VERDİĞİ EĞİTİM VE SEMİNERLER

 • “Çatışma Yönetimi “ Ordu Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Semineri 2005
 • ÖSDP–2 kapsamında İŞKUR ve ORİŞAD’ın birlikte yürüttüğü YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI” meslek edindirme kursunda İŞLETME VE İŞLETME YÖNETİMİ dersleri.
 • İş Adamları Derneği TEMEL SATIŞ BECERİLERİ Programı 2008
 •  Ordu PTT İl Müdürlüğü HEDEF BELİRLEME VE HEDEFE ULAŞMA semineri. 2009-2010
 • Ordu PTT İl Müdürlüğü MALİYET KONTROLÜ semineri. 2009-2010
 •  Ordu Simit Sarayı Personeli CRM  eğitimleri. 2011
 •  Fatsa İş Adamları Derneği YÖNETİM VE ORGANİZASYON semineri. 2011
 •  Ordu Balıktaşı Otel Personeli ETKİLİ İLETİŞİM, TAKIM KURMA VE YÖNETME Eğitimleri
 • Ordu Padya Otel Personeli ETKİLİ İLETİŞİM, TAKIM KURMA VE YÖNETME Eğitimleri
 •  Ordu İl Özel idare çalışanlarına“ YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE SEKRETERLİK’’ eğitimi
 • Çeşitli özel sektör kuruluşlarına ÇATIŞMA YÖNETİMİ  eğitimleri 2010-2012
 • POZİTİF YAŞAM EĞİTİMLERİ
 • Karadeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu ve Ordu İş Adamları Derneği- YÖNETİCİ ASİSTANININ İLETİŞİM BECERİSİ Programı
 • PAZARLAMA EĞİTİMLERİ
 • Çeşitli kurum ve kuruluşlara“ YÖNETİM BECERİLERİ eğitimi
 • İlköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenlere  İŞ HAYATINDA VE SOSYAL HAYATTA MOTİVASYON eğitimleri
 • TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMLERİ
 • Tarım İl Laboratuar çalışanlarına  TAKIM KURMA VE YÖNETME eğitimleri
 • KİŞİSEL SATIŞ EĞİTİMLERİ
 • Nitelikli eleman yetiştirme kurslarında İLETİŞİM VE POZİTİF YAŞAM eğitimleri
 • İş-Kur “GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI eğitimleri2010-2012
 • KOSGEB GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI eğitimleri2010-2014