ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ozkutlu, F.,  Ozturk, L.,  Erdem, H., McLaughlin, M and  Cakmak, I. Leaf-applied sodium chloride promotes cadmium accumulation in durum wheat grain. Plant soil, 290: 323-331, (2007) SCI A

A2. Ozkutlu, F., Torun, B., Cakmak, I. Effect of Zinc-Humate on Growth of Soybean and Wheat on a Zinc-Deficient Calcareous Soil. Communication in Soil Science and Plant Analysis. 37:2769-2778, (2006) SCI B

A3.  Ozkutlu, F.,  Turan, M., Korkmaz, K and Huang, Y. M. Assessment of Heavy Metal Accumulation in the Soils and Hazelnut Plant (Corylus avellena L.) from Black Sea Coastal Region of Turkey. A. Journal of Chemistry Volum 21 No. 6 :4371-4388, (2009) SCI C

 

A4. Ozkutlu, F. Determination of Cadmium and Trace Elements in Some Spices     Cultivated in Turkey. A. Journal of Chemistry Volum 20 No. 2 :1081-1088, (2008) SCI C

 

A5. Sekeroglu, N., Ozkutlu, F., Kara, S. M and Ozguven, M. Determination of cadmium and selected micronutrients in commonly used and traded medicinal plants in Turkey, J Sci Food Agric No:88: 86-90, (2008) SCI A

 

 

A6. Ozturk, L., Karanlik, S., Ozkutlu, F., Cakmak , I. and. Kochian, LV. 2003. Shoot biomass and zinc/cadmium uptake for hyperaccumulator and non-accumulator Thlaspi species in response to growth on a zinc-deficient calcareous soil. Plant Science, 164, 1095-1101, (2003) SCI B

 

A7. Tiryakioglu, M., Eker, S., Ozkutlu, F., Husted, S., Cakmak, I. 2006. Antioxidant defense system and cadmium uptake in barley genotypes differing in cadmium tolerance. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 20:181–189, (2006) SCI C  

A8. Ozturk, L., Eker, S., Ozkutlu, F., Cakmak, I. Effect Cadmium on Growtth and Concentrations of Cadmium, Ascobic Acid and Sulphydryl Groups in Durum with Cultivars, Türk. J. Agric For, 27: 161-168, (2003) SCI C

A9. Ozkutlu, F., Sekeroglu, N. and Kara, S.M. Monitoring of Cadmium and Micronutrients in Spices Commonly Consumed in Turkey. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences. 2(5):223-226, (2006)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Ozkutlu, F., Yazici, A., Ozturk, L., Cakmak, I. Soil Factors Affecting Accumulation of Cadmium in Food Crops. Bibliotheca Fragmenta Agronomica IX ESA Congress 4-7 September Warszawa, Poland Volume 11 part II: 469-470, (2006). 

 

B2. Koca, U., Sekeroglu, N., Ozkutlu, F. Mineral composition of Gentiana olivieri Griseb. (Gentianaceae): A traditional remedy for diabetes in Turkey.  Proceedings of Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (5th CMAPSEEC). 2-5 September 2008. Published by Mendel University of Agriculture and Forestry,  Brno. ISBN 978-80-7375-209-5.

 

B3Ozkutlu, F., Sekeroglu, N. and Ozturkmen, A. L. Critical Cd Levels and Toxicity in Tuberous and Leafy Crops. 18th International Soil Meeting (ISM) on “ Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”, May 22-26, Proceedings Vol:I, pp. 1008, Şanlıurfa, Turkey, 2006.

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.  Özkutlu, F., İnce, F. Harran Ovasındaki Bazı Toprak Serilerinin Tuzluluk Durumu ve Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi, . Harran Üniversitesi Zir.Fak. Dergisi 1998, 2(1):73-82.

D2.  Yıldız, N., Özkutlu, F., 1998, Ordu Yöresi Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Mikro Besin Elementi (Fe, Cu, Zn ve Mn) Durumunun Değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi, Zir Fak. Dergisi 1998, 2(2) 93-98, Şanlıurfa, (1998).

D3. Yıldız, N., Özkutlu, F. Bazı Ordu Yöresi topraklarının Azot Durumu ve Bitkiye Yarayışlı Azot Miktarının Belirlenmesinde Kullanılan Kimyasal Yöntemler. Atatürk Üniversitesi Zir. Fak. Der; 28(4), 565-575, Erzurum, (1997).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Torun, B., Toz, S., Özkutlu, F., Yazıcı, A., Erdem, H., Eker, S., Torun, A. Misli Ovası ve Çukurova Bölgelerinde Patates Üretim Alanlarının Mineral Beslenme Düzeyinin Yumru ve Toprak Analizleriyle Belirlenmesi. 4.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 8-10 Ekim Konya, 1:1046-1056 (2008).

 

E2. Torun, B., Cakmak, I., Eker, S., Yazıcı, A., Özkutlu, F., Erdem, H., Tolay, I., Torun, A., Ozturk, L., Karanlık Duran, S., Toz, S., Tek, A. Çukurova Bölgesi’ndeki Turunçgil Bahçelerinin Potasyum ve Diğer Mineral Elementler Bakımından Beslenme Durumu. Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, 3-4 Ekim, Eskişehir, 1:62-73 (2005)

 

E3. Şekeroğlu, N., Özkutlu, F., Deveci, M., Dede, Ö., Yılmaz, N., 2005. Ordu ve Yöresinde Sebze Olarak Tüketilen Bazı Yabani Bitkilerin Besin Değeri Yönünden İncelenmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül, Antalya. I:523-528 (2005).

E4. Karanlık, S., Özkutlu, F., Öztürk, L., Bozbay, G., Özus, I., Cakmak, I. Farklı ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin NaCl tuzuna duyarlılığının araştırılması. Hububat Sempozyumu, Konya, I: 365-374 (1999).

E5. Özkutlu, F., İnce, F. Harran Ovasının Mevcut Tuzluluğu ve Potansiyel Yayılım Alanı. GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs, Şanlıurfa, I: 909-914, (1999).

F. Diğer yayınlar :

F1. Şekeroğlu, N., A. İslam, R. Sıralı Ve F. Özkutlu. Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarımına Genel Bir Bakış. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi, 22(255):80-95, (2006).

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ordu Ziraat Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

1995-2004

Ar.Gör.

Ziraat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi

1998-2004

Dr.Ar.Gör.  

Ordu Ziraat Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

2004-2007

Yrd.Doç.

Ziraat Fakültesi, Ordu Üniversitesi

2007-2010

Doç. Dr.

Ziraat Fakültesi, Ordu Üniversitesi

2010-2015

Prof. Dr.

Ziraat Fakültesi, Ordu Üniversitesi

2015+

 

1. TÜBİTAK TOGTAG -2382. Çukurova Bölgesinde Toprak Ve Bitkilerde Kadmiyum Konsantrasyonunun Araştırılması Ve Bitkilerde Kadmiyum Birikimini Etkileyen Faktörlerin Toprak Analizleri Ve Sera Denemeleri İle İncelenmesi, 2002,  Yardımcı Araştırıcı

2. Avrupa Birliği Projesi, TR0502.02/ DOKAP/LDI-016 We, the handicapped, are ready to make a difference (greenhouse experiment)  2007-2008 (Yardımcı Araştırıcı)