Öğrenim Durumu

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 1997-2001

Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, 2001-2003

Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, 2004-2011

İş Geçmişi

Matematik Öğretmeni: Trabzon-Of, Keler İlköğretim Okulu, 2001-2002

Matematik Öğretmeni: Trabzon- Akçaabat, Akçaabat Lisesi, 2003-2006

Matematik Öğretmeni: Trabzon- Beşikdüzü, Beşikdüzü Anadolu Lisesi, 2006-2010

Matematik Öğretmeni: Trabzon- Akçaabat, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi, 2010-2011

Matematik Öğretmeni: İzmir-Kiraz, Kiraz Çok Programlı Lisesi, 2011-2012

Yrd. Doç. Dr.: Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 2012-...

 

 

 

YAYINLAR

 1. Uluslararası makaleler
 1. Yavuz Mumcu,H., Dönmez Usta, N. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik tutumları, Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 3(3), 44-55.
 2. Yavuz Mumcu, H., & Cansız Aktaş, M. (2015). Multi-program High School Students' Attitudes and Self-efficacy Perceptions toward Mathematics, Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 59, 207-226. [ERIC]
 3. Yavuz Mumcu, H. (2016). Using Mathematics, Mathematical Applications, Mathematical Modelling, and Mathematical Literacy: A Theoretical Study, Journal of Education and Practice, 7 (36), 80-96. [ERIC]
 4. Yavuz Mumcu, H., & Aktürk, T. (2017). An Analysis of the Reasoning Skills of Pre-Service Teachers in the Context of Mathematical Thinking, European Journal of Education Studies,  3(5), 225-254. [ERIC-Online Submission]
 5. Cansız Aktaş, M., Tuğrul Özdemir, E., & Yavuz Mumcu, H. (2017). Examination of the Number Sense Skills of Secondary School Students, Journal of Education and Practice, 8(25), 199-207.[ERIC]
 6. Yavuz Mumcu, H. (2017). Examining Mathematics Department Students' Views on the Use of Mathematics in Daily Life, International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), (Yayına kabul edildi).[Asian Education Index-ERA-ULAKBİM]

 

 1.   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Yavuz Mumcu, H., Mumcu, İ., Cansız Aktaş, M., (2012). Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Matematik, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(2), 180-195.
 2. Yavuz Mumcu, H. (2015). 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Kesirlerle İlgili Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları ve Nedenleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 294-338. 
 3. Yavuz Mumcu, H., Yıldız, S. (2015). Uzamsal Düşünmeyi Destekleyici Web-Tabanlı Öğretim Materyali Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirilmesi, İlköğretim Online, 14(4), 1290-1306. [SCOPUS-ULAKBİM]
 4. Yavuz Mumcu, H., ve Baki, A. (2017). Matematiği Kullanma Aktivitelerinde Lise Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Becerilerinin Yorumlanması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (1), 7-33. [ULAKBİM]
 5. Yavuz Mumcu, H. (2017). Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında Öğretmen Adaylarının Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgılarını Giderme Yeterliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (3), 1264-1292. [ULAKBİM]

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

       1.  H.Y. Mumcu, N.D.Usta, İ. Mumcu, Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları, 1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposıum, 26-28 Haziran 2013, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, TÜRKİYE. (Özet)

       2. H.Y. Mumcu, S. Yıldız, Uzamsal Düşünmeyi Destekleyici Web-Tabanlı Öğretim Materyali Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirilmesi, II nd International Eurasian Educational Research Congress, 8-10 Haziran, 2015, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE. (Özet)

       3. H. Y. Mumcu, Matematiği Kullanma Aktivitelerinde Matematiksel Modellemenin Yorumlanması, II nd International Eurasian Educational Research Congress, 8-10 Haziran, 2015, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE. (Özet)

       4. H.Y. Mumcu, The Condition of Pedagogical Formation Program Mathematic Department Students’ Using Mathematics in Real Life and Views on Using Mathematics, 6 th World on Learning, Teaching and Educational Leadership Confrence, 29-31 October, 2015, Descartes University, Paris, FRANSA. (Özet)

       5. H. Y. Mumcu, M. C. Aktaş, The Interpretation of the Skills of the Students in Math Department for Using Math in Real Life:
A Cross – Age Study, International Science and Technology Conference (ISTEC), 13-15 July, 2016, Viyana, Avusturya. (Özet)

