İZMİR II. ULUSAL MÜZİK SEMPOZYUMU "Ahmet Adnan Saygun'un Demet Süitindeki Türk Halk Müziği Unsurlarının İncelenmesi" EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TURK MUSIKİSİ KONSERVATUVARI: iZMİR 17-18 KASIM 2014

90. YIL MÜZİK KONGRESİ "Çağdaş Türk Keman Müziği Repertuarı" AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI: AFYON 5-7 KASIM 2014