A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A.1 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2015). Opinions of Social Studies Teachers Regarding the 4+4+4
Educational System. Journal of Social Studies Education Research, 6(2), 31-90., Doi: 10.17499,
A.2 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2016). Expert Opinions About Position of Social Inclusion Subject in
Social Studies Education. Ines Journal Uluslararası Egitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 191-205., Doi:
http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.192,
A.3 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,ÖZTÜRK TALIP (2015). What Are the Similarities and Differences? A
Comparison of the Turkish and Alberta Social Studies Curricula in Terms of Their Basics. One
World in Dialogue, 3(2), 37-44.,
A.4 BAYAT SEHER,ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,ÖZTÜRK TALIP (2016). An Action Research for
Improving the achievement of the Teacher Candidates in Material Development. Turkish Studies,
11(3), 535-552., Doi: 10.7827/TurkishStudies.9142, 
A.5 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,COSKUN Mehmet (2015). Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Bir Tutum
Ölçeginin Gelistirilmesi. Uluslararası Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 239-251., 
A.6 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,KAYA NIYAZI,DURMAZ EMEL (2015). Okul Öncesi Ögretmenlerinin
Görev Sürecinde Yasadıkları Egitimsel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Karadeniz Sosyal Bilimler
Dergisi, 2, 67-93., 
A.7 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2013). Sosyal Bilgiler Ögretmen Adaylarının Ilkögretim Sosyal Bilgiler
Dersi Ögretim Programındaki Ögrenme Alanlarına Iliskin Özyeterliklerinin Incelenmesi. Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3), 545-565.,
A.8 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2013). Sosyal Bilgiler Ögretmenlerinin Ilkögretim Sosyal Bilgiler Dersi
Ögretim Programındaki Ögrenme Alanlarına Iliskin Özyeterliklerinin Incelenmesi. Uluslararası
Cumhuriyet Egitim Dergisi, 2(2), 25-42.,
A.9 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2013). Sosyal Bilgiler Dersi 6.Sınıf Cografya Konularının Ögretiminde
Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanımının Ögrenci Basarısı ve Tutumlarına Etkisi. Ordu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 4(7), 49-55.,
A.10 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,ÖZTÜRK TALIP (2013). Kanada (Ontarıo) Sosyal Bilgiler Ögretim
Programı ve Bu Programın Türkiye Sosyal Bilgiler Ögretim Programıyla Karsılastırılması. Adıyaman
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 485-514., (Kontrol No: 402422)
A.11 ÖZTÜRK TALIP,ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ Sosyal Bilgiler Ögretim Programının Çevre Egitimi
Açısından Analizi. Kastamonu Egitim Dergisi,
A.12 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2014). Ilkögretim Kurumları Standartlarının Uygulanmasına Yönelik Il
Egiticilerinin Görüsleri. Ilkögretim Online, 13(4), 1156-1170., Doi: 10.17051/io.2014.54428,
A.13 ÖZTÜRK TALIP,ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2015). Ögretmen Adaylarının Çevre ve Çevre Egitimi
Ile Ilgili Görüsleri (Ordu Üniversitesi Örnegi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 18(33), 115-132., 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
B.1 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2014). Ortaögretime Geçiste Merkezi Sınav Yapmayan Ülke Örnekleri
ve Türkiye Modeli. Cumhuriyet'in Kurulusundan Günümüze Egitimde Kademelerarası Geçis ve Yeni
Modeller Uluslararası Kongresi (Tam metin bildiri)

B.2 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2014). Temel Egitimden Orta Ögretime Geçis Modelinin 8. Sınıf
Ögrenci Görüslerine Göre Degerlendirilmesi. Cumhuriyet'in Kurulusundan Günümüze Egitimde
Kademelerarası Geçis ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi (Özet bildiri) 

B.3 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2014). Sosyal Içerme Konusunun Sosyal Bilgiler Egitimindeki
Rolünün Uzman Görüslerine Göre Degerlendirilmesi. ULUSLAR ARASI SOSYAL BILGILER EGITIMI
SEMPOZYUMU III (Özet bildiri)

B.4 ÖZTÜRK TALIP,ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2014). The Attitudes of Teacher Candidates Towards
History of Atatürk's Principles and Revolutions Lesson. V. European Conference on Social and
Behavioral Sciences (Özet bildiri) 

