Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. DENGİZ ORHAN,SAĞLAM MUSTAFA,TÜRKMEN FERHAT (2015).  Effects of soil types and land use - land cover on soil organic carbon density at Madendere watershed.  EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE (EJSS), 4(2), 82-87., Doi: 10.18393/ejss.64398

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. SOBA MAHMUT REŞAT,TÜRKMEN FERHAT,TAŞKIN MEHMET BURAK,AKÇA MUHİTTİN ONUR,ÖZTÜRK HASAN SABRİ (2015).  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Verimlilik Durumlarının İncelenmesi.  TOPRAK SU DERGİSİ, 4(1), 7-17.
 2. AKÇA MUHİTTİN ONUR,TÜRKMEN FERHAT,TAŞKIN MEHMET BURAK,SOBA MAHMUT REŞAT,ÖZTÜRK HASAN SABRİ (2015).  Ankara Üniversitesi Kalecik Araştırma ve Uygulama Çiftliği topraklarının verimlilik durumlarının incelenmesi.  toprak bilimi ve bitki besleme dergisi, 3(2), 54-63.
 3. AŞKIN TAYFUN,KIZILKAYA RIDVAN,OLEKHOV VLADİMİR,Mudrykh Natalya,Samafalova Iraida,TÜRKMEN FERHAT (2014).  Toprak organik karbonu: jeoistatistiksel bir yaklaşım.  TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME DERGİSİ, 2(1), 13-18.
 4. SAĞLAM MUSTAFA,DENGİZ ORHAN,ÖZYAZICI MEHMET ARİF,AYLİN ERKOÇAK,TÜRKMEN FERHAT (2014).  Faktör analizi ile minimum veri setinin oluşturulmesı ve haritalanması: Samsun ili örneği.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(2), 133-144.
 5. SAĞLAM MUSTAFA,TÜRKMEN FERHAT (2012).  Ayaş Araştırma ve Uygulama ÇiftliğiTopraklarının Bazı FizikokimyasalÖzelliklerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerleİncelenmesi.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(1), 45-52.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 1. DENGİZ ORHAN,SAĞLAM MUSTAFA,TÜRKMEN FERHAT,SAYGIN FİKRET,İMAMOĞLU ALİ,KANAR EKREM,ÇAKIR MURAT (2014).  Soil erosion risk assessment with ICONA model in Madendere watershed.  9th International Soil Science Congress on "The Soul of Soil and Civilization" (Poster)
 2. DENGİZ ORHAN,TÜRKMEN FERHAT,SAĞLAM MUSTAFA,İMAMOĞLU ALİ,SAYGIN FİKRET,KANAR EKREM,AKINOĞLU GÜNEY (2014).  Determination of soil erodibility state under different land use and land cover in Madendere watershed.  9th International Soil Science Congress on "The Soul of Soil and Civilization" (Poster)
 3. TÜRKMEN FERHAT,YÜKSEL MAHMUT (2010).  Detailed Land Capability Classification, Case Study; Turnasuyu-Ordu.  International Soil Science Congress, 177-177. (Poster)
 4. TÜRKMEN FERHAT,DENİZ KIYMET,KADIOĞLU YUSUF KAĞAN,BAYRAMİN İLHAMİ (2010).  Geolojical and Mineralojical Properties of a Soil Formed on the Augite-Basalt Rocks in Ordu Conditions..  International Soil Science Congress, 177-177. (Poster)
 5. TÜRKMEN FERHAT, YÜKSEL MAHMUT (2008).  Detailed Survey and Mapping of The Soils Between Melet and Turnasuyu Rivers in Ordu..  Natural Resources Conservation, Use and Sustainability. The 6th International Symposium agro Environ., 490-494. (Poster)

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Toprak

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1997-2001

Y. Lisans

Toprak ABD

Ankara Üniversitesi

2002-2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Toprak ABD

Ankara Üniversitesi

2004-2011

Yardımcı Doçent

Toprak Bil. ve Bitki Bes.

Ordu Üniversitesi

2012-