Öğrenim Durumu:

 • Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim F., Sınıf Öğretmenliği, 1995-1999. 
 • Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, 2000-2002.
 • Doktora: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, 2002-2007.

​İş Geçmişi: 

 • Sınıf Öğretmeni: Ankara Nallıhan, Çayırhan H. Değirmenci İlköğretim Okulu, 1999-2000.
 • Arş. Gör. : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, 2000. 
 • Arş. Gör. : Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, 2000-2007. 
 • Arş.Gör.Dr. : Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, 2007-2008. 
 • Yrd. Doç. Dr. : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, 2008-2014. 
 • Doç. Dr. : Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, 2014- devam. 

Akademik ve ​İdari Görevler: 

 • Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (2008- 2010) (Aksaray Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü)
 • Dekan Yardımcısı (3.2009- 9.2010) (Aksaray Ü. Eğitim Fakültesi)
 • Yönetim Kurulu Üyesi (Aksaray Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-2011)
 • Fakülte Kurulu Üyesi (2009-2011) (Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi)
 • Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (2014- devam) (Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü)
 • Fakülte Kurulu Üyesi (2014-devam) Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (2016-devam) Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Müdür Yardımcısı (2015) Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Enstitü Müdürü (2015-2017) Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Bölüm Başkanı (2016-devam) Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

Projeler:

 • Proje Yürütücüsü: “Çocuklara Matematiği Nasıl Sevdirebiliriz: Eğlenceli Matematik” Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Bilim Danışmanlığı Kursu Projesi. (TÜBİTAK) (DB-2229-2010-II).
 • Düzenleme Kurulu Üyesi: “Sınıf Öğretmenlerine Yönelik, Öğrenmeyi Öğretme Temalı Bilim Danışmanlığı Kursu” Projesi. (TÜBİTAK) (DB-2229-2009-II).
 • Düzenleme Kurulu Üyesi: “Özel Öğrenme Güçlüklü Öğrencilerin Özellikleri ve Eğitimi”. Öğretmenlere Yönelik Bilim Danışmanlığı Kursu Projesi. (TÜBİTAK) (DB-2229-2010-II).
 • Düzenleme Kurulu Üyesi: “Sınıf Öğretmenlerine Yönelik, Düşünmeyi Öğretme Temalı Bilim Danışmanlığı Kursu” Projesi. (TÜBİTAK) (DB-2229-2010-I).
 • Düzenleme Kurulu Üyesi: “İlköğretim Öğretmenleri İçin Proje Danışmanlığı Eğitimi”. Öğretmenlere Yönelik Bilim Danışmanlığı Kursu Projesi. (TÜBİTAK) (DB-2229-2012-I).
 • Düzenleme Kurulu Üyesi: “Bilimin Doğası ve Bilimsel Bilginin Öğretimi Konulu Bilim Danışmanlığı Kursu” (TÜBİTAK) (28 Ocak 2013- 3 Şubat 2013) 
 • Yürütücü: "Problem Genişletme Etkinliklerinin  Problem çözme ve Üstbiliş Becerilerine Etkisi" ODU-BAP. (2016) 
   

​​Editörlük ve Hakemlik:

 • Editör: IEJEE - International Electronic Journal of Elementary Education.  [ERIC]
 • Editör: Cogent Education [ERIC] 
 • Hakem: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. [SSCI]
 • Hakem: Educational Review. [SSCI]
 • Hakem: ZDM – The International Journal on Mathematics Education [SSCI]
 • Hakem: APER – Asia Pacific Education Review. [SSCI]

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler​

A1. Kuruyer, H. G., & Özsoy, G. (2016).  İyi ve Zayıf Okuyucuların Üstbilişsel Okuma Becerilerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 771-788. [ISI]

A2. Özsoy, G., Kuruyer, H. G., & Çakıroğlu, A. (2015). Evaluation of Students’ Mathematical Problem Solving Skills in Relation to Their Reading Levels. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 581-600. [ERIC]

A3. Özsoy, G. (2012). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Kalibrasyon Becerilerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 1183-1195. [SSCI]

A4. Özsoy, G. (2011). An investigation of relationship between metacognition and mathematics achievement. Asia Pacific Education Review, 12, 227-235. [SSCI]

A5. Özsoy, S., Ozsoy, G., & Kuruyer, H. G. (2011). Turkish Pre-service Primary School Teachers’ Environmental Attitudes: Effects of Gender and Grade Level. Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Vol. 12, Issue 2. [ERIC]

