Kişisel Bilgiler

 

Adı:                            Hasan  SÖZEN

Doğum Yeri:                   Samsun

Doğum Tarihi:       06.07.1979

Çalıştığı Kurum:    Ordu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Adres: Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Cumhuriyet Yerleşkesi, Ordu 52200

Tel:                       (532) 7849129 (Mobil)

(452) 2345010 – 3903-3918  (İş)

Faks:                    (452) 2265239

E-mail:                  sozenhasan@yahoo.com

 

Eğitim durumu

 

Lisans:                  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Samsun, 2001

Yüksek Lisans:      Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor, Samsun, 2006

Doktora:               Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor, Samsun, 2009

Post-Doc:              University of Milan, Dept. of Biomedical Sciences for Health, İtalya, 2015

 

Uluslararası kitap, kitap editörlüğü veya kitapta bölüm yazarlığı

 

Uluslararası kitapta editörlük

 

 • Fitness Medicine, Edited by Hasan Sozen, ISBN 978-953-51-2745-1, Print ISBN 978-953-51-2744-4, 154 pages, Publisher: InTech, First published October, 2016, Croatia, under CC BY 3.0 license, DOI: 10.5772/62558.

 

Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı

 

 • Hande Türker and Hasan Sözen (2013). Surface Electromyography in Sports and Exercise, Electrodiagnosis in New Frontiers of Clinical Research, Associate Prof. Dr.Hande Turker (Ed.), ISBN: 978-953-51-1118-4, InTech, DOI: 10.5772/56167. Available from: http://www.intechopen.com/books/electrodiagnosis-in-new-frontiers-of-clinical-research/surface-electromyography-in-sports-and-exercise

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Sözen H., Sözen M., Tekat A. (2009) Comparison of the profiles of the potential teachers in different disciplines based on multiple intelligences theory (Samsun City Sample). Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 943-948.  

 

Sözen H. (2010) Comparison of muscle activation during elliptical trainer, treadmill and bike exercise. Biology of Sport, 27 (3): 203- 206. 

 

Sözen H., Dilek N.Ş., Sözen M. (2011) Determining the knowledge levels of the students studying in the school of physical education and sports about energy and muscular systems. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 788-793. 

 

Sözen, H. (2012). The effect of physical education and sports school training on problem solving skills of the athletes. Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, 4186 – 4190.

 

Sözen, H. (2012). The effect of volleyball training on the physical fitness of high school students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, 1455 – 1460.

 

Sözen H., Saç A., Kalkan M. (2013). The effects of basketball training on children’s self-esteem. International Journal of Research in Social Sciences, 1(3): 35 – 37.

 

Ari E., Cihan H., Deliceoglu G., Sözen H., Can I. (2013). The evaluation of athletic organizations of international association of athletic federations and Olympic Games according to critical velocity concept. International Journal of Academic Research, Part B, 5(4): 134-138. 

 

Arı E., Sözen H., Cihan H. (2013). Assessment of the critical velocity values of young swimmers using a monofin, determined according to two different methods. International Journal of Sport Studies, 3(11): 1273-1280.

 

Erdoğan E., Sözen H., Cevahircioğlu B. (2014). Farklı spor branşındaki üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33): 828-834.

 

Erdoğan E., İnce A., Dinçer Ö., Sözen H., Cevahircioğlu B., Arı E. (2014). The effects of plyometric training on some motor skills of students at physical education and sports school. Prime Journal of Social Science, 3(12): 938-940.

 

Sözen H., Ce E., Venturelli M., Rampichini S., Monti E., Devoto M., Bisconti AV., Longo S., Limonta E., Esposito F. (2016). Effects of single-leg dynamic knee extension training on electromechanical delay: an EMG, MMG and F combined approach. Sport Science for Health, 12 (Suppl 1): S11.

 

Longo S., Ce E., Sözen H., Venturelli M., Rampichini S., Monti E., Devoto M., Bisconti AV., Limonta E., Esposito F. (2016). Skeletal muscle and tendon adaptations to single-leg dynamic knee extension training. Sport Science for Health, 12 (Suppl 1): S10.

 

Sözen H., Esposito F. (2016). Triceps dips egzersizi öncesi yapılan farklı ısınma protokollerinin çalışma sırasında elde edilen kas elektriksel aktivitesi üzerine etkileri. The Journal of International Anatolia Sport Science, 1(1): 25-35.

