ÖĞRENİM DURUMU: 

Üniversite                                : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi                 1990-1996

İhtisas                                     : Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi             2004-2008

Çalıştığı Kurumlar

1996-2000                Torul Sağlık Merkezi (Pratisyen Hekim)

2000-2003                Akçaabat Sağlık Ocağı(Pratisyen Hekim)

2004-2008                Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D. (Araştırma Görevlisi)

2008-2009                Batman Bölge Devlet Hastanesi (Patoloji Uzmanı)

2010-2013                Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yrd.Doç.Dr) 

2013-2014                Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doç.Dr) 

2014-                           Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doç.Dr) 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Meme karsinomlarında, mast hücre alt tiplerinin anjiogenezis ve prognostik parametrelerle ilişkisi: morfometrik çalışma(2012.04.HD.059)

Projelerde Yaptığı Görevler :

Yürütücü:

1- Prostat Adenokarsinomlarda Basic-FGF, MTDH/AEG-1 APC, Matrix Metalloproteinase 9 ve COX-2 Belirleyiciler ile Tümör Grade, Evre, Tümör Hacmi, Hasta Yaşı, Metastaz Varlığı,Lenf Nod Metastazı, Ki67 Expresyonu Gibi Prognostik Faktörlerle İlişkisi (2011.04.02.078)

2- Meme karsinomlarında, mast hücre alt tiplerinin anjiogenezis ve prognostik parametrelerle ilişkisi: morfometrik çalışma (2012.04.HD.059)

Araştırmacı:

1-Farelerde amanita Phalloides toksini alfa amanitinin deriden emilimi -(2012.04.HD.042)

2-Deneysel kornea Neovaskülarizasyonunda Bevacuzimab ve Deksametazonun Etkinliği-(2011.04.02.077)

3-Duktal Karsinomlarda ve Duktal İntraepitelyal Neoplazilerde, AEG-1, b-FGF, Beta-Cadhenin, Ki67, TNF-Alfa Belirleyicilerin Prognostik Faktörlerle İlişkisi (2012.04.02.085)

4-Meme karsinomlarında SNAİL 1, ZEB2, NF2, FGFR1, FGFR2, FGFR3 immunhistokimyasal ekspresyonunun karsinom tipleri ve pronostik faktörlerle ilişkisi-(2012.04.02.090)

5-Eritropoetinin (EPO) Tendon İyileşmesi Üzerindeki Histopatolojik, Biyomekanik ve Genetik Etkileri-(2012.04.02.091)

6-Meme Kanserli Hastalarda CASP8 ve CASP9 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması-(2011.04.HD.018)

7-Akciğer Kanseri Hastalarında CYP17, CYP19, FAS ve FASL Genlerinin Polimorfizmlerinin Araştırılması-(2011.04.HD.021)

8-Meme kanserli hastalarda TIMP2 gen polimorfizmlerinin incelenmesi-(2012.04.HD.041)

9-Deneysel akut pankreatit modelinde erdosteinin pankreas dokusundaki apoptozise ve inflamasyona olan etkileri-(2012.04.HD.065)

 

Akademik ve İdari Görevler

 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ A.D. BAŞKANLIĞI (V): 2012-2013

 ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ A.D. BAŞKANLIĞI: 2014-

 ORDU ÜNİVERSİTESİ Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği: 2015-2016

 ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURUL ÜYELİĞİ: 2015-2018

 ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ: 2015-2018

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

European Society Of Pathology

Anadolu patoloji derneği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Ödüller :

2012 Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

2014 Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayın Başarı Ödülü

19.ulusal (uluslararası katılımlı) yoğun bakım kongresi;Bildiri yarışmasında İkincilik Ödülü (2018)

DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

1- “OLGULARLA ENDOKRİN PATOLOJİYE YOLCULUK” KURSU (29-30 NİSAN 2017)

29-30 Nisan tarihleri arasında, Endokrin Patoloji Çalışma Grubunun katkılarıyla Anadolu Patoloji Derneği tarafından düzenlenen ve Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde ‘’ “OLGULARLA ENDOKRİN PATOLOJİYE YOLCULUK” kursu yapılmıştır. 29 Nisan Cumartesi günü saat 9:00’da bilimsel program, Anadolu patoloji Derneği başkanı Doç. Dr. Şafak Ersöz, Çalışma Grubu başkanı Prof.Dr Suna Erkılıç ve  Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D. Başkanı Doç.Dr.Havva Erdem tarafından açılış konuşmalarıyla başladı.

Birinci oturum, benign tiroid hastalıkları (Oturum Başkanları: Prof. Dr. Suna Erkılıç, Prof.Dr. Figen Öztürk –konuşmacılar : Yard. Doç. Dr.Rabia Arpacı,Yard. Doç. Dr.Hasan Güçer, Prof. Dr. Suna Erkılıç, Yard.Doç. Dr.Nuray Can, Prof. Dr.Serpil Dizbay Sak) malign tiroid tümörleri (Oturum Başkanları: Prof. Dr.Serpil Dizbay Sak, Prof. Dr.Handan Kaya- konuşmacılar: Prof.Dr.Figen Öztürk,Yar.Doç.Dr.Şule Canberk, Doç. Dr.Pembegül Güneş, Prof. Dr.Salih Deveci, Doç. Dr.Banu Yılmaz Özgüven) şeklinde gerçekleştirildi.