A6. Ozsoy, G., Memiş, A. & Temur, T. (2009). Metacognition, study habits and attitudes. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 154-166. [ERIC]

A7. Ozsoy, G., & Ataman, A. (2009). The effect of metacognitive strategy training on problem solving achievement. International Electronic Journal of Elementary Education, 1(2), 67–82. [ERIC]

A8. Desoete, A. & Ozsoy, G. (2009). Metacognition, more than the lognes monster?. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 1-6. [ERIC]

A9. Özsoy, G., Özmutlu, E. B., & Gündüz, S. N. (2017). İlkokul Matematik Eğitimi Alanındaki Araştırma Eğilimlerinin Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(2), 199-219. 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Çakıroğlu, A., Bayrak-Özmutlu, E., Gündüz, S. N., Özsoy, G., & Kuruyer, H. G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin ilkokul Türkçe ve matematik dersleri öğretim programlarına ilişkin algı ve farkındalık durumları. 15th International Primary Teacher Education Symposium, 11-14 May, 2016, Muğla, Turkey. Conference Abstracts Book, pp. 94-95, Ankara: Pegem Akademi. (Özet).

B2. Özsoy, G., Bayrak-Özmutlu, E., & Gündüz, S. N. (2016). İlkokul matematik eğitimi alanındaki bilimsel çalışma eğilimlerinin lisansüstü tezlere dayalı olarak belirlenmesi. 15th International Primary Teacher Education Symposium, 11-14 May, 2016, Muğla, Turkey. Conference Abstracts Book, p. 253, Ankara: Pegem Akademi. (Özet).

B3. Kuruyer, H. G.,  Çakıroğlu, A., & Özsoy, G. (2015). Determination of Pre-service classroom teachers' pedagogical awareness of and instructional needs for diffuculties in reading and mathematics. 4th International Conference on Education. 26-28 June 2015. St. Petersburg Christian University, Russia. (Özet).

B4. Ozsoy, G. & Kuruyer, H. G. (2012). Calibration of mathematical problem solving skills. 4th World Conference on Educational Sciences, University of Barcelona, Barcelona, Spain, 02-05 Feb. 2012. (Özet).

B5. Özsoy, S., Özsoy, G. & Kuruyer, G. H. (2011). Turkish Pre-service Primary School Teachers’ Environmental Attitudes: Effects of Gender and Grade Level. 7. Annual International Conference on Education, Samos, Greece. (Özet)

B6. Özsoy, S., Özsoy, G., Kuruyer, H. G. (2010). Why pre-service teachers choose teaching as a profession? Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Hacettepe University, Ankara, Türkiye. (Özet)

B7. Temur, T., Özsoy, G., Temur, Ö. D. & Yavuz, F. (2010). “Prospective teachers’ views about their strengths and weaknesses in oral communication”. World Conference on Educational Sciences, WCES 2010, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey. (Özet)

B8. Şahinkaya, N., Özsoy, S. & Özsoy, G. (2009). The Assessment of Web Sites Related with Teaching Science and Mathematics Used by 4th and 5th Grade Elementary Students and Their Teachers, 8th European Conference on e-Learning, University of Bari. 29th-30th October 2009. (Tam Metin) [Procedia - Social and Behavioral Sciences]

B9. Özsoy, S., Berat, A. & Özsoy, G. (2013). The images of scientists through the eyes of children. 5. World Conference on Educational Sciences, Rome, Italy. (Özet) 

B10. Özsoy, S. & Özsoy, G. (2013). Effect size reporting in Educational Research. 5. World Conference on Educational Sciences, Rome, Italy. (Özet)

B11. Özsoy, G., Kuruyer, H. G., Özsoy, S. & Tabak, H. (2012). What do primary school teachers think about learning process and students’ engagement to learning? International Conference on New Horizons in Education, Prague, Czech Republich. (Özet)

B12. Özsoy, G. & Gündüz, S. N. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının problem çözme süreci: Görsel temsillerin kullanımı. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu. Abstracts Book, p.210.

B13. Alan, S. & Özsoy, G. (2017). Problem genişletme etkinliklerinin problem çözme başarısına etkisi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu. Abstracts Book, p.230.

