Lisans                           :

1999, Çukurova Üniversitesi

Yüksek Lisans             :

2003, Çukurova Üniversitesi

Doktora                        :

2010, Çukurova Üniversitesi

Araştırma Görevlisi    :

2001-2010, Çukurova Üniversitesi

Doktor Öğretim Üyesi:

2010-2012, Adıyaman Üniversitesi

Doktor Öğretim Üyesi:

2012-2018, Ordu Üniversitesi

Doçentlik

2018-     , Ordu Üniversitesi

A.ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

A.1.TANGOLAR SERPİL, TANGOLAR SEMİH, BİLİR EKBİÇ HATİCE,ÖZDEMİR GÜLTEKİN,SABIR ALİ,ÇEVİK BAHRİ (2007). The Effects of Different Irrigation Levels on Yield and Quality of Some Early Grape Cultivars Grown in Greenhouse. Asian Journal of Plant Sciences, 6(4), 643-647.

A.2.BİLİR EKBİÇ HATİCE, ÖZDEMİR GÜLTEKİN,SABIR ALİ,TANGOLAR SEMİH (2010). The Effects of Different Nitrogen Doses on Yield Quality and Leaf Nitrogen Content of Some Early Grape Cultivars V vinifera L Grown in Greenhouse. Afrıcan Journal Of Bıotechnology, 9(32), 5108-5112.

A.3.ÖZDEMİR GÜLTEKİN, AKPINAR ÇAĞDAŞ, BİLİR EKBİÇ HATİCE,TANGOLAR SEMİH,ORTAŞ İBRAHİM (2010). Effect of Inoculation with Mycorrhizal Fungi on Growth and Nutrient Uptake of Grapevine Genotypes Vitis sp. European Journal of Horticultura Science, 75(3), 103-110.

A.4.SABIR ALİ, BİLİR EKBİÇ HATİCE, ERDEM HALİL,TANGOLAR SEMİH (2010). Response of four grapevine (Vitis spp.) genotypes to direct or bicarbonate-induced iron deficiency. Spanish Journal of Agricultural Research, 8, 823-829.

A.5.ÖZDEMİR GÜLTEKİN, BİLİR EKBİÇ HATİCE, ERDEM HALİL,TORUN MUSTAFA BÜLENT,TANGOLAR SEMİH (2011). Effect of Different Zinc Application Methods on Leaf Zn Fe Cu And Mn Concentrations of Ungrafted and Grafted Flame Seedless Grapevine Cultivar and Rootstocks Vitis sp 9 2 217 222. JOURNAL OF FOOD, AGRİCULTURE ENVIRONMENT, 9(2), 217-222.

A.6.BİLİR EKBİÇ, HATİCE (2017). Effects of Different Salicylic Acid Doses on Salt Tolerance of American Vine Rootstocks.. Bangledesh Journal of Botany, 46(2), 639-645.

A.7.BİLİR EKBİÇ HATİCE, GÖKDEMİR NİHAN, ERDEM HALİL (2018). EFFECTS OF BORON ON YIELD, QUALITY AND LEAF NUTRIENTS OF ISABELLA (Vitis labrusca L.) GRAPE CULTIVAR. Acta Scientarum Polonorum Hortorum Cultus, 17(1), 149-157., Doi: 10.24326/asphc.2018.1.14.

A8.BİLİR EKBİÇ HATİCE, YILMAZ Gül (2018). Kokulu Kara Üzümün (Vitis labrusca L.) Mikro Çelik Kültürü ile Mikro Çoğaltımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28(1), 86-91., Doi: 10.29133/yyutbd.360907.

A.9.BİLİR EKBİÇ HATİCE,TANGOLAR SEMİH,EKBİÇ İDRİS ERCAN (2017). Mutation induction using Co60 in Pembe Çekirdeksiz (Vitis vinifera L.) grape cultivar. Akademik Ziraat Dergisi, 6(2), 101- 106., Doi: http://dx.doi.org/10.29278/azd.371737.

A10.BİLİR EKBİÇ HATİCE, TANGOLAR SEMİH (2016). Trakya lkeren ve Flame Seedless üzüm çeşitlerinde farklı kolhisin dozlar kullanılarak poliploidi oluşturma olanakları. Akademik Ziraat Dergisi, 5(2), 69-76.

