Derece

Üniversite-Fakülte/Enstitü

Bölüm/Program

Mezuniyet Tarihi

Doçentlik

   Ordu Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

07/03/2017

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Eğitimi

08/07/2013

 

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Seramik

08/04/2010

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

04/07/2008

Lisans

Ege Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

14/06/1996

Tezler

Doktora Tezi:                                        

Hindistan, Bangladeş ve Nepal’de Yükseköğretim Seviyesinde Sanat Eğitimi, Haziran 2013, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi (Danışman: Prof. Sevgi Soylu Koyuncu).

Yüksek Lisans Tezi:

Bir Çömlekçi Ürünü Olarak Ocaklar ve Ekolojik Denge Üzerindeki Etkileri,  Nisan 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü (Danışman: Prof. Dr. Lale Dilbaş Andiç)

Lisans Tezi:

XII.-XVIII. Yüzyıl İngiliz Slipware’i, Haziran 2008, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi (Danışman: Öğr. Gör. Füsun Çövenoğlu)

Uluslararası/Ulusal Yayınlar

ALTIN, Funda. 2017. Hindistan, Bangladeş ve Nepal’de Güzel Sanatlar Eğitimi- Hindistan, Bangladeş ve Nepal’de Yükseköğretim Seviyesinde Güzel Sanatlar Eğitimi ve Türkiye ile Karşılaştırmaları. Lambert Academic Publishing: Almanya. ISBN: 978-6202013574

ALTIN, Funda, 2014 Hong Kong Sanat Müzesi Sergisi Örneği Üzerinden Heykeltıraş Yu Ming’ın Sanat Hayatı ve Eserleri, e-Journal of Yaşar, Temmuz 2015, Cilt 10, Sayı 39.

ALTIN, Funda, Last Iban Potter of Lubok Antu, Ceramics Technical, Mayıs 2015, Sayı 40, ss. 76-81.

ANDİÇ, Lale - ALTIN, Funda, Dharavi-Kumbharwada Çömlekçileri, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Ağustos 2012, Cilt 2, Sayı 2, ss. 136-146. 

ANDİÇ, Lale - ALTIN, Funda, Az gelişmiş ülkelerde geleneksel çömlekçilik yöntemleri ile üretilen ocaklardan “Sri Lanka Anagi Ocakları” örneği üzerine bir araştırma çalışması, Türk Seramik Derneği Dergisi, Ocak-Mart 2011, No.35, ss. 98-105.

Görev Tanımı

Kurum

Yıl / Tarih

Yrd. Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi-GSF

Seramik ve Cam Bölümü

Aralık 2015-Devam Ediyor

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

Yaşar Üniversitesi – STF

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Eylül 2015 – Ocak 2016

Yrd.Doç. Dr.

Universiti Malaysia Sarawak – FACA Seramik Bölümü

Ocak 2013 – Temmuz 2015

Öğretim Görevlisi

Ordu Üniversitesi – GSF

Seramik ve Cam Bölümü

Aralık 2010 – Ocak 2013