Yayınlar/Papers

 • Özata, M. A., Sevgili, H.& Kaprus, I. 2017. New records of springtail fauna (Hexapoda: Collembola: Entomobryomorpha) from Ordu province in Turkey. Turkish Journal of Zoology, 41: 24-32.
 • Sevgili, H. 2016. İki çalıçekirgesi üzerinde doğal bağışıklık parametrelerinden fenoloksidaz aktivitesi ile litik aktivitenin ve hemolimfteki protein konsantrasyonunun yöntemsel olarak belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi 5(1): 51-62.

 • Sevgili, H. 2016. Spermatophore weight and sperm number in the southernmost species of the genus Poecilimon Fischer, 1853 (Orthoptera: Phaneropterinae). Acta Biologica Turcica, 29(3): 83-88.

 • Sevgili, H., Karataş, A., and Candan, O. 2016. Biodiversity inurban environments of Ordu city and nearby areas: mammals, birds, reptiles and amphibians. Hacettepe Journal of Biology & Chemistry 44(1): 47-63.

 • Sevgili, H., Önal, H. and Yiğit, A. 2015?. Mating behavior and spermatophore characteristics in two closely related bushcricket species of the genus Phonochorion (Orthoptera: Phaneropterinae). Journal of Insect Behavior 28 (4): 369-386 (DOI: 10.1007/s10905-015-9509-1).

 • Uma, R. and Sevgili, H. 2015. Spermatophore allocation strategy over successive matings in the bushcricket Isophya sikorai (Orthoptera: Phaneropterinae). Ethology Ecology & Evolution 27(2): 129-147. (PDF)
 • Kutch, I. C., Sevgili, H., Wittman, T. and Fedorka, K. M. 2014. Thermoregulatory strategy may shape immune investment in Drosophila melanogaster. The Journal of Experimental Biology 217: 3664-9. DOI: 10.1242/​jeb.106294.Medya Yorumu/The Scientist Magazine
 • Sevgili, H. and Özata, M. A. 2014. Checklist of the springtails (Hexapoda: Collembola) of Turkey. Zoology in the Middle East, 60: 162-168 (Doi:10.1080/09397140.2014.914730) (PDF); 

  http://dx.doi.org/10.1080/09397140.2014.914730 

 • Fedorka, K. M. and Sevgili, H. 2014. The influence of nuptial feeding and sperm transfer on the immunological cost of reproduction in the ground cricket Allonemobius socius.  Physiological Entomology, 39: 89-93. (DOI: 10.1111/phen.12051).
 • Sevgili, H., Demirsoy, A. and Çıplak, B. 2012. Description and bioacoustics of a new species of the genus Isophya (Orthoptera: Tetigoniidae: Phaneropterinae) from Turkey. Zootaxa, 3361: 33–44. (PDF)
 • Sevgili, H., Demirsoy, A., and Durmuş, Y. 2011. Orthoptera and Mantodea fauna of Kazdağı (Ida) National Park with data on the calling songs of some bush-crickets. Turkish Journal of Zoology, 35: 631-652. (PDF)
 • Sevgili, H., Çağlar, S. S. and Sağlam, İ. K. 2010. Re-evaluation of the genus Phonochorion (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae). European Journal of Entomology107(4): 631–645. (PDF)
 • Heller, K.-G., Sevgili, H. and  Reinhold, K. 2008. A re-assessment of the Poecilimon syriacus group (Orthoptera Tettigonioidea, Phaneropteridae) based on bioacoustics, morphology and molecular data. Insect Systematic and Evolution, 39, 361-379.
 • Sevgili, H. and Reinhold, K. 2007. No evidence for strategic male mating effort in response to female weight in a bushcricket. Behaviour, 144: 1179-1192.
 • Heller, K.-G., Korsunovskaya, O. S., Sevgili, H. and Zhantiev, R. D. 2006a. Bioacoustics and systematics of the Poecilimon heroicus-group (Orthoptera: Phaneropteridae: Barbitistinae). European Journal of Entomology, 103: 853-865.
 • Sevgili, H., Çıplak, B., Heller, K.-G. and Demirsoy, A . 2006b. Morphology, bioacoustics and phylogeography of the Isophya major group (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae). European Journal of Entomology, 103: 657-671.
 • Heller, K. G and Sevgili, H. 2005. Systematics and bioacoustics of the Poecilimon sanctipauli - group (Orthoptera: Tettigonioidea: Phaneropteridae). European Journal of Entomology, 102(2): 265-277.
 • Heller, K.-G., Willemse, F. and Sevgili, H. 2004a. Poecilimon mytilenensis Werner, a polytypic phaneropterid bushcricket from the Aegean island of Lesbos (Orthoptera, Tettigonioidea), differing in male mating structures. Journal of Orthoptera Research, 13(2): 53-62.
 • Sevgili, H. 2004b. Review of the genus Leptophyes of Turkey with the description of a new species (Orthoptera, Phaneropterinae). Transactions of the American Entomological Society, 130(1): 95-112.
 • Sevgili, H. 2003a. A new species of bushcricket (Orthoptera: Tettigoniidae) of the palaearctic genus Isophya(Phaneropterinae) from Turkey. Entomological News, 114(4):129 -137.
 • Sevgili, H and Heller, K.-G. 2003b. A new species of the genus Isophya Brunner Von Wattenwyl from Turkey (Orthoptera, Tettigoniidae, Phaneropterinae). Tijdschrift voor Entomologie, 146(1): 39-44.
 • Demirsoy, A., Salman, S. and Sevgili, H. 2002. Novadrymadusa, a new genus of bushcricket with a new species and notes on related genera. Journal of Orthoptera Research, 11(2): 175–183.
 • Sevgili, H. 2001. A new bushcricket species and notes on some less known species of the genus Poecilimon Fischer, 1853 from Turkey (Orthoptera, Phaneropterinae). Journal of Orthoptera Research, 10(1): 15-24.
 • Sevgili, H and Çıplak, B. 2000b. The Orthoptera of Şanlıurfa province from the Mesopotamian part of Turkey. Italian Journal of Zoology, 67: 229-240.