A11.BİLİR EKBİÇ HATİCE, CİĞERLİ SEDA, YILMAZ GÜL (2015). Isabella (V. Labrusca) Üzüm Çeşidinin In Vitro Sürgün Ucu Kültürü ile Çoğaltılması. Akademik Ziraat Dergisi, 4(2), 65-70.

B.ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

B.1.GÖK MUSTAFA, TANGOLAR SEMİH, TANSI VEYİS, COŞKAN ALİ, BİLİR EKBİÇ HATİCE (2005). Gründüngung im Weinbau.. 8. Symposium Deutsch-Türkische Agrarforschung. 04-08 Oktober 2005. Göttingen., 449-454., (Tam metin bildiri)

B.2.TANGOLAR SEMİH, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, BİLİR EKBİÇ HATİCE,TANGOLAR SERPİL,REHBER DİKKAYA YEŞİM (2012). Research on Adaptation of Some American Rootstocks Grown Under Northern Cyprus Conditions. XXXV World Congress of Vine and Wine. XXXV World Congress of Vine and Wine 10th General Assembly of The O.I.V., (Özet bildiri)

B.3. BİLİR EKBİÇ HATİCE (2018). Impacts of Salicylic Acid and IBA Treatments on Rooting in 41 B American Grape Rootstock. 2nd INternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF2018), 23, (Tam metin bildiri)

C.YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:

C1. Üzüm Yetiştiriciliği (2014) TANGOLAR SEMİH, TANGOLAR SERPİL, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, BİLİR EKBİÇ HATİCE, REHBER DİKKAYA YEŞİM, Okman printing LTD., Basım sayısı:2, Sayfa Sayıs 48, Türkçe(Bilimsel Kitap).

D.ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

D.1.ÖZDEMİR GÜLTEKİN, TANGOLAR SEMİH, ERDEM HALİL,BİLİR EKBİÇ HATİCE,TORUN MUSTAFA BÜLENT (2005). Değişik asma anaçlar ve Flame Seedless üzüm çeşidi ile bunların oluşturdukları kombinasyonlara çinko uygulamalarının fenolojik gelişme ve bazı vejetatif özellikler üzerine etkisi. Alatarım, 4(1), 23-31.

D.2.ÖZDEMİR GÜLTEKİN, TANGOLAR SEMİH, BİLİR EKBİÇ HATİCE (2006).  Bazı Sofralık  Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik Dönemleri ile Salkım ve Tane Özelliklerinin Saptanması. Alatarım, 5(2), 37- 42.

D.3.TANGOLAR SERPİL, ERGENOĞLU FUAT, TANGOLAR SEMİH, BİLİR EKBİÇ HATİCE (2006). Baz Sofralık Üzüm Çeşitlerinin V vinifera L Fenolojileri ile Verim ve Kalitesi Üzerine Salkım ve Tane Seyreltmesinin Etkisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(4), 11-20.

D.4.SABIR ALİ, KÜÇÜKBASMACI SABIR FERHAN, TANGOLAR SEMİH, BİLİR EKBİÇ HATİCE, Ağar Tayfun (2006). Alphonse Lavallee Üzüm Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine SO2 Jeneratörü ve Farklı Dozlardaki Etanol Uygulamalarının Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(23), 45-50.

D.5.SABIR ALİ, BİLİR EKBİÇ HATİCE, TANGOLAR SEMİH (2010). Bazı Yaz Budaması Uygulamalarının Çekirdeksiz Üzümlerde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(3), 4-8.

D.6.BİLİR EKBİÇ HATİCE, TANGOLAR SEMİH (2012). Trakya lkeren ve Flame Seedless Üzüm Çeşitlerinde Mutasyon Oluşturulması Amacıyla Etkili Co60 Dozunun Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(5), 88-98.

E.ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E.1.TANGOLAR SEMİH, ÇEVİK BAHRİ, TANGOLAR SERPİL, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, BİLİR EKBİÇ HATİCE (2002). Plastik Örtü Altında Yetiştirilen Perlette Üzüm Çeşidinde Farklı Su Düzeylerinin Erkencilik, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 183-190.

E.2.TANGOLAR SEMİH, EYMİRLİ SERDAR, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, BİLİR EKBİÇ HATİCE, TANGOLAR SERPİL (2002). Pozantı /ADANA’da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Fenolojileri ile Salkım ve Tane Özelliklerinin Saptanması. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu., 372-380.

E.3.TANGOLAR SEMİH, BİLİR EKBİÇ HATİCE (2002). Son Yıllarda Yürütülen Bağcılık Araştırmalarının Hedefleri.Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. Nevşehir, 415-421.