C2. Yazılan ulusal kitaplardaki bölümler:

C2.1. Özsoy, G. (2011). Öğrenme Öğretme Yaklaşımları. Ed. H. Uzunboylu & G. Öner. Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Lisans Yayıncılık. pp. 47-70.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Özsoy, G. & Kuruyer, H. G. (2012). Bilmenin illüzyonu: Problem çözme becerisi ve test kalibrasyonu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32. [ULAKBİM]

D2. Ozsoy, G. & Gunindi, Y. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeyleri. İlköğretim Online Dergisi, 10(2), 430-440. [ULAKBİM]

D3. Özsoy, G., Özsoy, S., Memiş, A. & Özkara, Y. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri. İlköğretim Online Dergisi, 9(2), 910–921. [ULAKBİM]

D4. Özsoy, G. (2008). Üstbiliş. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713–740. [ULAKBİM]

D5. Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179–190.

D6. Özsoy, S. & Özsoy, G. (2013). Eğitim araştırmalarında etki büyüklüğü raporlanması. İlköğretim Online Dergisi, 12(2). [ULAKBİM]

D7. Özsoy, G., Kuruyer, H.G., Özsoy, S. & Tabak, H. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Süreci ve Öğrenmeye Katılım Hakkındaki Görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.[ULAKBİM]

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Özsoy, G. (2006). Problem çözme ve üstbilis. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Kongresi Bildirileri (Ankara, Gazi Üniversitesi, Mayıs–2006) (Cilt II.). Ankara: Kök Yayıncılık. (Tam Metin)

E2. Özsoy, G., Çakıroğlu, A., Kuruyer, H. G., & Özsoy, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Mayıs 2010. (Tam Metin)

E3. Özsoy, G., Kuruyer, H.G., Çakıroğlu, A., Özkara, Y. (2014). Nöropsikolojik Bakış Açısıyla Problem Çözme Becerisi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2014. (Özet).

F. Diğer yayınlar :

Özsoy, G. (2011). Doğru Problemi Sorabilmek. Eğitimci: Öğretmen Dergisi, 2, 14-18.

G. Diğer akademik faaliyetler:

G1. Kongre/Sempozyum düzenlenmesinde görev alma:

G1.1. Düzenleme Kurulu Üyesi: Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 14-16 Mayıs 2006, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.

G1.2. Bilim Kurulu Üyesi: 5. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.

G1.3. Bilim Kurulu Üyesi: Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2014.

G1.4. Bilim Kurulu Üyesi: International Conference on Primary Education, 23-25 Ekim 2015, Nevşehir University, Nevsehir, Turkey.

G2. Panel/Konferans:

G2.1. Panelde Davetli Konuşmacı: “Matematik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar: Bilişüstü ve Öz-denetim”. 8. Matematik Sempozyumu, 12–14 Kasım 2009, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara.

G3. Bilimsel Toplantılara Katılım

G3.1. II. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı. 9-10 Aralık 2010, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

G3.2. Topluma Hizmet Uygulamaları Çalıştayı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 9-10 Nisan 2009, Mersin.

G3.3. Ulusal Akademik Yayıncılık Toplantısı. TÜBİTAK – ULAKBİM, 26 Kasım 2010, Ankara.

G4. Editörlük ve Hakemlik:

G4.1. Editör: International Electronic Journal of Elementary Education. [ERIC]

G4.2. Hakem: Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri Dergisi. [SSCI]

G4.3. Hakem: Educational Review. [SSCI]

G4.4. Hakem: ZDM – The International Journal on Mathematics Education [SSCI]

G4.5. Hakem: APER – Asia Pacific Education Review. [SSCI]

G4.6. Özel Sayı Yardımcı Editörü: International Electronic Journal of Elementary Education – Special Issue: Metacognition. Editör: Prof. Dr. Annemie Desoete.

H. Diğer Faaliyetler:

H.1. Yurt Dışı Çalışma Ziyareti:Working together to develop skills and confidence for every primary school citizen” Lifelong Learning Programme Study Visit, 6-11 Mart 2011, Colchester, Essex, İngiltere.

H.2. İl Yürütme Kurulu Üyesi: Ana-Kız Okuldayız Okuma-Yazma Kampanyası. (2008-2009)  

H.3. Aksaray Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Üyesi (2009-2013).

H.4. TÜBİTAK Proje Önerileri Değerlendirme Paneli Üyesi (2011-II).

H.5. İlkokul Matematik Programı Güncelleme Komisyonu Üyesi. (2012-2015) TÜBİTAK – MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Projesi.