Demirkol, G., Yılmaz, N. (2018). Ak Üçgül (Trifolium repens L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 5(1): 40-44.

Demirkol, G., Önal Aşcı, Ö. (2017). Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 7(2): 289-294.

Deveci, M., Önal Aşcı Ö., Demirkol, G., Karakuş, Y.S. (2016). The importance of forage crops for sustainable agriculture. International Journal of Ecosystems and Ecology Science. 6(3): 341-346.

Deveci, M., Demirkol, G., (2016). Effect of Salt Stress on Physiological and Biochemical Features of Fescue (Festuca) Populations Growing Naturally in Turkey. Akdeniz Üniversitesi I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya. Bildiri kitabı.

Yaldız, G., Sekeroglu, N., Kulak, M., Demirkol, G. (2015). Antimicrobial activity and agricultural properties of bitter melon (Momordica charantia L.) grown in northern parts of Turkey: a case study for adaptation. Natural product research, 29(6): 543-545.

Deveci, M, Cınbırtoğlu, Ş., Demirkol, G. (2015). İlkbahar dönemi bitkileri ve arıcılıkta polen kaynağı bakımından önemi. Akademik Ziraat Dergisi. 4(1): 1-12.

Yılmaz, N., Deveci, M., Demirkol, G. 2015. Yulaf (Avena sativa L.) bitkisinin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi. Onsekiz Mart Üniversitesi 11. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı.

Deveci, M., Demirkol, G. 2015. Yerel Festuca arundinacea populasyonlarının SSR moleküler markörleri ile genetik farklılıklarının belirlenmesi. Onsekiz Mart Üniversitesi 11. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı.

Cınbırtoğlu, Ş., Deveci, M., Demirkol, G. 2014. Bal arıları (Apis mellifera L.) için önemli olan nektar ve polen kaynakları, IV. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 5-9 Kasım 2014. Muğla.

Yılmaz, N., Demirkol, G., 2013. Buğday çiminin (Triticum aestivum L.) antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı.

Yaldız, G., Dede, Ö., Demirkol, G., 2013. Farklı gübre uygulamalarının meryemana dikeni (Silybum marianum)’nde verim, verim unsurları ve antimikrobiyal aktivitelerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiri Kitabı.

Deveci, M., Cınbırtoğlu, Ş., Konak, F., Sıralı, R., Demirkol, G. 2013. Ordu ili'nde bal arısı (Apis mellifera L.) için önemli bitkilerin incelenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri. Kongresi.10-13 Eylül 2013. Konya.

Deveci, M., Cınbırtoğlu, Ş., Konak, F., Sıralı, R., Demirkol, G. 2013. The determination of important plants for honey bees (Apis mellifera L.) in province of Ordu. 43. International Apicultural Congress. Oral Presentation Abstracts & poster list. page:360. 29 September 4 October 2013, Ukraine.

Demirkol, G. 2013. Research of antimicrobial effects of propolis from province of Ordu. Scientific Works Series C. Veterinary Medicine Vol. LIX (1), ISSN 2065-1295: 14-17.

Deveci, M., Bayrak, Özbucak, T., Demirkol, G. 2013. Determination of Ordu University Campus flora. Academic Journal of Agriculture. 1(2): 107-116.

Deveci, M., Sıralı, R., Demirkol, G. 2012. The important nectarian and pollen plant species for honey bees (Apis mellifera L.) in Province of Ordu rangelands. Turkish Journal of Scientific Reviews. ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132, 5 (2): 45-48.

Demirkol, G., Ertürk, Ö. 2012. Research of antibacterial and antifungal effects of propolis from Rize. Medicinal and Aromatic Plants Symposium, September 13-15 2012, Gaziosmanpasa University, Tokat.

Deveci, M., Demirkol, G. 2012. The role and importance of forage crops in sustainable agriculture. Ecology Symposium, May 03-05 2012, Kilis 7 Aralık University

Demirkol, G., Ertürk, Ö., Yavuz, C., Odabaş, D. 2010. Antimicrobial and antioxidant effects of 50 spice species consumed in Turkey. Pamukkale Üniversitesi Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli.

Ertürk, Ö., Demirkol, G., Ulusoy, E., Şahin, H., Kolaylı, S. 2009. Antimicrobial and antioxidant effects of propolis from provinces of Artvin-Ardahan and determination of bioactive compounds of them. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kromatografi Kongresi, Trabzon.

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji Bölümü

Gaziantep Üniversitesi

2004-2008

Yüksek Lisans

Biyoloji ABD

Ordu Üniversitesi

2008-2010

Doktora

Tarla Bitkileri ABD

Ordu Üniversitesi

2010-2017