Kitap İçinde Bölüm/Chapters in Book

 • Sevgili, H. 2011. Peygamberdeveleri ve Çekirgeler (Mantodea/Orthoptera) (Preymantids, Grasshoppers and Bush-crickets of Gaziantep), p. 301-320, In: Ergün Özuslu ve Ahmet Zafer Tel, Gaziantep’in Biyolojik Çeşitliliği, Doğa Koruma Derneği, 568 pp.
 • Çıplak, B., Demirsoy, A., Yalım, B. ve Sevgili, H. 2002. Türkiye Orthoptera (= Düzkanatlılar= Çekirgeler) Faunası, In: Ali Demirsoy, Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası), 2002, 26 s.

D. Ulusal Kongrelerde Bildiriler ve Posterler/Talks and Posters

 • Yiğit, A., Önal, H. ve Sevgili, H. Erkek çalıçekirgesi dişi yoğun bir çevrede daha esnek davranıyor, 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2015, Muğla (sözlü bildiri, Talk).
 • Tokgöz, N., Sevgili, H. ve Fedorka, K. M. Farklı termal çevrenin melanizasyon temelli bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini çalı çekirgesi Poecilimon similis üzerinde araştırılması, 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2015, Muğla (sözlü bildiri, Talk).
 • Yılmaz, G., Sevgili, H. ve Güğr, H. Küresel iklim değişikliğinin etkileri: Isophya cinsine yönelik bir çalışma, 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2015, Muğla (sözlü bildiri, talk).
 • Sevgili, H., Tokgöz, N. ve Fedorka, K. M. Isophya speciosa'da Frivalsdky, 1867) (Orthoptera: Ohaneropterinae) eşeysel olgunluk sürecinin bazı immün fonksiyonlar üzerindeki etkilerinin araştırılması. VI. Ekoloji Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 2015 (sözlü sunum, talk).
 • Önal, H. ve Sevgili, H. Çiftleşme maliyetli bir davranıştır: Phonochorion uvarovi Karabağ, 1956 (Orthoptera: Tettigoniidae) üzerinde bir çalışma. VI. Ekoloji Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 2015 (poster sunum).
 • Yılmaz, G., Sevgili, H. ve Gür, H. Ekolojik niş modellemesi küresel iklim değişikliğinden türlerin olumsuz etkileneceğine işaret ediyor: Isophya rectipennis (Orthoptera, Tettigoniidae) örneği. VI. Ekoloji Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 2015 (sözlü sunum, Sempozyumun en iyi bildirisi seçildi).
 • Yiğit, A., Önal, H. ve Sevgili, HIsophya rizeensis'te (Orthoptera: Tettigoniidae) eşey oranının çiftleşme yatırımına etkisi, I. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, Nevşehir.
 • Önal, H., Yiğit, A. ve Sevgili, H. Phonochorion uvarovi'de (Orthoptera: Tettigoniidae) erkeğin yaşının spermatofor içerikleri üzerine etkisi, I. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, Nevşehir.
 • Yiğit, A., Önal, H. ve Sevgili, H. Isophya speciosa ve Isophya rizeensis (Orthoptera: Phaneropterinae) Türlerinin Spermatofor İçerikleri, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir.
 • Önal, H., Yiğit, A. ve Sevgili, H. Doğu Karadeniz’de yayılış gösteren Kaçkar Çekirgeleri Phonochorion uvarovi ve P. artvinensis  türlerinde spermatofor yatırımı üzerine bir çalışma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir.
 • Sevgili, H. “Endemik tür Isophya sikorai ‘nin Ramme, 1951 (Orthoptera: Phaneropterinae) erkek çağrı sesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010. Denizli (Poster).
 • Sevgili, H.,Oktay, R. ve Kökün, F. Isophya sikorai'de (Orthoptera: Phaneropterinae) spermatofor yatırımının zamana bağlı değişimi üzerine bir çalışma. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli (2010) (sözlü bildiri).
 • Sevgili, H., Demirsoy, A. ve Çıplak, B. “Doğu Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren Isophya (Orthoptera: Phaneropterinae) Türlerinin Biyoakustik Özellikleri”. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008a (Özet Olarak Basılı).
 • Demirsoy, A. Sevgili, H. ve Durmuş, Y. “Kemaliye Orthoptera Faunasının Zoocoğrafik Açıdan Değerlendirilmesi”. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008b (Özet Olarak Basılı).
 • Demirsoy, A., Sevgili, H. ve Durmuş, Y. “Kazdağı Milli Parkı Orthoptera ve Mantodea Faunası”. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, 2006a (Özet olarak basılı).
 • Demirsoy, A., Durmuş, Y. ve Sevgili, H. “Kazdağı Milli Parkı Odonata faunası”. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, 2006b (Özet olarak basılı).                
 • Sevgili, H. ve Demirsoy, A. 2004. Türkiye’de yayılış gösteren Tettigonia Linnaeus, 1758 (Orthoptera: Tettigoniidae) türleri üzerinde sistematik ve biyoakustik çalışmalar-I. XVII. Ulusal Biyoloji Kogresi, Çukurova Üniversitesi, Adana (Talk)

