Öğrenim Durumu

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 1997-2001

Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, 2001-2003

Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, 2004-2011

İş Geçmişi

Matematik Öğretmeni: Trabzon-Of, Keler İlköğretim Okulu, 2001-2002

Matematik Öğretmeni: Trabzon- Akçaabat, Akçaabat Lisesi, 2003-2006

Matematik Öğretmeni: Trabzon- Beşikdüzü, Beşikdüzü Anadolu Lisesi, 2006-2010

Matematik Öğretmeni: Trabzon- Akçaabat, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi, 2010-2011

Matematik Öğretmeni: İzmir-Kiraz, Kiraz Çok Programlı Lisesi, 2011-2012

Yrd. Doç. Dr.: Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 2012-...

 

 

 

YAYINLAR

Uluslararası makaleler

Yavuz Mumcu,H., Dönmez Usta, N. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik tutumları, Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 3(3), 44-55.

Yavuz Mumcu, H., & Cansız Aktaş, M. (2015). Multi-program High School Students' Attitudes and Self-efficacy Perceptions toward Mathematics, Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 59, 207-226. [ERIC]

Yavuz Mumcu, H. (2016). Using Mathematics, Mathematical Applications, Mathematical Modelling, and Mathematical Literacy: A Theoretical Study, Journal of Education and Practice, 7 (36), 80-96. [ERIC]

Yavuz Mumcu, H., & Aktürk, T. (2017). An Analysis of the Reasoning Skills of Pre-Service Teachers in the Context of Mathematical Thinking, European Journal of Education Studies,  3(5), 225-254. [ERIC-Online Submission]

Cansız Aktaş, M., Tuğrul Özdemir, E., & Yavuz Mumcu, H. (2017). Examination of the Number Sense Skills of Secondary School Students, Journal of Education and Practice, 8(25), 199-207.[ERIC]

Yavuz Mumcu, H. (2018). Examining Mathematics Department Students' Views on the Use of Mathematics in Daily Life, International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 5(1), 61-80.[Asian Education Index-ERA-ULAKBİM]

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yavuz Mumcu, H., Mumcu, İ., Cansız Aktaş, M., (2012). Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Matematik, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(2), 180-195.

Yavuz Mumcu, H. (2015). 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Kesirlerle İlgili Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları ve Nedenleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 294-338. 

Yavuz Mumcu, H., Yıldız, S. (2015). Uzamsal Düşünmeyi Destekleyici Web-Tabanlı Öğretim Materyali Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirilmesi, İlköğretim Online, 14(4), 1290-1306. [SCOPUS-ULAKBİM]

Yavuz Mumcu, H., ve Baki, A. (2017). Matematiği Kullanma Aktivitelerinde Lise Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Becerilerinin Yorumlanması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (1), 7-33. [ULAKBİM]

Yavuz Mumcu, H. (2017). Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında Öğretmen Adaylarının Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgılarını Giderme Yeterliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (3), 1264-1292. [ULAKBİM]

Yavuz Mumcu, H. (2018). Matematiksel İlişkilendirme Becerisinin Kuramsal Boyutta İncelenmesi: Türev Kavramı Örneği, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi [TURCOMAT], 9(2), 211-248.

Yavuz Mumcu, H. (2018). Kesir İşlemlerinde Model Kullanma:Bir Durum Çalışması, Necatibey Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (1), 122-151. [ULAKBİM]

Yavuz Mumcu, H., Cansız Aktaş, M. (2018). The Investigation of the Relationship Between Mathematical Connection Skill and Self-Efficacy Belief,  MATDER Journal of Mathematics Education Special Issue: Proceedings of ICMME-2018, 3(1), 1-8.

Yavuz Mumcu, H., Yıldız, S. (2018). The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders at a Theoretical Dimension, MATDER Journal of Mathematics Education Special Issue: Proceedings of ICMME-2018, 3(1), 41-48.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitabında basılan bildiriler

H.Yavuz Mumcu, N.D.Usta, İ. Mumcu, Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları, 1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposıum, 26-28 Haziran 2013, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, TÜRKİYE. (Özet)

H.Yavuz Mumcu, S. Yıldız, Uzamsal Düşünmeyi Destekleyici Web-Tabanlı Öğretim Materyali Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirilmesi, II nd International Eurasian Educational Research Congress, 8-10 Haziran, 2015, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE. (Özet)