 

Gölünük SB., Öztaşan N., Sözen H., Koca HB. (2017). Effects of traditional fermented beverages on some blood parameters in aerobic exercises. Biomedical Research, 28(21): 9475-9480.  

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Sözen H., Ozkaya O. Tekat A. (2008) Masaj Uygulamalarının Sedanterlerde Oluşturulan Gecikmiş Kas Ağrısı Üzerine Etkileri. Performans Dergisi, 14 (3-4): 23-27.

 

Ipek D., Ozkaya O., Sözen H., Tekat A. (2009) Pasif Germe Hareketlerinin Sedanterlerde Oluşturulan Gecikmiş Kas Ağrısı Üzerine Etkileri. Spormetre Dergisi, 1(7): 37-40.

 

Sözen H., Doğan E. (2010). Seviye Belirleme Sınavının İlköğretim Öğrencilerinin Spor Yapma Alışkanlığı Üzerine Etkisi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (Bahar): 135-141.  

 

Kalkan M., Tekat A., Koç H.E., Sözen H. (2010). Yüzme Eğitiminin Çocukların Yalnızlık Düzeylerine Etkisi: Deneysel Bir Çalışma. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5(1): 1-6.

 

Sözen H., Doğan E., Erdoğan E. (2012). Farklı branşlardaki sporcuların stres düzeyleri ve problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (İlkbahar): 97-110.

 

Dinçer Ö., Arı E., Sözen H., Erdoğan E., Cevahircioğlu B. (2017). Profesyonel futbol takımlarının alt yapılarında oynayan genç futbolcuların profesyonel futbol ligleri için performans açısından yeterlilik düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 8(1): 35-46.

 

Sözen H. (2017). Training status and gender effects on sternocleidomastoid and abdominal muscles activity during curl-up exercise with different respiratory cycle. Middle Black Sea Journal of Health Science, 3(1): 1-10.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yayınlanan makaleler

 

Sözen H., Doğan E. (2010). Evaluation of students’ problem solving skills in terms of habits of using computer and doing sports. 1st International Congress on Children and Sports. 19-21 April 2010, Nicosia- Northern Cyprus.

 

Kalkan M., Sözen H. How perfectionism and sex roles effect social physique anxiety? 11th International Sport Science Congress, 10-12 November 2010, Antalya, Turkey.

 

Arı, E., Sözen, H., Cihan, H., Deliceoğlu, G., Can, İ., Aka, ST. (2012). The evaluation of athletics degrees of London 2012 Olimpic games and Turkey athletics super league final competitions of 2012 year according to critical velocity values. 12th International Sport Science Congress, 12-14 December 2012, Denizli, Turkey.

 

Sözen H., Arı E., Ersöz G., Başpınar SG., Kabakçı A. (2013). Farklı saha zeminlerinin çeviklik üzerine etkisi. 2nd International Conference on Science Culture and Sport, 30th October – 1st November 2013, Antalya, Turkey.

 

Arı E., Kabakçı AC., Sözen H., Can İ. (2013). Profesyonel futbolcuların bazı performans parametrelerinin mevkilerine göre incelenmesi. 2nd International Conference on Science Culture and Sport, 30th October – 1st November 2013, Antalya, Turkey.

 

Ersöz G., Sözen H., Çetinkaya E. (2013). Halk oyunları ile ilgilenen bireylerin optimal performans duygu durumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi. 2nd International Conference on Folk Dances, 30th October – 1st November 2013, Antalya, Turkey.

 

Olfaz A., Ersöz G., Sözen H. (2014). Farklı sınav sistemiyle beden eğitimi ve spor yüksekokullarına alınan öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerinin incelenmesi. 1st International Sports Science Tourism and Recreation Student Congress, 21-23 May 2014, Antalya/Turkey.

 

Ersöz G., Sözen H., Cevahircioğlu B. (2014). Investigation of Exercise Reasons, Barriers and Life Satisfaction of Female Staff in Ordu University according to Several Variables. 13th International Sport Sciences Congress, 7-9 November, Konya/Turkey.

 

Dinçer Ö., Sözen H., Erdoğan E., Arı E., Cevahircioğlu B., Gedik E. The Examination of Effect on Anthropometric Characteristics and Motor Activities of Infrastructure Training at Soccer. 13th International Sport Sciences Congress, 7-9 November 2014, Konya/Turkey.

 

Sözen H., Arı E., Erdoğan E., Cevahircioğlu B. The Determine sporty skill levels of primary education students majoring in Ordu province according to sport events tests. International Multidisciplinary Conference, April 21-22, 2016, Antalya/Turkey. 