E. Uluslararası Kongrelerde Bildiri:

 • Tokgöz, N., Sevgili, H. and Fedorka, K. M. "Comparison of the immunity and cuticular melanisation in highland vs. lowland population of the bushcricket". ESEB, The XVIth Congress of the European Society of Evolutionary Biology, 19-25.08.2017, Groningen, Hollanda (Poster)
 • Sevgili, H., Şirin, D., Heller, K-G. and Lemonnier-Darcemont, M. "Bioacoustics and distribution of Poecilimon (Poecilimon) zonatus species- group (Orthoptera: Phaneropterinae). Ecology 2017, 11-13.05.2017, Kayseri, Türkiye (Talk)
 • Aydın, S., Sevgili, H. and Arslan, D. "The effect of photoperiod on immune traits and body size in a bushcricket". Ecology 2017, 11-13.05.2017, Kayseri, Türkiye (Poster)
 • Sevgili, H. “Sex differences in immunity in a bushcricket  Orthoptera  Phaneropterinae” Symposium on Euroasian Biodiversity SEAB-2016/23-27.05.2016/ANTALYA (Poster)
 • Yılmaz, G., Sevgili, H. & Gür, H. “Does the global climate change threat to small range bushcrickets in Anatolia”. European Congress on Orthoptera Conservation, 18-20.03.2016/Trier, ALMANYA (Poster)
 • Fedorka, K. M., Kutch, I. C. and Sevgili, H. "Temperature-dependent immune investment in insects". Society for Integrative and Comparative Biology, 2015 Annual Meeting. Integrative and Comparative Biology, Volume: 55, Pages: E55-E55, Meeting Abstract: 3.5, Published: APR 201 (Talk)
 • Sevgili, H. Çağlar, S. S. and Sağlam, İ. K. “Bioacoustics, systematics and distribution of the Phonochorion genus (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae)”. Xth International Congress of Orthopterology, June 21-25 2009, Antalya (Talk)

Tezler/Thesis

Doktora Tezi: Türkiye Isophya Brunner von Wattenwyl (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae) Türlerinin Revizyonu. 387 s, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Haziran 2004 (Danışman: Prof. Dr. Ali Demirsoy)

Yüksek Lisans Tezi: Şanlıurfa Yöresinde Orthoptera Faunasının Sistematik Açıdan İncelenmesi. 152 s, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Şubat 1997 (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Ünlü).

Danışmanlık/Superadviser

2017

Ebru Kıran (Yüksek lisans/Master)

2015

Hülya Önal (Doktora/PhD)

Gülşah Yılmaz (Doktora/PhD)

2014

Dilek Arslan (YL/Master)

Nilgün Tokgöz (YL/Master)

Poecilimon similis Retowski, 1889 (Orthoptera: Phaneropterinae) türünün kıyı ve yüksek dağ popülasyonlarında kutikula melanizasyonu ile bazı immün sistem parametrelerinin karşılaştırılması

“Comparison of the body melanisation and some immune parameters in lowland vs. highland populations of Poecilimon similis Retowski, 1889 (Orthoptera: Phaneropterinae)”

Muhammed Ali Özata (YL/Master)

Ordu ilinin Collembola (Hexapoda) faunasının belirlenmesi üzerine bir çalışma--Bitti

Gülşah Yılmaz (YL/Master)

Isophya major, I. rectipennis ve I. nervosa ( Orthoptera:Tettigoniidae) türlerinin ekolojik niş modeli (eş danışmanlı)-Bitti

2013

Hülya Önal (YL/Master)

Phonochorion uvarovi'de (Orthoptera: Tettigoniidae) erkeğin yaşının spermatofor içerikleri üzerine etkisi

Arzu Yiğit (YL/Master)

Isophya rizeensis'te (Orthoptera: Tettigoniidae) eşey oranının çiftleşme yatırımına etkisi

2011

Rihan Oktay (YL/Master)

Isophya sikorai’de (Orthoptera: Phaneropterinae) zamana bağlı olarak erkeğin spermatofor içeriğinin değişimi üzerine bir çalışma. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Eş Danışman olarak).

