Ögrenim Bilgisi


Doktora

ORDU ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ/TARIH (DR) 2015- Devam Ediyor

Türk Cumhuriyetleri nin Bagımsızlık Süreçleri ve Ingiliz Basını'na Yansımaları (1985-1993)

Tez Danısmanı: Dr. Öğretim Üyesi Fuat HACISALİHOĞLU


Yüksek Lisans

ANKARA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ/GENEL TÜRK TARIHI (YL) (TEZLI) 2013

Türk cumhuriyetleri’nin bagımsızlık süreçleri ve Türk basınına yansımaları(1985-1993)

Tez Danısmanı: Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ
 

Yüksek Lisans

GAZI ÜNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI ENSTITÜSÜ/TARIH EGITIMI (YL) (TEZSIZ) (IÖ) 2009

Tarih Egitimi ve Müze (Alan Egitiminde Arastırma Projesi)

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa SAFRAN


Lisans

ANKARA ÜNIVERSITESI DIL VE TARIH COGRAFYA FAKÜLTESI/TARIH BÖLÜMÜ/TARIH PR. 2007

Türk Antropoloji Mecmuası

Mezuniyet Tez Danışmanı: Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ

Eserler:


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. KURT HAKAN (2017). Antropoloji Enstitüsü ve Türk Antropoloji Mecmuası (1925-1928). Türk
Dünyası Arastırmaları, 115(227), 229-240.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
1.KURT HAKAN (2016). Institute of Anthropology and Turkish Journal of Anthropology 1925-1928.
XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences September 1-4, 2016 Rome, Italy, 71-
71. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Türk Antropoloji Mecmuası Transkripsiyonu (1925-1928) (2017)., KURT HAKAN, Gece Kitaplıgı,
Editör: Ahmet HAYTA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 368, ISBN:978-605-180-759-1, Türkçe (Bilimsel
Kitap)

 


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Azerbaycan Türk Cumhuriyeti’nin Kurulusunun 100. Yılında Er Kisi Ebulfez Elçibey’e Armagan,
Bölüm adı: (The Daily Telegraph Gazetesinde Daglık Karabag Olaylarının Baslangıcı) (2018).,
KURT HAKAN, Berikan, Editör: Prof. Dr. Saadettin Yagmur GÖMEÇ, Dr. Tülay YÜREKLI, Dr.
Müslüme Melis ÇELIKTAS, Veysel Gökberk MANGA, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 541,
ISBN: 978.605.7501.16.5, Türkçe (Arastırma (Tez Hariç) Kitabı)


2.Selçuklu Tarihçiliginin Zamansız Kaybı Prof. Dr. Feda Samil Arık’a Armagan Türk Tarihine Dair
Yazılar -III, Bölüm adı: (Sovyetler Birligi’ndeki Ingiltere Algısının Olusumu Üzerine Genel Bir
Degerlendirme) (2018)., KURT HAKAN, Gece Kitaplıgı, Editör: Alpaslan DEMIR, Tuba
TOMBULOGLU, Eralp ERDOGAN, Ömer DÜZBAKAR, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 800, ISBN: 978-
605-288-634-2, Türkçe (Arastırma (Tez Hariç) Kitabı)


3.Kerkük Çok Irak Degil Prof. Dr. Esref Buharalı’ya Armagan Türk Tarihine Dair Yazılar-II, Bölüm
adı: (II. Dünya Savası Öncesi Ingiliz Basınının Sovyetler Birligi’ne Bakısı Üzerine Genel Bir
Degerlendirme) (2017)., KURT HAKAN, Gece Kitaplıgı, Editör: Alpaslan DEMIR- Tuba KALKAN,Eralp
ERDOGAN, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 816, ISBN: 978-605-288-180-4, Türkçe (Arastırma
(Tez Hariç) Kitabı)

 

Diger Yayınlar:
1. KURT HAKAN (2016). Serkan ACAR Defterdar Seyfi Çelebi Türkistan ve Uzakdogu Seyahatnamesi
Selenge Yayınları Istanbul 2014 158 Sayfa. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler
Arastırmaları Dergisi (14), 348-352. (Uluslararası) (Hakemli) (Kitap Kritigi) 

2. KURT HAKAN (2010). Jeo-Stratejik Bakısla Kerkük. Orkun (147) (Ulusal) (Hakemsiz) (Kısa Makale)

 

Projelerde Yaptıgı Görevler:
1.Antropoloji Enstitüsü ve Türk Antropoloji Mecmuası Institute of Anthropology and Turkish Journal of
Anthropology 1925-1928, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi,
Yürütücü, , 12/07/2016 - 22/09/2016 (ULUSAL)
2. Kayıp Sehir Ani , Avrupa Birligi, Proje Koordinatörü, 2009-2009 (ULUSLARARASI)

Okutman- 2010 Ordu Üniversitesi Rektörlük

Öğretim Görevlisi- 2018 Ordu Üniversitesi Rektörlük

Ordu Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü / Koordinatör Yardımcısı (2018-)

Ortak Zorunlu Dersler Bölümü / Bölüm Başkan Yardımcısı (2011-2015)

Türkeli Tarih Kulübü / Akademik Danışmanı (2012-2014)