H. Yavuz Mumcu, Matematiği Kullanma Aktivitelerinde Matematiksel Modellemenin Yorumlanması, II nd International Eurasian Educational Research Congress, 8-10 Haziran, 2015, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE. (Özet)

H.Yavuz Mumcu, The Condition of Pedagogical Formation Program Mathematic Department Students’ Using Mathematics in Real Life and Views on Using Mathematics, 6 th World on Learning, Teaching and Educational Leadership Confrence, 29-31 October, 2015, Descartes University, Paris, FRANSA. (Özet)

H. Yavuz Mumcu, M. C. Aktaş, The Interpretation of the Skills of the Students in Math Department for Using Math in Real Life:
A Cross – Age Study, International Science and Technology Conference (ISTEC), 13-15 July, 2016, Viyana, Avusturya. (Özet)

H. Yavuz Mumcu, A Theoretical Synthesis and Assessment Study On The Math Usage Skills, 13-15 July, 2016, Viyana, Avusturya. (Özet)

H. Yavuz Mumcu, Öğretmen Adaylarının Matematik ve Hayat Dersi ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, 2017, Ordu Üniversitesi, Türkiye. (Özet)

H. Yavuz Mumcu, T. Aktürk, Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Bağlamında Muhakeme Becerilerinin İncelenmesi, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu Üniversitesi, Türkiye. (Özet)

H. Yavuz Mumcu, M. Cansız Aktaş, The Effect of Using Mathematics Course on The Preservice Mathematics Teachers' Beliefs About Teaching and Learning Mathematics, and Their Attitudes towards Mathematics, 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 22-23 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye. (Özet)

H. Yavuz Mumcu, Öğretmen Adaylarının Matematiksel İlişkilendirme Becerilerinin İncelenmesi,  1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 22-23 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye. (Özet)

M. Cansız Aktaş, H. Yavuz Mumcu, İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Somut Materyal ve Akıllı Tahta ile Geometrik İnşalara Yönelik Görüşleri,  1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 22-23 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye. (Özet)

M. Cansız Aktaş, H. Yavuz Mumcu, İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Tahmine Yönelik Görüş ve Deneyimleri,  1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 22-23 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye. (Özet)

H. Yavuz Mumcu, M. Cansız Aktaş, A Study On Developing A Scale On Attitude Towards Using Mathematics, International Congress on Mathematics and Mathematics Education, 27-29 Haziran 2018, Ordu, Türkiye. (Özet)

H. Yavuz Mumcu, M. Cansız Aktaş, The Investigation of The Relationship Between Mathematical Connection Skill and Self-efficacy Belief, International Congress on Mathematics and Mathematics Education, 27-29 Haziran 2018, Ordu, Türkiye. (Özet)

H. Yavuz Mumcu, S. Yıldız, The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders According to Different Variables, International Congress on Mathematics and Mathematics Education, 27-29 Haziran 2018, Ordu, Türkiye. (Özet)

H. Yavuz Mumcu, S. Yıldız, The Investigation of Algorithmic Thinking Skills of 5th and 6th Graders at a Theoretical Dimension, International Congress on Mathematics and Mathematics Education, 27-29 Haziran 2018, Ordu, Türkiye. (Özet)

M. Cansız Aktaş, H. Yavuz Mumcu, Investigation of Pre-service Elementary Mathematics Teachers' Beliefs About Mathematics Teaching Self-efficacy and Mathematics, Teaching and Learning,  27-29 Haziran 2018, Ordu, Türkiye. (Özet)

M. Cansız Aktaş, H. Yavuz Mumcu, What is Open-ended Question? What is it Not?, 27-29 Haziran 2018, Ordu, Türkiye. (Özet)

Cansız Aktaş, M., Tuğrul Özdemir, E., Yavuz Mumcu, H. (2018).  Düşük ve Yüksek Sayı Duyusu Performansına Sahip Ortaokul Öğrencilerinin Hesaplama Stratejileri, 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018, Giresun, Türkiye. 

Yavuz Mumcu, H., Cansız Aktaş, M. (2018). 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel İlişkilendirme Becerilerinin İncelenmesi, 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 10-13 Ekim 2018, Giresun, Türkiye.

Özmen, A., Yavuz Mumcu, H. Y. (2018). Öğretmen Adaylarının mesleki Alanları ile ilgili Yapılan Bilimsel Çalışma ve Faaliyetlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16-17 Kasım 2018, Ankara, Türkiye. 