 

Projeler/Projects

 • Poecilimon similis Retowski, 1889 (Orthoptera: Phaneropterinae) türünün kıyı ve yüksek dağ popülasyonlarında kutikula melanizasyonu ile bazı immün sistem parametrelerinin karşılaştırılması, TF-1434, BAP, Proje Yöneticisi (2014-devam ediyor)

 • Isophya major, Isophya rectipennis ve Isophya nervosa ( Orthoptera:Tettigoniidae) türlerinin ekolojik niş modeli,TF-1307, BAP, Proje yöneticisi, (2012-devam ediyor)
 • Ordu ilinin Collembola (Insecta) faunasının belirlenmesi üzerine bir çalışma, TF-1308, BAP, Proje Yöneticisi (2013-Devam ediyor)
 • Ordu Üniversitesi Cumhuriyet yerleşkesi ve çevresinin karasal omurgalı faunasının incelenmesi, Ordu Üniversitesi, BAP (AR-1223, Yönetici) (2012-2013)
 • Isophya rizeensis (Orthoptera: Tettigoniidae) türünde eşey oranının çiftleşme yatırımına etkisi, Ordu Üniversitesi, BAP (TF-1309, Yönetici) (2013-2013)
 • Phonochorion uvarovi (Orthoptera: Phaneropterinae) türünde erkeğin çiftleşme geçmişinin spermatofor içeriğinin değişimi üzerine etkisi, Ordu üniversitesi, BAP (TF-1201, Yönetici) (2012-2013).
 • Doğa müzesinde bilimsel bir gezinti, TUBİTAK, BAYG 107Y031 nolu proje, Danışman (2007-2009).
 • Kemaliye (Erzincan) ve çevresinin biyoçeşitlilik açısından incelenmesi. TÜBİTAK (ÇAYDAG 105Y016), 2005—2008.
 • Kuzeydoğu Anadolu’da yayılış gösteren Isophya redtenbacheri Adelung, 1907 türü ve Phonochorion Uvarov, 1916 (Orthoptera: Tettigoniidae) cinsine ait türlerin evrimsel süreçleri üzerinde etkili olan ekolojik mekanizmaların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, 2004- 2066.
 • Kazdağı Milli Parkı faunasının araştırılması, TÜBİTAK (YDABAG-103Y110), 2003-2005
 • Isophya Brunner Von Wattenwyl, 1878 cinsinin Türkiye revizyonu (Orthoptera: Phaneropterinae), TÜBİTAK (TBAG-1923), 2001-2003.
 • Birecik Baraj Gölünün altında kalacak alanın ve yakın çevresinin Orthoptera faunası, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu, 104 nolu proje, 1998-1999.
 • Şanlıurfa yöresinde Orthoptera faunasının sistematik açıdan incelenmesi, Harran Üniversitesi, Araştırma Fonu, 25 nolu proje, 1996-1997.

Research Topics Systematic of Turkish bush-crickets

 The genus Isophya Brunner von Wattenwyl

 Isophya is one of the most speciose genera of the subfamily Phaneropterinae, including more than 90 species. Tha range of the genus extends from Central Europe to Iran in a west-east direction and from Central Europe/Central Asia to Levant in a North-south direction. However, most species are concentrated around the Black Sea basin, mainly in the Anatolia, Balkans and southwest Caucasus. Particularly, most of the species show a local distribution restricted to some particular topography. More than one-third of the known species of Isophya were reported from Turkey, which is considered to be the radiation centre for this genus. The genus lacks internal sclerotized male genital organs, which are very helpful for species identification. The identification of the species therefore was based mainly on morphological differences in the sahpe of pronotum, tegmina, stridulatory apparatus of male, male cerci and ovipositor. 

 The genus Poecilimon Fischer

 The genus Poecilimon is one of largest genera of bush-crickets with at present around 140 described species. The genus was erected by Fischer 1853, with the Barbitistes jonicus Fieber (=Poecilimon jonicus jonicus) as its type. More than 70 species inhabit Anatolia, most fo them know from western and North-western part of Turkey. The majority of them are endemic to Anatolia. Its center of distribution is situated in the East Mediterranian. Some of the endemic species are found on the Aegean islands which connect Greece with Anatolia, another area with an extremely high diversity of Poecilimon.The species live in shrubby vegetation, glades and edges coniferous forest or open habitats from sea-level to above the timberline. All are short winged, like Isophya, and usually green in color. Most species of Poecilimon can be differentiated most easily by the structure of the male cerci. The relationships between many species are unknown.