B.5 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,ÖZTÜRK TALIP (2014). Opinions of Pre-Service Teachers about
Environmental Problems. V. European Conference on Social Behavioral Sciences (Özet bildiri)

B.6 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,ÖZTÜRK TALIP (2015). Time Capsules in 5th Grade Social Studies
Class. 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (Özet bildiri)

B.7 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,BAYAT SEHER,SARI DEMET (2015). Ilkokul 4. Sınıf Ögrencilerinin 4.
Sınıf Sosyal Bilgiler Ögretim Programında Yer Alan Çevre Ile ilgili Kavramları Ifade Etme Düzeyleri.
USBES 2015 (Özet bildiri) 

B.8 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2014). Sosyal Bilgiler Ögretmenlerinin 4+4+4 Egitim Sistemine
Iliskin Görüsleri. ULUSLAR ARASI SOSYAL BILGILER EGITIMI SEMPOZYUMU III (Özet bildiri)

B.9 ÖZTÜRK TALIP, ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2015). Investigations of History Teacher Candidates'
Applications and Opinions Towards 'Instruction Technolojies and Material Design' Course. 6th
World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (Özet bildiri) 

B.10 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,DURMAZ EMEL (2014). Okul Öncesi Ögretmenlerinin Görev Sürecinde
Yasadıkları Egitimsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Okul Öncesi Egitimi Kongresi

