım 2006 Ankara

G2.10.Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı KALDER 6 Aralık 2007 Ankara

H. Editörlük

H1.Selçuk BALI,Yeter DEMİR USLU, Işıl Özden ÇITIR; 1. Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı 24-25 Nisan 2012 ISBN:978-605-88262-0-5

Lisans: Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF İşletme 2002

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi SBE İşletme 2005

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Projesi Ceyhan Terminali Kara ve Deniz İnşaat İşlerinde Bir Uygulama. 2005 Konya.  ( Danışman: Prof. Dr. M. Şerif ŞİMŞEK)

KATILDIĞI KURSLAR

  • MEB Temel Fotoğrafçılık Kursu 01.03-26.04.2010 Ünye
  • English Anchor Language Club Yabancı Dil Kursu Temmuz-Ağustos 2010 Ankara
  • Avrupa Patent Ofisi tarafından hazırlanan "Patent Eğitim Seti" kullanılarak ders verilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Eğiticilerin Eğitimi" Kursu 21.05.2012 Samsun

ÜYELİKLER

  • Ordu Üniversitesi Kalite Komisyon Üyesi 30.05.2016 - Devam ediyor
  • Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Birim Risk Yönetim Ekibi Üyesi 13.11.2017 - Devam ediyor