 Both genera are also interesting from another aspect. Bush-crickets produce their calling songs by stridulation using their fore wings. In the genera and other short-winged members of the Barbitistinae this seems to be the only function, the size of the tegmina varies greatly. In some species they are moderate size, in others small to very small and completely concealed under the pronotum.

 Bioacoustic research on Turkish bush-crickets

 Orthopteran insects are popular group with entomologists and much of the research on bioacoustic studies have been carried out using members of this order. Ensiferan crickets comprise one of the most obvious groups of acoustically active orthopterans. The sounds of them are very di verse and often play a crucial role in reproduction. Males sing and females respond by approaching singing male phonotactically or by producing special acoustic response signals. Typically every species has a species-specific amplitude modulation.

 The frequency content comprises both low and ultrasonic range in bush-crickets. In the genus Poecilimon, the frequence maximum is negatively correlated with body size. Sound signals with low frequencies have generally a larger range than those with high frequencies. High frequencies are strongly attenuated in dense vegetation. Using of low frequencies may be sexual selection. In many studies females have been shown to prefer larger than average males. If females judge size on the basis of properties of acoustical signals, they should prefer signals of lower than average frequency, because these might indicate larger males.

 In bush-crickets, calling songs of closely related species (such as some Barbitistini species) are often very similar but with some species-specific differences particularly in temporal pattern. Many studies demonstrated that morphologically similar species, the species-specific song pattern represents the main prezygotic isolating barrier. Obviously, not only the calling song becomes different during speciation, but also the male and female genitalia. What kinds of characters are likely to evolve first? Forexample, obviously morphological evolution in Poecilimon syriacus-group, especially that of male genital structures, is faster than the evolution of song characters. Evolutionary speed between morphology and behaviour was already observed in other groups of tettigoniids and may be related to the different functions of song and genitalia during mating. 

 Spermatophore characteristics and sperm allocation in bush-crickets 

  I am broadly interested in research topics involving mating behaviour and the evolution of insect mating systems. Of particular interest are questions that address the evolution of sperm allocation strategies, sexual conflict between males and females. My model animals belong to Poecilimon and Isophya.

 Theoretical models predict that males should allocate sperm in response to female quality and empirical studies have shown that fecundity traits including age, mass and mating status can influence male sperm allocation strategies. We tested whether female size has an influence on sperm allocation in the bushcricket Poecilimon jonicus jonicus (Orthoptera: Phaneropterinae). Contrary to other studies, we found neither evidence of strategic sperm allocation in response to female size nor an effect of female size on spermatophore size. Male age and mating history was positively related to sperm number during sequential matings, but had no effect on spermatophylax or ampulla weight. Spermatophore weight, but not sperm number, was positively correlated with male body weight. Ampulla weight was positively correlated with spermatophylax weight.

 We have been testing the body size/weight influence on sperm allocation in Isophya sikorai and some related taxa including spermatophore characteristics within the some species group and out group.

 Related references:

 Heller, K. G. 2006. In Insect sounds and communication: phsiology, behaviour, ecology and evolution, pp. 137-151.

 Heller, K. G. and Sevgili, H. 2005. Eur. J. Entomol. pp. 265-277.

 Heller et al. 2008. Insect Syst. Evol. Pp. 361-379.

 Ramme, W. 1933. Mitt. Zool. Mus. Berlin, pp. 497-575.

 Robinson, D.J. and Hall, M. J. 2002. Adv. Insect Physol. 29: 151-278.

 Sevgili, H. 2001. J. Orthopt. Res. pp. 15-24.

 Sevgili et al. 2006. Eur. J. Entomol. pp.657-661.

 Sevgili, H. and Reinhold, K. 2007. Behaviour, 144: 1179-1192.

Collaborators

Hakan Gür (Ahi Evran University, Zoology)

Klaus-Gerhard Heller (http://www.biologie.uni-erlangen.de/)

Klaus Reinhold (http://www.uni-bielefeld.de/biologie/Evolutionsbiologie/eng/01-reinhold.html)

Ken Fedorka (http://fedorka.cos.ucf.edu/members/current/)

Ian Kutch (http://fedorka.cos.ucf.edu/members/current/)

Igor Kaprus (State Natural History Museum/Ukraine; https://www.researchgate.net/profile/Igor_Kaprus)

Graduate Students

Dilek Arslan

Nilgün Tokgöz

Hülya Önal 

Sacide Aydın

Past Graduate Student

Arzu Yiğit (Ordu University, Turkey)

Gülşah Yılmaz (Ordu University, Turkey)