Alphayta, B., Kabadaş, H., Yavuz Mumcu, H. (2018). 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayılar ve Dört İşlemle İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi,  V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16-17 Kasım 2018, Ankara, Türkiye.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

H.Y. Mumcu, İ. Mumcu, M.C. Aktaş, Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Matematik, 11. Matematik Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, TÜRKİYE. (Özet)

H.Y. Mumcu, M.C. Aktaş, Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutum Ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi,  11. Matematik Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Samsun19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, TÜRKİYE. (Özet)

H.Y. Mumcu, İ.Mumcu, İlköğretim Öğrencilerinin Ondalık Kesirlerle İlgili Sahip Oldulkları Kavram Yanılgıları, Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Haziran 2013, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, TÜRKİYE. (Özet)

H. Y. Mumcu, Matematiği kullanma, Matematiksel uygulamalar, Matematiksel modelleme ve Matematiksel Okuryazarlık, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2, 16-18 Mayıs 2015, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, TÜRKİYE. (Özet)

H. Y. Mumcu, T. Aktürk, Matematik Öğretmenlerinin Radyan Kavramını Anlamlandırma ve Kullanma Biçimlerinin Analizi, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Türkiye. (Özet)

S. Yıldız, H. Y. Mumcu, Ü. Çakıroğlu, Görsel Programlama Ortamında İşlem Önceliği Öğretimi, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Türkiye. (Özet)

E. Tuğrul Özdemir, M. Cansız Aktaş, H. Y. Mumcu, Ortaokul Öğrencilerinin Sayı Duyusu Becerilerinin İncelenmesi, Türk Bilgisayar ve Matematk Eğitimi Sempozyumu-3, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Türkiye. (Özet)

 

 

Kitaplar

H. Y. Mumcu, M. C. Aktaş (2016). The Ability of Using Mathematics in Real Life. Lambert Academic Publishing, Germany.

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Kongresi, 22-26 Haziran 2013, Trabzon, Bilim Kurulu Üyeliği

  2. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül 2014, Adana, Bilim ve Hakem Kurulu Üyeliği

  3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, 16-18 Mayıs 2015, Adıyaman, Bilim Kurulu Üyeliği

  4. Matematik Eğitimi Derneği üyeliği

  5. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28-30 Eylül 2016, Trabzon, Bilim ve Hakem Kurulu Üyeliği

  6.  IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu, Program Kurulu Üyeliği

  7. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Bilim Kurulu Üyeliği

  8. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 4-6 Ekim 2018, Denizli, Bilim ve Hakem Kurulu Üyeliği

  9. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME), 27-29 Haziran 2018, Organizasyon Komitesi Üyeliği

Bilimsel Hakemlik

 1.  Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Ocak 2014

 2. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education (JITTE), Nisan 2015

 3. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Temmuz 2015

 4. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Ağustos 2015

 5. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (Mediterranean Journal of Humanities-MJH), Aralık 2015

 6. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education (JITTE), Mayıs 2016

 7. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, Ekim 2016

 8. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Kasım 2016

 9. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (TURCOMAT), Ağustos, 2017

10. Kastamonu Eğitim Dergisi, Kasım 2017

11. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Haziran 2018 

12. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), Temmuz 2018. 

13. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, Ağustos 2018.

14. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ağustos 2018.

15. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ağustos 2018.

16. Kastamonu Eğitim Dergisi, Eylül 2018. 

17. Journal of Computer and Education Research, Ekim 2018. 

 

Projeler

1. Matematik Bölümü Öğrencilerinin Gerçek Yaşamda Matematiği Kullanma Becerilerinin Yorumlaması: Bir Karşılaştırma (Cross -Age) Çalışması, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2013-2015. 

2. Ortaokul Öğrencilerinin Sayı Hissi Becerilerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2016-2017.

3. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Bağlamında Matematiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Ordu Üniversitesi Örneği, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2017-..(Proje devam ediyor)

 

Yüksek Lisans/Doktora Sınav Jüri Üyeliği

1. Haşim Işıtan, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 17.12.2015, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mevlüde DOĞAN.

2. Neslihan Şahin, Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 27. 06. 2016, Danışman: Doç. Dr. Ali ERASLAN. 

Davetli Olarak Katılınan Çalıştaylar

1. YÖK- Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarını Geliştirme ve Güncelleme Çalıştayı, 17-18 Mart 2017, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

2. YÖK-Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarını Geliştirme ve Güncelleme Çalıştayı, 20-21 Mayıs 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.