E.4.TANGOLAR SEMİH, ÖCAL YUSUF, BİLİR EKBİÇ HATİCE (2003). Bağda Değişik Zamanlarda ve Yöntemlerle Yapılan Yeşil Aşıların Başarısı Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 479-480.

E.5.GÖK MUSTAFA, COŞKAN ALİ, TANSI VEYİS, TANGOLAR SEMİH, BİLİR EKBİÇ HATİCE (2004). Farklı Yeşil Gübre Bitkileri Uygulamalarının Bağ Vejetasyonu Altında Toprakta Azot Mineralizasyonuna ve Biyolojik Aktiviteye Etkisi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım- Sanayi- Çevre, 2, 885-892.

E.6.BİLİR EKBİÇ HATİCE, TANGOLAR SEMİH (2005). Örtü Altında Yetiştirilen Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Perlette Üzüm Çeşidinde Azot Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkisi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, 121-128.

E.7.TANGOLAR SEMİH, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, BİLİR EKBİÇ HATİCE, SABIR ALİ (2005). Bazı Şaraplık üzüm çeşitlerinin Pozantı /Adana ekolojik koşullarında fenolojileri ile salkım ve tane özelliklerinin saptanması. 6. Bağcılık Sempozyumu, 1, 58-64.

E.8.SABIR ALİ, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, BİLİR EKBİÇ HATİCE, TANGOLAR SEMİH (2005). Asma Fidan Üretiminde ki Farklı Kaynaştırma Ortam ile Baz Anaçların Aşı Başarısı Fidan Randımanına Etkileri. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, 440-445.

E.9.BİLİR EKBİÇ HATİCE, AKPINAR ÇAĞDAŞ, ORTAŞ İBRAHİM, TANGOLAR SEMİH (2009). Doku Kültüründe Çoğaltılan Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Dış Ortama Adaptasyonları Üzerine Mikoriza Uygulamalarının Etkisi. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 2, 7-12.

E.10.TANGOLAR SEMİH, ÖZDEMİR GÜLTEKİN, BİLİR EKBİÇ HATİCE, TANGOLAR SERPİL, REHBER DİKKAYA YEŞİM (2011). Baz sofralık Üzüm Çeşitlerinin açıkta K.K.T.C. ekolojik Koşullarına Adaptasyonları. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 47-54.

E.11.TANGOLAR SERPİL, TANGOLAR SEMİH,ÖZDEMİR GÜLTEKİN, BİLİR EKBİÇ HATİCE, REHBER DİKKAYA  YEŞİM (2011). Baz sofralık üzüm çeşitlerinin örtü altında K.K.T.C. ekolojik koşullarına adaptasyonları. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 55-62.

E.12.TANGOLAR SEMİH, KAYA ZÜLKÜF, TANGOLAR SERPİL, BİLİR EKBİÇ HATİCE, MADEN ARZU (2011). Ekolojik Bağcılığın Adana Koşullarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 128-134.

E.13.BİLİR EKBİÇ HATİCE, ÖZCAN NURŞEN, KARA NURSEL (2013). Isabella Üzüm Çeşidi Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı IBA Dozlarının Etkisi. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 27, 695-699.

E.14.BİLİR EKBİÇ HATİCE, BENDER ÖZENÇ DAMLA, ÖZCAN NURŞEN (2015). 41B Amerikan asma anacının köklenme ve bazı gelişim parametreleri üzerine farklı köklendirme ortamlar n n etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 288.

E.15. BİLİR EKBİÇ HATİCE, Nurşen ÖZCAN, ERDEM HALİL (2017). Farklı Salisilik Asit Dozlarının Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Tuzluluğa Olan Dayanımı Üzerine Etkileri. 9. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu.

LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIK

1. Hamburg misketi (V. vinifera L.) ve Isabella (V. labrusca) üzüm çeşitlerinin tuz stresine toleranslarının belirlenmesi, HASAN UYAR, (2016). Ordu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Tez No:446993.