 

Türkay İK., Dinçer Ö., Atay E., Sözen H. The effect of regular exercise on body fat percentage and metabolic age of overweight individuals. 14th International Sport Sciences Congress, 01st-04th November 2016, Antalya/Turkey.

 

Sözen H., Ce E., Rampichini S., Venturelli M., Limonta E., Longo S., Devoto M., Esposito F. The effect of isolated quadriceps training on electromechanical delay components. 14th International Sport Sciences Congress, 01st-04th November 2016, Antalya/Turkey.

 

Sözen H., Apaydın CSC. Pliometrik antrenmanaların dinamik ve static denge üzerine etkisi. The International Balkan Conference in Sport Sciences, 21 – 23 Mayıs 2017, Bursa/Turkey.

 

Sözen H., Akyıldız C. Aerobik ve anaerobik antrenmanların aerobik ve anaerobik kapasite üzerine etkileri.  The International Balkan Conference in Sport Sciences, 21 – 23 Mayıs 2017, Bursa/Turkey.

 

Açıcı E., Sözen H. Spor yapan ve yapmayan gençlerin doğa sporlarına ilişkin risk algısı. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21 – 23 Nisan 2017, Burdur/Türkiye.

 

Başoğlu E., Sözen H. Açık spor alanlarının tercih ve tercih edilmeme nedenleri (Ordu ili örneği). Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21 – 23 Nisan 2017, Burdur/Türkiye. 

 

Sözen H., İnce A., Erdoğan E., Dever A., Korur EN., Altuncan EM. Şehirde ve krısalda yaşayan verlilerin çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri (Ordu ili örneği). 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 – 14 Mayıs 2017, Ordu/Türkiye.

 

Sözen H., Dinçer Ö., Arı E., Cevahircioğlu B., Akdi S. Üniversitede seçmeli beden eğitimi ve spor dersine ek olarak yapılan pilates eğitiminin kadın öğrencilerin esneklik ve vücut komposizyonu üzerine etkileri. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 – 14 Mayıs 2017, Ordu/Türkiye.

 

Öztaşan N., Başpınar SG., Sözen H. Aerobik egzersizlerde, geleneksel el yapımı fermente içeceklerin bazı kan parametrelerine etkisi. II. International Academic Research Congress, 18-21 October 2017, Antalya/Turkey. 

 

Sözen H., Soylu AR., Erdoğan E., İnce A. Agonist ve antagonist kaslarda oluşan koordineli yorgunluk düzeylerinin belirlenmesi. 15th International Sport Sciences Congress, 15th-18th November 2017, Antalya/Turkey. 

 

Arı E., İnce A., Can İ., Sözen H., Erdoğan E., Cevahircioğlu B. 2016-2017 Sezonunda Türkiye Süper Liginde mücadele eden futbol takımlarının lig sıralamalarının atılan gollerin zamanına göre değerlendirilmesi. World Congress of Sport Sciences Researches, 23-26 November 2017, Manisa/Turkey. 

 

Arı E., İnce A., Can İ., Erdoğan E., Sözen H., Cevahircioğlu B., Apaydın N. EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında duran top organizasyonları sonucunda atılan gollerin takım başarısı üzerine etkisi. World Congress of Sport Sciences Researches, 23-26 November 2017, Manisa/Turkey.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yayınlanan makaleler

 

Tarhan H., Sözen H., Arı E. Ordu’da yamaç paraşütü. 6. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 17-19 Mayıs 2013, Kayseri.

 

Kibar B., Ersöz G., Sözen H. Egzersiz Yapan ve Yapmayan öğrencilerin Depresyon ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 15 - 17 Mayıs 2014, Karaman.

 

Şat S., Ersöz G., Sözen H. Futbolda Amatörlük Ruhunun Kaybolmasının Günümüz Futboluna Etkisi. 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 15 - 17 Mayıs 2014, Karaman. 

 

Yazıcı HB., Ersöz G., Sözen H. Farklı eğitim düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin egzersiz ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 15 - 17 Mayıs 2014, Karaman.

 

Altıntaş D., Ersöz G., Sözen H., Cevahircioğlu B. Üniversitelerde Spor Faaliyetlerinin Organize Edilmesinde Görev Alan Bireylerin Profillerinin İncelenmesi. 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 15 - 17 Mayıs 2014, Karaman.

