Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2005

Yüksek Lisans:Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi, 2008

Doktora: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi, 2011