Muhammet Ali Özata

Rihan Oktay (Harran University, Turkey)

GÜNCEL

Kaçkar Çekirgesi (Phonochorion)

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yayılış gösteren Phonochorion (Orthoptera; Phaneropterinae) cinsi üzerinde Hacettepe Üniversitesi'nden İsmail Sağlam ve Selim Çağlar ile önemli çalışmalarımız oldu. Phonochorion cinsi sadece Doğu karadeniz'in kuzeye bakan yüksek kesimlerinde olmak üzere, Trabzon'dan başlayarak Gürcistan'ın batı kesimlerine kadar yayılış göstermektedir. Cinse bağlı üç tür bilinmektedir:

1. Ph. uvarovi

2. Ph. artvinensis

3. Ph. satununi

Araştırmalarımız cinsin yayılışı, sistematiği, filocoğrafyası, biyoakustik özellikleri ile moleküler karekterizsayonları üzerindedir. Doğu Karadeniz faunasının en güzel böceklerinden birisi olan Phonochorion genel olarak 1000 m nin üzerindeki yükseltilerde ve dağların sadece kuzey kesimlerinde yayılış gösterir. Temmuz ve Ağustos aylarında uygun habitatlarda bol miktarda görmek olasıdır. Türler yukarıya kıvrık abdomen uçları, sarı siyah ve mor renkleriyle göz alıcı tonlarla kolayca farkedilirler. 

Sperm transferi ve eşleşme davranışları

Böceklerin birçoğunda erkekler genelde çiftleşme öncesi dişiye hediye sunarlar (nuptial gift=düğün hediyesi). Bu hediye dişi için hem cezbedici ve seçim nedeni hem de iyi bir besindir. Erkeğin dişiye sunduğu hediyenin erkeğe bir maliyeti olduğunu biliyoruz. Dişinin daha fazla yatırım yapan erkeğe olan ilgisi ile yatırımın erkeğe olan bedeli arasındaki çelişki eşleşme davranışlarında stratejik davranmayı zorunlu kılmaktadır. Yaşlanmaya bağlı olarak yatırımdaki zorunlu azalmalar ve polyandri nedeniyle dişinin spermatekasında ortaya çıkan sperm rekabeti sonucu bu strateji değişiklikleri kaçınılmazdır. 

Model organizma olarak Isophya ve Poecilimon türlerini kullanmaktayız. Çalıçekirgelerinin birçoğunda erkek dişiye spermatofor olarak adlandırılan bir hediye sunar. Çiftleşme sırasında erkek spermatoforu dişinin genital bölgesine yapıştırır. Spermatofor, sperm içeren ampulla ile onu koruyan jel kıvamındaki spermatofilakstan oluşur. Çiftleşme sonrasında dişi spermatoforu tamamen yer. Önce spermatofilakstan yemeye başladığı için, bu arada ampulla içerisindeki spermler spermatekaya hareket ederler.

Sorular:

-Spermatofor yatırımının yaşa bağlı değişimi nasıldır?

-Sperm transferi erkek tarafından startejik olarak mı yapılmaktadır? Transfer miktarını belirleyen unsurlar neler olabilir?

-Çiftleşme sayısına göre spermatofor yatırımı nasıl değişmektedir?

-Virgin ve nonvirgin erkek ve dişiler arasındaki eş seçimi ve spermatofor yatırımı nasıl olmaktadır?

-Rekabetin olduğu ve olmadığı durumlarda erkeğin yatırımı nasıl değişmektedir?

gibi soruları model organizmaları kullanarak test etmekteyiz.

Türkiye Barbitistini türleri kataloğu

Türkiye'de yayılış gösteren Barbitisitini türlerinin kataloğu yapılmaktadır.

Böceklerde immün sistem araştırmaları:

Son yıllarda laboratuvarımda çekirge model organizma olmak üzere (özellikle Barbitistin türleri) bazı doğal bağışıklık problemleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle farklı iklimsel parametrelerin etkin olduğu populasyonlarda melanizasyona yol açan pro-Phenoloksidaz yolağına dayalı assay, bağışıklık sisteminde etkin olan lizozim aktivitesinin ve hemolimfteki protein konsantrasyonunun belirlenmesi yöntemleri yapılabilmektedir. Ayrıca enkapsülasyona yönelik bağışıklık mekanizmasına yönelik sorular araştırılmaktadır.