       6. H. Y. Mumcu, A Theoretical Synthesis and Assessment Study On The Math Usage Skills, 13-15 July, 2016, Viyana, Avusturya. (Özet)

       7. H. Y. Mumcu, Öğretmen Adaylarının Matematik ve Hayat Dersi ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, 2017, Ordu Üniversitesi, Türkiye. (Özet)

       8. H. Y. Mumcu, T. Aktürk, Öğretmen Adaylarının Matematiksel Düşünme Bağlamında Muhakeme Becerilerinin İncelenmesi, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu Üniversitesi, Türkiye. (Özet)

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 1. H.Y. Mumcu, İ. Mumcu, M.C. Aktaş, Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Matematik, 11. Matematik Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, TÜRKİYE. (Özet)
 2. H.Y. Mumcu, M.C. Aktaş, Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutum Ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi,  11. Matematik Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Samsun19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, TÜRKİYE. (Özet)
 3. H.Y.Mumcu, İ.Mumcu, İlköğretim Öğrencilerinin Ondalık Kesirlerle İlgili Sahip Oldulkları Kavram Yanılgıları, Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Haziran 2013, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, TÜRKİYE. (Özet)
 4. H. Y. Mumcu, Matematiği kullanma, Matematiksel uygulamalar, Matematiksel modelleme ve Matematiksel Okuryazarlık, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2, 16-18 Mayıs 2015, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, TÜRKİYE. (Özet)
 5. H. Y. Mumcu, T. Aktürk, Matematik Öğretmenlerinin Radyan Kavramını Anlamlandırma ve Kullanma Biçimlerinin Analizi, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Türkiye. (Özet)
 6. S. Yıldız, H. Y. Mumcu, Ü. Çakıroğlu, Görsel Programlama Ortamında İşlem Önceliği Öğretimi, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Türkiye. (Özet)
 7. E. Tuğrul Özdemir, M. Cansız Aktaş, H. Y. Mumcu, Ortaokul Öğrencilerinin Sayı Duyusu Becerilerinin İncelenmesi, Türk Bilgisayar ve Matematk Eğitimi Sempozyumu-3, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Türkiye. (Özet)

Kitaplar

1. H. Y. Mumcu, M. C. Aktaş (2016). The Ability of Using Mathematics in Real Life. Lambert Academic Publishing, Germany.

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Kongresi, 22-26 Haziran 2013, Trabzon, Bilim Kurulu Üyeliği

  2. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül 2014, Adana, Bilim ve Hakem Kurulu Üyeliği

  3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, 16-18 Mayıs 2015, Adıyaman, Bilim Kurulu Üyeliği

  4. Matematik Eğitimi Derneği üyeliği

  5. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28-30 Eylül 2016, Trabzon, Bilim ve Hakem Kurulu Üyeliği

  6.  IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu, Program Kurulu Üyeliği

  7. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Bilim Kurulu Üyeliği

Bilimsel Hakemlik

 1.  Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Ocak 2014

 2. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education (JITTE), Nisan 2015

 3. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Temmuz 2015

 4. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG), Ağustos 2015

 5. Akdeniz İnsani Bilimkler Dergisi (Mediterranean Journal of Humanities-MJH), Aralık 2015

 6. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education (JITTE), Mayıs 2016

 7. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, Ekim 2016

 8. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Kasım 2016

 9. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (TURCOMAT), Ağustos, 2017

10. Kastamonu Eğitim Dergisi, Kasım 2017

 

Projeler

 1. Matematik Bölümü Öğrencilerinin Gerçek Yaşamda Matematiği Kullanma Becerilerinin Yorumlaması: Bir Karşılaştırma (Cross -Age) Çalışması, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2013-2015. 
 2. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Bağlamında Matematiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Ordu Üniversitesi Örneği, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2017-..
 3. Ortaokul Öğrencilerinin Sayı Hissi Becerilerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2017-..

Yüksek Lisans/Doktora Sınav Jüri Üyeliği

1. Haşim Işıtan, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 17.12.2015, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mevlüde DOĞAN

2. Neslihan Şahin, Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 27. 06. 2016, Danışman: Doç. Dr. Ali ERASLAN, 

Davetli Olarak Katılınan Çalıştaylar

1. YÖK- Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarını Geliştirme ve Güncelleme Çalıştayı, 17-18 Mart 2017, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

2. YÖK-Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarını Geliştirme ve Güncelleme Çalıştayı, 20-21 Mayıs 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.