Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü,
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

Telefon: +90 452 2265200 / 5577

E-Posta: hayriyegulkuruyer@odu.edu.tr

 

 

Öğrenim Durumu

 Lisans. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, 2004-2008.

 Yüksek Lisans. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, 2008-2010.

 Doktora. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, 2010-2014.

 
 
İş Geçmişi

Arş. Gör., Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2009-2014.

Arş. Gör. Dr., Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2014.

Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2015-2016.

 

İdari Görevler

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı (2015)

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğretmenlik Uygulaması Dersi İlköğretim Bölüm Koordinatörü (2015)

 

Projelerde Yağtığı Görevler
 

Düzenleme Kurulu Üyesi: Öğrenmeyi Öğretme II: Yaz Okulu (TÜBİTAK) (DB-2229-2012-II)

Düzenleme Kurulu Üyesi: Çocuklara Matematiği Nasıl Sevdirebiliriz: Eğlenceli Matematik. Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Bilim Danışmanlığı Kursu Projesi. (TÜBİTAK) (DB-2229-2010-II)

Düzenleme Kurulu Üyesi: Özel Öğrenme Güçlüklü Öğrencilerin Özellikleri ve Eğitimi (DB-2229-2011-II)

Düzenleme Kurulu Üyesi: Öğrenmeyi Öğretme (TÜBİTAK) (DB-2229-2010-I)

Bursiyer: Compass, Comparing and Assesing Quality in Primary Education in Europe, An Erasmus Intensive Programme, Escola Superior de Educaça University, 2009

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  • International Reading Association (IRA)
  • Uluslararası Okuma Derneği

     

     

     

     

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Çakıroğlu, A. & Kuruyer, H.G. (2016). Öğrenme ve Öğretim Kavramlarının Değişimi ve Sonuçları; Davranış Değiştirme mi, Beceri Öğretimi mi?. Turkish Studies. 11, (3), 679-688.

A2. Kuruyer, H.G., & Özsoy, G. (2016). İyi ve Zayıf Okuyucuların Üstbilişsel Okuma Becerilerinin İncelenmesi: Bir durum çalışması. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 771-778.  (ISI Expanded)

A3. Özsoy, G.,  Kuruyer, H. G., & Çakıroğlu, A. (2015).  Evaluation of students’ mathematical problem solving skills in relation to their reading levels. International Electronic Journal of Elementary Education (IEJEE), 6 (2), 581-600. [ERIC, SCOPUS]

A4. Akyol, H., Çakıroğlu, A., & Kuruyer, H.  G. (2014). A Study on the Development of Reading Skills of the Students Having Difficulty in Reading: Enrichment Reading Program. International Electronic Journal of Elementary Education (IEJEE), 6 (2), 199-212. [ERIC, SCOPUS]

A5. Özsoy, S., Özsoy, G. & Kuruyer H. G. (2011).Turkish pre-service teachers’ Environmental Attitudes: Effects of Gender and Grade Level. Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12, (2). [ERIC]

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Kuruyer, H. G., Çakıroğlu, A., & Özsoy, G. (2015). Determination of Pre-service Classroom Teachers’ Pedagogical Awareness of and Instructional Needs for Diffuculties in Reading and Mathematics. 4th. International Conference on Education.

B2. Çakıroğlu, A., & Kuruyer, H. G. (2015). Alteration of the Concepts of Learning and Teaching and Its Results: Is is the Alteration of Behavior or Skill Teaching?. 4th. International Conference on Education.

B3. Özsoy, S. & Kuruyer, H. G. (2014). Investigating Pre-service Teachers’ perceptions of  classroom teacher through their drawings. 2th. Conference on Education and Human Development in Asia.

B4. Kuruyer, H. G. & Özsoy, G. (2013). Investigation of Metacognitive Reading Skills of Good and Poor Readers: A Case Study.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi.