 

Tarafımdan bilim dünyasına tanıtılan taksonlar/New species for the world

Poecilimon demirsoyi Sevgili, 2001

Tip yeri: Ilgaz Dağı/Kastamonu

Poecilimon mytilenensis brevissimus Heller, Willemse&Sevgili, 2004

Tip Yeri: Midilli Adası/Lesbos

Poecilimon obtusicercus obtusicercus Heller, Sevgili&Reinhold, 2008

Tip Yeri: Denizli

Isophya uludaghensis Sevgili&Heller, 2003

Tip yeri: Uludağ/Bursa

Isophya rizeensis Sevgili, 2003

Tip yeri: Çamlıhemşin/Fırtına Deresi/Rize

Isophya mersinensis Sevgili&Çıplak, 2006

Tip Yeri: Mersin

Isophya salmani Sevgili&Heller, 2006

Tip Yeri: Anamur/Mersin

Isophya bumerangoides Sevgili et al., 2012

Tip yeri: Keşap/Giresun

Leptophyes helleri Sevgili, 2004

Tip Yeri: Datça/Muğla

Novadrymadusa Demirsoy, Salman&Sevgili, 2002

Novadrymadusa karabagi Demirsoy, Salman&Sevgili, 2002

Tip yeri: Şemdinli/Hakkari

 

LİNKLER

***Doktora sonrası araştırma yaptığım Üniversiteler (Postdoc)

http://www.uni-bielefeld.de/biologie/Evolutionsbiologie/eng/index.html

http://fedorka.cos.ucf.edu/members/current/

***Konuşma/Talk:

http://ubit.uludag.edu.tr/kongre2014-davetliler.php

http://gazetesu.sabanciuniv.edu/tr/sabanci-universitesi-molekuler-biyoloji-calistayi

 

***Fotoğraf çekmeyi seviyorum:) (Photography by Hasan Sevgili)

http://www.fotokritik.com/kullanici/gincirlak

***The Orthopterist's Society

http://140.247.119.138/OS_Homepage/

***Music (Traditional Turkish Music, Neyzen)

http://www.neyzen.com/ney_zen_hasan_sevgili.htm

http://www.neyzen.com/ney_taksimleri.htm

http://www.neyyapim.com/tr/fotograf-albumu-neyzenler.html

***Selected Improvisations

https://www.youtube.com/watch?v=hyPuqTYOlLQ

https://www.youtube.com/watch?v=a7O5Amv24kY

https://www.youtube.com/watch?v=vClclINgi3w

http://www.neyzen.com/images/taksimler_pdf/hasan_sevgili/ney_saba_hasan_sevgili.pdf

Eğitim/Education

Ph.D. (1998-2004) Hacettepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Zooloji), Ankara.

M. Sc. (1995-1997) Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Zooloji), Şanlıurfa.

B. Sc. (1988-1992) Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, Samsun.

İş Tecrübesi/Work and Job Experience

2010-      : Doçent, Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Zooloji), Ordu.

2008-2010: Doçent, Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Zooloji), Şanlıurfa.

2006-      : Yardımcı Doçent, Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Zooloji), Şanlıurfa.

2004-      : Araştırma Görevlisi, Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Zooloji), Şanlıurfa.

1998-2004: Araşatırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Zooloji), Ankara.

1995-1998: Araştırma Görevlisi, Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Zooloji), Şanlıurfa.

1993-1995: Öğretmen (MEB).

İdari Görevler/Administrative Tasks

Senato Üyesi, 2011- : Ordu Üniversitesi

Fakülte Yönetim ve Kurul Üyeliği, 2011- devam ediyor: Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011-2012, Ordu Üniversitesi

BAP Komisyon Üyeliği, 2011-  Ordu Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Erasmus Koordinatörü, 2010-2012, Ordu Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, 2011-2012: Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Başkanı/Anabilimdalı başkanı (Zooloji), 2010-         : Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü.

Anabilim Dalı Başkanı, 2010---: Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Zooloji).

Bölüm Başkanı, 2009-2010: Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü.

Bölüm Başkan Yardımcısı, 2008---: Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Zooloji).

Anabilim Dalı Başkanı, 2007---: Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Zooloji).

Bilimsel Derneklere Üyelik/Association membership

The Orthopterists' Society, Detroit, Michigan/USA (1997---)

European Society for Evolutionary Biology (ESEB) (2015---)