2. Farklı salisilik asit dozlarının bazı Amerikan asma anaçlarının tuzluluğa olan dayanımı üzerine etkisi, NURŞEN YENİLMEZ, (2016). Ordu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Tez No:446992

3. Isabella (V. labrusca L.) üzüm çeşidinde farklı dozdaki bor uygulamasının verim, kalite ve yaprak besin maddesi içeriği üzerine etkisi, NİHAN GÖKDEMİR, (2016). Ordu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Tez No:447002

4. Kokulu Kara Üzüm Tipinin (Balıkçı Siyahı) Tek Boğumlu Mikro Çelik Kültürü ile In vitro Çoğaltımı,  GÜL YILMAZ, Tez No: 39243

5. Farklı Salisilik Asit Dozlarının Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Tuzluluğa Olan  Dayanımları Üzerine Etkilerinin   in vitro Koşullarda Belirlenmesi,  Seda CİĞERLİ , (2017), Yüksek Lisans Tezi, Tez No:43570

PROJELER

1. Plastik Örtü, Farklı Su Düzeyi ve Malçlamanın Baz Üzüm Çeşitlerinin Erkencilik ve Kalite Özellikleri Üzerinde Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, 01/01/1998 - 01/01/2001, Araştırmacı.

2. Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Fenolojileri ile En Uygun Derim Zamanının ve  Şaraplık Değerlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, 01/01/2000 - 01/01/2003, Araştırmacı.

3. Örtü Altında Yetiştirilen Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Perlette Üzüm Çeşidinde Azot Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkisi, BAP Projesi, 01/01/2002 - 01/01/2003, Araştırmacı

4. Plastik Örtü Altında Yetiştirilen Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Kalite ve Azot içeriği Üzerine Etkisi, BAP Projesi, 01/01/2004 - 01/01/2005, Araştırmacı

5.Bazı Sofralık üzüm çeşitlerinin örtü altında KKTC Ekolojik Koşullarına Adaptasyonları, Uluslararası Proje, 01/01/2000 - 01/01/2009, Araştırmacı.

6. Bazı Amerikan Asma Anaçlarının KKTC Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu, Uluslararası Proje, 01/01/2000- 01/01/2009, Araştırmacı.

7.Baz Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin KKTC Ekolojik Koşullarına Adaptasyonları, Uluslararası Proje, 01/01/2000 - 01/01/2009, Araştırmacı.

8.Baz Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Açıkta KKTC Ekolojik Koşullarına Adaptasyonları Uluslararası Proje, 01/01/2000 - 01/01/2009, Araştırmacı.

9.Jojoba (Simmondsia chinensis L) Bitkisinin In vitro Çoğaltılması, BAP Projesi, 01/01/2007 - 01/01/2008, Araştırmacı

10.Bağlarda Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Yaprak Su Potansiyeli Kullanılarak Çukurova Koşullarında Yüksek Kaliteli Verim için Optimum Sulama Zamanının Belirlenmesi, TÜB TAK PROJESİ, 15/01/2007 - 15/01/2010, Araştırmacı.

11. Pembe Çekirdeksiz (V. vinifera L) ve Isabella (V labrusca L)  Üzüm Çeşitlerinde Co60 Kullanılarak Mutasyon Oluşturulması, BAP Projesi, 01/04/2008 - 01/04/2009, Araştırmacı

12.Trakya İlkeren ve Flame Seedless Üzüm Çeşitlerinde Co60 ve Kolhisin Kullanılarak Mutasyon ve Poliploidi Oluşturma Olanakları, BAP Projesi, 2006 - 01/04/2009, Araştırmacı

13. Isabella Üzüm Çeşidinin In vitro Sürgün Ucu Kültürü ile Çoğaltılması, BAP Projesi, 17/06/2013 - 07/12/2015, Yürütücü.

14.Hamburg Misketi (V. vinifera L) ve Isabella (V. labrusca L) Üzüm Çeşitlerinin Tuz Stresine Toleranslarının Belirlenmesi, BAP Projesi,  21/04/2014 - 30/09/2016, Yürütücü.

15. Farklı Salisilik Asit Dozlarının Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Tuzluluğa olan Dayanımı Üzerine Etkileri, BAP Projesi, 01/03/2014 - 30/09/2016, Yürütücü.

16.Isabella (V labrusca L) üzüm çeşidinde farklı dozdaki bor uygulamasının verim kalite ve yaprak besin maddesi içeriği üzerine etkisi, BAP Projesi, 26/03/2014 - 30/09/2016, Yürütücü.

17.Kokulu Kara Üzüm Tipinin (Balıkçı Siyahı) Tek Boğumlu Mikro Çelik Kültürü ile In vitro Çoğaltımı, BAP Projesi, 26/04/2016 - 26/04/2017 Yürütücü.