1.YAYINLAR

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, Art and Humanities)

A.1 UGUR A., GÖK Y., GÖK UGUR H. (2014). Impact of Socio-cultural and Economic Factors on Vegetable Consumption Behaviours: Case of Giresun Province, Turkey. Food Science and Technology, 34(4), 688-693., Doi: 10.1590/1678-457X.6401.

A.2 GÖK UĞUR, H., ORAK, O.S., BAŞKÖY, F., SERDAROĞLU, S., KÜÇÜKÖNER, Ö. (2015). Investigation of The Relationship Between The Levels of Loneliness and Social Support Perceived By Caregivers of Bedridden Patients. The Journal of International Social Research, 36(8):958-967.

A.3 ORAK, O.S., GÖK UĞUR, H., BAŞKÖY, F., ÖZCAN, M., SEYİS, N. (2015).Yaşlı Hastalarda Tanrı Algısı Ölüm Kaygısını Etkiler mi? The Journal of International Social Research , 38(8):618-624.

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B.1 GÖK UĞUR, H., Sıralı, R.,  Tekgül, A.T.,  Efe, B. Deli Balin Alternatif Tedavide Kullanımı: Ordu İli Örneği.  III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Çanakkale (Poster bildiri).

B.2 Yaman Aktaş, Y., GÖK UĞUR, H., Orak, O.S. “Hemşirelerin Kültürlerarası Hemşirelik Bakımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Çanakkale (Sözel bildiri).

B.3 Orak, O.S., GÖK UĞUR, H., Yancar Demir, E., Yaman Aktaş Y., Durmaz H. “Ruhsal Bozukluğu Olan Bireye Sahip Aile Üyelerinin Ruhsal Hastalık İnançlarının Çare Arama Davranışlarına Yansıması”, III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Çanakkale (Sözel bildiri).

B.4 Orak, O.S., GÖK UĞUR, H., Güney, N. “Müslüman Annelerde Tanrı Algısının Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumuna Etkisi”, III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Çanakkale

B.5 GÖK UĞUR, H., Orak, O.S., Yüksel, Ş. “Suriyeli Bir Ailenin Kültürel Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Hemşirelik Bakımı Verilmesi: Olgu Sunumu”, III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21-23 Mayıs 2015, Çanakkale (Poster bildiri).

B.6 SIRALI, R., GÖK UĞUR, H., BAŞKÖY, F., KÜÇÜKÖNER, Ö., ÇAKIR, S., ESE, H. Ordu İli Subaşı Aile Sağlığı Merkezi’ne Başvuran Kişilerin Arı Sokmasına Karşı Uyguladıkları Geleneksel Yöntemlerin Belirlenmesi. 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve 20. Apislavia Kongresi. 05- 09 Kasım 2014, Fethiye-Ölüdeniz. (Poster Bildiri).

B.7 GÖK UĞUR, H., SIRALI, R., S. AKTÜRK. Deli Bal Zehirlenmesinde Kullanılan Geleneksel Tedavi Yöntemleri. 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve 20. Apislavia Kongresi. 05- 09 Kasım 2014, Fethiye-Ölüdeniz. (Poster Bildiri).

B.8 GÖK UĞUR, H., Orak, O. S., Günaydın N., Topal B., Coşkun V., Ocak Z., Bölükbaş N. Identification of the Needs of Families Having a Child with Autism (Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Gereksinimlerinin Belirlenmesi), ULOK- Uluslararası Otizm Konferansı, 14-16 Kasım 2014, Antalya.

B.9 Orak, O. S., GÖK UĞUR, H., Başköy, F., Özcan, M., Seyis, N. Yaşlı Hastalarda Tanrı Algısı Ölüm Kaygısını Etkiler Mi?(Sözel bildiri) III. Uluslar Arası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1-3 Eylül 2014, Ankara.

B.10 GÖK UGUR, H., Orak, O.S., Başköy, F., Serdaroğlu, S., Küçüköner, Ö. “Yatağa Bağımlı Hastalara Bakım Verenlerin Algıladıkları Sosyal Destek İle Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 25-27 Ekim 2013, Bodrum-Muğla.

B.11 Orak, O.S., GÖK UGUR, H., Kılınçaslan, B. “65 Yaş Üstü Hasta Bireylerde Ölüm Kaygısının Günlük Yaşam İşlevlerine Etkisi”, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 25-27 Ekim 2013, Bodrum-Muğla.

B.12 GÖK UGUR, H., and AVCI AYDIN, I., 2010. The effect on knowledge and practices towards cancer early detection of healthy life style behaviours of women who applied the cancer early detection and prevention centre (Poster). 7th EONS Spring Convention, 15 - 16 April 2010, The Hague, The Netherlands.

B.13 AYDIN AVCI, I., GOK UGUR, H., YILMAZ, A., and GUZEL N., 2009. The effect of communication skills of the midwives working for basic health services on their status relating to training people about health(Oral). 12th World Congress on Public Health, April 27 - May 1, 2009 İstanbul.

B.14 ALTAY, B., GÖK UGUR, H., YILMAZ, A., 2009. The Level of Burnout in Elderly Patient With Copd and The Factors That Affect (Oral). 1st International Congress on Nursing Education, Research&Practice. 15-17 October 2009, Thessaloniki, Greece.

 

C.Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

 

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D.1 SIRALI, R., GÖK UĞUR, H., BAŞKÖY, F., KÜÇÜKÖNER, Ö., ÇAKIR, S., ESE, H. Ordu İli Subaşı Aile Sağlığı Merkezi’ne Başvuran Kişilerin Arı Sokmasına Karşı Uyguladıkları Geleneksel Yöntemlerin Belirlenmesi. Smyrna Tıp Dergisi, 2016, 6(3):XXX.(Kabul edildi).