Yürüttüğü Dersler/Classes

GÜZ DÖNEMİ/Fall Sesion

Omurgasızlar I ve Laboratuvarı/Invertebrates

Mesleki İngilizce/English for Jobs

Evolusyon/Evolution

BAHAR DÖNEMİ/Spring Sesion

Omurgasız Hayvanlar II ve Laboratuvarı/Invertebrate II

Genetik/Genetic

Entomoloji/Entomology

Biyoistatistik/Biostatistic

Lisansüstü dersler/Graduate Classes

Omurgasızlarda Bağışıklık Sistemi/Invertebrate Immunity

Evrimsel Analiz/Evolutionary Analysis

Hayvan Davranışları/Animal Behaviour

Sistematik Entomoloji/Systematic Entomology

Türkiye Hayvan Coğrafyası/Zoogeography of Turkey

Organ Sistemlerinin Evrimi/Evolution of Organ Systems

Doğal Yaşam Fotoğrafçılığı/Wildlife Photography

Bilimsel Aktiviteler/Scientific Activities

 • Haziran 2010_20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü
 • 21-25 Haziran 2009, Xth Uluslararası Orthopteroloji Kongresi, Antalya.
 • 23-27 Haziran 2008, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • 21-24 Haziran 2004, 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 09-16 Temmuz 2000, 11. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları (Bilimsel komite üyesi-Zooloji Seksiyonunda) Belek, Antalya.
 • Haziran 2000, Hayvan seslerinin kayıt edilmesi ve kullanımı üzerine workshop, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya, 29 Mayıs - 2 Haziran 2000 (Çağrılı Konuşmacı Dr. Klaus-Gerhard HELLER, Erlangen Üniversitesi-Almanya).
 • 7-13 Eylül 1999, Taksonomi Yaz Okulu. Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya.
 • 1996, 13. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Editör-Hakemlik/Reviewers

-Editör (Ordu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi (2011-2014))

-Insect Systematics&Evolution, yayın hakemliği

-Journal of Orthoptera Research, yayın hakemlikleri.

-Zoological Journal of Linnean Society, yayın hakemliği

-Entomological Research, yayın hakemliği

-Türkiye Entomoloji Dergisi, yayın hakemliği

-Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, yayın hakemliği

-Zootaxa, yayın hakemliği

-Turkish Journal of Zoology, yayın hakemliği

Burs ve destekler/Scholarships

1. 2012 (Eylül_Aralık, 3 ay) YÖK tarafından desteklenen 3 aylık araştırma bursu ile University of Central Florida (UCF) (Florida/Amerika)’da bulunan Prof. Dr. Ken Fedorka’nın labında araştırmalar yapıldı (http://fedorka.cos.ucf.edu/members/former/)

2. 2006 )Mart-EYlül, 6 ay) TÜBİTAK-BAYG “2219-Yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu, Bielefeld Üniversitesi, Almanya, 6 ay (Burs programı 2006 yılı baharında başlayacaktır) (

 

Erasmus/Erasmus Exchange Programme

-University of Salford (Manchester/UK)-Erasmus Değişim Programı, Ziyaretçi Bilim Adamı, 2011.

Burs ve destekler/Scholarships

1. 2012 (Eylül_Aralık, 3 ay) YÖK tarafından desteklenen 3 aylık araştırma bursu ile University of Central Florida (UCF) (Florida/Amerika)’da bulunan Prof. Dr. Ken Fedorka’nın labında araştırmalar yapıldı (http://fedorka.cos.ucf.edu/members/former/)

2. 2006 )Mart-EYlül, 6 ay) TÜBİTAK-BAYG “2219-Yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu, Bielefeld Üniversitesi, Almanya, 6 ay (Burs programı 2006 yılı baharında başlayacaktır) (

Erasmus/Erasmus Exchange Programme

-University of Salford (Manchester/UK)-Erasmus Değişim Programı, Ziyaretçi Bilim Adamı, 2011.

LİNKLER

***Doktora sonrası araştırma yaptığım Üniversiteler (Postdoc)

http://www.uni-bielefeld.de/biologie/Evolutionsbiologie/eng/index.html

http://fedorka.cos.ucf.edu/members/current/

***Konuşma/Talk:

http://ubit.uludag.edu.tr/kongre2014-davetliler.php

http://gazetesu.sabanciuniv.edu/tr/sabanci-universitesi-molekuler-biyoloji-calistayi

 

***Fotoğraf çekmeyi seviyorum:) (Photography by Hasan Sevgili)

http://www.fotokritik.com/kullanici/gincirlak

***The Orthopterist's Society

http://140.247.119.138/OS_Homepage/

***Music (Traditional Turkish Music, Neyzen)

http://www.neyzen.com/ney_zen_hasan_sevgili.htm

http://www.neyzen.com/ney_taksimleri.htm

http://www.neyyapim.com/tr/fotograf-albumu-neyzenler.html

***Selected Improvisations

http://fizy.com/#s/1j1724

http://fizy.com/#s/1j0tmx

http://www.neyzen.com/images/taksimler_pdf/hasan_sevgili/ney_saba_hasan_sevgili.pdf

Bilimsel Aktiviteler/Scientific Activities

 • Haziran 2010_20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü
 • 21-25 Haziran 2009, Xth Uluslararası Orthopteroloji Kongresi, Antalya.
 • 23-27 Haziran 2008, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • 21-24 Haziran 2004, 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 09-16 Temmuz 2000, 11. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları (Bilimsel komite üyesi-Zooloji Seksiyonunda) Belek, Antalya.
 • Haziran 2000, Hayvan seslerinin kayıt edilmesi ve kullanımı üzerine workshop, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya, 29 Mayıs - 2 Haziran 2000 (Çağrılı Konuşmacı Dr. Klaus-Gerhard HELLER, Erlangen Üniversitesi-Almanya).
 • 7-13 Eylül 1999, Taksonomi Yaz Okulu. Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya.
 • 1996, 13. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.