Adı Soyadı                  : Funda IRMAK YILMAZ

Doğum Tarihi              : 15.06.1977

 Unvanı                        :  Dr.Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu       : Doktora

Uzmanlık alanı            :Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Toprak Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Toprak ABD

Trakya Üniversitesi

2002

Doktora

Toprak ABD

Ege Üniversitesi

2009

 

 

   

Eserler

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

ERYILMAZ AÇIKGÖZ FUNDA,ADİLOĞLU SEVİNÇ,IRMAK YILMAZ FUNDA,ADİLOĞLU AYDIN (2018).  The effects of hazelnut biochar and mycorrhiza applications on some biological characteristics of pak choi (Brassica rapa L. subsp. chinensis L.) plant. In Press. Web of Science® Conference Proceedings Citation IndexSM..  Acta Horticulturae (Yayın No: 4368061)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADİLOĞLU SEVİNÇ,ERYILMAZ AÇIKGÖZ FUNDA,IRMAK YILMAZ FUNDA,SOLMAZ YUSUF,ADİLOĞLU AYDIN (2018).  The Effect of Increasing Mycorrhiza Applications on Nutrition of Pak Choi (Brassica rapa L. subsp. chinensis L.) Plant.  Int. J. Sec. Metabolite, 5(1) (Yayın No: 3641331)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRMAK YILMAZ FUNDA (2016).  Research of some biological properties of agricultural soils of Bafra Plain.  Akademik Zİraat Dergisi, 5(1), 1-8. (Yayın No: 2942165)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

 

 

IRMAK YILMAZ FUNDA,ADİLOĞLU SEVİNÇ,ERYILMAZ AÇIKGÖZ FUNDA,KULAÇ SEZEN,ADİLOĞLU AYDIN (2018).  The Effects of Mycorrhiza Applicatıons on Some Macro and Trace Elements Contents of The Soils..  1st International Technology Sciences and Design Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4294713)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRMAK YILMAZ FUNDA,ADİLOĞLU SEVİNÇ,ERYILMAZ AÇIKGÖZ FUNDA,KULAÇ SEZEN,ADİLOĞLU AYDIN (2018).  The Effects of Biochar and Increasing Mycorrhıza Applications on Some Properties of Soil.  1st International Technology Sciences and Design Symposium. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4294709)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADİLOĞLU SEVİNÇ,ERYILMAZ AÇIKGÖZ FUNDA,IRMAK YILMAZ FUNDA,SOLMAZ YUSUF,ADİLOĞLU AYDIN (2018).  The Effects of Biochar And Increasing Mycorrhiza Applications on Some Mineral Content of Pak Choi (Brassica Rapa L. Subsp. Chinensis L.) Plant..  International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4263804)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRMAK YILMAZ FUNDA,ADİLOĞLU SEVİNÇ,ERYILMAZ AÇIKGÖZ FUNDA,AYGÜN SELAHATTİN,ADİLOĞLU AYDIN (2018).  The Effects of Mycorrhiza And Biochar Application on Dehydrogenase Enzyme Activity in Soils Grown in Pak Choi (Brassıca Rapa L. Subsp. Chınensıs L.).  International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4263800)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARAKÇIOĞLU CEYHAN,BENDER ÖZENÇ DAMLA,IRMAK YILMAZ FUNDA,KULAÇ SEZEN,AYGÜN SELAHATTİN (2018).  Effects of Incubation and Organic Materials on Soil Macro andMicro Element Concentration.  I.International Agrucultural Science congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4446284)

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRMAK YILMAZ FUNDA,Ergün Yakup Alpaslan (2017).  THE EFFECT OF BIOCHAR AND ANIMAL MANURE APPLICATION ON CO2 PRODUCTION  AND SOME SOIL PROPERTIES.  III. IINTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 84-84. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3695008)

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERYILMAZ AÇIKGÖZ FUNDA,ADİLOĞLU SEVİNÇ,IRMAK YILMAZ FUNDA,ADİLOĞLU AYDIN (2017).  THE EFFECTS OF HAZELNUT BIOCHAR AND MYCORRHIZA APPLICAT IONS ON SOMEBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PAK CHOI (BRASSICA RAPA L. SUBSP. CHINENSIS L.) PLANT.  IX. InternatIonal Congress on Hazelnut, 89-89. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4043168)

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADİLOĞLU SEVİNÇ,ERYILMAZ AÇIKGÖZ FUNDA,IRMAK YILMAZ FUNDA,SOLMAZ YUSUF,ADİLOĞLU AYDIN (2017).  The Effect of Increasing Mycorrhiza Applications on Nutrition of Pak Choi (Brassica rapa L. subsp.chinensis L.) Plant.  The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, 213-213. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4043284)

