YAYINLARI 

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Olfaz, Mustafa; Tozlu, Hilal; Önder, Hasan;, Effect of hair color variation on milk production and kid growth in Turkish Hair Goat, 2011. Journal of Animal and Veterinary Advances,10(8), 1037-1040.


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Tozlu Çelik, H., Olfaz, M., 2018. Reproductive Performance of Hair Goat and Growth Traits of Hair Goat and Saanen x Hair (F1) Crossbred Kids In Rural Conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24(2):296-302.

Tozlu Çelik, H., Olfaz, M., 2018. Yetiştirici Koşullarında Kıl Keçi ve Saanen x Kıl Keçi Genotiplerinin (F1, G1, G2) Büyüme Özellikleri ve Yaşama Gücü Üzerine Bir Araştırma. Mediterranean Agricultural Sciences, 31(1):77-85.

Tozlu Çelik, H., Olfaz, M., 2017. Kıl Keçi ve Saanen x Kıl (F1, G1 ve G2) Melez Oğlakların 6. ay Vücut Ölçüleri ve Bu Ölçülere Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, AKADEMİK ZİRAAT DERGİSİ, 6 (2):161-168.

Tozlu Çelik, Hilal, 2016. Ordu İli Küçükbaş Hayvancılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, TÜRK TARIM-GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 4(5): 345-351.

Tozlu Çelik, Hilal; Olfaz, Mustafa, 2015. Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinde Tipin Sabitleştirilmesi Yöntemleri, TÜRK TARIM-GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 3(8): 659-663.

Tozlu Çelik, Hilal; Olfaz, Mustafa, Kıl Keçi ve Saanen x Kıl Keçi Melezlerinin (F1, G1, ) Çiftçi Şartlarında Süt Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması, 2015, TÜRK TARIM-GIDA BİLİM TEKNOLOJİ DERGİSİ, 3(4), 171-177.

Tozlu Çelik, Hilal; Olfaz, Mustafa, Kıl Keçi ve Saanen x Kıl Keçi Melezlerinin (F1, G1, ) Üretici Şartlarında Döl Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması, 2015, Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(4), 164-170


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Tozlu Çelik, H., 2018. Muş İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri. Muş Ovası Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı Bildiriler Kitabı syf.142-154. 15-16 Mayıs, MUŞ.

Tozlu Çelik, H., Olfaz M., 2015. Kıl Keçi ve Saanen x Kıl Keçi Melezlerinin (F1, G1) Çiftçi Şartlarında Süt Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması,Kongre Bildiri Kitabı syf. 896. 9. ULUSAL ZOOTEK BİLİM KONGRESİ-3-5 Eylül, KONYA

Olfaz, M., H. Önder, H. Tozlu, 2011. "Sustainable Goat Husbandry in Turkey" 62 nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Stavanger, Norway, 96, 29 August- 2 September, 2011. 

Olfaz, M., Önder, H., Tozlu, H., 2010. Kıl Keçi ve Saanen x Kıl Keçi (F1) Melezlerinde Renk Varyasyonunun Oğlak Gelişimi Üzerine Etkisi. Ulusal Keçicilik Kongresi, Bildiriler Kitabı syf. 101,ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ, ÇANAKKALE.

Tozlu, H., Olfaz, M., 2007. Karadeniz Bölgesi Keçi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. 3.Ulusal Öğrenci Kongresi, Bildiriler Kitabı 127-133, 3. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ-KAHRAMANMARAŞ.

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

 

Amasya İli Kıl Keçi Islah Projesi Kapsamında Elde Edilen Saanen x Kıl (F1) Melezleri İle Saf Kıl Keçilerinin Büyüme ve Diğer Yetiştiricilik Özellikleri Bakımından Mukayesesi

 

12 ay

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Fonu

Araştırmacı

2005-2006

PYO.ZRT.

1904.11.013

Kıl Keçi ve Saanen x Kıl Keçi Melezlerinin (F1, G1, G2) Üretici Şartlarında Çeşitli Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması

 

36 ay

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Fonu

Araştırmacı

2011-2014

AR-1628

Taze Sulandırılmış ve Dondurulmuş Karayaka Koç Spermaları için Propolis Ekstraktının Depolama Süresi Üzerine Etkileri.

18 ay

Ordu Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Fonu

Araştırmacı

2016-2017

AR-1629

Karayaka Koyunlarında Koç Katım Öncesi Ana Yaşı, Canlı Ağırlık, Vücut Kondisyon Puanlamasının Gebelik Süresi, Döl Verimi, Yavru Doğum Ağırlığı, Sütten Kesim Ağırlığı (90. gün) ve Yaşama Gücüne Etkisi

12 ay

Ordu Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Fonu

Yürütücü

2016-2017 

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

     Yrd. Doç Dr.

Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

  2015-

 

İdari Görevler : 

 Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı;  2015-