B5. Özsoy, G., Kuruyer, H. G., Özsoy, S. & Tabak, H. (2012). What do primary school teachers think about learning process and students’ engagement to learning? International Conference on New Horizons in Education, Prague, Czech Republich.

B4. Kuruyer, H., G. & Köksal, K. (2012). Hikâye Edici Metin Yazma Öncesinde İkili Kodlama Kuramına Göre Hazırlanan Hikâye Haritalarının Kullanılması. International Conference on New Horizons in Education, Prague, Czech Republich.

B6. Çakıroğlu, A., Kuruyer, H. G. (2012). First grade elementary school student’s family involvement in the process of reading and writing skills acquisition. World Congress Education Sciences, Barcelona, Spain. (ISI Expanded)

B7. Özsoy, G.,& Kuruyer, H. G. (2012). Calibration of Mathematical Problem Solving Skills. World Cogress Education Sciences, Barcelona Spain.

B8. Özsoy, S., Özsoy, G. & Kuruyer, H. G. (2011). Turkish Pre-service Primary School Teachers’ Environmental Attitudes: Effects of Gender and Grade Level. 7. Annual International Conference on Education, Samos, Greece.

B9. Özsoy, S., Özsoy, G., Kuruyer, H. G. (2010). Why pre-service teachers choose teaching as a profession? Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Hacettepe University, Ankara, Türkiye.

B10. Bulut, P., Kuruyer, H.G. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Farklı Türdeki Metinlerin Ana Fikrini ve Konusunu Bulma Durumlarının İncelenmesi. III. Uluslar arası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi, İzmir, Türkiye.

B11. Kuruyer, H. G., Özsoy, S. & Altun, D. (2010). Determining pre-service teachers’ critical thinking skills through the story of the Easter Island. XIV. International Organization for Science and Technology Education, University of Ljubljana, Bled, Slovenia.

B12. Yıldırım, T., Günindi, Y., Kuruyer, H. G., Özsoy, S. (2010). Determining pre-service teachers’ understanding levels of the concept environment by using concept maps. II. International Congress of Educational Research, Antalya, Türkiye.

B13. Altun, D., & Kuruyer, H. G. (2009). Lizbon Avrupa Konsey Toplantısı (2000) Sonuçlarına Göre Türkiye’nin Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi. International Congress on Intercultural Dialogue and Education. Uludağ Üniversitesi, Bursa.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Özsoy, G. & Kuruyer, H. G., Tabak, H., & Özsoy, S. (2013). Öğrenme ve Öğrenmeye Katılım Hakkında Sınıf Öğretmenleri Ne Düşünüyorlar? Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35 (1), 199-214. [ULAKBİM]

D2. Özsoy, G. & Kuruyer H. G. (2012). Bilmenin İllüzyonu: Matematiksel Problem Çözme ve Test Kalibrasyonu, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 229-238. [ULAKBİM]

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Özsoy, G., Kuruyer, H. G., Çakıroğlu, A., & Özkara, Y. (2014). Nöropsikolojik Bakış Açısıyla Problem Çözme Becerisi.  13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye.

E2. Akyol, H., Çakıroğlu, A., & Kuruyer, H. G. (2012). Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Zenginleştirilmiş Okuma Programı. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

E3. Kuruyer, H. G., & Çakıroğlu, A. (2012) İlköğretim Öğrencilerinin Yazma Performanslarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye.

E4. Çakıroğlu, A. & Kuruyer, H. G. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Öğrenme Güçlükleri İle İlgili Bilgi ve Tutumları Üzerine Bir İnceleme. Ulusal Sosyal Bilgiler Kongresi V, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

E5. Özsoy, G., Çakıroğlu, A., Kuruyer, H. G., & Özsoy, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Mayıs 2010.

E6. Altun, D. & Kuruyer, H. G. (2009).  İkili Kodlama Kuramının Hikâye Haritası Yöntemiyle İlişkisi ve Örnek Bir Uygulama. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir Üniversitesi, Mayıs, 2009.