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRMAK YILMAZ FUNDA (2017).  THE EFFECT OF BIOCHAR APPLICATION OF DIFFERENT DOSES ON BIOCHEMICAL PROPERTIES OF SOIL.  Internatıonal Conference On Agrıculture, Forest, Food Scıences And Technologıes (Icafof – Cappadocia 2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3695166)

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRMAK YILMAZ FUNDA (2016).  Determination Of Microbilogy Activity An Other Soil Properties AccordingTo Different Soil Depths In Ordu.  EUROSOIL 2016, 213-213. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2942215)

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRMAK YILMAZ FUNDA (2015).  Biological Characteristics of Kiwifruit Orchard Soils in Ordu/Turkey.  Soil Science in International Year of Soils 2015 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4446933)

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDER ÖZENÇ DAMLA,IRMAK YILMAZ FUNDA (2010).  Use of Effective Microorganizm for Rapid Composting of Hazelnut Husk and Tea Waste.  International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Turkey (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4446977)

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

 

ÇENGEL MUZAFFER,OKUR NUR,IRMAK YILMAZ FUNDA (2009).  Organik Bağ Topraklarında Yeşil GübreBitkileri ve Çiftlik Gübresi UygulamalarınınTopraktaki Mikrobiyal Aktiviteye Etkileri.  EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 46(1), 25-31. (Kontrol No: 3045844)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

IRMAK YILMAZ FUNDA,BOSTAN SAİM ZEKİ (2010).  Organik Tarıma Geçiş Sürecindeki ve Organik Fındık Bahçelerinde Bazı Toprak Özelliklerinin Değişim.  Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4446988)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetilen Tezler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ERGÜN YAKUP ALPASLAN, (2017). Biyokömür ve ahır gübresi uygulamalarının topraktaki bazı enzim aktivitelerine, CO2 üretimine, besin elementi içeriğine ve domates bitkisinin gelişimine etkisi, Ordu Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

KURT SAFİYE, (2016). Biyokömür ve vermikompostun mısır bitkisinin (Zea Mays L.) kök bölgesindeki enzim aktiviteleri üzerine etkisi, Ordu Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetilen Tezler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yurt içi/Yurt Dışı Üniversitelerde veya diğer kurumlarda yönetilen tezler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

EMEL ELTUTMAZ, Fındık Zurufu Kompostunun Mısır Bitkisinin Kök Bölgesi Ve Toprağın Mikrobiyal Aktivitesi Üzerine Etkisi, ORDU ÜNİVERSİTESİ  (Devam Ediyor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİOKÖMÜR UYGULAMALARININ TOPRAĞIN MİKROBİYAL BİOMAS, KARBON MİNERALİZASYONU VE BİTKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ TF-1415, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:IRMAK YILMAZ FUNDA,Araştırmacı:GÖRGÜLÜ SUPHİ, , 01/05/2014 - 26/04/2017 (ULUSAL)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİYOKÖMÜR ve VERMİKOMPOSTUN MISIR BİTKİSİNİN KÖK BÖLGESİNDEKİ ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 02/12/2015 - 27/10/2016 (ULUSAL)

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİVİ TARIMI YAPILAN TOPRAKLARIN MİKROBİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ İLE TOPRAK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 11/06/2013 - 11/12/2016 (ULUSAL)

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fındık Kabuğundan Üretilen Biokömürün Farklı Fraksiyonları İle Organik Atıkların Toprak Özellikleri Ve Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:BENDER ÖZENÇ DAMLA,Araştırmacı:TARAKÇIOĞLU CEYHAN,Yürütücü:IRMAK YILMAZ FUNDA, 2018. (ULUSAL)

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fındık Zurufu Kompostunun Mısır Bitkisinin Kök Bölgesi Ve Toprağın Mikrobiyal Aktivitesi Üzerine EtkisiTF-1534, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:IRMAK YILMAZ FUNDA,Araştırmacı:ELTUTMAZ EMEL, , 02/12/2015 - 02/12/2017 (ULUSAL)

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bafra Ovası Tarım Topraklarının Mikrobiyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Ile Bazı Efektif Grupların Aktivitelerinin Saptanması, DİĞER, Araştırmacı, 2006-2009)

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Farklı Organik Gübrelerin Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Toprakların Fiziksel  Kimyasal  Mikrobiyolojik Özellikleri İle Üzüm Verim ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, DİĞER, Araştırmacı, 2003-2007)

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdari Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