 

Büyükgüllü B., Ersöz G., Sözen H. Sporcuların Doping Kullanımı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 15 - 17 Mayıs 2014, Karaman.

 

Özdemir F., Ersöz G., Sözen H. Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin Çalıştıkları Kurumun Örgüt Kültürüne İlişkin Algıları. 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 15 - 17 Mayıs 2014, Karaman.

 

Büyükgüllü B., Sözen H., Özdemir F. ODÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile diğer fakültedeki öğrencilerin sağlıklı yaşam bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 14 - 16 Mayıs 2015, Mersin.

 

Emirtaş G., Sözen H. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sportif aktivitelere katılım ve saldırganlık düzeylerinin ilişkisi (Ordu ili örneği). 10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 10 – 12 Mayıs 2017, Kırıkkale. 

 

Dürümlü N., Sözen H. Özel eğitim gerektiren ve egerektirmeyen çocukların velilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları (Ordu ili örneği). 7. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, 28-29 Nisan 2017, Sakarya.

 

Bulunduğu görevler

Araştırma Görevlisi;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor, Samsun, 2005-2007.

Öğretim Görevlisi;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Samsun, 2007- 2011.

Yardımcı Doçent;

Ordu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ordu, 2011- devam etmekte.  

Visiting Professor;

University of Milan, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Corso dal Titolo: Assessment of skeletal muscle functionality: from basic physiology to recent advances. 2015, Italy.

 

Yüksek lisans tezi

Sedanterlerde Oluşturulan Gecikmiş Kas Yorgunluğu Üzerine Masajın Etkisi, Ocak 2006, Samsun

Tez danışmanı: Prof. Dr. Atilla TEKAT

 

Doktora tezi

 

Eliptik Bisiklet, Koşu Bandı ve Bisiklet Egzersizleri Sırasında Kas Aktivasyonlarının Karşılaştırılması, Ocak 2009, Samsun

Tez danışmanı: Prof. Dr. Atilla TEKAT

 

Post - Doc

Elektromekanik gecikme bileşenlerinin değerlendirilmesi için kasılma sırasındaki iskelet kası elektromekanik davranışları üzerine yaş, antrenman durumu ve cinsiyetin etkileri: Elektromyografik, mekanomyografik ve kuvvet kombine bir yaklaşımdan yeni anlayışlar (Electromechanical delay components assessment to disclose age, training status and gender effects on skeletal muscle electromechanical behaviour during contraction: new insights from an electromyographic, mechanomyographic and force combined approach), 2015, Milan, İtalya

Danışman: Prof. Dr. Fabio ESPOSITO

 

Ödüller

Sözen H., Tekat A. The effect of massage on delayed onset muscle soreness of sedentaries. 9th International Sport Science Congress, November 3-5, 2006, Muğla, Turkey. (Spor Sağlık Bilimleri Ana Bilim Dalı En İyi Çalışma Ödülü).

- Sosyal Bilimler alanında 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait Uluslararası Makale ve Proje faaliyetleri kapsamında çalışma ödülü. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü, 24.10.2014. Ordu 

Kabul edilen projeler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAP fonu; YDS 011 “Eliptik Bisiklet, Koşu Bandı ve Bisiklet Egzersizleri Sırasında Kas Aktivasyonlarının Karşılaştırılması” başlıklı projede araştırmacı, 2008 – 2009.

 

Ordu Üniversitesi BAP fonu; AR-1205 “Ordu İlinde Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin Alan Testlerine Göre Sportif Yetenek Düzeylerinin Belirlenmesi” başlıklı projede yürütücü, 18/05/2012 – 01/10/2014.

 

Ordu Üniversitesi BAP fonu; AR-1325 “Profesyonel Futbol Takımlarının Altyapılarındaki Profesyonelliğe Aday Genç Futbol Oyuncularının Müsabaka Performansı Açısından Profesyonel Liglere Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı projede araştırmacı, 26/06/2013.

Editörler Kurulu Üyeliği

 • Editorial Board of “Sport Sciences for Health”
 • Editorial Board of “Swedish Scientific Publications”
 • Editorial Board of “The Journal of International Anatolia Sport Science”

 

Danışma Kurulu Üyeliği

 • Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi (Türkiye Klinikleri Yayınevi)
 • Sport Sciences for Health
 • Journal of Athletic Enhancement
 • Educational Research and Reviews
 • Journal of Sports Sciences
 • The Journal of International Anatolia Sport Science