Öğle yemeğinde güzel Ordu şehrinin sahillerinde mini keşif yapıldı.

Öğleden sonraki ikinci oturumda nadir tiroid tümörleri (Oturum Başkanları: Prof. Dr.Filiz Özyılmaz, Prof. Dr.Yeşim Gürbüz-konuşmacılar:Doç. Dr. Demet Etit, Doç. Dr.Pelin Bağcı,Yard.Doç. Dr.Mürüvvet Akçay Çelik, Prof. Dr.Aylar Poyraz), Olgularla Adrenal ve Paratiroid Patolojisi (Oturum Başkanları: Prof. Dr.Aylar Poyraz, Doç. Dr.Şafak Ersöz, Yard.Doç. Dr.Hasan Güçer, Doç.Dr.Gülçin Yeğen,  Doç.Dr.Havva Erdem, Prof.Dr.Mehmet Kefeli) şeklinde gerçekleştirildi.

30 Nisan Pazar günü Ordu gezisi ile program taçlandırıldı.

Kurs programına yaklaşık 80 kişi iştirak etti. Türkiyenin hemen hemen her yerinden katılımcı olduğu görüldü.

Katılımcılar şehirden ayrılırken gerek Ordu Üniversitesi (kampüs ve konferans salonu olmak üzere)  gerekse Ordu şehrine hayran kaldıklarını ifade ettiler.

2- GÜNCEL UYGULAMAYA YÖNELİK PROSTAT KANSERİ PATOLOJİSİ” kursu (28-29 Nisan 2018)

28-29 Nisan tarihleri arasında, Üropatoloji Çalışma Grubunun katkılarıyla Anadolu Patoloji Derneği tarafından düzenlenen ve Ordu Üniversitesi ev sahipliğindeGÜNCEL UYGULAMAYA YÖNELİK PROSTAT KANSERİ PATOLOJİSİ” kursu yapılmıştır.

28 Nisan Cumartesi günü saat 8:45’de Sayın Rektör Yardımcısı ve Tıp fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tevfik Noyan tarafından gerçekleştirilen ‘’Hoşgeldiniz,, konuşmasıyla program başlamıştır. Devamında Anadolu Patoloji Derneği başkanı Prof.Dr.  Şafak Ersöz, Moderatör Prof.Dr. Dilek Ertoy Baydar  ve Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D. Başkanı Doç.Dr. Havva Erdem tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir.

Kurs içeriği; teorik güncel konu başlıkları yanısıra değerli hocalarımızın kendi arşivlerinden sundukları videomikroskobi eşliğinde vaka sunumları gerçekleştirilmiştir.

Prostat Kanseri: Diagnostik Kriterler ve İmmunohistokimya  ve Prostat Kanserinde Raporlama ve Evreleme başlıklı iki oturum Sayın Prof. Dr. Emine Burçin Tuna (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi) tarafından, Prostat Kanserinin Benign Taklitçi Lezyonları ve Videomikroskopi ile vaka sunumları başlıklı iki oturum Sayın Prof. Dr. Nesrin Uygun (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) tarafından, Prostatik İntraepitelyal Neoplazi, İntraduktal Karsinom, Duktal Adenokarsinom ve PIN benzeri Duktal Adenokarsinom  ve Videomikroskopi ile vaka sunumları başlıklı iki oturum  Sayın Prof.Dr. Dilek Ertoy Baydar  tarafından, Prostat Kanserinde Tedavi Etkisi ve Videomikroskopi ile vaka sunumları başlıklı iki oturum Sayın Prof.Dr. Şeyda Erdoğan (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi)  tarafından, Gleason Derecelendirme Sistemi, Prostatik Adenokarsinom Varyantları başlıklı iki oturum Sayın Doç.Dr. Sevdegül Mungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi) tarafından, Sekonder Prostat Tümörleri başlıklı oturum  Sayın Doç.Dr. Havva Erdem (Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi) tarafından sunulmuştur.

Öğle yemeğinde, Ordu üniversitesine ait sosyal tesislerde buluşulmuş ve güzel Ordu şehrinin sahillerinde mini keşif yapılmıştır.

29 Nisan Pazar günü Ordu gezisi ile program taçlandırılmış ve Boztepe’de pide ziyafeti ile program sonlandırılmıştır.

Kurs programına yaklaşık 60 kişi iştirak etmiştir. Türkiyenin hemen hemen her yerinden katılımcı olduğu görülmüştür.

Katılımcılar şehirden ayrılırken gerek Ordu Üniversitesi (kampüs ve konferans salonu olmak üzere)  gerekse Ordu şehrine hayran kaldıklarını ifade ettiler.Tekrar yeni kurs programı organizasyonu temennisiyle şehirden ayrıldılar.