AKADEMİK ÜNVANLAR

Derece Üniversite Yıl
Lisans Marmara Üniversitesi 1998
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2004
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2010
Yrd. Doç. Dr. Sinop Üniversitesi 2014
Yrd. Doç. Dr.  Ordu Üniversitesi 2015

 

 

Kitaplar:

1. Sufilerde Muhabbet Yolu
Ebû Tâlib el-Mekkî ve Gazzâlî'de Muhabbet Anlayısı (2011) İnsan Yayınları
2. İlk Dönem Hanım Sufiler (2006), İnsan Yayınları

Makaleler: 

1." Bâcıyân-ı Rûm ve Anadolu Tasavvufundaki Yeri". FSM Ilmî Arastırmalar
Insan ve Toplum Bilimleri Dergisi.(2015) 5.sayı

2."Nişabur Ekolüne Mensup Hanım Sufilerde Görülen Fütüvvet ve Melamet Anlayışı", FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi.(2017). Sayı.9.

3."Sayı Sembolizminin Tasavvuftaki Zikir Sayılarına Etkisi", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (2017). Sayı.60.

4. "İslam Tasavvufunda Hz. Ebû Bekir'in Yeri", Akademil Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (2018). Sayı 66.

Bildiriler:

1."Şahsiyet Eğitiminde Nefsin Rolü", Kişilik ve Karakter İnşâsında Dinin Yeri Uluslararası Sempozyum (2016)

 

 

Yrd. Doç. Dr. Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2014

Yrd. Doç. Dr. Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2015