D.2 GÖK UĞUR, H., AYDIN AVCI, İ. Kanser Tarama Merkezine Başvuran Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Erken Tanı Bilgi ve Uygulamalarına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015;4(2):244-258.

D.3 AYDIN AVCI İ., ALTAY B., GÖK UĞUR H., YILMAZ A., GÜZEL N. Temel Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebelerin İletişim Becerileri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012; 15(3):161-166.

 

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

E.1 GÖK UĞUR, H., Şılbır, F., Öner, A. Üniversite Öğrencilerinin Sigara ve Alkol İçme Davranışlarının İncelenmesi. 18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya (Poster bildiri).

E.2 GÖK UĞUR, H., Orak, O.S., Tekgül, A.,T. “Hemșirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Hemșirelik Mesleğine Hazır Bulunușlukları ve Etkileyen Faktörler”, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Kayseri (Sözel bildiri).

E.3 Orak, O.S., GÖK UĞUR, H., Tekgül, A.,T., Günaydın, K., G. “Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Yalnızlık ve Depresyon Arasındaki İlişki”, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Kayseri (Poster bildiri).

E.4 GÖK UĞUR, H., Orak, O.S., Ağaçdiken, S., Yüksel, Ş. “Evde Bakımda Alzheimer Hastasının Imogene King’in Kavramsal Sistem Modeline Göre İncelenmesi: Olgu Sunumu”, Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, 13-15 Mayıs 2015, Trabzon (Sözel bildiri).

E.5 GÖK UĞUR, H. 2015. Evde Bakımda Bakım Vericilerin Rolü. Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, 13-15 Mayıs 2015, Trabzon. (Sözel bildiri)

E.6 GÖK UĞUR, H., Orak, O.S., Başköy F., Serdaroğlu S., Küçüköner Ö., Yılmaz A. Evde Bakım Hizmeti Alan Hastaların Bakım Vericilerininin Tükenmişlik Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler (Poster bildiri). 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 20-24 Ekim 2014, Edirne.

E.7 GÖK UĞUR, H., Yılmaz A. Bir Meyve Suyu Fabrikasında Çalışanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi (Poster bildiri). 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 20-24 Ekim 2014, Trakya Üniversitesi, Edirne.

E.8 GÖK UĞUR, H., Güldü, E., Yılmaz, C., Tekgül, T., Uyan, Y. Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Hemşireler Derneği Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Tutumları. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon.

E.9 Yılmaz, S., Başköy F., GÖK UĞUR, H., Yılmaz, A., Aksoy Derya Y. 0-12 Aylık Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon.

E.10 Orak, O.S., GÖK UĞUR, H., Kılınçaslan, B., Özdemir, N.P. “Psikiyatri Dışı Kliniklerde Yatan Hastalarda Ruhsal Durum Değerlendirmesi”, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon.

E.11 GÖK UĞUR, H., Erci, B., Akıncı, E.G., Yılmaz, A.,  2012. İnmeli Bir Hastanın Evde Bakımı: Olgu Sunumu (Poster). 3. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası.

E.12 GÖK UĞUR, H., Erci, B., Günaydın, N., Kara, E.Y., Doğan, H., Akıncı, E.G., Yılmaz, C.,  2012. Evde Bakım Hizmeti Alan İnmeli Hastaların Bakım Vericilerinin Gereksinimlerinin Belirlenmesi(Sözel). 3. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası.

E.13 Günaydın, N., GÖK UĞUR, H.,  Doğan, H.,  Kara, E.Y., Akıncı, E.G., 2012. Yatağa Bağımlı Hastalara Bakım Verenlerin Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi (Sözel). 3. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası.

E.14 YILMAZ, A., KILIÇ, D.,  GÖK UĞUR, H., MUMCU BOĞA, N., 2011. Postpartum Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar(Poster). 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-7 Ekim 2011, KTÜ, Trabzon.

E.15 AYDIN AVCI, İ., ALTAY, B., GÖK UGUR, H., YILMAZ, A., ve GÜZEL N., 2009. Kanser Erken Tanı Merkezine Başvuran Kadınların Sağlık Yaşam Biçimi Davranışları ile Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerinin İncelenmesi(Poster). Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 9-11 Nisan 2009, ÇOMÜ, Çanakkale.

E.16 Altay, B., Yılmaz, A., GÖK UĞUR, H. 2009. Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hasta Yakınlarının Gereksinimlerinin Saptanması ve Ailelerin Bazı Özelliklerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı,  Ankara

F.Ulusal hakemsiz dergilerde yayımlanan makaleler

F.1 GÖK UĞUR, H. Evde Bakımda Yeni Bir Kavram “Evde Sağlık Hizmet Birimleri” ve Hemşirenin Yeri. Ütopya, Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Bülteni, Mayıs 2015. Hemşirelik Haftası Özel Sayısı, s.5-6.

F.2 GÖK UĞUR H, Sıralı R, Aktürk S. Deli Bal Zehirlenmesinde Kullanılan Geleneksel Tedavi Yöntemleri. Arıcılık Araştırma Dergisi, Haziran 2013, 7(13):34-35.

F.3 GÖK UĞUR H, Sıralı R, Demirkol E. Arı Sokmalarına Karşı Kullanılan Geleneksel Tedavi Yöntemleri. Arıcılık Araştırma Dergisi, Aralık 2013, 5(10):32-33.