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C1.1 Yetistirici Sınıf Ögretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi 4-5. Sınıf Ders Kitabı (2008)., ZAYIMOGLU
ÖZTÜRK FILIZ,ÜNAL FATMA,ÜNAL MEHMET, MEB Yayınları, Türkçe(Ders Kitabı),
C1.2 Yetistirici Sınıf Ögretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi 6-7. Sınıf Ders Kitabı (2008)., ZAYIMOGLU
ÖZTÜRK FILIZ,ÜNAL FATMA,ÜNAL MEHMET, MEB Yayınları, Türkçe(Ders Kitabı),
C1.3 Yetistirici Sınıf Ögretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi 6-7. Ögretmen Kılavuz Kitabı (2008).,
ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,ÜNAL FATMA,ÜNAL MEHMET, MEB Yayınları, Türkçe(Ders Kitabı),
C1.4 Yetistirici Sınıf Ögretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi 6-7. Sınıf Ögrenci Çalısma Kitabı (2008).,
ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,ÜNAL FATMA,ÜNAL MEHMET, MEB Yayınları, Türkçe(Ders Kitabı),
C1.5 Yetistirici Sınıf Ögretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi 4-5. Sınıf Ögretmen Kılavuz Kitabı (2008).,
ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,ÜNAL FATMA,ÜNAL MEHMET, MEB Yayınları, Türkçe(Ders Kitabı),
C1.6 Yetistirici Sınıf Ögretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi 4-5. Sınıflar Ögrenci Çalısma Kitabı (2008).,
ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,ÜNAL FATMA,Ünal Mehmet, MEB Yayınları, Editör:Cem Babadogan,
Türkçe(Ders Kitabı), 
C1.7 Yetistirici Sınıflar Ögretim Programı Ögretmen El Kitabı (2008)., DOGAN NURI,ATICI ARICAN
HEDIYE,AY MELEK,TOPÇU KAMIL,ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ, MEB Yayınları, Türkçe(Bilimsel
Kitap),
 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1Sosyal Bilgiler Ögretiminde Basarının Sırları, Bölüm adı:(Ögrencilerin Ilgisini Çekecek Güçlü
Etkinlikleri Arastırın) (2013)., ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ, Egiten Kitap, Editör:DEMIR SELÇUK
BESIR, Türkçe(Kitap Tercümesi),
C2.2 Contemporary Approches in Education, Bölüm adı:(The Attitudes of Teacher Candidates Towards
History of Atatürk's Principles and Revolutions Lesson) (2015)., ÖZTÜRK TALIP,ZAYIMOGLU
ÖZTÜRK FILIZ, Peter Lang Publishing, Editör:Norley,Kevin; Icbay, Mehmet Ali; Arslan, Hasan,
Ingilizce(Bilimsel Kitap), 
C2.3 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Degisme, Bölüm adı:(Osmanlı Devletinde Bilim, Teknoloji ve Sosyal
Degisme) (2015)., ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ, Pegem Akademi, Editör:Bahri Ata, Türkçe
(Bilimsel Kitap),
C2.4 Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Bilgiler, Bölüm adı:(Engelliler ve Engellilik) (2015)., ZAYIMOGLU
ÖZTÜRK FILIZ, Pegem Akademi, Editör:Öcal, Adem, Türkçe(Bilimsel Kitap),
C2.5 Nitel Arastırma ve Degerlendirme Yöntemleri, Bölüm adı:(Alan Çalısması Stratejileri ve Gözlem
Yöntemleri) (2014)., ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,ÖZTÜRK TALIP, Pegem Akademi, Editör:Bütün,
M; Demir, S.B., Türkçe(Kitap Tercümesi), 
C2.6 Günümüzde Egitim, Bölüm adı:(Kazanmayı Ögrenmek) (2014)., ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,
Pegem Akademi, Editör:Bahri Ata, Talip Öztürk, Türkçe(Kitap Tercümesi), 
C2.7 Egitim Arastırmaları Nicel, Nitel ve Karma Yaklasımlar, Bölüm adı:(Nicel, Nitel ve Karma
Arastırmalarda Arastırma Sonuçlarının Geçerligi) (2014)., ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ, Egiten
Kitap, Editör:Selçuk Besir DEMIR, Türkçe(Kitap Tercümesi), 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,ÖZTÜRK TALIP,SAHIN ALPER (2015). Sınıf Ögretmeni Adaylarının
Çevre Egitimi Özyeterlik Algılarının Incelenmesi. Amasya Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 293-311.,
Doi: 10.17539/aej.49702
D.2 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,Aksoy Hakan (2014). Temel Egitimden Ortaögretime Geçis Modelinin
8.Sınıf Ögrenci Görüslerine Göre Degerlendirilmesi (Ordu Ili Örnegi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Egitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454., Doi: 10.7822/omuefd.33.2.8 
D.3 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,BAYAT SEHER,SARI DEMET (2015). Ögrencilerin 4. Sınıf Sosyal
Bilgiler Ögretim Programındaki Çevreyle Iliskili Kavramları Ifade Etme Durumları. Abant Izzet
Baysal Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 15, 216-230.
D.4 ÖZTÜRK TALIP,ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2015). Tarih Ögretmen Adaylarının 'Ögretim
Teknolojisi ve Materyal Tasarımı' Dersine Yönelik Uygulamaları ile Görüslerinin Incelenmesi. e-
Kafkas Egitim Arastırmaları Dergisi, 2(3), 63-78. 
D.5 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2014). Sosyal Bilgiler Dersinde arkeolojik kazı çalısması ve müze
gezisi. Arastırma Temelli Etkinlik Dergisi, 4(1), 12-26. 
D.6 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ,Arslan Mehmet (2014). Ilkögretim Okullarındaki Stratejik Planların
Tatlikçi Esbiçimcilik Düzeylerine Iliskin Yönetici ve Ögretmen Görüsleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Egitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 96-113. 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1 ZAYIMOGLU ÖZTÜRK FILIZ (2007). Sosyal Bilgiler Dersi Ögretim Programında Yer Alan “Insanlar,
Yerler ve Çevreler” Ögrenme Alanının Içerik Açısından Degerlendirilmesi.. 6. Ulusal Sınıf
Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu.,

Yayın Hakemligi
1. Dergi Diger endeksler, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1
2. Dergi Diger endeksler, Abant Izzet Baysal Egitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1
3. Dergi Diger endeksler, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1
 

Editörlük
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi (Diger endeksler), Dergi, Yrd.
Editör, Ordu Üniversitesi,

Üniversite Dısı Deneyim
2007-2013 Proje Sorumlusu MILLI EGITIM BAKANLIGI, Proje Sorumlusu (UNICEF ve MEB isbirlikli
Projeler)
2004-2007 Ögretmen MILLI EGITIM BAKANLIGI, Sosyal Bilgiler Ögretmeni
 

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT ORDU ÜNIVERSITESI/EGITIM FAKÜLTESI/ILKÖGRETIM BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT ORDU ÜNIVERSITESI/EGITIM FAKÜLTESI/ILKÖGRETIM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Idari Görevler
Kurumsal Gelisim Koordinatörü ORDU ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK